Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

A támogatás ára - a Milla 12 pontja

2012.03.13. 07:41 Tüntetésszervezők

A tavaly október 23-ai tüntetésünk jelszava – Nem tetszik a rendszer?! – tízezreket vonzott az utcára. Bennük az volt a közös, hogy elégedetlenek voltak azzal, ahogyan a kormány kétharmados többségével visszaélve leépíti a jogállamot és demokráciát. Idén gondoltunk egy merészet: vajon kijönnének-e ezek a tömegek akkor is az utcára, ha a rendszer fikázásától eljutnánk egy új rendszer igenléséhez? Elvégre több kell az orbántakarodjnál ahhoz, hogy visszaállítsuk a megtépázott jogállamot: egy pozitív programra van szükségünk!

Mostanában sokan kérik számon rajtunk az ellenzéki összefogást: határozott álláspontunk az, hogy egy ilyen összefogás nem lehetséges anélkül, hogy kitöltenénk tartalommal. Csak olyan erőkkel szeretnénk összefogni, akik hozzánk hasonlóan levonták az elmúlt 22 év hibáinak tanulságait. A minimum+ programunk célja az volt, hogy feltárja az utat, ahogyan eljutottunk idáig, és utat mutasson a jövőre nézve. Széles körű egyeztetések után 12 pontban gyűjtöttük össze a civil társadalom támogatásának árát. 

1. Sajtószabadságot! – az önszabályozás elvén alapuló korszerű médiaszabályozást, a pártoligarchák médiabefolyásának korlátozását!

Csoportunk eredetileg azért jött létre, hogy tiltakozzon a kormány médiatörvénye ellen, ami az Európai Unióban egyedülállóan központosított és a kormány által kézivezérelt, egypárti sajtóellenőrzést vezetett be. Az egypárti médiamutyihoz, a Klubrádió elhallgattatásának kísérletéhez nem juthattunk volna el a korábbi többpárti médiamutyi nélkül (Sláger-Danubius), a Lomnici-retusálás egy krónikus betegségtől szenvedő közmédia egyik utolsó tünete. A sajtóban a hirdetéseken keresztül aránytalan befolyással bírnak pártoligarchák. Egy olyan új médiaszabályozásra van szükség, ami a központosított pártvezérlés helyett független szakmai intézményeket hoz létre és a sajtó önszabályozásának elvét részesíti előnyben.

2. Vallásszabadságot! – ne a parlament döntsön az egyházi státusz megadásáról, ne legyenek privilegizált "bevett" egyházak!

Az új egyháztörvény gyakorlatilag visszalép a 19. század felfogásához: a parlamenti többség dönti el, hogy melyik vallási közösség számíthat egyháznak és melyik nem. A 21. században a pártpolitikának nincs helye a hitbeli kérdések eldöntésében. Új egyháztörvényre van szükség, ami megszünteti a “bevett” és kivetett egyházak közötti diszkriminatív megkülönböztetést, újra kell gondolnunk állam és egyház viszonyát.

3. Népképviseletet! – átlátható pártfinanszírozást, új, kiegyensúlyozott választójogi törvényt!

A magyar választási rendszer a rendszerváltás óta a sajtóhoz hasonlóan pártmutyikról szólt: mivel a pártok kampányának finanszírozása tisztázatlan maradt, a választó nem tudhatta, hogy kit is képvisel a képviselője a parlamentben. A kéz kezet mos alapon ezt a közhazugságot szinte senki nem kérdőjelezte meg komolyan, akárcsak a kopogtatócédulákkal történő üzelmeket. Néhány éve a Transparency International egy javaslatot tett le a pátfinanszírozás rendbetételére: ennek végrehajtása nélkül nem képzelhető el valódi népképviselet. A kormány új választójogi törvénye alapján 2002-ben és 2006-ban nem az MSZP, hanem a Fidesz nyert volna: ennek a törvénynek mennie kell, amennyiben azt szeretnénk, hogy a választások valóban a többségi akaratot tükrözzék. Az új választójogi szabályozásnak meg kell akadályoznia a kétharmados túlhatalom kialakulását és a kis pártok elleni negatív diszkriminációt is.

4. Közteherviselést! – igazságos, az alacsony jövedelműeket segítő progresszív adórendszert!

Az egykulcsos adó bevezetésétől az unortodox gazdaságpolitika apostolai anno azt várták, hogy ettől majd felpörög a gazdaság és a vállalkozói kedv – ezzel éppen ellenkező hatásokat figyelhettünk meg. Vajon valóban az alacsony jövedelműeknek kellene a hátukon vinni a válság terheit? Nem! Fizessenek többet a vagyonosok az államkasszába!

5. Esélyegyenlőséget! – a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok diszkriminálása helyett az egyenlő jogok biztosítását, a büntetőjogi szigor helyett a szociális és egészségügyi ellátás fejlesztését!

Az állam mintha végképp lemondott volna arról, hogy a társadalom peremére szorult embertársainkat felemelje – a kirekesztés egyre inkább hivatalos politikává válik. Szegregált oktatás, célzatos rendőri zaklatások, diszkrimináció az élet minden területén – ez vár rád, ha hajléktalan, roma vagy éppen fogyatékos vagy. Másodrangú állampolgárként kezelnek. Ha nő vagy, jóval kevesebbet keresel, és kevesebb eséllyel kerülsz vezető pozícióba. Arra van szükség, hogy már az oktatás legalsóbb szintjén következetesen végrehajtsák az antidiszkriminációs jogszabályokat, bevonják a hátrányos helyzetű csoportokat a róluk folyó döntéshozatalba, a szigorú büntetések politikája helyett pedig a szociális és egészségügyi ellátást fejlesszék.

6. Független igazságszolgáltatást! – a bírói hatalom, az Alkotmánybíróság, az ombudsmani hivatalok függetlenségének és tekintélyének helyreállítását!

A bírói hatalom függetlensége a jogállam egyik fő pillére – nálunk sajnos mindig inkább álom volt, a pártpolitikai mutyi ide is betette a lábát. A bírók nyugdíjazásával, az Alkotmánybíróság hatalmának és tekintélyének megnyirbálásával, a pártpolitikai kötődésű főbíró-jelöléssel, az ügyészek szabad bíróság-választásával, az ombudsmani hivatalok megszüntetésével a helyzet tarthatatlanná vált. Ez a helyzet nem képzelhető el a jelenlegi alkotmány módosítása vagy teljes megújítása nélkül. Magyarország legyen újra demokratikus köztársaság!

7. Demokratikus jogalkotást! - új lobbitörvényt, a futószalag-törvényhozás tilalmát, a jogszabály-előkészítés követelményeinek szigorítását!

Ma Magyarországon szimbolikus jogalkotás folyik: anélkül születnek törvények, hogy komoly hatásvizsgálatokat készítenének róluk, vagy egyáltalán érdekelné a jogalkotókat a törvények joghatásossága. Futószalagon hozzák a törvényeket, a társadalmi egyeztetést cinikusan semmibe véve, még az új alkotmány vitájára is csak 9 napot hagytak. A törvényelőkészítés során ismeretlen lobbiérdekek működnek közre, míg a non-profit érdekérvényesítőknek szinte semmilyen beleszólásuk nincs a folyamatba. 2006-ban egy lobbitörvény kötelezővé tette a lobbisták nyilvátartását, de 2011-ben ezt eltörölték. Új lobbitörvény kell, ami tiszta vizet önt a pohárba! Szigorítani kell a törvényelőkészítés feltételeit, csak alapos vitával és társadalmi egyeztetés után fogadhassanak el új jogszabályokat!

8. Átláthatóságot! – ellenőrzést a közpénzek elköltése fölött, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés biztosítását, az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát!

Minden olyan költség, amit az adófizetők finanszíroznak, közérdekű adat, tehát a nyilvánosságra tartozik. A hatalom azonban semmibe veszi ezt a szabályt és folyamatosan titkolózik: az újságírók, jogvédők gyakran hosszas pereskedés után sem jutnak hozzá olyan adatokhoz, szerződésekhez, amik gyanús beruházásokról, közbeszerzésekről ránthatnák le a leplet. Paks, Sávoly, Margit-híd, MVM és még sorolhatnánk. Amíg az ügynöklisták nem kerülnek napvilágra, a múlt még mindig itt kísért közöttünk. Az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala és a közpénzek elköltésének átláthatóvá tétele nélkül nincs együttműködés!

9. Korrekt munkavilágot! – a munkavállalói jogok és a szakszervezetek megerősítését, a szakszervezetekkel való érdekegyeztetés helyreállítását, a méltánytalan közmunkaprogramok megszüntetését!

Az új Munka Törvénykönyve bevezetésével olyan munkavállalói jogok inogtak meg, amelyeket százötven éves küzdelemben vívtak ki a munkavállalók, akik kiszolgáltatottabbá váltak – különösen akkor, ha elveszítik a munkájukat. 9 hónap helyett már csak 3 hónap áll az álláskeresők rendelkezésére, a munka világából kiszorulók számára pedig legfeljebb méltánytalan közmunkaprogramok állnak rendelkezésre. A méltánytalan közmunkaprogramokat meg kell szüntetni, a Munka Törvénykönyvét módosítani kell, megerősítve a munkavállalói jogokat – és vissza kell állítani a szakszervezetek jogait, illetve az érdekegyeztetés fórumait is!

10. Vissza a jövőnket! - Esélyegyenlőségen alapuló versenyképes köz- és felsőoktatást, tanszabadságot, az intézményi autonómiák helyreállítását! A tudás, a kultúra és az értelmiség érdemi megbecsülését!

Az ország versenyképességének kulcsa a képzett munkaerő. Ma Magyarország a legrosszabb helyen áll Európában abból a szempontból, hogy mennyire tudja az iskola kiszakítani a tanulókat a hátrányos társadalmi helyzetükből. Ennek megváltoztatása csakis egy integrált, esélyegyenlőségen alapuló oktatási rendszer kialakításával érhető el. A felsőoktatási intézmények központi tervutasításos irányítását meg kell szüntetni, vissza kell adni az egyetemek autonómiáját. Meg kell szüntetni a hallgatók röghöz kötését, növelni kell az elérhető egyetemi helyek számát. Magyarország nem agrárország!

11. Fenntartható fejlődést! – a természeti erőforrások megőrzését a jövő generációk számára, a megújuló energiaforrások kiaknázását a gazdaságban!

Sokáig azt hittük, büntetlenül és korlátlanul kizsákmányolhatjuk a természeti erőforrásokat – ma már tudjuk, hogy ezek az erőforrások végesek, visszafordíthatatlan folyamatokat indítottunk el. A környezetvédelem nem széplelkek luxushobbija: ha nem gazdálkodunk bölcsen az erőforrásainkkal, akkor bizony az unokáink látják kárát. Az utolsó előtti pillanatban vagyunk, ha nem lépünk időben, egy alapvető természeti katasztrófa küszöbére juthatunk. A gazdaságot át kell állítani a megújuló energiaforrások használatára.

12. Az EU alapértékei melletti határozott kiállást! - az európai integráció további elmélyítését szolgáló külpolitikát, kiszámítható gazdaságpolitikát!

Magyarország ellen nem esküdött össze a világ, nem folyik szervezett támadás – egy szűklátókörű politikai elit járatja le az országot ország-világ előtt. A szabadságharcos retorika helyett el kell mélyítenünk az európai projekt iránti elkötelezettségünket, ki kell állnunk azokért a közös értékekért, amik garantálják, hogy Európa ne magába zárkozó, erődszerű államokból álljon. Tiszteljük az EU közös értékeit és ne legyünk kiszámíthatlanok.
 


 

Támogasd a tüntetés megvalósítását!

CIB Bank
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN:  HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005

 

270 komment · 10 trackback

Címkék: tüntetés 12 pont uj szerzodes márczius 15

A bejegyzés trackback címe:

http://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr124313462

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Magyarország már tüntetőkből is importra szorul 2012.03.13. 17:01:27

Nem elég, hogy kínai fokhagymát árulnak a legnagyobb kereskedelmi láncok zöldségpultjain, a Pilóta kekszet Lengyelországban gyártják, már tüntetőket is importálnunk kell!     Nincs annál kínosabb, mint amikor az ország nemzeti ünnepén a Pil...

Trackback: Ki is akar itt gyűlölködő csetepatét? 2012.03.13. 12:18:54

Annyira uncsi már, hogy folyamatosan hülyének nézik az embert...  A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az ellenzék és holdudvara "gyűlölködő csetepatét kíván csinálni" a március 15-i nemzeti ünnepből. Kovács Zoltán ...

Trackback: A suttyó Index címlapjáról hol van, hogy jönnek a franciák? 2012.03.13. 12:14:42

Nem tudják elolvasni a Libération cikkét? Nincs egy eurójuk az előfizetésre? Nem olvassák az MTI közleményeket? Vagy arra várnak, hogy valamelyik bloghu blog majd jól megírja, ők meg átvehetik a hírt, ami szerint a Bencsik András-féle Demokrata hetila...

Trackback: A suttyó Index címlapjáról hol van, hogy jönnek a franciák? 2012.03.13. 12:14:11

Nem tudják elolvasni a Libération cikkét? Nincs egy eurójuk az előfizetésre? Nem olvassák az MTI közleményeket? Vagy arra várnak, hogy valamelyik bloghu blog majd jól megírja, ők meg átvehetik a hírt, ami szerint a Bencsik András-féle Demokrata hetila...

Trackback: Kétezer lengyel statiszta-tüntetőt hozat a kormány március 15-re 2012.03.13. 12:13:47

Az Orbán-kormány Lengyelországból importál kormánypárti tüntetőket a március 15-i állami ünnepségekre. A jelentkezők utaztatását a Gazeta Polska szervezi, felhívásában különvonatról, olcsó szállásról és jelképes összegű költségekről ír, a tüntetések sz...

Trackback: Kétezer lengyel statiszta-tüntetőt hozat a kormány március 15-re 2012.03.13. 12:12:38

Az Orbán-kormány Lengyelországból importál kormánypárti tüntetőket a március 15-i állami ünnepségekre. A jelentkezők utaztatását a Gazeta Polska szervezi, felhívásában különvonatról, olcsó szállásról és jelképes összegű költségekről ír, a tüntetések sz...

Trackback: Hazafiasságból jeles 2012.03.13. 11:54:52

Az új NAT lassan az igazi menzai zöldségleveshez hasonlít: "mindent bele!" Eddig is csak kapkodtuk a fejünket, mire van szüksége a gyermekeinknek (és miről maradtunk mi le): erkölcstanra, hazafiasságra és demokrácianevelésre, a családi életre, méd...

Trackback: Betyárvilág Budapesten? 2012.03.13. 11:17:16

Az nem várható, hogy március 15-én Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét a forintárfolyammal, miközben megugatja a lovát....

Trackback: Nem kell alternatív, sem köztársasági elnök Magyarországnak 2012.03.13. 10:34:48

  Mert az elnökség csak színészkedés, hatalommal és tekintélyelvvel jár és egyik sem egészséges dolog. Helyette az izlandi úthoz hasonló módszerekkel olyan erkölcsi és törvényi alapelvet kell kidolgozni és alkalmazni, amely nagyobb garancia bár...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Laciii 2012.03.13. 15:17:10

@sárkányfő:
Hol állítottam, hogy már el is vontak bármit? A döntés megvan, az eljárás elindult, ez tény, ennél nem mondtam se többet se kevesebbet.

A példád meg baromság. 23 tagállamnak van elszállva a hiány (ennyien "lopnak"), de a többiek csak megfigyelés alatt állnak, nincsenek elítélve.

Ez is csak egy nick_ 2012.03.13. 15:17:20

"1. Sajtószabadságot! – az önszabályozás elvén alapuló korszerű médiaszabályozást, a pártoligarchák médiabefolyásának korlátozását!"

Láthatjuk, mennyire valósult meg a kereskedelmi tévékben az önszabályozás.
2010 előtt 45 percenként lehetett megszakítani a műsort, és legföljebb 12 perc reklám lehetett bármelyik 60 percben.
2010-ben a lovak közé dobák a gyeplőt, és azóta 15 percenként van 10 perc reklám.
Ennyit az önszabályozásról.
Lófaszt, ezeknek vaskemény előrások kellenek, iszonyatos mértékű büntetésekkel, másból nem értenek.

"2. Vallásszabadságot! – ne a parlament döntsön az egyházi státusz megadásáról, ne legyenek privilegizált "bevett" egyházak!"

Rendben.
De csak akkor, ha egyik egyház sem kaphat egy büdös fillért sem az államtól, még 1%-os szja-felajánlás formájában sem.
Mert sok kis egyház bizony csak erre utazik.
Amelyik egyházat nem tudják eltartani a hívei, arra az egyházra nincs szükség.

"4. Közteherviselést! – igazságos, az alacsony jövedelműeket segítő progresszív adórendszert!"
Már elnézést, de a közteherviselés pont az egykulcsos adórendszer lenne.

Lehet arról vitázni, hogy jó-e ez vagy rossz, mennyire igazságos az alacsony keresetűekkel szemben, de hogy közteherviselésként ez a legigazságosabb, az kétségtelen.

apanna 2012.03.13. 15:18:00

@sárkányfő: Miután te vetetted fel, neked írtam, általánosságban. Ennyire a szívedre nem kell venni. Ez csak egy blog...

sárkányfő 2012.03.13. 15:20:35

@Laciii: ez nem igaza, egyiknek sincs a belépése óta folyamatosan hiánysértése, és tavaly ősszel 5 ország kapott felszólítást hogy rendezze a pénzügyi terveit, ebből 4 rendezte is, na és mit gondolsz melyik ország szarta ezt a felszólítást is vastagon telibe?

Laciii 2012.03.13. 15:21:33

@sárkányfő:
És még te beszélsz arról, hogy ki a szemellenzős, meg se nézed a választ, mert te tudod mi az igazság és aki talán mást mondana az úgyis hülye és nem érdekelnek az érvei.

sárkányfő 2012.03.13. 15:22:04

@apanna: ha általánosságban írsz, címezd másnak.

Laciii 2012.03.13. 15:22:56

@sárkányfő:
Spanyol? Ők mikor rendezték?

sárkányfő 2012.03.13. 15:23:03

@Laciii: nem kell a melodráma, ha van ész érved, akkor ki vele.

Ad Dio 2012.03.13. 15:39:01

GDP arányos államháztartási hiány 2009 2010 2011

Spanyolország 11,4 10,2 8,2
Portugália 9,3 8,3 6,6?
Írország 14,1 32,2 9,6?
Görögország 15,7 10,6 9,6
Egyesült Királyság: 10,4 8,5 ?
Franciaország 7,5 8,2 6?

Magyarország 3,6 4,2 3,2?

Az adatok kicsit bizonytalanok, mivel egy-egy ország több forrása különböző számokat ad meg. A 2011-es értékek még különösen nagy "mozgásban" vannak.

pimpalini 2012.03.13. 15:39:52

Nevetséges demagógok vagytok:

1. Van, mindig is volt. Mikor tiltott be Orbán egy újságot, vagy tévét? Az atv ténykedésének ténye önmagában ellentmond ennek a butaságnak (gy.k. nincs sajtószabadság).

2. Vallásszabadság is van (sajnos, nem tudom, hogy a hgy mi a frászkarikát keres a bevett felekezetek között), hisz senkit sem támadnak, csuknak le a vallása miatt. Az persze más kérdés, hogy mire ad pénz az állam és mire nem. A kettő nem ugyanaz. Az állami támogatás hiánya NEM jelenti azt, hogy egy vallás be lenne tiltva.

3. Népképviselet is létezik. Átlátható pártfinanszírozás? Nem lenne rossz. Bár ez ugye az lmp-nek sem lenne túl jó...

4. Bejelenteném, a demagóg fajtátoknak, hogy jelenleg is közteherviselés van. Elvileg mindenki fizet adót. Pontosabban elvileg mindenkinek kell. Ez a közteherviselés. Más a progresszv adóztatás. Más kérdés, hogy jövedelemarányos-e az adózás. Ne tévesszük már össze SZÁNDÉKOSAN a kettőt!

5. Jogegyenlőség létezik is meg nem is. Elvileg mindenki egyenlő a törvények előtt. Más kérdés, hogy sokan megúszhatják az anyagiak és a kapcsolataik okán. De ez egy hihetetlenül suta és ostoba mondat:
"a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok diszkriminálása helyett az egyenlő jogok biztosítását, a büntetőjogi szigor helyett a szociális és egészségügyi ellátás fejlesztését!"

Milyen hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat diszkriminálnak? Le van írva bárhol (gy.k. törvényben), hogy mondjuk a fogyatékkal élők nem egyenlőek a törvény előtt a nem fogyatékkal élőkkel? LE van írva bárhol, hogy egy alacsonyabb szociális státuszú ember hosszabb börtönbüntetést kap, mint egy polgár?
Annyira aranyos, mikor összekeveritek a büntetőjogi szigort a szociáűlis ellátásokkal...:) Vagyis ha autószerelő vagyok, akko kevesebb ablaktörlőt és szélesebb gumikat helyette, mi?:))) Na itt válik teljesen komolytalanná, puszta hőzöngéssé az egész.

Ad Dio 2012.03.13. 15:41:01

Nem vagyok szakértő, az adatokat Dr. Google segítségével szereztem különböző magyar, angol és német forrásokból. Lehet őket bátran pontosítani.

Színes Géza 2012.03.13. 15:42:58

Milla??? Muhaha, már a nevetek is egy nagy hazugság. Kajli gittegylet.

pimpalini 2012.03.13. 15:44:11

6. Az igazságszolgáltatás független. Nem nádor, nem király, s nem miniszterelnök gyakorolja, hanem az AB és a legfőbb ügyész. Mi kell még?
Ja, hogy nem azok az AB-tagok, akik "kellenének"?
Attól még az ISZ független. Megint csúsztatunk.

7. A jogalkotás demokratikus. Hisz egy népképviseleten alapuló, választott parlament törvénykezik.
Hja, hogy a parlamenten belül úgy mennek a dolgok, ahogy? Arra kérem van egy házszabály. Egy házszabály, ami mindenhol más. De ettől még maga a jogalkotás nem válik antidemokratikussá. Annak idején az obstrukció sem volt antidemokratikus, hisz a parlament választott képviselőkből állt, s a törvényeket nem vargajózsi, vagy Fewrenc József hozta, hanem az említett testület.
Legalább kötözködni tudnátok rendesen...
Ez így fájón kevés.

pimpalini 2012.03.13. 15:46:28

8. Rendben, legyenek nyilbvánosak az ügynöklisták, én is ezt mondom.

" ellenőrzést a közpénzek elköltése fölött, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés biztosítását, az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát!"

De! Milyen ellenőrzést képzelsz el a közpénzek elköltése felett? Mert ugye elvileg a parlament ellenőrzi ezt ma is. Mit szeretnél? Bizottságot? Kik válasszák meg? Kikből?
A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala. Ki dönti el mi közérdekű adat? Mitől lesz egy adat közérdekű? Hol a határ a személyiségi jogok, az adataim tikossága és a közérdek között? Ki húzza meg ezt a határt?

akimellon 2012.03.13. 15:50:42

@Ez is csak egy nick_: pont ez az új média törvény engedi vég nélküli reklámozást by fidesz

akimellon 2012.03.13. 15:52:30

@Ad Dio: magy tavalyi adat min 6% !!!!

pimpalini 2012.03.13. 15:52:47

9. Korrekt munkavilágot!
:D
Ez önmagában tréfás megfogalmazás. Mitől lesz a munkavilág (a munka világa gondolom) korrekt? Pláne ha azt mondjuk, hogy kapitalizmusban élünk?

"a munkavállalói jogok és a szakszervezetek megerősítését, a szakszervezetekkel való érdekegyeztetés helyreállítását, a méltánytalan közmunkaprogramok megszüntetését!"

Ugyebár a szakszervezeteket nem nagyon lehet felülről megerősíteni. A szakszervezetek ereje a munkáltatók és munkavállalók alkuin múlik. A kormány (bármilyen kormámny) nem adhat több jogot a szakszervezeteknek, nem írhat elő ezzel kapcsolatban semmit sem, mert az egy másik rendszer. Mi meg azt nem akartuk. Szóval ez egy elég homályos, levegőben lógó dolog. Szép, meg jó, csak hát ott az a ronda, illúzióromboló gyakorlat. ÉRdekegyeztetés? Mire gonolsz? A több 100 SZSZ-el egyenként lelülni, s mindenki sírását végighallgatni? Majd dönteni valamit, tudván, hogy ahány SZSZ, annyi érdek?
Méltánytalan?
Annak, aki nem kapott előtte semmilyen juttatást, meg aki max. 20 000-es segélyből élt, annak nem méltánytalan.
Meg lehet élni belőle? Nem. Egyedül nem. De a két dolog nem ugyanaz.

szgy 2012.03.13. 15:53:47

ilyen gagyi nevet, milla, nagyon kemény. a teljes neve milla saszabi? :-)

==T== 2012.03.13. 15:54:07

@IGe: ezekben az országokban nem államosították az Egyházak vagyonát.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.03.13. 15:57:19

@pimpalini:

Hazug vagy!

"2. Vallásszabadság is van"
- Addig, amíg neme objektív feltételek (pl létszám) alapján, hanem egy törvényi felsorolás alapján léteznek egyházak, addig nincs vallásszabadság. Az igazi vallásszabadság meg az lenne, ha valamennyi egyházat a tagjai tartanák el, és semmelyik egyház sem kapna állami támogatást.

3. Népképviselet is létezik. Átlátható pártfinanszírozás? Nem lenne rossz. Bár ez ugye az lmp-nek sem lenne túl jó...
- Ismét hazudsz! A LMP vezetett egyedül nyilvános kampányszámlát, mondom ezt úgy, hogy az LMP nem tartozik az általam kifejezetten kedvelt pártformációk közé.

5. Jogegyenlőség létezik is meg nem is.
- Akkor most lézezik vagy nem?

Elvileg mindenki egyenlő a törvények előtt.
- És gyakorlatilag?

Milyen hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat diszkriminálnak? Le van írva bárhol (gy.k. törvényben), hogy mondjuk a fogyatékkal élők nem egyenlőek a törvény előtt a nem fogyatékkal élőkkel? LE van írva bárhol, hogy egy alacsonyabb szociális státuszú ember hosszabb börtönbüntetést kap, mint egy polgár?
- Hajléktalanok?

pimpalini 2012.03.13. 15:58:47

10. "Vissza a jövőnket! - Esélyegyenlőségen alapuló versenyképes köz- és felsőoktatást, tanszabadságot, az intézményi autonómiák helyreállítását! A tudás, a kultúra és az értelmiség érdemi megbecsülését!"

De jó!:)
Csak rossz helyen és időben tettétek fel ezt a kérdést.:) Ugyanis a jövő felzabálás nem most kezdődött. Vagyis oké, hogy ez egy olyan óhaj, ami aláírható. Csak hát máshol is söprögetni kellene, sőt, "elmúlt22év".:)

Az utolsó mondattal egyetértek.

Bár itt megint képzavar van: mi köze van a népszerű a gondolatnak (jövő felzabálása - eladósítás) az oktatáshoz?

Mitől nincs a felsőoktatásban esélyegyenlőség? Mennyiben változott az esélyegyenlőség az utóbbi kormányhoz képest jelen kormány regnálása alatt? Vigyázzunk ezekkel a szavakkal.

Intézményi autonómia helyreállítása? Konkrét példát kérek. Hja, hogy ne képezzen már minde hátsósufniai intézmény pl. közgazdászt? Hogy pár általános iskolát átvesz az egyház? Ettől sérül a porcelánkecskeként dédelgetett autonómia? Fura.

A versenyképes oktatással egyetértek, afelé haladunk, azáltal, hogy az állam nem ad minden hülye és céltalan szakra pénzt.

Tanszabadság? Vagyis ne legyen NAT? Minden iskolában azt tanítsanak, amit akarnak? Érdekes felvetés. Ezt is át kellen gondolni, mert így zavaros az egész.

pimpalini 2012.03.13. 16:00:00

11. "Fenntartható fejlődést! – a természeti erőforrások megőrzését a jövő generációk számára, a megújuló energiaforrások kiaknázását a gazdaságban!"

Egyetértek.
De szeretnék erre vonatkozó, konkrétumokon alapuló terveket, megoldásokat. Mert amíg ez nem lesz, addig csak rózsaszín bárányfelhő-kergetés, meg szellentés eregetés az egész.

pimpalini 2012.03.13. 16:02:56

12. "Az EU alapértékei melletti határozott kiállást! - az európai integráció további elmélyítését szolgáló külpolitikát, kiszámítható gazdaságpolitikát!"

Kiálltunk az EU alapértékei mellett, cdsak az EU hagyott cserben minket, már nem elpőször.
Az EU nem mér egy mércével. Vannak az első vonalba tartozó tagállamok, meg van a hátsó sor. Akkor?
Az integráció elmélyítését szolgáló külpolitikát és gazdaságpolitikát? Vagyis adjuk fel a teljes függetlenségünket? Ráadásul most, mikor minden düledezik? Mikor ez EU ezért lényegében nem adna semmi? Még a mezőgazdasági kvótákat sem hajlandók újratárgyalni? Na akkor fog innét minden olyan ember elmenni, aki nem elégszik meg az alulfizetett bérmunkás szintjével, vagy a segélyen tengődő munkanélküliével.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.03.13. 16:03:29

@pimpalini:

6. Az igazságszolgáltatás független.
- Addig, amíg tünde néni kénye kedve szerint szignálhat, áthelyezhet, addig nem. Addig szájernétől függ.

7. A jogalkotás demokratikus.
- Tökéletesen demokratikus, hiszen vita nélkül lehet törvényeket elfogadni. Máshol ezt rendeleti kormányzásnak hívják.

szgy 2012.03.13. 16:04:13

megérné átgondolni a lista kiötlőinek hogy mi a különbség a vallásszabadság és a szabadjára engedett egyházalapítás között. 37-vagymennyi egyház nem elég? vagy mi akar lenni magyarország, egyházi adóparadicsom?

szgy 2012.03.13. 16:08:00

"A 21. században a pártpolitikának nincs helye a hitbeli kérdések eldöntésében."

hát igen, ez csak valami hatásvadász ész nélküli pofázás. hol döntöttek el hitbeli kérdést?!

meg lehetne nézni a sokat példálózótt európai uniós országokat, még kiderülne hogy van amelyikben töredéke egyházat engednek működni mint itt.

pimpalini 2012.03.13. 16:12:25

@Dr Karl Friedrich Drais der Freiherr v. Sauerbronn:

Ez nem túl meggyőző érv, hogy "hazug vagy".

Ember! Ne légy óvodás! Nézz már körül. Tudod mia vallásszabadság? Látom nem vagy tisztában vele, csak a hőzöngés sötétsége mögül osztod az észt.

Betiltottak Magyarországon egyháézakat?
Más az állami támogatás, amiről beszélsz, meg más az üldöztetés.
Érted?
Valásszabadság = abban hiszek, amiben akarok, ebben nem akadályozhat meg senki. Ezért nem üldözhet senki.
A vallásszabadság nem egyenlő a minden vallásra vonatkozó azonos mértékű állami támogatással!!!
Miért kellene az államnak ezeket támogatni?

3. Most látod az lmp pártfinanszírozását? ki mennyit és hová? Na ugye.

5. Nincs hajléktalan ellenes törvény. Az utcán senki sem (állandó lakcímmel rendelkező ember sem) aludhat, nemcsak a hajléktalanok.
Más kérdés, hogy munkát vállalni csak állandó lakcímmel lehet. De ennek is megvan a maga oka. S máshol sincs ez másképp.

szgy 2012.03.13. 16:13:35

"a szigorú büntetések politikája helyett pedig a szociális és egészségügyi ellátást fejlesszék."

több segélyt a cigányoknak, talán kevesebbet fognak rabolni - amihez alapvetően legyen joguk!
tartsanak el az adófizetők még néhány százezer ingyenélőt!

pimpalini 2012.03.13. 16:15:00

@szgy:

"meg lehetne nézni a sokat példálózótt európai uniós országokat, még kiderülne hogy van amelyikben töredéke egyházat engednek működni mint itt. "

Pontosan.

Az meg nagyon nevetséges/szánalmas volt, mikor clintonnéni próbált nyomást gyakorlni a nyambvadt szektája miatt. Miért kellene nálunk egy amcsiknál bevett felekezetet támogatni? Államilag? Támogassák az USA-ból, ha annyira fáj nekik! Egyáltalán mi a büdös búbánat közük van ahhoz, hogy itt milyen egyházakat támogat a kormány? Magyar pénzből? Mi sem megyünk oda ugatni nekik, hogy másra költsék a pénzüket, hogy az egészségügyi rendszerük lehetne jobb is, stb...

Laciii 2012.03.13. 16:16:18

Na úgy tűnik EU se tudta kimagyarázni, hogy a spanyolokat miért nem vegzálják és kénytelenek voltak visszatáncolni.

Főgyík is ezért lécelt le vajon?

pimpalini 2012.03.13. 16:16:45

Petőfit meg vegyétek már le Gyerekek!

Nem kellene párhuzamot vonni. Nagyon rossz ez így.
Majd még pár dk-s is kimegy ferivel az élen tüntetni, Sándor meg forog a sírjában...

pimpalini 2012.03.13. 16:18:01

@szgy:

Miközben a cigányok a segély mellett... rabolnak.

Sőt. Jogot a bűnözéshez. Alanyi jogon bűnözhessek, ha bebizonyítom, hogy nincs jövedelmem.

apanna 2012.03.13. 16:23:37

@sárkányfő: "a kurucinfós videódat meg ugye nem gondolod, hogy végignézem? ahogy láttam a logót, már ki is nyomtam. ha te hiszel a kurucinfós tébolyban, akkor kár is időt fecsérelnünk egymásra."

Ubasz de nagy arcod van...
Mellesleg csak átvette a kuruc, nem ők forgatták. De látom benned van a zsigeri gyűlölet, ez mindent elmond miért ekkora az arcod...
Tényleg ne erőlködjünk, méltatlan vagy rá.

pimpalini 2012.03.13. 16:24:35

@Dr Karl Friedrich Drais der Freiherr v. Sauerbronn:

Megint kevered a szezont a fazonnal.

6. Az igazságszolgáltatás független. Nézd meg az intézményrendszert. Hja, hogy nem mindegy ki melyik székben ül? Elmélet és gyakorlat. A Fidesz erre azért odafigyel.:)

7. Értsd már meg! Ne kelljen még egyszer elmagyarázni. A törvényeket a parlament hozza. Kormánytöbbség van. Azt szavaznak meg, amit akarnak. Oké, van AB meg elnöki vétó. Eddig is volt. Más kérdés, hogy az annyira imádott elnöki poszt semmit sem ér, mert egy vétó után a parlament ugyanúgy megszavazza azt, amit korábban és kész. Ennyi.
Ettől még - választás - képviselők - parlament. A parlament törvénykezik. Többpártrendszer van. A rendszer demokratikus. Okés, tudom én, hogy egyeseknek nehéz elképzelni, hogy az is demokrácia, ha más van kormányon, mint akit ő szeretne ott látni (ez bevett reflex és szemlélet volt a diktatúrában:)), s nem olyan döntéseket hoz, amilyeneket emberünk szeretne.

Hm... lehet(ne) vitzáni, igen. Csak obstrukció lenne belőle, céltalan időhúzás. Egfy kormány ezt is megteheti, nem sérül a demokrácia ezáltal, csak hatékonyabb lesz.
S mivel a parlament hozza továbbra is a tzörvényeket, ez nem rendeleti kormányzás.

Persze ezeket nyilván te is tudod, csak védeni kell a mundért.

Laciii 2012.03.13. 16:24:51

@Laciii:
Na végül meg csak írásba adták a kettős mércét. Ja hogy a spanyolok haladékot kaptak, mert csak, onnantól az náluk már oké.

pimpalini 2012.03.13. 16:25:22

@apanna:

Sárkányfő(árus) egy lemezlovas. Csak az a baj, hogy egy lemeze van...:)

apanna 2012.03.13. 16:28:49

@Ad Dio: "Az Egyesült Királyság nem tagja az euróövezetnek, tehát rá nem vonatkoznak a szabályok, de igyekszik betartani őket."

ec.europa.eu/news/economy/090324_1_hu.htm

2009 es cikk. Ez a mondat is milyen érdekes....:)

Ad Dio 2012.03.13. 16:30:13

@apanna:
Miért mi tagjai vagyunk?

Ad Dio 2012.03.13. 16:33:00

Egy biztos: nem azért kapjuk a "kokikat" amire hivatkoznak.

szabad paraszt 2012.03.13. 16:40:23

A 12 pont többsége jelen pillanatban erőltetett szerintem. A 3.ponttal viszont nagyon egyetértek. Azt gondolom, hogy a mai magyarország legfontosabb feladata lenne a pártfinanszírozást rendbe és átláthatóvá tenni. Ha ez nincs meg, a többi soha sem lesz (vagy bármi ami még hiányzik a lelki békénkhez).

Sokan írtátok az EU rabszolgaságról! Én ezt másképp látom. Soha sem mondták nekünk a nyugati országok (sem amikor rendszert válltottunk, sem amikor az EU-ba léptünk), hogy felépítik helyettünk az országunkat és gazdaságunkat. Ez a mi feladatunk, annak minden gondjával, bajával! 89-ben csak annyit mondtak, hogy ha kinyitjuk a határainkat, akkor Ők bejönnek és kereskednek, ugyanakkor ha van mivel, mi is kimehetünk és kereskedhetünk. Soha sem állították, hogy ipart is telepítenek, hülyék is lennének.
A legtöbb felmérésben az jön ki, hogy az emberek a pénzüket kb. 40 km-es körzetben költik el. Ha ez a 40 km-es körzet felkészült arra, hogy itt költsék el az emberek, amit keresnek, akkor kb: 70-80%-ban ott is fogják. 89 óta ezek a 40 km-es körzetek egyáltalán nem készültek fel erre, gyakorlatilag nem termelünk semmit (ok, ez erős csúsztatás, de nemzetgazdaságok szintjén nem vagyunk sem kiemelkedő agrár, sem kiemelkedő ipari ország. Pedig az agrárium mellett (amit gyak. teljesen szétvertek és az őstermelői jogviszony is erősen megkérdőjelezhető gazdaságilag, inkább csak szavazatokért találták ki), építgethettünk volna itt olyan ipari ágazatokat, amelyek nem követelik meg, hogy borzasztó mennyiségű természeti kincsünk legyen, pl.: műszergyártás, vegyipar, biotechnológia. Ezekben igen durva szintre is el lehet jutni és jól lehetne élni belőle.
Az EU, amikor beléptünk, szintén nem mondta, hogy felépíti helyettünk az országunkat, csak annyit mondott, hogy ha mind együtt vagyunk, akkor valószínűleg nem lesz többé háború közöttünk és ha mindenki megfelel majd a feltételeknek (15-25 év), akkor közös valutánk lesz és szabad munkaerő áramlás.
Ha valakinek a rabszolgái vagyunk, akkor saját magunkéi! Egy börtön hasonlattal élnék; ha gyenge vagy és annak is mutatkozol, akkor meg fognak b-ni! És hát mi most, minden józan gazdasági, fejletségi, katonai, stb. szinten gyengék vagyunk. A mi fegyverünk az lehetne, hogy mindenkivel jóban vagyunk és szépen faszán felépítjük a mezőgazdaságunkat, iparunkat és kereskedelmünket. Ezekhez az is elengedhetetlen, hogy legyenek befizethető mértékű adók és azokat tűzzel-vassal hajtsuk is be. Aki nem fizet adót, azt ki kell közösíteni. Tele példákkal a magyar üzleti élet arra, hogy mekkor iszonyatos versenyhátrányt jelent az, ha valaki minden adót be akar fizetni. Ha a konkurens cég csak az áfa-t elcsalja, akkor az ma rögtön 27%-os árelőny! Áááá, sokat tudnék még írni :)

Ad Dio 2012.03.13. 16:57:38

@szabad paraszt:
Ezzel sok szempontból egyet tudok érteni.
Nem az EU-tól kell várni a megváltást. De azért ha már tagok vagyunk, az egyenlő elbánás nem volna baj.

De ha ez van, akkor ez van. A kormány jól tenné ha jó sztoikus módjára igyekezne megkülönböztetni a megváltoztatható dolgokat azoktól amik erején felül állnak. Ez utóbbiakat elfogadva, az előbbiekre koncentrálva határozná meg a mozgásterét.

Laciii 2012.03.13. 17:04:18

@szabad paraszt:
Jaja, és a sok irtási támogatás sem arról szólt, hogy kinyírják a termelést és piacot teremtsenek.
A privatizációs rablás mellett az ilyen "támogatások" rombolták szét a mezőgazdaságot.

mahet 2012.03.13. 17:08:06

Érdekes olvasgatni a kommenteket :)

Közép- és Nyugat-Magyarország: EU-barát "libsi"
Kelet: az EU ellenes Jobbikosok

Ez így teljesen normális,, fölösleges a két oldalnak vitatkoznia, mert túl nagy a különbség a kettő között. Ráadásul - mivel a probléma országrészekre jellemző - mindkét fél főleg azonos értékrendűekkel van körülvéve.

Kis empátia jól jönne mindkét oldalnak. Meg kell érteni a cigány-problémát is és azt is, hogy a liberálisoknak mi a fontos és mi a vesztenivalója.

A Jobbiknak megvan a szerepe, felhívja a figyelmet a Kelet-Magyarországi problémákra. Erre teljesen jó, még akár megoldásokat is javasolhat, de soha nem lehet belőle kormányzóerő - azonnal Irán vagy egy BAZ megyei falu szintjére süllyedne az egész ország.

Persze a problémák ettől még valósak, csak helyi és nem országos szinten kell kezelni.

pimpalini 2012.03.13. 17:17:03

@szabad paraszt: @Ad Dio:

Egyetértek paraszttal.
De!

Ez akkor lenne igaz, ha az EU nem tenne különbségett a fejlett-fejletlen, vagy az új-régi tartományok (bocsánat országok) között.

Márpedig láthatjuk, hogy megteszi.

Láthatjuk azt is, hogy a következetlenség mellett irányítani sem képes. Szervezni sem. Lobbiérdekek által zsarolható, befolyásolható a vezetése. Vagyis még nagy testvérnek, nagybácsinak sem tökéletes. Ez amúgy baj, mert egy birodalom akkor működőképes, ha erős központi intézményekkel, s gyors döntéshozatali mechanizmussal bír. EU? Hát. Nem is tudom.

Viszont tény, hogy össze kellene fogni. A K+F-be ölni a pénzt. Felpörgetni a gazdaságot, a magánszektort, akár állami megrendelésekkel is.
De ezt az EU nem akarja. Szó szerint keresztbe tesz nekünk. Az állam nem támogathat lényegében semmit. A piacra bízzák. A piac meg...:))) A nagyoknak kedvez.
A baj ott van,. hogy Brüsszel még abba is beleszól, hogy hová tedd a lóvéd.

Adózás?
Két kulcs kellene. Mert ez így rendjén van, csak nem igazságos.
16 % maradjon nettó 300 000 forintig/hó.
Fölötte 30 %.

A régi nem volt jó egyáltalán. Mi az, hogy ugyanúgy 36 %-ot fizetett az is, aki 5 misit vitt haza havonta, meg az is, aki 139 000-et? Hol volt gazdag az, aki havonta nettó 140-et keresett?

Abban is igazatok van, hogy a vállalkozói adóterheket, általában a terheket csökkenteni kellene. De a magyar vállalkozó mindenhol csal. Ahol lehet. Legalábbis sok. Most akkor velük mi legyen?

S ott a legnagyobb baj, hogy van egy mafla nagy adósságunk, s recesszió van/lesz Európában.
Amikor rád parancsolnak, hogy tartsd a hiányt, különben a sarokba rtérdeltetnek, miközben másokat ugyanazért nem, akkor egy Milla mi a jó francot akar? Most komolyan kérdem. Nem változott ez a nép sajnos minimum 500 éve. Aki itt tenne valamit, azt felzabálja a nép, ha nem elég erős.
MEgeszik az oligarchák, akik lenyúlnak mindent, amit lehet. Mint 1490 után. 36 évvel később jött Mohács. Ezt akarjuk most is? Bár ennél mohácsabb nehezen jöhet. De ezt akarja a milla?

pimpalini 2012.03.13. 17:18:28

@mahet:

Én pl. nyugat-magyarországi vagyok.:) Szóval nem pontos, nem helyes az általánosításod.:)

szabad paraszt 2012.03.13. 17:20:10

@Laciii: hát ez olyan, mint a cukor gyártás. Az EU annyit mondott, hogy ő szívesen fizetne azoknak a hülyéknek, akik feladják a saját megélhetőségüket. Mi meg a rövid távú haszon miatt tapsikolva, ugrálva jelentkeztünk! ez is azt a nézetet támasztja alá, hogy csak úszunk az árral és nem gondolkodunk egymásban, a jövőben, vagyis nincs stratégiánk

mahet 2012.03.13. 17:20:40

@pimpalini: "A piacra bízzák. A piac meg...:))) A nagyoknak kedvez."

Hát ez sajnos így van... vagy ez vagy a kommunizmus.

"Amikor rád parancsolnak, hogy tartsd a hiányt, különben a sarokba rtérdeltetnek, miközben másokat ugyanazért nem"

Először is szembeköptük a tanárt, másrészt az egyszeri (ráadásul piacellenes) lépéseket nem vették figyelembe. Tudtuk, hogy nem fogják figyelembe venni? Tudtuk, hát akkor mi a nagy meglepődés?

pimpalini 2012.03.13. 17:21:20

Még valami. Csak azért írom ide, mert azt hiszem ide való.

Milyen komoly politikai erő az, amely egy sokkulacsos, trágár médiacsótánnyal vállal közösséget? Nemhogy közösséget vállal, de pajzsra is emeli?
Ti úgy akartok erősek, nagyok, szépek lenni, hogy egy dopeman-féreg áll az első vonalaitokban?

Én minden rendezvényről kitiltanám. Nem azért mert kritizál, hanem azért, mert minősíthetetlen, söpresék hangnemben teszi.
Az egészról messziről ordít, hogy a megélhetésért csinálja. Ha másféle szelek fújnának, akkor azokat próbálná befogni.

mahet 2012.03.13. 17:22:28

@pimpalini: A kivétel erősíti a szabályt

szebbjovo.hu/node/9561

"Az északi, keleti országrészben 12-13 százalékos, a középső és déli megyékben 8-9 százalék körüli, a nyugati megyékben 5-6 százalékos a Jobbik támogatottsága."

pimpalini 2012.03.13. 17:25:36

@mahet:

Az a baj ezzel, hogyha neked nyilvánvaló, hogy nem kedveznek a piaci folyamatok, mert kicsi és gyenge vagy, akkor neked küzdeni kell ezek ellen. Önérdek. Természetes dolog.
Muszáj piacellenesnek lenned, hogy menj valamire.

Ráadásul az ún. ortodox lépések mostanában nem túl célravezetőek (megszorítások). Orbánék nem akartak megszorításokat, csak 2010 kora nyarán nem sikerült ezt letárgyalni az EU-val. Ha belegondolsz, a kormány mindent megtett, most már nyugodtan mondhatja azt,. hogy az EU moiatt kell megszorítani. Orbán elment a falig, ameddig lehetett. Ez egy ügyes politikai húzás volt, így másé a felelősség. De ettől még a történet ugyanaz. Nekünk nem jó, ha nem állunk ki az érdekeinkért és csak a piacra bízzuk magunkat.
Most még nem.

Pl. a kvótáinkat is újra kellene tárgyalni. Ebbe belemegy az EU? Szerinted?:)

Laciii 2012.03.13. 17:25:44

@mahet:
A meglepődés az, hogy mindenki ezt csinálja, feljebb ott a lista, hogy hol-mekkora a hiány.
Most is úgy nézett ki, hogy a spanyolok engedményeket kaptak ezért majd mi is kapunk aztán lóf*szt, most már hivatalosan is másodrendűek lettünk.

Ad Dio 2012.03.13. 17:26:50

@mahet:

"Hát ez sajnos így van... vagy ez vagy a kommunizmus," esetleg a nemzeti szocializmus.

Ezek tükrében mindenképpen EZ.

pimpalini 2012.03.13. 17:27:38

@mahet:

Hm...:) Ez még önmagában csak a jobbik támogatottága. De nem beszél a pártpreferenciákról teljes egészében.:)

pimpalini 2012.03.13. 17:28:25

@Ad Dio:

Nem feltétlenül. Egy köztes állapot működhetne. Mondjuk államkapitalizmus.:) Erős állami jelenléttel.:)

Laciii 2012.03.13. 17:28:52

És még annyit, hogy mások a manyupokba ment pénzzel korrigálhatták a hiányt mi meg nem, ez is oka volt a felszámolásnak, csak az EU hívők ezt nem szeretik hangoztatni.

takács bálint (törölt) 2012.03.13. 17:29:02

@pimpalini:
csakhogy a liberális demokrácia nem azonos a többpártrendszerrel. a liberális demokráciának az a lényege, hogy senki sem rendelkezik teljhatalommal. az sem, aki a többség támogatását időlegesen élvezni. mert ha a rendszer így működik azaz a pártok a totális hatalomért versenyeznek, akkor a lakosság döntő többége elfordul a politikától. leszámítva azt a néhány nácit, aki a führert akarja éltetni. itt jön be ez a liberó náci szembenállás.

a liberók azt mondják, hogy a közhatalmat minimálisan meg kell osztani a politikai pártok és a független (egyéni) képviselet között. szükség van pártoktól független intézményekre. a nácik meg azt mondják, hogy ezeket mind el kell törölni. jelzem a komcsik is ezt mondták. szóval ez egy bolshevik (oroszul többségi) gondolkodás. a nácik a nemzeti bolsevikok. és ez az egész ami abban különbözik az angolszász majoritarian (angolul szintén többségi) rendszerektől, hogy azokban tényleg van független bíróság, szabad sajtó, van valódi egyéni képviselet, van valódi önkormányzatiság, stb.

szóval ez a különbség a demokratikus és az autokratikus politikai berendezkedés között. magyarország nem katonai diktatúra. de nem is liberális demokrácia.

Ad Dio 2012.03.13. 17:29:04

"Először is szembeköptük a tanárt, másrészt az egyszeri (ráadásul piacellenes) lépéseket nem vették figyelembe. Tudtuk, hogy nem fogják figyelembe venni? Tudtuk, hát akkor mi a nagy meglepődés?"

Így van. Az arcból mindenképpen vissza kellene venni.

mahet 2012.03.13. 17:29:33

@pimpalini: a piac azért büntet minket mert piacellenesek vagyunk, ezért még inkább harcolunk a piac ellen.

Nem látom, hogy ebből mi győztesen jönnénk ki valaha, tekintve, hogy egy német kisvállalkozásnak is több a tőkéje mint Magyarországnak.

Példa: lehet szabályozni a bankokat, de nem lehet megzsarolni őket

pimpalini 2012.03.13. 17:33:04

@takács bálint:

Igen, de nézd meg a kiindulási alapokat.

Bizonyos szempontból nézve nálunk 1990-től datálva sohasem volt demokrácia, mivel rendszerváltás sem volt. A garnitúra ugyanaz maradt. A vezető politikqai elit, no meg az azt fenntartó gazdasági elit is.
Máshonnét indultunk, más feltételek közül.
Míg a klasszikus, nyugati liberális (nak mondott) demokráciák ezt azért gyakorolják pár évtizede.

Ad Dio 2012.03.13. 17:34:13

@mahet:

Egy darabig lehet fejni a teheneket (kell is :) ), de tudni kell olvasni az "idők jeleiből". Túlfeszítettük a húrt. Nem akarják hogy a mi "nem ortodox" megoldásaink ragályosak legyenek. Érthető? Érthető. Tudomásul kell venni és más irányba próbálkozni tovább.

pimpalini 2012.03.13. 17:35:47

@mahet:

Viszont a piac támogatása sem megoldás. Mivel a bankok a bankadó előtt (amit számos más állam is bevezetett, akkor ők is piacellenesek?) a bankok nálunk szemtelen profitokat tettek zsebre.
Ráadásul minden kockázatot az ügyfélre hárítottak.
Látjuk is az eredményét.

A bankok egrecíroztatása tipikusan egy baloldali intézkedés volt, a kormánya nép mellett tette le a voksát a nagytőkével szemben. Az emberek mellett.

pimpalini 2012.03.13. 17:37:39

@Ad Dio:

Viszont ha nem lesznek ragályosak, akkor meg hosszútávon szépen meghalunk mind (jó, tudom, mindenki meghaél egyszer). Vannak korlátlan erőforrásaink? Nincsenek. Lehet korlátlan mértékben növekedni? Nem. Lehet a jövő terhére költekezni? Nem. Valamikor globálisan ki kell majd egyenlíten ia számlát. S talán jobb lenne nem a szakadékban...

pimpalini 2012.03.13. 17:39:22

@takács bálint:

Amúgy sarkítasz. A két végpontot veszed alapul. Vagyis ami nem A, az már nálad B, tehát náci.
A szivárvány sem csak kék és sárga.

Ad Dio 2012.03.13. 17:40:00

@pimpalini:

A DEMORÁCIA egy idea. Nincs és nem is valósul meg soha (Nostradamus után szabadon, nyugodtan idézhető vagyok :D ). Ez nem pesszimizmus, inkább egy jelenség tudomásul vétele.

Kissé megtekerve a "létező demokrácia" minden pillanatban egyvelege a demokratikus és diktatórikus elemeknek. A lényeg az, hogy vállalható sávban mozogjon a rendszer.

takács bálint (törölt) 2012.03.13. 17:40:26

@pimpalini:
a rendszerváltás úgy zajlott, hogy a iii/i (hírszerzés) lett az szdsz, a iii/ii (a kémelhárítás) az mszp, a iii/iii (belső elhárítás) az mdf, és a iii/iv (a katonai elhárítás) a pártoktól függelen maffia. az olajügyek és társaik még közös bulik voltak. és ma ott tartunk, hogy a maffia egyetlen párthoz köthető. azért, mert egyetlen pártnak van hatalma.

szóval ez nem abból következik, hogy a fideszt kifejezetten gonosz emberek támogatják. ez a párt túlnyerte magát. teljhatalomhoz jutott. de azzal visszaélni tudnak. simicska lajos sohasem szolgálta a közjót. ő képtelen olyan dolgot kiagyalni, ami majd mindenkinek jó lesz. nem úgy szocializálódott. és az rendben van, hogy igaz a szocialisták jelentős részére is. és a többi pártra. de mára a maffia mégis csak egyetlen párt mögé állt be. és az ő hatalmukat ugyanúgy kell megdönteni, ahogyan az mszmp hatalmát.

takács bálint (törölt) 2012.03.13. 17:40:26

@pimpalini:
a rendszerváltás úgy zajlott, hogy a iii/i (hírszerzés) lett az szdsz, a iii/ii (a kémelhárítás) az mszp, a iii/iii (belső elhárítás) az mdf, és a iii/iv (a katonai elhárítás) a pártoktól függelen maffia. az olajügyek és társaik még közös bulik voltak. és ma ott tartunk, hogy a maffia egyetlen párthoz köthető. azért, mert egyetlen pártnak van hatalma.

szóval ez nem abból következik, hogy a fideszt kifejezetten gonosz emberek támogatják. ez a párt túlnyerte magát. teljhatalomhoz jutott. de azzal visszaélni tudnak. simicska lajos sohasem szolgálta a közjót. ő képtelen olyan dolgot kiagyalni, ami majd mindenkinek jó lesz. nem úgy szocializálódott. és az rendben van, hogy igaz a szocialisták jelentős részére is. és a többi pártra. de mára a maffia mégis csak egyetlen párt mögé állt be. és az ő hatalmukat ugyanúgy kell megdönteni, ahogyan az mszmp hatalmát.

szgy 2012.03.13. 17:40:54

"Az egykulcsos adó bevezetésétől ... valóban az alacsony jövedelműeknek kellene a hátukon vinni a válság terheit? Nem! Fizessenek többet a vagyonosok az államkasszába!"

most nem tudom hogy ez is csak az egész szöveg általánosságokat soroló átgondolatlanságának egyik eleme, de ha van valaki ott aki elvégezte a 8 általánost, találjátok már ki hogy mi a különbség a vagyon és a jövedelem között!!!

mellékesen ez a fizessenek a gazdagok egy orbitális demagóg elem, de legalább van egy olyan pont ami megfoghatja az embereket, nem olyan elvont dolgok mint a jogállcsi meg sajtószabi.

érdekes hogy az EU-s értékek melletti határozott kiállás rajta van a listán, de a magyar(országi) értékek hiányoznak - ha már március 15...

úgy látom hogy ez nem egy pozitív program lett hanem egy aktuálpolitikai kormányellenes szólamözön. minden pontnál a kormány intézkedéseit kritizálják. mellesleg hiányoznak az igazi, valós problémák.

pimpalini 2012.03.13. 17:42:25

@Ad Dio:

"Vállaható sáv"?:) Ez érdekes. Ugye tudod, hogyez mindig lobbiérdekektől függő lesz? Ki állapítja meg, s miért? Majd néhány gazdasági csoport, akinek az a rendszer éppen jövedelmező. Az a bizonyos vállalható sáv.
Én inkább hatékonyságpárti vagyok.

Ad Dio 2012.03.13. 17:42:36

@pimpalini:
Egyetértünk.
Én arra gondoltam emellett, hogy a bankok, multik megsarcolása, a manyup pénzek mozgatása stb. nem igazán megszokott dolog egy stabil rendszerben. A mostani állapot persze minden csak nem stabil...

miriamele · http://epreskert.blog.hu 2012.03.13. 17:54:33

@Circus: A munkanélküliek elenyésző hányada diplomás. Leginkább a szakképzettség nélkülieket, és az érettségi nélküli szakmunkásokat fenyegeti a munkanélküliség. Na meg persze bárkit, aki elmúlt annyi. (A férjemnek először 37 éves korában mondták, hogy túl öreg a munkavállaláshoz. Most 54 évesen tovább sem olvassák az önéletrajzát a születési dátumánál)

Ad Dio 2012.03.13. 17:55:47

@szgy:

Az egykulcsos jövedelemadó azoknak a zsebében hagyott pénzt, akik esetleg fogyasztói lehetnek a rendszernek. Röviden az a cél, hogy hagyunk náluk plusz pénzt, hogy azt elköltve gazdasági mozgást generáljanak (az elköltött pénz után áfát fizetnek, azt a pénzt valakinek a termékéért/szolgáltatásáért kifizetik, munkahelyet tartanak meg, azok is adóznak, nem kell segélyre menniük stb).

Nem igazságos? Bizonyos tekintetben ez teljesen igaz. Ha eljön az ideje majd jön egy kormány aki "korrigálja". Jelenleg szerintem ez egy elfogadható kompromisszum.

Mondom ezt úgy, hogy erősen a lánc alján vagyok :D.

sááá 2012.03.13. 17:56:10

én már csak egy kávét kérek

pimpalini 2012.03.13. 18:02:29

@miriamele:

Na ez az, ami diszkrimináció.
Ez ellen kellene küzdeni, nem a töbi maflaság ellen hőzöngeni.

Ráadásul céltalan is, mert ha belegondolunk:
18 évesen még nem vagy szakképzett (szakmunkásként igen). 22 évesen még nincs tapasztalatod. 25 évesen tovább kell képezned magad, mert fejlődik minden.
37 évesen már nem kellesz.:)

Vagyis a szemlélet szerint minden munkavállalónak van 10 éve és annyi?:) Ki fog akkor tapasztalatokat felhalmozni, átadni, s termelni?????

pimpalini 2012.03.13. 18:05:05

@Ad Dio:

Ráadásul ugye látszik a rendswzeren, hogy gyermekvállalásra ösztönöz. Ez volt a másik cél.:)

Más kérdés, hogy aki az alján van, 70 000 forintra nem biztos, hogy fog gyermeket vállani, max. osrsóséknál. De ugye kolompáréknál a ház sincs bepucolva, miközben a parabolán keresztül nézheted Isaurát a TF1-en...

Légvárak 2012.03.13. 18:08:51

@pimpalini: "Vagyis a szemlélet szerint minden munkavállalónak van 10 éve és annyi?:) Ki fog akkor tapasztalatokat felhalmozni, átadni, s termelni?????"
Ahogy elnézem ezt a sok szupermegmondó zöldséges kommenthalmazt: SENKI.

pimpalini 2012.03.13. 18:11:00

@Légvárak:

:D
MEgszólalt a kertész.:)

Ad Dio 2012.03.13. 18:13:00

@pimpalini:

Mondjuk ezen mindig csodálkoztam. Nekem 4 gyermekem van. De szembe sem jutott azért vállalni őket, mert majd kapok adókedvezményt (éjszaka 6x felkelni pár százalék adókedvezményért??? :D). A gyermekért 20-25 évig felelős vagyok. Ilyen távra nem lehet egy pillanatnyi törvényi helyzet alapján felelősen tervezni.

d'Alember 2012.03.13. 18:17:10

Olyan ócska szóvirág- és demagógiagyűjtemény ez a "12 pont", hogy ennél bármelyik párt jobbat tud írni. Ezért aztán érdemes volt a Millásoknak eljátszaniuk, hogy ők a pártok fölötti, demagógiamentes, hiteles új politika zászlóvivői.

d'Alember 2012.03.13. 18:22:19

Egy gyakorlati tanács: tessék elolvasni az 1848-as 12 pontot. Minden pontból elég konkrét és ellenőrizhető intézkedések következnek. Az itteni 12 pontból ezzel szemben a legtöbb üres, akárhogy értelmezhető szóvirág (pl. 5., 6., 7., 10., 11. pontok), amelyik meg nem az, az egyszerű hülyeség (pl. a 2. pont: ha ne a parlament döntsön, akkor ki? Dopeman fogolydilemmával?).

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.03.13. 18:26:55

@pimpalini:

Ez nem túl meggyőző érv, hogy "hazug vagy".
- Ez nem érv, hanem tény.

"Ember! Ne légy óvodás! Nézz már körül. Tudod mia vallásszabadság? Látom nem vagy tisztában vele, csak a hőzöngés sötétsége mögül osztod az észt.
Betiltottak Magyarországon egyháézakat?"
- Nem tiltottak be, csupán nem ismernek el egyházakat, így a krisnásoknak a tulajdonában példáéul nem lehetne föld. (Annyiból rossz példa, hogy utolsó pillanatban mégis bevették őket.)
Leírom mégegyszer: Nem a támogatás az én gondom, sőt! Egyik egyház se kapjon állami támogatást! Az a bajom, hogy ma Hazámban a hatalom dönti el, mi illetve ki minősül egyháznak. Abban egyetértek, hogy a bizniszegyházakat ki kell golyózni. De ezt hatalmi arrogancia nélkül, objektív feltételek mentén is meg lehet tenni.
-Valásszabadság = abban hiszek, amiben akarok, --> Hittestvéreimmel alapíthatok egyházat, de ez a jog jelenleg sérül.

3. Most látod az lmp pártfinanszírozását? ki mennyit és hová? Na ugye.
- Ez nagy öngól volt!
lehetmas.hu/penzugyek/

lehetmas.hu/wp-content/uploads/2011/11/Az-LMP-m%C3%B3dos%C3%ADtott-besz%C3%A1mol%C3%B3ja-2009.pdf

lehetmas.hu/wp-content/uploads/2011/06/A-Lehet-M%C3%A1s-a-Politika-2010.-%C3%A9vi-besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf

lehetmas.hu/penzugyek/27553/2011-evi-penzugyi-adatok/

5. Nincs hajléktalan ellenes törvény. Az utcán senki sem (állandó lakcímmel rendelkező ember sem) aludhat, nemcsak a hajléktalanok.
- A törvény nem alvásról, hanem életvitelszerű tartózkodásról szól. Mi számít életvitelszerű tartózkodásnak? Le van írva valahol? Van ennek a törvénynek végrehajtási utasítása?

- Van elég férőhely? Tudod, hogy bizonyos szállókon nem lehet napközben bent tartózkodni?

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.03.13. 18:31:06

@pimpalini:

Megint hazudsz!

Hillary Clinton nem a metodista egyház állami támogatása érdekében szállt síkra, hanem azért, mert a magyar állam nem ismeri el őket egyháznak.

Mellesleg vallásszabadságról akkor papolhatnál, ha más emberek vallási felekezetét nem minősítenéd nyamvadt szektának, hanem tolerálnád embertársad vallási meggyőződését. Az ilyen "nyamvadtszektások" éltek közöttünk 80 éve is, ma nekik köszönhető, hogy több német nagyvárosban elvétve találni csak 55 évesnél idősebb épületet.

Ad Dio 2012.03.13. 18:39:22

Gyakorlatilag 2 órája normális, emberi társalgás folyt egy politikai blogon. Még negyed óra és Gunniess rekord lett volna!
Kár érte.
Sebaj majd legközelebb.

Mellesleg az egyházaz helyzetét szabályozó törvény tényleg lehetne jobb.
Viszont az alapvetés jó: nagyon sok pénz ment ki himihumi bizniszegyházak felé. Az én adómból ne ha lehet.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.03.13. 18:39:32

@pimpalini:

6. Az igazságszolgáltatás független. Nézd meg az intézményrendszert.
- Egyszemélyi vezetője van. Aki nem felel meg annak a személynek, azt a nevezett személy eltávolíthatja.
Lefordítva: Egy bírót fel lehet menteni. Fennáll a lehetősége annak, hogy a felmentésének a lebegtetésével befolyásolni lehet az ítélkezését. Ez nem jó. Ez pártfüggetlenül rossz.
Persze gondold végig, mi lenne a véleményed a dologról, ha a miniszterelnököt Mesterházinak hívnák, és a bírói hivatalt Horváth Csaba felesége vezetné. Szerinted azt is rendben lenne? Mert szerintem az sem.

7. Értsd már meg!
- Értem én. Azt értsd meg, ha anno Ferencék működtették volna így a Parlamentet, akkor mit szólnál hozzá?
Jelenleg ami zajlik a törvényalkotás frontján, az a rendeleti kormányzás, csak nem úgy hívják. A szar viszont szar marad akkor is, ha lepénynek hívod.

sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=655a566f-9bef-4f49-9919-b5be5e83caee&cid=42726472-512b-4bf5-8520-78a8ed12fb2f
Az uralkodó vagy az államot irányító személy, testület az országgyűlés vagy a parlament érdemi befolyása nélkül rendeletek útján kormányoz.

Ad Dio 2012.03.13. 18:40:51

@Ad Dio:
"Guinness"

Elégtelen, leülni.

Circus 2012.03.13. 18:44:17

@miriamele: amit írtál, az sajnos nem újdonság, jómagam is kínlódtam miatta - kezdő ingyér' ugráltatnivaló csikónak már rég nem kellek, a tapasztalat alapján 'megérdemelt' szinten meg nem olyan széles a lehetőségek skálája, hogy bármennyien odaférjünk.

Konkrétan azért írtam, amit, hogy a korlátlan lehetőségekkel kitermelt, értéktelen (értsd hiába jó és menő a képzettség, ha sok van belőle kevés helyre, gyakorlatilag értéktelen) tudással rendelkező emberrel meg mit érünk? Ugyanakkor már vadászni kell a jó minőségű, kétkezi munkát végző szakikra... Persze ez már lassan OFF-ba hajlik ezen a felületen...

Általánosságban az ésrevételemen túl egyetértek a 0 egyházi támogatást szorgalmazókkal. Hadd adjak - ha akarok. Nekem többet érne a parlagfűírtás, pl.

Laciii 2012.03.13. 18:55:47

Miért kéne elismerni valamit egyháznak ha úgyse jár érte semmi? Ha kell alapítsanak egyesületet vagy mozgalmat és kész.

Ad Dio 2012.03.13. 18:56:28

@Circus:

0 egyházi támogatás.

Ez elég bonyolult. Ha csak a papság fizetéséről lenne szó, akkor egyet is értenék. A templomba járók tartsák el a papjaikat (lenne belőle szépvilág!). Sajna azonban az egyházak egy sereg intézményt/épületet is eltartanak, ami közérdek és/vagy közkincs. Dőljön össze a Mátyás templom? Eresszék szélnek az idősek otthonában élőket? Verje fel a gaz a temetőket? Nem ilyen egyszerű.

Laciii 2012.03.13. 19:13:29

@Ad Dio:
De ilyen egyszerű. A sírhelyre lehet gondozást fizetni vagy ahogy jelenleg sok helyen működik a rokonok gondozhatják az egész temetőt.
Az idősek otthonában élők fizethetnek a nyugdíjból, de szociális segélyt is kaphat aki rászorul.
Mátyás templomot meg lehet műemlékvédelem címszó alatt fizetni.

A lényeg, hogy minden legyen a maga helyén kezelve és ne valami hitélet kalapba menjen a pénz amiből audit is vesznek a püspöknek.

Ad Dio 2012.03.13. 19:25:20

@Laciii:

Akkor mondom másképp.
A Lánchidat adópénzből tartják fenn. Én nem vagyok pesti. Sose járok rajta. Akkor dőljön össze?
De mondhatom a BKV-t, a MÁV-ot stb. Nem használom őket, miért kell a pénzemet erre költeni?

Azért, mert a választók egy részének ez fontos. Akad egy párt ami felveszi a programjába "hamegválasztotok". És megválasztják. Ennyi. Demokrácia. A választók egy része vallásos, és ez is egy igény.

Amellett teljesen meg tudom érteni az ellenérzéseket is. Nekem is csípi a néha a szemem ez-az. De ezzel együtt is egyetértek azzal, hogy az adóm egy részéből vallásokat támogassanak.

Keress egy olyan pártot aki felveszi a programjába a 0 támogatást, szavazz rájuk és majd meglátjuk hogy vagytok-e elegen ezzel a gondolattal egyetértők. Ha igen, akkor az lesz.

Ilyen a demokrácia.

Laciii 2012.03.13. 19:51:03

@Ad Dio:
Ok, én technikai megoldásként gondoltam, hogy gond nélkül kivitelezhető.
Kulturális igényként tekintve igazad van.
Indítsunk népszavazást :)

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.03.13. 19:53:35

@==T==:

A judeo-keresztény egyházak vagyona Magyarországon galád módon keletkezett. Először úgy 997-1200 -as időszakban az ősi magyar tradicionális vallás vagyonának eltulajdonításával. Másodsorban terror által államilag elrendelt tizedből és rabszolga szerű kötelező robotokból.

Ergó, ha a királyok vagyonát nem adta vissza senki, akkor az egyháznak sem jár.

Másrészt a Vatikáni szerződés 2011-ben lejárt és ezzel megtörtént a teljes kártalanítás, ami nem is járt volna.

Ja és miért éppen a judeo-keresztény egyházak kaptak kártalanítást és miért nem kapnak a tradicionális magyar vallás egyházai???

Amok 2012.10.18. 17:15:51

Magyarázza már el nekem valaki, hogy miért igazságos a progresszív adórendszer? Azért mert bünteti a teljesítményt? Ma Magyarországon kemény tanulással, munkával alkalmazottként a versenyszférában el lehet jutni oda, hogy munkajövedelemből pl. a német vagy svéd középosztály középső-alsó szintjén lehessen élni. Ezt a szintet itt már "gazdagnak" kiáltják ki, és a szoci vagy balos kormányok alatt szarrá adóztatják, sosem felejtem el a Gyurcsány féle különadó "igazságosságát", miközben bruttó bérem kb 45%-át vittem haza, miközben adócsaló, kamu vállalkozó, játékgép üzemeltetésből élő egyes szomszédaim évente cserélték a BMW X5-öket a progresszív adózás igazságossága jegyében.

A magyarországi progresszív adórendszert legfeljebb (ki)egyenlítőbbnek lehet nevezni, de semmi köze az igazságossághoz, a versenyképesség, teljesítmény, az öngondoskodás megbecsüléséhez.
Talán ideje lenne már, hogy felnőjünk társadalomként is ahhoz a gondolathoz, hogy elsősorban magunkért vagyunk felelősek, és ne az államtól várjuk a problémáink megoldását, ne mások zsebében kotorásszunk, ugyanis a más által megtermelt pénz elvétele ordítóan nem igazságos.

Amikor azt mondják, hogy az egykulcsos adórendszer a jómódúaknak juttatja a pénzt, az nettó hazugság: a jómodú ember (ha legális úton jut a jövedelemhez) megtermeli a pénzt, ami elsősorban az övé, és amit az egykulcsos adórendszer NEM vesz el tőle. Tehát nem kap semmi olyat, amit nem termelt meg, hanem csak nem veszik el amit megtermelt.

jet set 2012.10.18. 19:35:59

@Amok: Nagy igazság, de sajnos a butáknak hiába magyarázod. Az ő szemükben, te vagy a rohadt szemét burzsuj, akinek nem okoz gondot a családdal elmenni egy tengerparti nyaralásra, fenn tudtok tartani két középkategóriás autót és nem panelban laktok. Erre már irigykedni kell, és a butákat nem érdekli, hogy te tanultál, azóta is folyamatosan képzed magad, versenyképes szakmád van. A rendszerváltás még mindig nem történt meg a fejekben. Nagyon hangzatos azt kérdezni, hogy miért a szegények fizessenek. De a szegények miért ne fizetnének? Miért járna bárkinek is ingyen bármi is? A boltban érdekel bárkit, hogy mennyit keresel? A kenyér ugyanannyiba kerül mindenkinek.
Az egykulcsos adó sem igazságos, hanem szolidáris. Ötször akkora fizetéssel ötször annyi adót fizetsz. A boltban nem kerül ötször annyiba a kenyér.
Amelyik formáció az egykulcsos adó ellen van, arra én sohasem fogok szavazni.