Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

Egy másik Magyarország - Hudi László

2012.01.23. 12:26 uj_szerzodes

Elérkezett az idő, hogy komolyan vegyük például egy civil parlament felállításának a lehetőségét. Ha tetszik, egy független, civil, árnyék-parlament felállításának lehetőségét. Meggyőződésem, hogy másként nem törhetjük le a pártok szegregáló hatalmát. Valamikor el kell kezdenünk kilépni a pártok bűvköréből, le kell válnunk róluk, önálló kezdeményezésekkel, törvényekkel kell fellépnünk. El kellene hinnünk, hogy a saját kezünkbe vehetjük a dolgok menetét, hogy a hatalmi központot uralók érdekeivel ellentétben, az állam kezében csak az maradjon, ami feltétlen szükséges, hogy a döntések legnagyobb része meghozható helyi szinteken, az emberekhez sokkal közelebb.

(Power To The People (c/o artbackwash.blogspot))

 

 

A múlt hét elején "A támogatás ára" címmel közöltünk egy vitaindítót arról, hogy mit tartunk a választók és az Orbán rezsimet leváltani készülő pártok közötti megegyezés új minimumának. A vitában eddig megszólalt többek között Csigó Péter, Rácz András, Vágó Gábor, Kálmán László, Sarnyai Zsolt, Király Gábor és sokan mások (folyamatosan frissülő lista itt ---> ). Most Hudi László cikkét közöljük. Továbbra is várjuk a válaszcikkeket írásban a nemzetiminimum@gmail.com címre, vagy videóüzenet formájában a http://alternativelnok.blog.hu/-ra!Amennyiben igaz az, hogy van még, létezik egy demokratikus Magyarország, akkor mindig érdemes gondolkodni azon, hogy miként működik az a szervezettség, amit demokráciának hívunk, és amelyben élünk, annak ellenére, hogy közkeletű az a nézet, hogy ez a jelenlegi a legjobb, ami létezik. Továbbá, ha igaz az, hogy a Fidesz-KDNP, a maga nacionalista populizmusával díszletnek használja a demokráciát, és igazából egypártrendszert épít, akkor fordulóponthoz érkeztünk demokratikus berendezkedésünk történetében, hiszen ha egy párt ilyen mértékben kihasználhatja demokráciánkat, ha az a demokrácia nem tudja magát megvédeni, akkor olyan veszély mutatkozik, ami a demokrácia hitelét ássa alá, és ezzel elveszti jövőjét. Ezért talán időszerű lenne alapjaiban áttekinteni lehetőségeinket, hátha képesek lehetünk hosszabb távra is tervezni.

Pontosabban egy olyan megoldás mellett érvelnék, amelyik lehetőséget teremt, elindíthatja az egész társadalmi rendszer, talán az állam újragondolására, alulról történő újjáépítésére. Teszem ezt annak ellenére, hogy előre tudom, sokan majd megvalósíthatatlan utópiát fognak kiáltani, és a mindig kevés időre hivatkozni, hiszen szándékom szerint az alapjaitól elszakadt demokratikus gyakorlatot szeretném visszacsatolni saját bázisához, amivel – nem tehetek mást – apellálok az emberek cselekvőképességére, és közügyekben való jelenlétére. Tehát olyan területre hivatkozom, amire általában legyintenek. Teszem ezt mégis, mert bízom abban, hogy értelme van a gondolkodásnak, valamint aggódni, és igyekezni bárkinek lehet. Hangsúlyozom, a teljes rendszeren való gondolkodást tartom szükségesnek, naivan, elfogulatlanul, és kritikusan, hiszen úgy látszik, maga a demokrácia ingadozik alapjaiban.

Kiindulópontom egy egyszerű felvetés. Eszerint a nemzet nem egy egységes identitás, hanem egymástól részben eltérő, vagy akár egymással ellentétes identitások hálózata, melyek eredője adja azt, amit nemzetnek hívunk.Ha ezt a kiindulópontot komolyan vesszük, akkor érdemes megvizsgálni a pártokon alapuló képviseleti rendszert, mint a demokrácia eddig egyetlen elfogadott gyakorlatát. Érdemes, mert a demokratikus gyakorlat devalválódásával párhuzamosan a pártok összességének hitelessége is folyamatos leértékelődésben van. Érdemes, mert reménykedem abban, hogy lassan világossá válik, hogy a pártosodás, a pártok létrehozásának és működtetésének igénye, az identitásképző erők egyike csupán, még akkor is, ha azt sugallják (és mi bedőlünk mindannyiszor), hogy az egész társadalom számára kínálnak megoldást. Érdemes, mert lassan talán egyértelművé válik, hogy a párt, mint olyan, mára már démonikus erőként működik, az érdekek, és az ideológiák mentén megosztja a társadalmat, ráadásul önként szolgáltatjuk ki magunkat neki. Rafinált, és kevésbé rafinált módon használják bizonyos társadalmi csoportok a pártokat arra, hogy a többieket kontroll és elnyomás alatt tartsák, hogy gazdasági pozíciójukat .biztosíthassák.

A pártok, először is, kiürítik, devalválják a fogalmakat, majd elfoglalják a központi végrehajtó hatalmat. Önmagukat először is a néppel, a nemzettel, majd a társadalommal, aztán az állammal azonosítják, miközben lényegük szerint az egésznek csakis része lehetnek, hiszen pártok. Így nem tudják megvalósítani azt az alapvető feladatukat, ami a közjó és a társadalom közötti közvetítésről szól. Ez a közvetítő szerep kifejezetten problematikus, ha a politikai választási mechanizmust, és ezzel együtt a politikailag „ingatagok” és „hallgatagok”, az ide-oda szavazók, és a nem választók jelentős táborát vesszük komolyan.

Érdekes megvilágításba kerül a demokrácia, ha belátjuk, hogy a párt a lehetséges társadalomalkotó identitások egyike, de csak az egyike. Különlegessége és veszélyessége abban áll, hogy leplezetlenül és elfogadottan a végrehajtó hatalom megszerzésére, hegemóniára tör, vagyis az egész nevében, az egész kontrolljára törekszik, miközben csupán egyike a létező identitások megnyilatkozásának. Igaz, hogy igyekszik többféle identitástudatot integrálni, de ezzel egy időben másokat észre sem vesz, vagy egyenesen kirekeszt. Nem is lehetséges az, hogy egy szerkezet integráljon mindent, mert az nagyon gyanús, hiszen az identitás nem csak összeköt, de el is választ, vagyis ugyanannyira meghatározza azt, ami vagyok, és azt is, ami nem vagyok.

Forrás: http://www.nickmcglynn.com

A párt egyike azoknak a nyelveknek, melyen megszólalhat az ember, mint a művészet, a tudomány, a hit, a sport, a gazdaság, a szexualitás (stb.) különböző identitásaihoz tartozó, különböző nyelvek. Különösen érdekes az a tendencia, ha már nyelvről beszélünk, ahogy a pártpolitikai kontextusban a bonyolultsági fokok leegyszerűsödnek, ahogy a komplex megközelítések elhalnak, ezáltal a probléma-megoldási kísérletek rendre szegregálnak (lásd művészeti nyugdíjak, és független színházak, ha lehetek önző, stb.). Könnyen belátható, hogy azt, amit például, a művészeti identitások egyik nyelvén fogalmaz meg az ember, nem mindig érthető és értelmezhető a politikai párt nyelvén. Ugyanez történik, sokszor látványosan, a szexuális identitások és a pártok politikai kapcsolatával. A sor bizonyosan folytatható. Az a tény, hogy nem fedik le egymást teljes egészében a politikai pártokhoz köthető, és az egyéb azonosságtudatok, megmutatja, hogy a politikai pártok nem játszhatnának olyan központi szerepet a közéletben, mint amilyenre törekszenek.

Természetesen a törekvés az, hogy a pártok sokszínűsége az identitások sokszínűségét jelenítse meg, de a valóságban ez nincs így, különösen abban az esetben, amikor egy egypártrendszer épül ki a fejünk felett. De egyébként is, egy központi hatalomra törő képződmény, egy párt, eleve nem is tudja kielégíteni azokat az elvárásokat, amiket a szavazók megfogalmaznak magukban, mivel a rendkívül heterogén jellegű voksolók, és a központi hatalom természete éppen ellentétes egymással. Az egyik bonyolult, a másik leegyszerűsítő. Az egyik heterogén és szertelen, a másiknak szüksége van egységre (fegyelemre), és központosított. Az egyik televényszerű rizómát alkot, amely életszerűen pulzál, és legfeljebb csak csomósodik, a másik ehhez képest rigid építmény. Az egyik heterogén voltából adódóan a szélsőségeket, a devianciákat, a nonkonform artikulációkat is magában foglalja, a másik átlagra törekszik. Ebből talán egyértelmű, hogy minél átfogóbb jellegre törekednek a pártok, és minél kevésbé sokszínű rendszert alkotnak, vagyis minél kevesebb párt van jelen a politikai életben, és minél nagyobbak ezek a meglévő kevés pártok, annál nagyobb az esély, hogy képesek legyenek leképezni a társadalmat.

Hatalomra jutva pedig még inkább elzártságba kerül a párt, még korlátozottabb képességekkel rendelkezik, még kevésbé képes lefedni a társadalmi közeget. A hatalom hierarchikus felépítéséből adódóan, a hatalom gyakorlásába tulajdonképpen csak a párt vezető rétege jut el, egy szűk réteg, akik maguk nyilvánvalóan általában szakértelem nélkül kerülnek ilyen pozícióba, de ha mégis rendelkeznek valamilyen szakértelemmel, akkor az speciális, mégis nyakukba szakad minden munka. Természetesen elvileg ezért használnak szakértői gárdát, és az államapparátusban tevékenykedő, elvileg szakembereket, de így is olyan kicsi ez az apparátus, hogy egyrészről nem képes ellátni a feladatát, másrészről viszont – és ez a jellemzőbb – vagy klientúra építésre használják a pártok a pozíciókat, vagy eleve egy kivételezett részterületnek az érdekérvényesítését teszik általuk lehetővé. A felépítmény alsóbb szintjei, minél távolabbiak a központhoz képest, és/vagy minél gyengébb az identitás-kapcsolatuk, annál formálisabb kapcsolatokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy ugyanazon párt tagjai.

Ha jóindulatúan feltételezzük, hogy az adott pártok tényleg a közjó ideája szerint cselekszenek, akkor sem lehetnek képesek minden létező és keletkező identitás befogadására. Tegyük fel, ha meg is valósul a sokszínűség a politikai pártok terén, akkor sem képezhetik le maradéktalanul a létező identitások egészét, hiszen ezeknek egy része nem is akar, nem is tud pártpolitikai nyelven artikulálódni, mégis lehet érvényes. Mindig maradnak olyanok, melyek reprezentáció nélkül maradnak, kirekesztődnek, pedig az identitás lényege szerint törekszik arra, hogy kifejeződjön, helyet kapjon, megélhető legyen. Itt mutatkozik meg az a konfliktus, ami abban rejlik, hogy a hatalom nem képes belátni az általa igazgatott közeget. Ez azt mutatja, hogy valószínűleg van egy olyan határ, ameddig a központi hatalom még ellát, és ami alatt már nem képes differenciálni és kommunikálni, ami szoros összefüggésben van a várható voksok számával, vagyis az érdekkel. Természetesen ez visszafelé is igaz lehet, a határ alól az igazgatott közeg sem tudja átlátni a hatalom elzárt világát, ezért fokozatosan leválik róla, kitermeli magából a politikailag „hallgatagok” és „ingadozók” tömegeit. A másik lehetőség, hogy ez távoli közeg csak egyetlen irányban tudja elképzelni érvényesülését, mégpedig felfelé és a középpont felé. Ezzel olyan nyomás alakul ki a centrumon, aminek megfelelni szinte lehetetlen. Ha pedig nem sikerül, az eredmény mindig egyértelmű: a központ egyre inkább bezárkózik, demokratikus gyakorlata elválik az őt fenntartó alaptól, kitermeli önnön ellentétét, amit arra tanít a módszereivel, hogy legközelebb az addig kirekesztett rekessze ki az eddig kirekesztetőt.

Forrás: http://ridgesandfurrows.homestead.com

Az állam központi hatalmába jutott pártok kettős elzártságba kerülnek. Elzárja őket a társadalomtól maga a párt, mint rendszer, és elzárja őket az állam is, mint rendszer, hiszen mindkettő hierarchikus természetű. A hierarchia pedig mindig szűri és gyengíti az információt, annak függvényében, hogy az úton, amit megtesz, milyen érdekkörökkel találkozik. Egyeseket beenged, másokat kirekeszt. Mire az információ elér a szűk irányító elithez, addigra lényegesen gyengülhet, egyszerűsödhet és deformálódhat, esetleg arrogánssá válhat. Ebben a hierarchiában a részérdekek és részértékek mennyisége és minősége a kompromisszumok által még tovább szűrődik, egyeseket fel kell áldozni, másokat meg kell változtatni ahhoz, hogy egyesség szülessen.

Különösen igaz ez, amikor a pártok az állami gépezetet működtetik, mivel ez igazi lételemük. Addig úgy tűnhet, hogy a társadalmi bázis felé nyitottak, de amint a hatalomba kerülnek, megkezdődik az elzárkózás, az átláthatatlanság, a pozícióharc, az osztozkodás (stb.), ami azzal jár, hogy vannak olyanok, akik nem kapnak eleget, mások nem kapnak semmit. Talán az sem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a hatalomba jutott párt azt indukálja, hogy az általa elfoglalt államot olyan piacnak tekintsék, ahol a különböző identitásképző erők megpróbálják magukat eladni, természetesen magának a pártnak, és természetesen a másik alternatívájaként, a másik ellenében.

Márpedig az államot a párt arra kapja elvileg, hogy a köz, a teljes köz érdekében működtesse a közösségi rendszereket. Ez pedig elvileg azt feltételezné, hogy az állam a lehető legsemlegesebben valósítsa meg az irányítást, kifejezetten a közjót szem előtt tartva. Ehelyett viszont a párt eleve és felvállaltan ideológiával érkezik a hatalomba, ami végső soron nem más, mint részrehajlás. Jól megfigyelhető, hogy az erős ideológiai rendszerrel rendelkező párt, milyen erős kirekesztő demokratikus gyakorlatot képes folytatni, hogy mennyire nem képes belátni például azt az egyszerű tényt, hogy nem csak két oldal létezik: a mi és a ti, a jobboldaliak és a baloldaliak. Mindez arról árulkodik, megint csak, hogy a párt eleve részérdekeket reprezentál, tehát jogtalan, erkölcstelen (stb.) önmagát irányító, központi szerepre predesztinálnia.

Felmerülhet viszont az a gondolat, hogy az állami apparátust elfoglaló szegény párt rákényszerül az elzárkózásra, mégpedig azért, mert a rendelkezésre álló erőforrások végesek, így választania kell, kiket részesít előnyben, kiket nem. Ilyenkor mindig elfelejtődik, hogy az állam irányítására kiválasztott párt megbízatása nem arra szól, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat úgy ossza el, hogy válogatva a feladatok között egyeseket teljesít, másokat pedig nem, hanem, hogy megossza azokat, vagyis a feladatokat számba véve, csoportosítson. Az állami költségvetésekben, a különböző cégekben és költséghelyeken eldugott költségek, az egymás ellen központilag kijátszott és sakkban tartott pénzügyi területek, a párhuzamosságok, a pénzügyi kereszthivatkozások, mind azt szolgálják, hogy átláthatatlan legyen a rendszer, amelyikben a párt szabadon ügyködhet.

A másik oldalról viszont azt is tisztán kell látni, hogy a pártok létezésének társadalmi igénye nem önmagában való, nem valamiféle gonosz kitaláció. Talán nem tévedés, ha azt mondjuk, hogy egy történelmi nehézségi erő nyilvánul itt meg. A párt a piacon kezdődött. A demokráciák évszázadok óta tartó versenyhelyzetben, szabadpiaci körülmények között szocializálódtak, ami jelenleg is átszövi életünk minden szegmensét. Ez egy végzetes helyzetet teremt: folyamatos és állandóan megújuló konfliktusokat termelünk. Általánossá válik a stressz helyzet, a győzelemre való törekvés, a másik legyőzésének vágya, miközben jól tudjuk, hogy mindennek van egy ellenpólusa is, mégpedig az egymásrautaltság, a kooperáció, és talán egyértelmű, hogy a társadalom, az együttélés számára nem elhanyagolható szempont az egymásrautaltság és a kooperáció aspektusa. Erre lenne hivatva a parlament, mint terep, ami azonban ténylegesen nem a kooperációról szól, hanem sokkal inkább a harcról. Az elnagyolt ideológiai, gazdasági (stb.) koncepciók harcáról. Ezt a konfliktustermelő közeget képezik le a pártok is, különösen meghatványozva a média által, és mint a demokrácia elfogadott, és megkérdőjelezhetetlen alapegységei, lényegükbe kódolva konzerválják társadalmi szinten is a konfliktushelyzetet. Ők működtetik az ideológiák piacát, mi pedig – balga módon – vásárlunk ezen a piacon, vagyis a választáskor voksolunk, mondván „nem találtak még ki jobbat”.

Persze a parlamentnek van egy másik nagyon fontos szerepe is, ami szintén arra szolgál, hogy az alap számára áttekinthetetlen legyen a hatalmi építmény. Ez a törvénykezés, a jog speciális nyelvén megfogalmazott kommunikáció, ami által körmönfontan lehet eldugni az igazi akaratot, kirekeszteni, hazudni, és egyúttal rögtön hivatkozási alapként felmutatni a kirekesztést és a hazugságot, mondván: sajnálom, ez a törvény.

Azonban vigyázni kell, hogy ne essünk a ló másik oldalára sem. A versenyhelyzetben a kiválasztódás fontos folyamatai zajlódnak. A versenyhelyzet, a piac nem önmagában káros. Az a piac válik problematikussá, amelyik nem a valóságról szól, amelyik nem belátható, amelyik nem az emberről szól, ahol a vásárló, eladó és a vásárolt már nem ismerhetik egymást. Amelyik piac elválik saját konkrétumától, amelyik tömegben gondolkodik, az válik vitathatóvá. A túl nagy, a túl átfogó, a tömegben gondolkodó rendszer válik embertelenné.

Forrás: http://www.hrindustries.co.uk

A fent vázolt problémák sora tehát azt sugallja, mintha a rendszer eleve önmagában hordozná a kudarc csíráját. Mintha a párt alapon megvalósuló képviseleti demokrácia nem lenne képes kielégíteni maradéktalanul a társadalmi szervezettség igényét, sőt, mintha rendszeréből adódóan kifejezetten ösztönzést adna a társadalmi szervezettség hazug kihasználására, kijátszására. Ilyen helyzetben talán érdemes az alapvető rendszereket kritikával illetni, és akár azzal az utópisztikusnak tűnő igénnyel is fellépni, hogy nincs-e igazságosabb, életrevalóbb, mint a pártokon alapuló képviseleti demokrácia. Ekkor sokakban mindig a közvetlen demokrácia merül fel, egyesekben rémálomként, ez azonban ismételten egy végletes megoldás, hiszen ebben az aspektusban nem a személyes identitások játszanak szerepet, hanem a közösségépítő identitások.

Ebben az értelemben tehát a megoldási lehetőségeket, a társadalom szervezettségének mikéntjét, a társadalomhoz a lehető legközelebb kell keresnünk, de úgy, hogy annak szervező erejét is megtartsuk, hogy ne essen megszámlálhatatlan darabra, hiszen az megint csak tömeg. Olyan rendszert kellene felépítenünk, amely nem nagy és átfogó módon kínál identitást (sőt, amelyik ezt teszi az kifejezetten gyanús), hanem lokális és decentralizált rendszerben gondolkodik. Kiinduló pontunk ez volt: a nemzet nem egy egységes identitás, hanem egymástól részben eltérő, vagy akár egymással ellentétes identitások hálózata, melyek eredője adja azt, amit nemzetnek hívunk. Nyilvánvalóan egyetlen olyan terület adódik, amely egyszerre lokális és decentralizált, és mégis kiadja a nemzet egészét, ahol az identitások megjelennek, és még értelmezhetőek, ez pedig a civil társadalom, különösen akkor, ha a pártok privilegizált előjogait visszahelyezzük az őket megillető helyre. Ilyen értelemben a pártok nem mások, mint szintén civil szervezetek, amiket éppen olyan elbírálásban kellene részesíteni, mint a többi civil szervezetet (lásd finanszírozás).

Úgy vélem, két meghatározottság rendszerezi a meglévő civil identitásokat, ezek pedig, furcsamód, éppen lokálisak és decentralizáltak. Az egyik a földrajzi lokalitás, ahol élünk, ahol mindennapjainkat töltjük; a másik a társadalmi lokalitás, a civil-szakmai meghatározottság. A kétfajta beágyazottság nincs mindig egyensúlyban, de valamelyik mindenféleképpen jellemzi az egyént, így a közösséget is. Ezért véleményem szerint, a lokális és decentralizált civil társadalomra épített képviseleti rendszer az, amelyik hatékonyabban nyújthat szervezettséget életünkhöz.

A lokalizáltság ebben az összefüggésben biztosítja azt, hogy még ismerhető, közvetlenül számon kérhető legyen a képviselet. A decentralizáció biztosítja azt, hogy az élet lehető legszélesebb köréhez jusson el a képviselet. A lokális jelleggel érhető el, hogy ne váljon a szervezettség mindent átfogóvá, vagyis hazuggá és arrogánssá, hogy olyan szinten maradjon a képviselet, ahol létező és konkrét visszajelzéseket kaphat, amelyben a kapcsolat a képviselt és a képviselő között még élő maradhat. És ami nagyon fontos: mindkettő biztosítja azt, hogy egyes társadalmi csoportok ne foglalhassák el a rendszert teljes egészében, vagy jelentős részben.

Mindebből az következik, hogy talán elérkezett az idő, hogy komolyan vegyük például egy civil parlament felállításának a lehetőségét. Ha tetszik, egy független, civil, árnyék-parlament felállításának lehetőségét. Meggyőződésem, hogy másként nem törhetjük le a pártok szegregáló hatalmát. Valamikor el kell kezdenünk kilépni a pártok bűvköréből, le kell válnunk róluk, önálló kezdeményezésekkel, törvényekkel kell fellépnünk. El kellene hinnünk, hogy a saját kezünkbe vehetjük a dolgok menetét, hogy a hatalmi központot uralók érdekeivel ellentétben, az állam kezében csak az maradjon, ami feltétlen szükséges, hogy a döntések legnagyobb része meghozható helyi szinteken, az emberekhez sokkal közelebb.

Az már egyértelműnek látszik, hogy a parlament – a hivatalos – egy értelmetlen, kezelhetetlen és felesleges területté vált. Közügyek megtárgyalására, és főleg törvények megfogalmazására alkalmatlanná vált. A pártok évek óta tartó hidegháborúja csúcspontjára jutott, ördögi mivolta a maga teljességében megmutatkozik. Ha nem jelentkezik a civil társadalom szervezetten, akkor érdemben nem fog változni semmi, még ha a választásokon a magukat demokratikusnak mondó pártok győznek is. Fel kell tennünk a kérdést, melyik párt az, amelyik önmagát feloszlatná annak érdekében, hogy Magyarország egy értelmes hely legyen?

Hudi László

 

 

Az új politikai minimumról szóló vitában elhangzó vélemények a szerzők sajátjai. Nem feltétlenül egyeznek a Milla szervezői csapat tagjainak véleményével, és valószínűleg nem vágnak egybe a Milla Facebook csoport majd 100.000 lájkolójának ezerféle véleményével.

103 komment · 3 trackback

Címkék: civilek neked miert nem tetszik a rendszer? nem tetszik a rendszer uj szerzodes

A bejegyzés trackback címe:

https://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr973740560

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Objektív tájékoztatás? 2012.01.24. 08:54:16

Ha az volt a Békemenet szervezőinek célja, hogy megmutassák, milyen nagy támogatása van Orbánéknak, akkor nem jött össze nekik. Mert mi jött a Békemenetről a nyugati sajtóban? Nem sok. Persze nem kell szeretni Orbánékat, de azért nem ártan figyeln...

Trackback: Nem kell alternatív, sem köztársasági elnök Magyarországnak 2012.01.24. 08:36:01

  Mert az elnökség csak színészkedés, hatalommal és tekintélyelvvel jár és egyik sem egészséges dolog. Helyette az izlandi úthoz hasonló módszerekkel olyan erkölcsi és törvényi alapelvet kell kidolgozni és alkalmazni, amely nagyobb garancia bár...

Trackback: Civil árnyékparlamentet! 2012.01.23. 23:09:02

Talán elérkezett az idő, hogy komolyan vegyük például egy civil parlament felállításának a lehetőségét. Ha tetszik, egy független, civil, árnyék-parlament felállításának lehetőségét.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.01.23. 23:09:03

Pártok szegregáló hatalma... hahahaha. Egyre viccesebbeket írtok ti szélsőliberális index-műblogok. :)

Civil parlament. :) Persze.

A pártok azt teszik amit a nép akar. A nép ezt akarja: a szocializmust. Ezt adja meg nekik a jobb, a bal, és a szélsőségesek is. Bár a szélsőjobb még nem került annyira hatalomba hogy ezt bizonyítsa, de úgy néz ki ők is megkapják az esélyt...

Szocializmus!

medve2 2012.01.23. 23:09:36

hehe! A szadeszos millások lassan anarchisták lesznek. Nem tetszik nekik a parlament. Csak nem azért, mert a lófasz sem szavazna rájuk?

Mária 2012.01.23. 23:17:14

@endike:

Sőt: socialismo o muerte!

Vincenzo90 2012.01.23. 23:24:42

Nincs veszélyesebb, mint mikor valaki okosnak képzeli magát. :( Egyébként mondja már meg valaki, hogy miért nincs demokrácia azon kívül, hogy olyan párt kormányoz, ami nem titeket képvisel! A Fideszesek közül láttátok, hogy a legostobábbak nyavajogtak Gyurcsány alatt, hogy nincs demokrácia, most mégis ugyan ezt teszitek. Ez a rendszer az érdekek rangsorolásáról, újrarangsorolásáról szól, az érdekek meg pártok formájában, letisztult ideológiai burokban jelennek meg. Akkor most a képviseleti demokráciával van a baj? Mellesleg az maga a rendszer, szóval akkor legalább egyértelmű és összeállt a kép.

Lrdx 2012.01.23. 23:25:43

@Mária: Ez nagyon jó, tetszik (még ha a hozzászólásom többi részéből nem ez jönne le).

Egy problémám van vele: hogyan lehet a képviselőket számon kérni?

Email-re nem válaszol, telefonon nem lehet felhívni, fogadóórája nincs, vagy ha van, az is hétfő hajnali 4 órakor 15 perc hosszan. Amiről késik 10 percet.

Ha meg valami módon mégis kapok is választ arra, hogy miért is szavazta meg a 'nyilvánvaló ökörség' törvényt, akkor is olyan, amiből ordít, hogy a szerzője elbukna a Turing teszten. (gy.k.: szavazógép)

Vincenzo90 2012.01.23. 23:25:50

bocsánat: értékek rangsorolása.

A bóvli kormány most már a lottóval is csal!! 2012.01.23. 23:30:21

Magyarország a befizetéseinél 4,37 milliárd euróval több átutalást kapott tavaly az Európai Uniótól, jóval többet, mint eddig bármikor. A tavalyi negyedik negyedévben 1,7 milliárd euró nettó átutalás érkezett az uniótól, ez a legnagyobb negyedévi átutalás volt azóta, hogy Magyarország 2004 májusában csatlakozott az EU-hoz.

Tavaly 1734,4 milliárd forintos hiányban zárt az államháztartás, ami GDP-arányosan 6 százalékosnál nagyobb deficitet jelent.

Szombaton miért tüntetett a felbérelt birkamenet?
Szidták az Uniót és az IMF-et!
Holnap a törpediktátor főbóvlista meg könyörögni megy pénzért az Eu-ba.

Maaargit, normális ez a banda?

-Úgy másolnék valamit!
- S mit, Pál?

A sumákom laude diplomám

trolololol · http://basszas.blog.hu/ 2012.01.23. 23:38:40

én is már régóta mondom, hülyeség ez a demokrácia! a népnek egy erős kézre van szüksége, az enyémre!

Lrdx 2012.01.23. 23:50:43

@trolololol: Ez most vicces, de van benne valami.

A négy-(öt-, három-, stb) évente választás rendszere kitermeli magából a populistákat - nem arra kormányoznak, amerre valóban jó lenne, hanem amivel a legtöbb szavazót lehet szerezni. Legtöbb szavazót meg birkáknak pénzosztással lehet, ami (általában) ellentétes azzal az iránnyal, amerre kéne menni.

Úgyhogy nem kellene x évente szavazás. Legyen valami felsőház, ahova a bejutottak halálukig (lemondásig) maradnak. Persze nem egyszerre kell feltölteni, mert akkor még jobban narancssárga lenne minden, hanem mondjuk évente 10 embert, amíg nem lesznek 100-an, addig a maradék helyre 1 éves mandátumok. (És az alsóházba sem kell 100-nál több fő, az még úgy is összesen 200.)

Mária 2012.01.23. 23:53:17

@Lrdx:

Szerintem ott kellene kezdeni, hogy az emberek tudják egyáltalán, hogy melyik szinten, melyik testületben ki a képviselőjük :)

Jelenleg sajnos többnyire még ezt sem tudják.

Egyéni megkeresésekre rendelkezésre állni biztosan nem tudnak, hiszen az ő idejük sem korlátlan, de ha egy bizonyos témában kellő létszámú választópolgár jelzi, hogy igényelné, hogy rendezzenek a kérdésről lakossági fórumot, nem hinném, hogy bármelyik képviselő is visszautasítaná, hogy elmenjen egy előkészített, megszervezett lakossági fórumra.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.01.23. 23:54:40

@Vincenzo90:
Van deokrácia, e a kormány szerfelett legyengítette.

Aki nem tudja, hogy itt demokrácia van, az azt latolgatná, hogy horthy-féle uram-bátyám rendet restauráljuk, teljes sikerrel, avagy a rákosista kádári elemekkel átszőtt egypárti központosított demokráciamodellt építjük, szintén teljes sikerrel.

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.01.23. 23:55:46

@Mária: Igen. Ilyen lakossági fórumokon rá lehetne venni a politikusokat hogy még több hitelt vegyünk fel!!!
Úúú de jó lesz.

sumes67 2012.01.23. 23:56:13

Én egy egyszerű ember vagyok, nem is okos. Csak hülyének hívnátok. De még nekem is leesik, hogy át vagyunk kefélve. A mindenkori színre, logóra, vallásra, felekezetre való tekintet nélkül finanszírozza magát nagyon, a többit kicsit kevésbé a hatalom. PÉNZ,PÉNZ, PÉNZ! Találjatok fel jobbat, mert nincs kire szavazni, ez mind fehérgalléros gazdasági bűnöző!

"Nem lenne jobb, ha azt az egységnyi energiát, amit az árnyékparlamentesdi nevű pótcselekvésre szánnának, azt arra szánnák, hogy felnőtt, tudatos választópolgárként számon kérjék a képviselőiket?"
Hogyan Mária, HOGYAN??????????? Szavazzünk a másikra? Melyikre?

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2012.01.24. 00:00:24

mivel a többség már nem akar pártokra szavazni, és így listákra sem, tulajdonképpen a korábban megszavazott parlament vált árnyékká...
szerintem is az internet lesz a megoldás kulcsa;
ha lesz egy honlap, amire jelentkezhetnek képviselőjelöltek, és lehet szintén interneten rájuk szavazni...

trolololol · http://basszas.blog.hu/ 2012.01.24. 00:06:57

@Lrdx: ez egy jó ötlet! és ha mondjuk így egy olyan rendszer jön létre, ami nekem nem tetszik, akkor arról is kitalálhatom, hogy miért antidemokratikus, és miért lenne helyette sokkal jobb valami egész más!

2012.01.24. 00:19:19

francba a pártokkal: Csak Szakszervezetek kellenek akik ÉRDEKVÉDŐK (lennének).
Isaac Asimov után Erre a helyre Polgármestert választanánk ahol egy x fős döntéshozó testület tagja Bárki lehetne CSAK PÁRT tagja nem..merthogy alapból betiltanám ezt a pártosdi hülyeséget..aki jelentkezik nyerje meg..ennyi..végre vmi kreatív dologgal is előállhatnánk ebben a tetves világban ám:((

RosszTársaság (törölt) · http://rossztarsasag.blog.hu/ 2012.01.24. 00:21:28

Nagyon jól ismered a helyzetet, csak az a gond az itthoni pártok nem úgy pártosodnak, mint külföldön, itt nincs a pártválasztás mögött kultúra, társadalmi szakadékok mentén szavazunk, nem pedig elvek alapján. Ha elvek alapján kéne szavaznom, akkor érvénytelen voksot gyártanék. De az alapján szavazok, hogy ki NE, mondjuk a Rosszabbik zászlóégetése óta "kiadó" a szívem, azzal számomra egy sokadik politikai Rubicont is átléptek, ha tehetném magamra szavaznék:)

[Törölt nick] (törölt) 2012.01.24. 00:27:35

Egy valódi demokráciában pártokra semmi szükség. Részletek a blogomon.

WhyCantITouchIt? 2012.01.24. 00:28:48

Tök jó ez az utópia gyártás, tényleg, én is szeretek sörözés mellett ilyesmiről beszélgetni.

De! A Milla Orbán bukásával megszűnik létezni, így értelmetlen egy teljesen új, sosem látott választási, képviseleti struktúrán agyalni, amely nem évek alatt, csettintésre jön létre.

Szóval kedves Milla, jól tudom hogy nálatok sok a fiatal, és mivel én is fiatal vagyok, ezek a témák nálunk igen kapósak, utópiák, reformok, változás, fordítsuk ki a világot önmagából stb. Ezek tényleg nagyon jók. Nyam.
De ne hülyítsétek a népet, és ne éljetek vissza más hiszékenységével (mint ahogy a nagy pártok szoktak:P).
"Mandátumotok" úgyis Orbán bukásáig tart.

Jó persze, tudom, a Milla szellemisége majd tovább él az Orbánt megbuktatókban blablabla:D

mikka 2012.01.24. 00:33:26

Az eletedbol lephetnel mar ki.. van idod bazdmeg,faszsagokat irni..de mondjuk megertem.. Az a tomeg azert eleg eroteljes kepet kozvetitett..de mondjuk en jobban orulnek ha tuntetes helyett valaki megkeresne teged, lerugdosna egy ujsagoshoz, es letolna a torkodon minden ellenzeki ujsagot amit lehet kapni..Azt hiszem hamar megdoglenel a sok " nem letezo ellenzeki sajtoszabadsagtol " a nyugati sajto meg nem tudna mit hazudni, hogy mitol doglottel meg... csak nem a nemletezo ellenzeki lapoktol???? :) Egymillio faszfej..

Orbán a magyar nép ópiuma! 2012.01.24. 01:08:37

Erőlködés, semmi más.
Már majdnem annyira szánalmas ez a Milla, mint maga a fidesz.
Szar helyzetben vagyunk, nem vitás.

WhyCantITouchIt? 2012.01.24. 01:43:33

"A lokalizáltság ebben az összefüggésben biztosítja azt, hogy még ismerhető, közvetlenül számon kérhető legyen a képviselet.
A decentralizáció biztosítja azt, hogy az élet lehető legszélesebb köréhez jusson el a képviselet"
...egy független, civil, árnyék-parlament felállításának lehetőségét"
"az állam kezében csak az maradjon, ami feltétlen szükséges, hogy a döntések legnagyobb része meghozható helyi szinteken, az emberekhez sokkal közelebb. "

Ez nekem vmiféle önkormányzatok parlamentjének tűnik.

NEXUS6 2012.01.24. 01:48:50

A blog sok megállapításával egyetértek. Amikor valaminek a működését, vagy problémáját vizsgáljuk, akkor a legfontosabb, hogy ezt rendszerszemlélettel tegyük. A bloggal abban is egyetértek, ahol a rendszer főbb elemeit, a működtető erőket, folyamatokat meghatározza.

Azonban az én fejemben máshogy áll össze a kép.
Először is ott, hogy nem tekintem elavultnak a parlamentet, mint legfőbb képviseleti rendszert. A maga szintjén ez működhet jól is. Ehhez persze az kéne, hogy szemben a rendszerváltás óta zajló trenddel a parlament összetétele ne szegényedjen, ne egyre kevesebb párt kerüljön be. A Fidesz csak részben okozója egy folyamatnak, sokkal inkább haszonélvezője, de akár egy rosszul sikerült jövőbeni választás után nagy vesztese is lehet ennek. Pont úgy, ahogy az egyik nagy rendszerváltó párt, az SZDSZ is szublimálódott.

A gond tehát azokkal a folyamatokkal van, ami oda vezet, hogy a parlamentből kiszorulnak a rétegeket képviselő kisebb pártok, képviselők.

És most egy nagy lépés.
A blog nagy része általánosan fejtegeti, a maga történetiségében az állam, a pártok, a nemzet viszonyát. Az én fejemben egy konkrétabb rendszer alakult ki, az egyes elemek talán jobban elkülönülnek. Először is szerintem fontos megkülönböztetni, elhatárolni bizonyos kategóriákat. Miközben a pártok szemére veti az írás a kategóriák összemosását, hasonló hibát követ el.
Kezdjük ott, hogy mi a legnagyobb kategória: talán a társadalom. Általában, itt az EU-n belül esetleg még konkrét földrajzi határok nélkül. Aztán a nép, mint adott államhatáron belül élő, állampolgársággal rendelkező emberek összessége. Aztán a nemzet.

Na ez már rázósabb kérdés. Sajnos a magyar, cigány, sváb, horvát, zsidó ... "nemzetekhez" tartozás nálunk ciki kérdés, magánügy. Mindenki magyar, mint ahogy román volt mindenki Romániában Causescu idejében. Ez már jelzi a magyar közgondolkodás egyfajta éretlenségét. Vallásosság, más kisebbséghez tartozás dettó. Nem hajlandó konkrétan artikulálni, megfogalmazni bizonyos dolgokat a magyar, nehogy kisebbséghez tartozzon, mert akkor ki lesz rekesztve, talán pont ez az erő, ez a gondolat, az ami a tömegpártok felé hajtja az embereket.

Tovább menve a kategóriák, elemek felsorolásában, nálam is van még az állam, amit szinte mindenki azonosít az országgal, sőt akár a néppel is bizonyos kontextusban. Az államot, mint állampolgárok összességét érti. Máskor az államapparátust. Nálam az állam, csak ezt az utóbbit. A demokrácia egyik definíciója szerintem, hogy az állam leválasztásra kerül a társadalomról, nem uralja, hanem kiszolgálja.
Ebből azonban az is következik, hogy rossz úton jár, aki azon munkálkodik, hogy elsorvassza, hiszen olyan képességeket dob kukába, ami a társadalom, a nép egészséges fejődését segíthetné.

A pártok sajna a rendszerváltás egyfajta hagyományaként az államot nem úgy állítják a választópolgárok elé, mint az az Rt., aminek adóján keresztül minden állampolgár részvényese, és amiből így vagy úgy részesedik is. Hanem mint valami ősellenséget. És ez a mentalitás sokszor az után sem változik, miután a hatalomba kerülnek. Ezáltal viszont, mint kormányzó párt folyamatosan csökkentik mozgásterüket, előkészítik választási vereségüket. Mert egy hatalomba bekerült párt egyedül az államon, annak hatékony működésén keresztül tudja hosszútávon biztosítani a kormányon maradását. A választásokkor ezt a hatékonyságot értékelik az emberek. Az a rossz út, amikor a demokrácia elvével ellentétben egyrészt visszaakarom rakni a társadalom nyakára az államot és mellette még gyengítem is, ezt szerintem hibás utat a rendszerváltás óta sok kormány követte.

Nem akarom túl hosszú lére ereszteni, mert hosszú hsz-eket senki nem olvas.
A modern demokratikus társadalmakban egyértelműen egyre fontosabb szerepe jut a civil-társadalomnak. A sokszínűségével, önkéntességével, nonprofit jellegével stb. Ezt nem akarom túlragozni. Azonban az a gondolat, ami ami a blogban volt, hogy a civil társadalomnak egyfajta alternatív parlamentet kell csinálnia az szerintem hibás. A civil társadalom szervezeteinek belső működse kisközösségi, nem képviseleti, hanem részvételi demokrácián alapul, ez azonban nem nagyítható egy bizonyos méreten felül. Nincs részvételi demokráciára alapuló parlament, ezt felejtsük el. Az viszont fontos lenne, hogy legyen egy felület, jobb esetben talán ennek pont a pártoknak kéne lenni, ami a civil társadalom érdekeit a parlamentben jeleníti meg. Ez nálunk nem működik, e helyett kell kitalálni valami új szervezeti formát és azt bevinni a parlamentbe. Pl egyéni független képviselők akiknél kizárt/tiltott a párttagság. Csak ötletelek.

És nálam ott van a modern társadalmakat a civil szféra és az államszervezet mellett meghatározó harmadik nagy szféra, a versenyszféra, a vállalatok, gazdasági társaságok. Jelenleg az is nagy gond, hogy az ő érdekeik talán sokkal közvetlenebbül érvényesülnek a parlamentben,a kormányban, az államban, mint a civileké.
Én úgy látom tehát, hogy a három szférát el kell választani,a közöttük levő kapcsolatot szabályozni, határaikat lefektetni. A három szférának a civileknek, a versenyszférának, és az államnak kell egy stabil és kölcsönös egyensúlyt biztosítani. Ehhez kell megtalálni valami új rendszert és nem forradalmi lelkülettel kiszórni minden naplopót a parlamentből, a Bastillet meg földig rombolni.

Röviden:D

N

bean 2012.01.24. 02:49:21

szómenése van a szerzőnek is, a kommentelőknek is.

Androidos mobil Hong-Kongból · http://www.androidosmobiltelefonok.net 2012.01.24. 02:58:19

Azt hiszem, a kommentelők zöme fel sem fogja, mire céloz a cikk. Kiváló írás. A kérdés már csak az, hogy találja meg egymást az a bázis, aki azon a szinten áll, hogy érdemi beszélgetést nyisson.

Lurian 2012.01.24. 03:36:16

Totál egyetértek a cikkel és a szerzővel. Sokan max azért érzik utopisztikusnak az egészet, mert képtelenek nem pártokban gondolkodni. Jelenleg 4 évente újabb (vagy nem) párt határozza meg a sorsom, mindegyik más elképzelések alapján. Hogy miben higgyek, hogy kit szeressek, hogy mit tanuljak, hogy hogyan éljek... Ez baromság. Nekem ne mondja meg senki, hogy keresztény legyek, hogy utáljam a szlovákokat, hogy a tv ostrom szabadságharc, hogy miből, hogyan, és meddig neveljem a kölykeimet
! Egyszerűen ezekbe ne pofázzon bele senki! El tudom dönteni, hogy mit akarok, és nem akarom magam szarul érezni azért, mert esetleg nem az éppen kormányzó párttal értek egyet! Nem akarom elveszteni az állásom, mert nem vagyok pártkatona, és igenis vannak elképzeléseim a nagyvilág dolgaiban a nagy testvér útmutatása nélkül is. Akinek mindez hiányzik, az pártoskodjon, de NEKEM miért kéne? És ha nem szavazok senkire, akkor miért vagyok kommunista/ náci/ zsidó/ libsi/ hazaáruló? Ez nem normális, és ha valaki úgy gondolja, hogy az, az nézesse meg magát, mert valószínűleg csak egy bólogató idióta. Max nem nyáladzik. A pártokat tolerálni olyan, mintha külön kérném, hogy minden reggel valaki két téglával összecsapja a golyóimat, aztán 4 évente mindig választanék valaki mást ugyanerre a célra. Van értelme?

Szamiz67 2012.01.24. 03:42:32

Nagy előrelépés lenne, ha a pártokat tűzön-vízen át támogató szavazók kritikusan állnának támogatott pártjukhoz. Ha a biztos támogató mag képes lenne kritikus, árnyalt, pro-kontra hozzáállásra, akkor a pártok rákényszerülnének a szinte fanatikus 'a mi szent háborúnk a rossz ellen' , indulati, érzelmi politizálás feladására. Könnyes szemű érzelmi szavazók helyett kőkemény elvárásokat megfogalmazók kellenének...

Szamiz67 2012.01.24. 04:00:00

Továbbá társadalmi ellenállást kellene kifejteni, hogy értékrend nélküli pártok ne einstandolhassanak kizárólagosságra törekedve értékrendet hordozó szavakat, jelzőket, fogalmakat.

miriamele · http://epreskert.blog.hu 2012.01.24. 05:48:02

A cikknek teljesen igaza van, és Asimovot érdemes lenne olvasni, nemcsak azért, mert nagyszerű scifi író, hanem, mert úgy tűnik, jól látta a társadalmi mozgások irányát. (pszichohistória)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2012.01.24. 06:41:38

amíg itt a bloggotokban okoskodtok, addig nincs baj. a komoly dolgokat meg hagyjuk a felnőttekre, ti csak játszadozzatok mű-, civil-, árnyék-, vagy nem is tudom milyen parlamenttel.

töreki 2012.01.24. 07:06:18

Ép elég ingyen élőt tart már el így is az ország, nem kell még több! Különösen úgy, hogy nincs tényleges civil szervezet mert mindegyik valamelyik párthoz köthető kivétel nélkül! Azokat akarják ránk kényszeríteni "civil" pártként akik a hivatalos pártoknál nem kaptak funkciókat de a politikából akarnak megélni a mi bőrünkre! Még egyszer hangsúlyozom, hogy nincs valódi civil szervezet!!!!!

Max43 2012.01.24. 07:09:49

A Gyalog galoppban van erre egy jó ide vonatkozó rész: youtu.be/EgY49RCnz-4

"Az erőszak velejárója a rendszernek" :)

bruhahahahihihi 2012.01.24. 07:09:55

Egy unalmas , okoskodó szinte már gyerekes szájtépő duma ez a cikk!!!!
Ekkora marhaságot nem olvastam még.
Maradjunk csak a hagyományos elképzelés mellett.
Egy szavazó táborba tömöríteni azokat akik le akarják és tudják váltan a ROHADÉK DIKTATÚRÁT ÉPÍTŐ HAZUG ORBÁN ÉS BANDÁJÁT. Ez az elsődleges cél,
Utána lehet ( vagy előtte ki lehet jelölni a hozzá értőket)

Mária 2012.01.24. 07:10:14

@Androidos mobil Hong-Kongból:

"Azt hiszem, a kommentelők zöme fel sem fogja, mire céloz a cikk. Kiváló írás. A kérdés már csak az, hogy találja meg egymást az a bázis, aki azon a szinten áll, hogy érdemi beszélgetést nyisson."

Ez egy ellentmondás :)

Hogy lehet kiváló az a cikk, amelyik SOK embert akar megszólítani, de úgy íródott, hogy az emberek nagy része nem érti?

Ennél csak az a cikknek a még nagyobb hibája, hogy RETTENETESEN hosszú. Senki nem olvassa végig.

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.01.24. 07:50:53

Csak egy kérdésem van: tessék mondani, a pénz is helyi szinten marad? A budapesti emberek adóját Budapestre költik, az alsópiripócspusztai emberek adóját pedig Alsópiripócspusztára? Vagy a pénzt továbbra is be kell adni a nagy kalapba, ahonnan valahogy szétosztják? Ha utóbbi, akkor nem oldottunk meg semmit. Ha előbbi, az működhet, de a maihoz képest elég érdekes világ lesz.

vilagnezet.blog.hu · https://vilagnezet.blog.hu 2012.01.24. 08:09:17

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!

Szolzsenyicin a következőket írta 1991-ben a pártoskodásról:
"Mi a párt? Emberek csoportja, mely meg akarja ragadni a hatalmat, hogy lehetősége nyíljon programja megvalósítására.
A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk.

Ha a párt a nép része, vajon kivel áll szemben?
Nyilván a nép többi részével, mely nem követi.

Minden párt elsősorban NEM az EGÉSZ NÉP, hanem saját maga, és követői érdekében tevékenykedik. A pártérdekek elhomályosítják a nemzeti érdekeket.

Az első szempont: mi kell saját pártunknak a következő választások sikeréhez?
Ha az ellenséges párt valami hasznosat kezdeményez az állam és a nép javára, megengedhető, hogy, ha úgy tetszik, ne támogassuk.
A pártok érdeke, de még a létezésük sem azonos a választók érdekeivel.
A pártok versengése eltorzítja a népakaratot."

Már az ókorban Titus Livius megírta:
"A pártok közötti harc sokkal nagyobb bajt hozott és hoz is a nép számára, mint a háború, az éhínség, a dögvész, vagy bármely más istencsapás."

Jonathan Swift szerint: "A párt sokak őrültsége kevesek érdekének szolgálatára."

A harmadik utas civileknek az az álláspontja, hogy meg kell szüntetni a pártok közpénzből való finanszírozását, és azok, akik pártoskodni akarnak, pártoskodjanak a saját pénzükön.
A választásoknál szigorúan csökkenteni, korlátozni, megfelelő keretek közé szorítani és ellenőrizni.

thesecret.hu/blogok/arieshu/partok-csak-partoskodnak-megosztjak-s-nem-kepviselik-nemzetet

Tell Vilmos 2012.01.24. 08:11:19

Kilépni a pártok bűvköréből? Nos, kedves millások, akkor tessenek kivonulni az szdsz bűvköréből!
Civil parlament, pártok nélküli társadalom? Húúúúúúú, te jó ég, mit akarnak ezek? Ajánlom mindenkinek a Henri de Saint-Simon utópista szocializmus témájú esszéit.
A marxizmus 1ébként az utópista szocializmust az ősforrásának tartja...

a_tom 2012.01.24. 08:15:14

@Mária:
Hehe, épp ezt akartam írni, nemrég keltem fel, bár itt áll előttem az egész nap, még érdekelne is amit ír, de elképesztően hosszúnak tűnik.
Ha már nekem is az, akkor mit várunk azoktól akik rosszabbul látnak, fáradékonyabbak, nehezen olvasnak, idősebbek, nem időmilliomosok, nem mazochisták, stb....
Ezzel szemben a pártok csak annyit mondanak hogy szavazz ránk mert a másik gonosz. Egyértelmű, frappáns, szép üzenet, így kell ezt :)

VT Man 2012.01.24. 08:21:29

Ez a poszt szánalmasabb, mint a Fáber úr által kitalált "Y-terv"...

Kalmár 2012.01.24. 08:27:47

Elég utópisztikus ez az írás.

"Ha nem jelentkezik a civil társadalom szervezetten, akkor érdemben nem fog változni semmi,"

Majd jelentkezik egyszer szervezetten a "civil" szféra.
Gyurcsány fogja szervezni. Szépen látszik, hogy még a régi "pártokra alapuló" rendszerben sem engednek új elemet.
Itt volt az LMP. A liberálisokat le akarta kicsit szakítani a szocikról Schiffer. Azonnal utána nyúltak és máris behúzott farokkal eloldalgott....

Ez persze mindkét oldalra igaz. Nem tűrnek konkurenciát, hiszen a verseny az élet.

feliratoss · http://hitlervideo.blog.hu 2012.01.24. 08:27:53

Ennyi állatságot már régen olvastam. Nem baj, kabaré úgysincs reggel a rádióban, ezzel elszórakoztattam magam. Este a humorkörben majd felolvassuk.

Örzse néni 2012.01.24. 08:31:36

@bruhahahahihihi: Drága lelem. Nem mindegy, hogy hogyan nevezik a magyar bábkormány miniszterelnökét? Teljesen mindegy, hiszen ugyanazok irányítják a háttérből mindet. Világosan kiderült nemrég, amikor Viktor egy kis függetlenségre, szabadságra vágyott rögtön a fejére csaptak.
Bolhacirkusz és parasztvakítás az egész. Az új miniszerelnök első útja City of Londonba vezet, azt meg mindenki tudja kinek a fővárosa.

www.utolag.com/CecilRhodes.htm

Kis tájékoztató, mielőtt megyek a piacra.

Mária 2012.01.24. 08:32:54

@zombizan:

"A budapesti emberek adóját Budapestre költik, az alsópiripócspusztai emberek adóját pedig Alsópiripócspusztára?"

Városállamokban gondolkodsz?

Örzse néni 2012.01.24. 08:34:44

Külön kiemelném Gyurcsány és Orbán kézfogása a zsinagógában című remek felvételt!

Mária 2012.01.24. 08:35:09

@vilagnezet.blog.hu:

"A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk."

Ha pedig nincsenek "részek", az azt jelenti, hogy egypártrendszer van :)

Mária 2012.01.24. 08:36:51

@Örzse néni:

"Nem mindegy, hogy hogyan nevezik a magyar bábkormány miniszterelnökét? Teljesen mindegy, hiszen ugyanazok irányítják a háttérből mindet. "

Az ufókra gondolsz?

vilagnezet.blog.hu · https://vilagnezet.blog.hu 2012.01.24. 08:38:17

@Mária:

2. Eddig hazánkban sohasem volt jogállamiság. El kell törölni a kettős mércés jogi és erkölcsi ítélkezéseket, amelyek sajnos egybeolvadnak a legtöbbször. A precedens jog ennek alapvető feltétele, hogy ne lehessen azonos jog és erkölcsi helyzeteket másként megítélni, csak azért mert egyik, vagy másik érdekcsoport gyakorol hatást a törvénykezésre.

3. Bármilyen választáson, szavazáson lennie kell igen, nem és tartózkodom lehetőségnek. Tehát a listás szavazásnál is, az egyik pártra, egyik képviselőre sem választásnak. Az e nélkül lefolytatott választások lényegében választási csalások.

4. Hasonlóan, mint a gazdaságban a monopolellenes törvények, a politikában sem lehessen egyik pártnak és semmilyen tömörülésnek, vagy egyénnek sem 48%-ot meghaladó törvényalkotói és hatalmi befolyása. Ezzel el lehet kerülni a 1948-1989 tartó egypárti és a jelenlegi 2010-től tartó többpárti diktatúrát. A pártok inkább csak akadályozzák a közmegegyezést.

5. A parlament és a közvetett demokrácia egy elavult intézmény. Helyette meg kell teremteni a közvetlen és kiszélesített demokráciát. 200-400 ember sohasem dönthessen egy ország érdeke felől.Azok maximum a szavazásra feltett változatokat előkészíthetik és megvitathatják. Minimum 250 000 fő, sokkal gyakoribb váltásban, mint 4 évenkénti választás, szavazzon meg minden egyes fontosabb törvényt. Ennek lehetőségei már régen megvannak.

6. Ameddig átmenet van a közvetettből a közvetlen demokráciába, addig is az országgyűlésben minden szavazás titkos. Tilos és súlyosan büntetendő a frakciófegyelemből elvárt, vagy elrendelt szavazási rend. Jelenleg, a kötelező szavazás elrendelése miatt, elég lenne 4 embernek, egy-egy pártonként, ülni szavazáskor. A többi csak díszletnek ül, vagy alszik bent.

Örzse néni 2012.01.24. 08:39:57

@Mária: Mariskám édes tündérkém. Ott van az a "link", ilyen színes izé az egérrel kell rákattintani, nekem is a Pista mutatta. Na aztat csinyáljad és olvasgathatsz okos emberek írásait és láthatsz szép fotókat. Csókollak.

különvélemény 2012.01.24. 08:40:14

"Továbbá, ha igaz az, hogy a Fidesz-KDNP, a maga nacionalista populizmusával díszletnek használja a demokráciát, és igazából egypártrendszert épít, akkor fordulóponthoz érkeztünk demokratikus berendezkedésünk történetében"

Ameddig ilyen balfaxságokat irkáltok, addig soha a büdös életben nem fogtok semmilyen hatalomhoz jutni, bármennyire is sóvárogtok utána.

Tudjátok vannak még emberek, akiknek még nem okozott agyhalált a médiából folyó szemét.

Az írás többi része tökéletesen tükrözi mekkora a káosz a mai egyetemisták fejében.
Ha eddig "féltudású magyar elit" volt, akkor ti a negyedtudásút fogjátok meghonosítani.

Kalmár 2012.01.24. 08:40:18

@zombizan: Szép nagy káoszt okozna és igazságtalan lenne az adóbevételek helybenhagyása. Természetesen az újraelosztás a helyes módszer.

Örzse néni 2012.01.24. 08:41:08

Küldöm mégegyszer mert felvitte a lift a papirost:

www.utolag.com/CecilRhodes.htm

Jó kis fotók vannak, annak is aki nem tud olvasni!

magyar ember teli szájjal 2012.01.24. 08:43:49

Javaslom minimumnak azt hogy emeljenek adót a gazdagokon. Úgyis ezt akarjátok, nem?

Hertelendi 2012.01.24. 08:44:45

Mára leegyszerűsödtek a dolgok...Az, hogy ki melyik pártra szavaz pont olyan, hogy ki melyik focicsapatnak drukkol. Pusztán a szimpátia dönt észérvek nélkül...

vilagnezet.blog.hu · https://vilagnezet.blog.hu 2012.01.24. 08:47:02

@Hertelendi: Nem pártokra kellene szavazni, hanem egyből a törvényekre.

elmbentria 2012.01.24. 08:47:37

Rég nevettem ekkorát. Kezdetnek lehetne mondjuk, Tigris őrs. szánalmas.hu

Mária 2012.01.24. 08:49:55

@vilagnezet.blog.hu:

"Bármilyen választáson, szavazáson lennie kell igen, nem és tartózkodom lehetőségnek. Tehát a listás szavazásnál is"

A tartózkodom lehetőséggel egyetértek, feltéve ha azzal jár, hogy az eredménytelen választás után NEM az addig hatalmon lévő párt viszi tovább az ügyeket, hanem egy átmeneti kormány.

A listás szavazást el kellene törölni, mindenki méresse meg magát élesben, aztán vagy be tud jutni a parlamentbe, vagy nem. A legszánalmasabb idiótákat soha nem a választók juttatják be, hanem a pártjuk.

*

"Helyette meg kell teremteni a közvetlen és kiszélesített demokráciát."

Az emberek döntő többsége NEM AKAR napi szinten politizálni. Ők csak annyit akarnak, hogy akik vállalkoztak az ország ügyeinek az intézésére, azok jól végezzék a dolgukat, az átlagember meg anyagi és jogi biztonságban élhessen a családjának, munkájának, hobbijának.

Erre a 200 ember bőven elég lenne, ma sem azzal van a baj, hogy a képviselők száma kevés, hanem egyrészt azzal, hogy a döntések formálisan sem nem konszenzussal jönnek létre, hanem többségi elven, másrészt azzal, hogy a többségi képviselők sem a saját választóikat képviselik, akiket a válaszókörzetükből ismerhetnek, hanem a Fidesz kemény magjának, illetve az autoriter vezetőnek az utasításait hajtják végre.

Mária 2012.01.24. 08:53:13

@Örzse néni:

Ugye te nem tudod, hogy ha beteszel kommentbe linket, arra az olvasók LEGFELJEBB 2-3%-a kattint rá?

Úgyhogy a linkeket akár el is hagyhatod, ha mondani szeretnél valamit, foglald össze szép kerek tőmondatokban.

Hertelendi 2012.01.24. 08:53:51

@vilagnezet.blog.hu: Erre már volt példa...minden a feltálaláson múlik. A törvények megszavazása nem a mi dolgunk. A néppel bármit meg lehet szavaztatni, és az ellenkezőjét is:(((

ggaborx 2012.01.24. 08:55:30

Egy rendszertől elszakadni mindig nehéz. Az emberek többsége mindig az egyszerűbbre fog szavazni. Ha bonyolítod a mindennapokat ilyen-olyan "árnyékparlament" létrehozásával csak azt éred el, hogy egyedül maradsz.

100-ból 99 embernek még akkor is jobban tetszik az a felállás, hogy megbíz valakit a képviselettel, ahelyett, hogy saját magát, a saját érdekeit képviselné, ha ezzel határozott hátrányba kerül. Mert így kényelmesebb. Ez van.

A demokrácia mai formája előbb utóbb el fog tűnni, át fog alakulni valami egészen mássá. Mint, ahogy a történelem során számos rendszer virágzott majd eltűnt.

A jelenlegi "nyugati" demokrácia a virágkorán túl van, de még bőven abban a fázisban, amikor a változás csak a rendszeren belül értelmezhető. A berendezkedés nüansznyi szabályainak alakítgatásában látja a többség a megoldás kulcsát.

Így tehát bármely törekvés, amely a berendezkedés alapját kérdőjelezi meg egyszerűen korai még, nem talál értő fülekre a többségnél.

A gondolatmenetben az óriási hiba tehát ott van, hogy elvileg a többség érdekében szeretne alapokat változtatni, miközben ez a többség koránt sem ezt akarja. Így tehát ugyanolyan öncélú, kirekesztő, szegregáló gondolatot közvetít, mint ami ellen éppenséggel fel akar lépni. Öngól :)

Amúgy meg kb. 2 éve mondom és írom is különböző fórumokon, hogy a mai technológiai fejlettség mellett minden gond nélkül megvalósítható a közvetlen demokrácia, ahol az egyén saját maga szavaz - vagy igény esetén, akár egy-egy kérdésben képviselőt választ. Ez az általam kidolgozott rendszer kiválóan egyesíti a mostani pártrendszert az egyéni érdekérvényesítés mindennapi lehetőségével.

De mint mondtam, nem érett meg az idő az ilyesféle gondolatokra.

umad? 2012.01.24. 08:59:14

Tetszik a blog design, jó ötlet volt a nemzeti színt használni!

Örzse néni 2012.01.24. 09:00:24

@Mária: Tényleg? Ilyen hülyék az emberek?

Sajnos én egyszerű parasztasszony vagyok, nem tudok olyan szépen fogalmazni, mint a diplomás urak, azért szoktam betenni rögtön a forrást inkább. Meg úgy hitelesebb, úgyis mindég azt kérik, hogy linkeljem be amiről beszélek különben nem hiszi a birkája.

www.utolag.com/CecilRhodes.htm

Ezért inkább rögtön belinkelem és akkor mindenki rögtön láthatja Orbán Viktor miniszterelnök urat Gyurcsány Ferenc, Tom Lantos és mások társaságában. Még el is olvashatják, hogy miért történnek a dolgok a világban úgy, ahogy történnek.

Szerintem így világos, lelkem.

Behajtó70 2012.01.24. 09:09:13

"az állam kezében csak az maradjon, ami feltétlen szükséges"

Az ilyen hites futóbolondok, vagy egyszerűen csak rosszindulatú gazemberek miatt lehetne eleadni fenti esetben az ország vízkészletét, az áramhálózatot, a gázhálózatot....ahogy ezt tettétek is az elmúlt években, kezdve horn gyulával, folytatva d-209-vel, és ferencetekkel, meg bajnaival...

Remélem soha többé senki nem hisz a hazudosátaitokonak, mint pl ez a cikk is!

Mária 2012.01.24. 09:09:47

@Örzse néni:

Ha nem tanulsz azoktól, akik értenek hozzá, akkor hülyén fogsz meghalni :)

Hertelendi 2012.01.24. 09:11:09

@Behajtó70: Még aludhattál volna kicsit...

Hülyegyerek...

kennyking 2012.01.24. 09:18:50

Már az is sokat segítene, ha megszüntetnék a listás szavazást.Az egyéni képviselő visszahívása már csak hab lenne a tortán.Felesleges feltalálni a melegvizet.

Örzse néni 2012.01.24. 09:25:54

@Mária: Nem baj, kevésbé gyötrődöm legalább. :)

Örzse néni 2012.01.24. 09:28:03

És inkább hülye legyek, de boldog, mint agyonképzett idegbeteg. Nem? :))

Times New Roman 2012.01.24. 09:41:45

úristen mekkora hülyék vagytok posztoló

WhyCantITouchIt? 2012.01.24. 10:58:19

Az a baj, hogy bekezdéseken keresztül ekézi a hibákat, teljesen feleslegesen nyújtja. A konklúzió mindössze 2 bekezdés, és a konklúziót sajnos nem viszi tovább, pedig a rendszerében igen nagy a hibalehetőség.

A görögök óta léteznek csoportok, démosz, arisztokrácia, és azon csoportok érdekképviseletei, tetszik vagy nem, a pártosodás 1500 éve töretlenül jelen van.

Az a közvetlen decentralizált forma amiről a szerző beszél, azok a helyi önkormányzatokban nyilvánulnak meg, nyilván a szerző azt mondja ő nem erre gondolt. Én pedig azt mondom, hogy ami közvetlenebb a helyi önkormányzatoknál, az már a hálószobámban van.

A nyitottság hiánya nem feltétlenül egyedül a hatalom hibája. Hiszen a képviselő testületi ülések nem zárt körűek, bárki beülhet, meghallgathatja, hozzá is szólhat, ellenőrizheti az őt képviselők munkáját. Viszont az emberek nagy része laikus, nincs ideje, vagy nem érdekli a politika.

Mellesleg nem tudom a szerző tudja e hogy a decentralizáció szintje hazánkban igen magas, magasabb, mint a nagyon demokratikus Franciaországban.

A másik, mi garantálja hogy ebbe a bizonyos, nagyon független civil parlamentbe ne dilettánsok kerüljenek be?
Sőt, igen nagy esély van itt is a személyi kultusz kialakulására, helyi szinten, mi van, ha én semmire sem alapozva azt mondom, hogy Hudi László az atyaúristen? És a jó nép be is szavazza, mindig, pedig lehet hogy Utó Pista nagyobb szakértelemmel bír.

Például nálunk 16 éve polgármester ugyanaz az ember, töretlenül, a jó nép már csupán MEGSZOKÁSBÓL szavazz rá, és itt jelentkezik a szerző rendszerének újabb potenciális hibái.

Még rengeteg hibát találhatnék, de felesleges ragozni, sajnálom hogy a szerző csak a jelenlegi rendszer hibáit találta meg, nagyon ügyesen, és arra talált vmi szerinte jó megoldást, viszont azt nem igazán bontotta ki.

Bár meglehet hogy az én korlátoltságomból ered az, hogy ezt a szerző által felvetett közvetlen, erősen decentralizált demokráciát az önkormányzatokkal azonosítottam - nekem az utolsó 3 bekezdésből tisztán az jött le.

Faszba a politikával, inkább hallgassunk zenét:
www.youtube.com/watch?v=kqjeNSNuNPM

Lurian 2012.01.24. 11:07:40

@bruhahahahihihi: Basszus, nem lehet egy országot úgy előrébb vinni, hogy mindig az a cél, hogy az éppen regnáló pártot megbuktassuk. Ez az ország 4 évnél nem tud előrébb gondolkodni. Az igazi fejlődés helyett mindenki a túlélésre játszik minden szinten. Akinek ez így jó, az kritizálja nyugodtan az írást, nincs ezzel semmi gond, de ne találjuk már ki, hogy a pártok nélkül nincs ország!

Örzse néni 2012.01.24. 11:14:29

Ejj, édes buta gyermekeim mindig ez a hajcihő, hogy ilyen párt meg olyan miniszterelnök:

www.utolag.com/CecilRhodes.htm

Tessék végre okosodni és belátni, hogy teljesen mindegy melyik báb díszeleg az ország élén. A linken szép fényképeket is lehet látni Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről, ajánlom azoknak, akik nem tudnak olvasni!

További szép napot!

Lurian 2012.01.24. 11:21:59

@zombizan: Érdekes, de nem feltétlenül rosszabb. Önkormányzatok ma úgy mennek csődbe, hogy a helyi adók nagyobbik része BP-en köt ki, és BKV mentésre, meg 4-es metróra költik. Kérdem én: nekem erre mi szükségem van? A település adózik a közösbe, aztán ha a polgármester megfelelő pártállású, akkor talán (!) visszapályázhat valamennyit a pénzből. Ha nem, akkor meg lehet, hogy csődbe jut a város/ falu. Ha az adók helyben maradhatnak, akkor minél nagyobb egy település, annál több marad. Ha kicsi, akkor meg válasszanak olyan képviselőtestületet (Persze a nagynál is!), akik hajtják a pénzt, akik ötletelnek, próbálkoznak. Ha így sem megy, akkor fogjon össze több település! (Pl 3-4 falu működtethet egy iskolát.) Ez melósabb, de legalább működne. Plusz az adott közösség dobja össze a polgármester fizuját is, így biztosan olyan emberektől fog függeni az állása, akikért dolgoznia kell/ kellene. Ha nem megy a dolog, akkor leváltják/ csökken a fizetése. Így minden település valóban arra költene, amire kell, annyit, amennyit megengedhet magának. Kell rendőr a faluba? Ismételten: dobják össze rá a pénzt! Max 3-4 falunak lesz egy rendőre, de legalább lesz. Bizonyos munkákat pl. adómentessé lehetne tenni, hogy könnyebben ki lehessen gazdálkodni a szükséges forrásokat. Ésatöbbi. Annyi terület lehetséges. És mindez működhetne pártok nélkül. Csak szervezés kérdése.

Lurian 2012.01.24. 11:37:26

@vilagnezet.blog.hu: Totál igaz. Én spec ugyanezt tenném az egyházakkal is. Aki egyházat akar követni, az fizesse az egyházi adót, ne az én adómból finanszírozzanak egy állami egyháznak titulált szervezetet. (A közelmúlt pécsi milliárdos sikkasztásai is csak megerősítettek ebben a hitemben.)

johnny rotten 2012.01.24. 11:52:20

Támogatom Hudi pajti 5letét azzal a különbséggel, hogy előbb a Európai Parlamentet vegyétek át ő és az övéi. Ha ott sikerrek jártak, felvirágoztatták az öreg kontinenst, akkor övék a magyar parlament is!
És Hudi klónoztassa magát, mint a Mátrixban Mr Smith: csak Hudik üljenek a padsorokban! Ilyen okos emberből egy nem elég!

johnny rotten 2012.01.24. 11:57:10

@Lurian: Ezt a végtelen ostobaságot a Klubrádió bornírt hallgatói szogták hangoztatni. Az állam az egyházak esetében a közérdekű célokat támogatja éppen úgy, ahogyan más állami és civil szervezeteket is, amelyek az oktatásban, az egészségügyben részt vesznek.
Az 1%-os felajánlás önkéntes, és az államnál marad, ha nem írsz be semmilyen egyházat adóbevalláskor.
A spiritualitás, kicsit egyszerűbben a vallástalanság miatt találsz rengeteg lelki beteg embert itt és egész Európában. (Bár az ateizmus is egy valláspótlék, csak ezt nem szokták beismerni.)

johnny rotten 2012.01.24. 11:58:36

@johnny rotten: jav: " a spiritualitás hiánya, egyszerűbben a vallástalanság miatt..."

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.01.24. 12:10:59

@Lurian: én se mondtam, hogy rosszabb. Csak nagyon más, mint ahogy most élünk. A posztban felvázolt, erősen decentralizált modell akkor működhet, ha az adóbevételek nagyon nagy hányada helyben marad. Ez nyilván azzal járna, hogy a mostaninál is nagyobb területi különbségek lennének az országban. Viszont nagyobb lehetőség lenne arra, hogy az adókivetés és behajtás a közösség igényeihez jobban igazodjon, növekedjék a társadalmi kontroll, pl. az adókerülés személyes szankcionálása révén (az adócsaló vállalkozó kevésbé lenne népszerű figura, ha a szomszédai tudnák, miatta nincs fűtés az iskolában).

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.01.24. 12:12:46

@Kalmár: akkor felejtsük el a decentralizált működést. Ha az adók kivetése és a befolyt pénzek újraosztása centrális funkció, az egész ország centralizált marad.

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.01.24. 12:13:59

@Mária: nem, helyi közösségekben. Annyiban jogos a kérdés, hogy Budapest is tovább tagolható - praktikusan Budára és Pestre :-)

Lurian 2012.01.24. 12:17:01

@Tell Vilmos: És miből gondolod, hogy itt bárki SZDSZ-es? Nem vágom, hogy egy pártok nélküli ország mitől utópia? Mert nincs pártfinanszírozás? Mert nem a pártérdek alapján fejlődik vagy pusztul le egy régió? Mert a választók megnyerése vagy egymás ellen fordítása (akik elviekben polgártársak ugye) nem a pillanatnyi pártvezetői utasítások alapján történik? Egyszer (már évekkel ezelőtt) volt valami cikk arról, hogy az ország gazdasága a meghozott "döntések" nélkül is nagyjából ugyanott tartana, mint velük. A vezetőink a legtöbb esetben dilettánsok, akik (ha szerencsénk van) néha bekerülnek olyan pozícióba, amihez van lövésük, de inkább nem. Mindemellett ott üldögélnek a kis elefántcsont-tornyukban, érinthetetlenek, nincs párbeszéd, és ad-hoc ötletelések alapján döntenek a jövönkről. A tiédről is. Ez nem utopisztikus? Legalábbis az a része, hogy a nép adott része még mindig elmegy szavazni, holott tudja, hogy max a (számára) kisebbik rosszat tudja választani, de igazán jó megoldás a gondokra sohasem lesz.

Lurian 2012.01.24. 12:32:43

@Behajtó70: Csak kérdem, hogy azokat szerinted ki adogatta el? És most tökmindegy, hogy Gyurcsányozol vagy Orbánozol, mert az írás a teljes politikai gondolkodás megváltoztatásáról szól, Fletó és Viki nélkül. Ha neadjisten olyan utópia jönne létre, ahol nem lehet/ kell egy pártvezér nevét harsogva utcára vonulni, ott bizony Te (is) dönthetnél/ dönthettél volna arról, hogy a vízkészlet/ áram/ gáz ne legyen eladva. Így most csak pisloghattál, mint béka a kocsonyában, de nem lett volna jobb effektíve beleszólni a dolgok menetébe?
Valaki írta, hogy még nem jött el az idő a változásra. Sajnos ez valószínű, de amilyen lassú gondolkodású ez a nép, még így maradunk vagy 200 évig, mire már az egész világ váltott. (Gondolj csak pár nagyszerű magyar találmányra, amiket itthon leszartak, külföldön meg befutottak. Aztán pár év múlva méregdrágán vettük meg az eredetileg magyar (most már amcsi) szabadalmat.)

Lurian 2012.01.24. 12:40:02

@johnny rotten: A vallástalanság miatt találok ennyi lelkileg beteg embert? Én meg mindig azt hittem, hogy a hülye filmek, meg a durva játékok, a drogok, a pia, meg a családon belüli erőszak a felelősek.
Az én családom sosem járt templomba, mégis felnőttünk valahogy. Nem utálom a buzikat, a cigányokat, külföldi meló alatt voltak szlovák és román haverjaim is. Nem vagyok antiszemita sem. Viszont mivel nem fizetek egyházi adót, és az 1%-omat is inkább a rákos kölköknek küldöm, akkor lelki beteg lennék? Érdekes megközelítés.

Lurian 2012.01.24. 12:46:49

@zombizan: Pontosan. Önszabályozás alakulhatna ki a törvényi kereteken belül, mindenféle pártérdek érvényesülése nélkül. A régiók közötti különbségek enyhén szólva most is számottevőek. Vegyük csak a Budapest-vidék besorolást. Jelenleg ha vidéki vagy, az anyagi gondok (és ezáltal a stressz, veszekedés, búbánat) elkerülésének legjobb modja, ha Pestre mész, vagy külföldre. A külföldet megjártam, Pestből inkább nem kérek. A 3200 fős kisváros, ahonnan származom az utóbbi 10-15 évben pályázati pénzt csak kopjafákra kapott. Tavaly kishíján csődbe ment az önkormányzat. Ha az adók maradhattak volna (akár csak a nagyobbik részük), mindez elkerülhető lett volna. Nem egy barátom vesztette el az önkormányzati melóját, mert a polgármester MSZP-s és a város nem kapott támogatásokat, sőt még a banki kölcsönöket is letiltották felülről. (Arról nem beszélve, hogy olyan széthúzás lett az elmúlt pár évben, amilyen soha nem volt azelőtt...) Szerinted nálunk mi szól a pártrendszer mellett?

johnny rotten 2012.01.24. 13:35:36

@Lurian: Hiába, páratlan vagy a magad nemében! :-)
Bizonyára szupertoleráns ember vagy, csak az egyházak működésével és támogatásával kapcsolatban nem vagy képben, ezért aztán dolgozik benned némi türelmetlenség az egyházakkal szemben.
Szép dolog egy évben egyszer támogatni a "rákos kölköket", és az 1%-kal letudni az éves penzumot. A keersztény egyházak (azért azok, mert az ő müködésüket ismerem közelebbről,) az éb 365 napján teszik ugyanezt. Mivel nem ismerjük egymást, talán nem hat dicsekvésnek, ha megemlítem templomunk karitász tevékenységét, a heti kétszeri élelmiszer osztással, a folyamatos kísérleteket a helyi szegények napi gondjainak enyhítésében. (Vannak köztük cigányok, tán még zsidók, és románok is...) És ehhez van egy formálódo közösségünk, amelyben egymást is segítjük, elsősorban a kölcsönös odafigyeléssel és szeretettel.
Ja! És hiszünk Istenben! :-)
Gratulálok a szép családodhoz, létezik másik út is, ezzel semmi gond.

Lurian 2012.01.24. 16:01:07

@johnny rotten: Hát köszi! :-)
Amíg külföldön voltam és volt miből adakozni, havonta én is utaltam 25-40 dollárokat állatmentésre, afrikai gyerekeknek stb. Előtte itthon néha kimentünk a kutyamenhelyre segíteni, és néha szemetet szedtünk. Nem évi 365 napban az igaz, de legalább csináltunk valamit. Én azt mondom, hogy ha a pártok nem húznák szanaszerte az országot, ezeket a dolgokat többen és sűrűbben is tehetnék az emberek.
Az egyházak támogatása pedig - szerintem - magánügy kell, hogy legyen. Ha akarom, támogatom, ha nem, nem. De hadd döntsem el én. Ha jó egy ügy, akkor úgyis támogatom, függetlenül attól, hogy melyik egyház áll mögötte. Csak könyörgöm, ne írják elő, hogy mikor számítok jó embernek! (Vegyük pl Semlyén Zsoltit, akitől a belem kifordul, pedig biztosan sokat jár misére, és adakozik/ -tat az egyháznak.)
És látod, a Ti templomotok karitászkodik, de Pécsen valóban elsikkasztott a püspök (asszem ő volt) vagy másfél milliárdot, szóval amit ti összekaritászkodtok, azt egy egyházfő egyetlen tettével is tudja nullázni. Nem a kis templomoktól és iskoláktól sajnálom a pénzt, hanem a bazinagy egyházi ingatlanoktól, a magasszintű vezetők drágai autóitól ésatöbbi. Nem hiszem, hogy a középkorban fennálló különbség az alsó és a felső papság életszínvonala és életvitele között eltűnt volna nyomtalanul.
Egyébként a hittel semmi bajom. A magam módján én is hiszek, csak az egyházzal nem vagyok kibékülve.

karatekutya 2012.01.24. 22:44:01

@Örzse néni: Ezt a baromságot felesleges belinkelni még 10-szer. Csak azt fogod elérni, hogy a neved láttán a júzerekben bekattan valami taxis, és a vakfoltjukat ráigazítják a kommentedre.

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.01.24. 22:52:25

@Lurian: az szól a pártrendszer mellett, hogy nem találtak ki jobbat nála. Nem véletlenül feszegettem az adózás kérdését, ami a képviseleti demokrácia egyik, ha nem a legfontosabb eleme.

Amennyiben a mai adórendszerből indulunk ki, ami erősen centralizált, jórészt olyan típusú adókra épül, amelyeket nem igazán lehet helyi szintre levinni (ÁFA, fogyasztási adók), akkor kellenek az országos szinten működő pártok ahhoz, hogy a számtalan részérdeket és szempontot valahogy megpróbálják egységes programként megjeleníteni (ami a választás után persze széteshet egymással harcoló részérdekek halmazává). Egy helyi közösség nem lehet igazán autonóm, ha nem a saját bevételeiből él, hanem a föntről osztott pénzekből működik.

karatekutya 2012.01.24. 23:10:40

@Lurian: És akkor nem lenne jobb egy "szakértői" kormány? Piaci tapasztalattal rendelkező szakemberekből?. Én pl. alapból megtiltanám, hogy állami intézményben/kormányban vezető lehessen valaki, aki nem dolgozott versenypiacon. Viktor és Matolcsy mehetne a francba a tudásával, meg az izolált, laboatőriumban szerzett tapasztalukkal együtt.

Az ország gazdasági állapotának megteremtése az szigorúan szakmai kérdés, oda párt irányultságot kár bevinni. Ugyanez igaz az oktatás, egészségügy, fejlesztés területére is. Ami nem kezelhető ilyen módon az a szociális rendszer.

Az embereknek meg lenne egy számlája, amin látszik, hogy mit tett be az államkasszába (adó, járulék) és mit kapott vissza (pl. oktatási támogatás vagy akár családi pótlék).
Látható lenne az is, hogy az állam mire költötte el ezt a pénzt.

Ilyen jellegű számla most is van, pl. OEP költségekre, az baromi részletes is. Neurológiai vizsgálatnál pl. az, hogy csukott szemmel kinyújtom a kezem és ezután könyöknél behajlítva megérintem az orromat, az 173 Ft.
Ez pl. nem tudom kit érdekel, az már jobban érdekelne, hogy az állam mire költi a pénzemet, jó lenne egy 100.000 soros excel táblát nézegetni, ami havonta frissül. És ha kedvem tartja, akkor kiszemelni egy sort, és megkérdezni valami intézményt, aminek kötelező 10 napon belül válaszolnia a kérdésre.

Pontosan így működik egy nagyvállalat is, ahol Vitya és ferdeszemű haverja sosem járt. A pénzügyi vezető elővesz egy pénzügyi tervet, és beleköt a részletekbe. Aki egy ilyen vizsgán átmegy az fasza gyerek. Aki nem, az vagy nem készült fel vagy mutyizik, azaz megérett egy minőségi cserére.

Örzse néni 2012.01.24. 23:56:10

@karatekutya: Miért lenne felesleges? Így talán többen elolvassák és ha már csak egyetlen ember megérti, már megérte. De a kedvedért ma már nem linkelem többet. :)

Lurian 2012.01.25. 01:19:29

@zombizan: Na éppen ezt kéne megváltoztatni. A helyi adókból alig marad helyben bármi is. Minden megy a közösbe, aztán szinte semmi sem jön vissza. Ha a rendszer teljes megváltoztatása következne be, az valószínűleg az adórendszer változását is jelentené. A vidék ugyebár max akkor nem marad ki a fejlesztésekből/ adókból, ha valamilyen pártkötődés úgy dönt, hogy oda pénz kell. Nem feltétlenül a szakmai vagy egyéb szükséglet határozza meg a dolgot, hanem, hogy adott posztokon ülő adott emberek milyen viszonyban vannak egymással. Egy nem létező pártrendszerben esetleg jöhetnének olyan döntések is, amik a megfelelő helyszínekre pumpálnak forrásokat. Igazi szakemberi irányítással nem itt tartana az ország. Jelenleg a pártok döntenek minden forrás elosztásáról ezért el sem tudjuk (már aki) képzelni, hogy ez máshogy is mehetne.

Lurian 2012.01.25. 01:26:55

@karatekutya: egyre gondolunk. És hát minden amit leírtál nagyjából feleslegessé is teszi a mai pártberendezkedést. A technikai háttér pl egy népszavazás megtartását is lehetővé tenné 10 millából, de akkor nem lehetne lenyúlni a lóvét és buszokkal szállítgatni a szavazókat.
Szerintem itt minden csak akarat és szervezés kérdése lenne.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 20:42:00

@pucros: "a pár ezer fős községek - előnyösebb helyzetben vannak, hiszen ők a nehéz időkben megvannak a város nélkül, legalábbis éhen nem halnak."

- már amennyiben nem söpörteti le a padlásukat a korai Nagy Imre egy késői követője;)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 20:50:14

@Mária: "felnőtt, tudatos választópolgárként számon kérjék a képviselőiket"

Na de mi van akkor, ha NINCS is képviselőjük?
Egy egyéni körzetben az lehet képviselő, aki a "legtöbb" szavazatot kapja.
Ez egy 60%-os részvételnél, és 3 indulóval akár 21% is lehet, amely esetben a polgárok 79(!)%-ának egyszerűen NINCS képviselője, hiszen aki bejutott, az MÁST képvisel, mint amire ezek szavaztak (v. nem is szavaztak ARRA - sem:)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 21:04:48

@Mária: "rendezzenek a kérdésről lakossági fórumot, nem hinném, hogy bármelyik képviselő is visszautasítaná, hogy elmenjen"

Hahaha!
KETTŐ biztosan volt ilyen, itt a krónika róla (csak 29 hsz.):
edemokracia.magyarorszag.hu/forum/posts/list/1968.page

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 21:09:53

@RosszTársaság: "ha tehetném magamra szavaznék:)"

Teheted!
Csak előtte mégtalálnod kell a saját körzetedben 1000 olyan választó-polgár-társat, aki hajlandó téged ajánlani, de onnantól semmi akadálya;)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 21:36:14

@kennyking: "Az egyéni képviselő visszahívása már csak hab lenne a tortán."

VISSZA hívni csak az tudja, aki ODA is küldte!:)
Vagyis CSAK azok szavazhatnának ARRÓL, akik eredetileg is rá szavaztak. Azok kiléte viszont NEM tudható a TITKOS szavazás miatt:)
Másfelől:
- egy egyéni körzet a leadott szavazatok többségével nyerhető, azaz 60%-os részvételnél és 3 indulóval már 21%-tól nyerő valaki.
Ergo ha MINDENKI szavazhatna a "visszahívás" tárgyában, akkor helyből rövidéletű lenne az ő képviselősége!
(sajnálom:)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 21:51:00

@karatekutya: "Pontosan így működik egy nagyvállalat is, ahol Vitya és ferdeszemű haverja sosem járt."

Anno ellenzékből azt vágták Gy.F. fejéhez, hogy az ország az nem egy gyár, hanem jóval NAGYOBB, ezért hát itt nem számít az ő ott szerzett tapasztalata...

Kormányra kerülve ezzel szemben olyan példálózásba kezdtek, hogy az állam költségvetése az OLYAN, mint egy családé!!!
(gykv. árnylatnyi különbség a méretekben:)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 22:12:32

@Mária: (idézte:)
"A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk."
(majd hozzátette:)
Ha pedig nincsenek "részek", az azt jelenti, hogy egypártrendszer van"

Nos, IDEális esetben a RÉSZ-ek összessége adja ki az EGÉSZ-et!
Ehhez csupán az kell, hogy a lehető legtöbb RÉSZ (arányosan) képviselve legyen az EGÉSZ ország gyűlésében!
Vegyük észre, hogy a "pártok túlhatalma" NEM a rendszer velejárója, hanem csak annak mesterséges torzításából fakad, a "kormányozhatóság" hamis indoka miatt!
Ezért lehet ma is "2/3"-os (67%) képviselete annak, akire a ténylegesen választók 53%-a, azaz összes jogosult 34%-a voksolt...

Valójában a "kormányzás" parlamenti többség NÉLKÜL is lehetséges (=kisebbségből), egyedül az éves költségvetések elfogadásához kellenek, minden mást lehet rendeleti úton, hiszen MINDENRE létezik hatályos törvényünk (amik többségét KÁR is folyamatosan módosítgatni!)

Éppen hogy CSAK egy "kisebbségi" kormányzás esetén érvényesülhet a parlamenti TÖBBSÉG kontrollja, azaz ellenőrző szerepe, ellenkező esetben csak a FALAZÁS megy a kormánynak a kormánypárti frakció(k) részéről.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.01.25. 22:25:40

VÉGÜL - a CIKK-re:
Lehet árnyékparlamentet csinálni, de értelme csak akkor van, ha ezzel előkészítjük a bejutásunkat a VALÓDI parlamentbe, ahol így egy olyan újabb "RÉSZT" jeleníthetnénk meg, amely NEM áll semelyik "oldali" a kormányba, hanem éppen azt biztosítja, hogy NÉLKÜLE ne lehessen 50% fölötti többsége egyik oldalnak SEM.
A kormányalakításra a "nagyobbik" RÉSZ kap majd megbízást, amelyik így eldöntheti, hogy belevág-e kisebbségből (a mi KÜLSŐ, IDEiglenes támogatásunkkal:) VAGY "passzol" - ezesetben a MÁSODIK "rész"-re száll át a felkérés...
(ha netán az is passzol, akkor máris jön az előrehozott választás;)

Szóval lépjünk majd ki az árnyékból "a fényre";)
süti beállítások módosítása