Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

Csigó Péter Túl balon és jobbon: a radikális demokratikus megújulás pólusa a közvéleményben- II. rész

2012.07.17. 09:07 uj_szerzodes

Szemben a Fidesszel, Jobbikkal, MSZP-vel és DK-val, egy új ellenzéki pólus alakult ki a közvéleményben, a radikális demokratikus megújulás pólusa.

Ez a cikk egy háromrészes sorozat középső darabja. Az első részben bemutattuk a magyar politikai rendszerben formálódó új, demokratikus, rendszerkritikai pólus kialakulását. E mostani részben kutatási adatok segítségével mutatjuk be ennek a pólusnak a sajátosságait. A cikksorozat utolsó részében pedig megfogalmazzuk a az új politikai pólus kialakulásából fakadó rövid- és középtávú tennivalókat.

A változás a társadalom aktív, tájékozott felében kezdődik

 

A magyar politikai mezőt a rendszerváltás óta a „nemzeti-konzervatív” és a „balliberális” táborok csatája uralta, s a demokratikus politika e két egymást tagadó tábor közötti küzdelemmé degradálódott. 1990 és 2012 között a politikusok és a választók is a nemzeti jobboldal és a liberális baloldal egydimenziós terében gondolkodtak. A kormánnyal elégedetlen proteszt-szavazók a bal-jobb dimenzió aktuálisan ellenzéki pólusához vándoroltak, a politikai váltógazdaság dinamikáját e bal-jobb inga mozgása határozta meg. 1998-ra nyilvánvalóvá vált az is, hogy a két szemben álló pólus vezető ereje a Fidesz és az MSZP lett, e pártok képesek voltak stabilizálni szavazótáboraikat. Ekkor ébredt rá a két nagy párt, hogy külső kihívók hiányában – nyilvánosan ki nem mondott közös érdekeik mentén – megalapíthatják az országot uraló közös politikai kartelljüket.[1] 2010-re aztán összecsuklott az MSZP, 2012-re pedig a Fidesz: ma már egyik párt sem reménykedhet abban, hogy a bal-jobb inga kedvező mozgása egyszer újra helyzetbe hozza majd. A bizonytalanok, a kiábrándultak tömegei nem áramlottak vissza az MSZP-hez, és minden bizonnyal a Fideszhez sem fognak.

A két nagy kartell-párt által fenntartott egydimenziós politikai világ természetesen nem tűnik el egyik pillanatról a másikra. Az elavult, ám sokáig magától értetődő politikai valóságot a társadalom aktívabb, fiatalabb, képzettebb, többféle forrásból tájékozódó rétegei tudják széttörni, ők tapogatják ki és teremtik meg a jövő politikájának új kereteit. A politikai tér ideológiai pólusait újragondoló állampolgárokat – az újítók, innovátorok, early adopterek csoportját – később követni fogják majd a lassabban mozguló rétegek is. Ezért akkor, ha a politikai tér átalakulását vizsgáljuk, érdemes lehet az aktívabb, tájékozottabb csoportokat megfigyelnü nk.

2012 elején két olyan közvélemény-kutatás is készült Magyarországon, amely nem az egész társadalmat, hanem annak fiatalabb, aktívabb rétegeit térképezte fel. Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatócsoport a magyar egyetemisták és főiskolások többszázezres csoportját reprezentáló mintát vett (1497 fő), s e mintán vizsgálta a diákok politikai preferenciáit. A MediaQ közvéleménykutató egy kisebb (621 fős) mintán vizsgálta a magyar társadalom rendszeresen internetező felének, azaz kb. 5 millió ember politikai attitűdjeit. A MediaQ mintája ugyan kisebb, de egy panel felvételből származik: a cég ugyanezen megkérdezettek preferenciáit felmérte 2011 januárjában is, ez lehetővé teszi a pártpreferencia-változások pontos követését.

 Politikai preferenciák a felsőoktatási tanulók és a rendszeresen internetező népesség körében (százalékos megoszlások)

 

Felsőoktatási tanulók

Aktív Fiatalok Magyarországon

http://aktivfiatalok.hu/

online és személyes felvétel

2011 dec. – 2012 jan.

Rendszeres internetezők

MediaQ

http://mediaq.hu/

online felvétel

2012 jan.

2011 jan.

Fidesz

15

11

21

MSZP

5

10

16

DK

3

5

Jobbik

19

20

18

LMP

18

13

12

bizonytalan/nem tudja/más párt

40

41

33

 

 A két felmérés két alapvetően fontos pontban is egymással teljesen egyező eredményre jutott. Először is, első pillantásra nyilvánvaló, hogy a társadalom aktívabb, inovatívabb, mozdulóképesebb csoportjainak politikai preferenciái jelentősen eltérnek a teljes népesség preferenciáitól (amelyeket jól ismerünk a nagy közvéleménykutató cégek havonta publikált adataiból). Miközben a két online kutatás egyaránt a Jobbikot és az LMP-t hozta ki a két legerősebb pártnak, a teljes népességben, mint tudjuk, még mindig a Fidesz és az MSZP vezet (bármennyire meggyengültek is). Ennek egyetlen oka lehet: hogy a passzív, kevesebb forrásból tájkozódó, idősebb rétegekben a két egykori nagypárt uralma még töretlen. (Gondoljunk a fideszes Békemenet, a szocialista majális, Gyurcsány Ferenc vagy Schmuck Andor szépkorú közönségére.) A második, hasonlóan fontos eredmény azonban az, hogy a Fidesz meggyengülése a fiatalabb, aktívabb csoportokban is a bizonytalanok táborát hízlalta fel: sem a Jobbik, sem az LMP nem erősödött számottevően a 2010-es választási eredményeihez képest (a fiatalok körében már akkor is jóval 10% fölött teljesített mindkét párt). Kétségtelen, hogy a bizonytalanok óriási tömegén múlik az ország jövője – ám e kulcsfontosságú tömeg ma még kivár, a fiatalabbak-aktívabbak közt csakúgy, mint a társadalom egészében.

 

Egy új pólus a magyar politika terében

Ahogy arra már utaltam, az online társadalom bizonytalanai nem fognak visszacsorogni a két „régi” párthoz, mert már kiléptek a bal-jobb inga hatósugarából. Ennek fényében a kulcskérdés ma az, hogy ki mozdíthatja meg a bizonytalan tömegeket. A válaszhoz fel kell tárnunk, hogy a 15-20 éven át magától értetődőnek tekintett, egydimenziós politikai tér miképpen rendeződik át azáltal, hogy az MSZP és a Fidesz középpárttá süllyedt. A továbbiakban a mediaQ (internetezőket reprezentáló) felmérésére támaszkodva mutatom be, hogy a politikai pártok táborai közt mutatkozó vonzások és taszítások mentén milyen új politikai tér körvonalazódik, és e térben hol helyezkednek el a bizonytalanok, valamint az új demokratikus civil mozgalmak szimpatizánsai. Vegyük hát szemügyre közelebbről a politikai tér új koordinátáit, amelyek minden valószínűség szerint hosszabb távon is kijelölik majd a magyar politika 2012 utáni új korszakának kereteit.

7-freedoms.jpg

A politikai táborok közötti vonzásokat és taszításokat a válaszolók ideológiai önbesorolásai alapján térképeztük fel. A kutatók arra kérték az online kérdőív kitöltőit, hogy kilenc ideológiai címke közül válasszák ki azt a kettőt, amelyet magukra a leginkább jellemzőnek éreznek. A kilenc címke a következő volt:

 • nemzeti,
 • polgári,
 • konzervatív,
 • európai,
 • szocialista,
 • liberális,
 • szociáldemokrata,
 • zöld és
 • progresszív.

Ezen kívül a válaszolók elhelyezték magukat két hét osztatú skálán is:

 • baloldali versus jobboldali, illetve
 • mérsékelt versus radikális.

A megkérdezettek ezen felül elárulták politikai preferenciájukat is, illetve azt, hogy szavaznának-e az új civil mozgalmakra, amennyiben azok párttá alakulnak (Milla, 4K!). E változók – mint pl. a "nemzeti", a "szociáldemokrata", a "radikális" önbesorolás vagy a pártszimpátiák – különböző erővel vonzzák és taszítják egymást. A magukat "nemzeti" értékrenddel azonosítók között kevesen vallják magukat "szocialistának" vagy 'liberálisnak', de sokan mondják magukat "jobboldalinak" és Fidesz-szavazónak. E kölcsönös vonzásokból és taszításokból rajzoltuk ki az alábbi politikai térképet. A térkép egy olyan statisztikai eljárás segítségével készült, amely két dimenzióban próbálja megragadni az összes fenti változó közötti összes létező kapcsolatot. Az egyes változók közelsége és távolsága a lehető legjobban képezi le a közöttük fennálló vonzásokat és taszításokat.[2] A térkép azt mutatja, hogy egy adott ideológiai címkével azonosuló emberek csoportja (pl. a "nemzetiek") mennyire állnak közel  a többi ideológiai címkékkel azonosuló csoportokhoz (pl. "európaiak" vagy "szocialisták") és politikai táborokhoz (pl. Jobbik szavazók vagy "valószínű Milla-szavazók").

 

Az új magyar politika három-pólusú tere

 

politikai_terkep_javitott.png  

Vegyük sorra röviden a térképen látható összefüggéseket.

1. Az online társadalomban a magyar politika tere kétdimenzióssá vált, a jobboldal és a baloldal hagyományos szembenállása mellett (x tengely bal és jobb oldala) megjelenik egy új szembenállás is, amely a fideszes-szocialista politikai kartell szavazóit különíti el a rendszerkritikus pártok, a Jobbik és az LMP táboraitól (y tengely fenti és lenti oldala). A Fidesz és az MSZP már nem képesek uralni a politika terét, mert a rendszerkritikus pártok állandó támadásai mögött egy jelentős választói bázis áll. A két tengely mentén egy négyosztatú politikai tér alakul ki, az egyes térnegyedek főszereplői a Fidesz (jobboldali kartellpárt), az MSZP (baloldali kartellpárt), a Jobbik (fasiszta rendszerkritika), az LMP és a Milla (demokratikus rendszerkritika). A demokratikus rendszerkritika táborában találjuk a 4K! potenciális szavazóit is[3], ők a két ellenzéki térnegyed határán helyezkednek el (mivel nagyobb arányban azonosulnak a szociáldemokrata értékekkel). Az ország jövője e négy térnegyedben elhelyezkedő politikai és civil szereplők súlyától, stratégiáitól, szövetségi politikájának alakulásától függ.

2. A négy térnegyedben nem négy politikai pólus jön létre, hanem csak három. Ennek oka az, hogy a Fidesz és a Jobbik szavazótáborai között ma már semmilyen lényeges értékrendbeli különbség nincsen. Mint láthatjuk, a függőleges, rendszerkritikai tengely mentén sokkal kevésbé különül el a Fidesz és a Jobbik tábora, mint a másik oldalon az MSZP-DK tábora és a Milla, az LMP (illetve más kispártok) táborai. A két jobboldali párt hasonulása, amelyet a retorika és a közpolitikák szintjén nap mint nap érzékelhetünk, egyértelműen visszatükröződik szavazóik értékválasztásaiban is. A Fideszes és Jobbikos szavazók egymáshoz hasonló arányban tartják magukat 'nemzetinek' (a fideszesek 50, a jobbikosok 61%-a), 'radikálisnak' (34%:46%) vagy 'konzervatívnak' (21%:15%). Úgy tűnik, a Fidesz addig folytatta gazdasági szabadságharcát a világgal, amíg szavazóbázisának fele otthagyta, a másik fele pedig a Jobbikéhoz hasonlóan radikalizálódott. Táboraik összeolvadása miatt a két párt kényszerpályán mozog, egymás nélkül nem képesek létezni, minden valószínűség szerint a jövőben együtt képviselik majd a „nemzeti jobboldalt”.[4] A kérdés csak az, hogy a jobboldalon belül a Fidesz mennyit tud megőrizni eddigi fölényéből. Mindenképp riasztó eredmény, hogy a társadalom online felében a Jobbik vált a „nemzeti jobboldal” pólusának vezető erejévé. Mindez megpecsételi a Fidesz sorsát. Tartalmilag semmi olyat nem tud mondani, ami megkülönböztetné a fasiszta párttól, azon kívül, hogy tartózkodik az agresszív cigányozástól-zsidózástól – ez azonban nem lesz elég ahhoz, hogy visszaszerezze a fiatal jobbos szavazóbázist a Jobbiktól. Adatainkból úgy tűnik, a Fidesz örökre elfelejtheti a 2002-es Kossuth teret, a fideszes jövőképet ünneplő fiatalok tömegét. A fülkeforradalom felfalta gyermekeit.

3. Felmérésünk messze legfontosabb eredménye az, hogy szemben a Fidesszel, Jobbikkal, MSZP-vel és DK-val, egy új pólus kristályosodik ki a politikai tér ellenzéki oldalán. A Fideszes-Jobbikos összeolvadáshoz hasonló közeledésnek nyomát sem leljük ezen az oldalon: az MSZP-DK szavazói látványosan elkülönülnek az LMP és az egyéb kispártok támogatóitól, a Milla és a 4K! szimpatizánsaitól. És ami a lényeg: a demokratikus rendszerkritikai póluson nem csak e pártok és mozgalmak támogatóit találjuk, hanem a bizonytalanok széles tömegeit is. Robusztus és egyértelmű bizonyítékaink vannak arra, hogy az elbizonytalanodott, el nem kötelezett tömegek értékrendjüket tekintve sokkal közelebb állnak a radikális demokratikus megújulást követelő szervezetek szimpatizánsaihoz, mint bármely más politikai blokkhoz. A bizonytalanok már nem a Fidesz és az MSZP közötti ingajáraton csapódnak ide vagy oda (ahogy az 15 éven át természetesnek tűnt), de nem álltak be a Jobbik mögé sem (ahogy attól sokan félnek). Értékrendjüket tekintve egyértelműen a demokratikus rendszerkritikai póluson helyezkednek el, az ottani pártok és mozgalmak támogatóival közös értékekkel azonosulnak.

Nagy reményekre ad okot, hogy a társadalom online felében a bizonytalanok tömegei a demokratikus rendszerkritikai pólus köré tömörülnek. E tábor ideológiai értékválasztásait az „európai”, a „zöld” és a „liberális” (és – bár ezt a összefüggést a térképünk némileg elfedi – a „polgári”) hívószavak jelenítik meg. Az európai, zöld, liberális és polgári értékek mentén kidolgozható egy széles tömegeket megmozgatni képes politikai vízió, a rendszerkritikus demokraták többségét magával ragadni képes jövőkép. A fenti hívószavakból kirajzolódnak a radikális demokratikus megújulás politikai víziójának legfontosabb elemei: a kapitalista demokrácia európai modellje (vagyis a jóléti állam és a szabályozott, de gúzsba nem kötött kapitalista verseny), a társadalmilag fenntartható fejlődés gondolata, a jövő generációért érzett felelősség, az alternatív értékeket is felvállaló kozmopolitanizmus és a globális kultúra körforgásába való beilleszkedés.

 

Cikksorozatunk utolsó részében a fenti helyzetképből következő megoldási javaslatainkat olvashatják.[1]         Jó érvek szólnak amellett, hogy az MSZP-t és a Fideszt egy közös politikai kartell két frakciójának tekintsük, amelyek egymással versengenek, de azonos érdekek, ideológiák mentén mozognak, kifelé zártak és őrzik pozícióikat, együtt lehetetlenítik el a konkurenciát, közösen építik ki féllegális finanszírozási rendszereiket, közösen telepednek rá az államra, amely ellátja nómenklatúráikat, és azonos mértékben szakadnak el a társadalomtól, amelyet képviselniük kellene. Ennek köszönhetően a politikai kartell tagjai egymástól lényegében megkülönböztethetetlen politikát folytattak 1998 és 2010 között (és többnyire 2010 után is). E politika közös jegyeit jól ismerjük: ide tartozik a Gyurcsányozás-Orbánozás véget nem érő szimbolikus cirkusza, a rövidlátó gazdaságpolitikai populizmus, a központosító, antidemokratikus hatalomgyakorlás, a mutyivilág és a korrupció intézményesítése a médiától az állami beruházásokig, a nemzeti oligarchiák hizlalása a kisvállalkozások kárára, a hatékonytalan láványpolitizálás, az „impotens állam”, a felső-középosztályt támogató újraelosztás, a strukturális reformok elszabotálása, a segélyt munkáért program és az erősödő szegényellenesség, és így tovább. (Lásd erről a fent hivatkozott konferencia anyagait.)

[2]             Módszertani megjegyzések. 1. Az elemzésből kihagytuk a „progresszív” változót, mert elhanyagolhatóan kevesen választották. A bal-jobb és a mérsékelt-radikális skálákat tekintve a magukat 'jobboldalinak' vallókat és 'radikálisnak' besorolókat kódoltuk át egy-egy csoportba, e kategóriákat szerepeltetjük az elemzésben.

                2. A térkép két dimenzióját egy többdimenziós kategoriális korrespondencia-elemzésből kaptuk, az SPSS programcsomag HOMALS eljárása segítségével. A két tengely a változók össz-varianciájának 21 illetve 11%-át magyarázza.  

                3. A kutatók a pártpreferenciákat mérő változóktól külön változókkal mérték civil mozgalmak (Milla, 4K!, Szolidaritás) iránti szimpátiákat. A megkérdezettek az alábbi kérdésre válaszoltak: „ön milyen valószínűséggel szavazna ezekre a szervezetekre, ha párttá alakulnának?” Az online társadalom 5-13%-a válaszolta, hogy e szervezetek valamelyikére szavazna valószínűen, ám nem szabad elfelejteni, hogy e válaszolóknak már van pártpreferenciájuk is. A Milla valószínű szavazóinak harmada LMP-s, harmada DK-s és szocialista, és harmada politikailag bizonytalan.

                4. Az „egyéb pártok” szavazótábora az elemzésben valószínűtlenül magas, a válaszolók 10%-a. Ennek valószínű oka az, hogy a más pártok között szerepelt a Seres Mária-féle Civil Mozgalom is, amely 1% alatti eredményt ért el 2010-ben. Az ezt választók nagy többsége azonban, minden valószínűség szerint, nem erre a konkrét alakulatra gondolt, hanem a médiatérben látványosan jelen lévő civil mozgalmakra általában. E félreérthető kérdezés sajnálatosan torzította az eredményeket, amelyek ennek következtében alulbecslik az LMP valós támogatottságát és a bizonytalanok létszámát (valószínűleg többnyire e két kategóriába sorolták volna magukat azok, akik félreértésből a civil mozgalmakra tették az ikszet.) 

[3]          A 4K! szimpatizánsai jobban azonosulnak a szociáldemokrata értékekkel, de közelebb állnak a Millásokhoz mint a DK-hoz vagy az MSZP-hez.

[4]          Szinte hihetetlen, de az online társadalomban a jobbikosok közt nem sokkal több a radikális, mint a Fidesz szavazók közt (46%:34%). Több szempontból a Fidesz szavazók a kijjebb vannak a jobbszélen, mint a Jobbik-tábor. A fideszesek 67%-a vallja magát jobboldalinak, és csak 13%-uk liberálisnak. Ugyanezek a számok a jobbikosok körében: 47% és 20%. Nem véletlen, hogy térképünkön a Jobbik-tábor közelebb található az ellenzékhez, mint a Fidesz-szimpatizánsok. (Ez súlyos kérdéseket vet fel mind a „liberális” szó hazai jelentésével, mind pedig a Jobbik-szavazó kilétével kapcsolatban is. Biztos, hogy a jobbikosok egy részének értékrendjével nem egyeztethető össze pártjuk fasiszta programja, annál tragikusabb, hogy ezek az emberek képtelenek ezt felismerni. Másrészt viszont az is biztos, hogy liberálisnak lenni Magyarországon sajnos nem feltétlenül jelenti az emberi jogok tiszteletben tartását.)

            A Fidesz, ez a végletekig populista párt, mára teljesen lebénult a félelemtől, hogy a Jobbikhoz vándorolhatnak szavazói. Jobbikos politikát folytat, és épp ezzel teszi magát képtelenné arra, hogy megállítsa szavazótáborának összeolvadását a Jobbikéval. Ahogyan azonban a Fidesz nem tudja magát elkülöníteni a Jobbiktól, a Jobbikot is a Fideszhez láncolják a jelen erőviszonyai. A  tiszaeszlározás és az EU zászló elégetése túl van a magyar társadalom nagy többségének tűréshatárán. Retorikájában a párt tovább nem radikalizálódhat, mert már ma sincsenek tartalékai a hőzöngést elutasító bizonytalan szavazók körében. Így marad az, hogy a Fidesz által vitt nemzeti antikommunista ideológiát a Jobbik kiegészíti némi rendszerkritikával, cigányozással és fiatalos hangütéssel.

37 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr724660198

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Pólus Center? Az LMP szövetségi dilemmái 2012.08.08. 07:08:35

Új politikai pólus alakulását jelentette be az Ökopolitika Műhely Alapítvány: az LMP, a 4K!, a Szolidaritás, a Milla alkotnák ezt az új politikai csoportosulást, ami Csigó Péter cikksorozata nyomán egy 25 százalékos, főleg bizonytalan, de a tanulmány...

Trackback: Orbánisztán - forever 2012.07.19. 00:52:12

A „Nem Tetszik a Rendszer” blog az elmúlt három napban cikksorozatot közölt az ún. „rendszerkritikus erők” (LMP, a Milla, a 4K!, Szolidaritás) – esélyeiről a következő választásokon a „kartellpártok” – (FIDESZ-Jobbik, MSzP, DK) – ellen. A cikksorozat t...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kzoltana 2012.07.17. 11:11:29

„Magyar-magyar párbeszédhez frissen végzett 16 éves (gyesről ismét visszatérő) vagy 55-61 év közötti (igazoltan) súlyosan fogyatékos UFÓ-kat keresünk tolmácsnak.”
Apróhirdetések az orbáni 10 narancsolat után
www.vagy.hu/tartalom/cikk/2647_aprohirdetesek_az_orbani_10_narancsolat_utan_38

Translator +X+ · http://www.szabadzona.hu 2012.07.17. 12:32:23

Biztos, hogy a "jobboldal" feliratnak a bal oldalon, a "baloldal" feliratnak a jobb oldalon kellene lennie?

Anti Anyag (törölt) 2012.07.17. 12:34:32

Általában az ilyen liberális marhaságokhoz nem lehet hozzászólni. A választók már 2010-ben is a zsebük mentén szavaztak.

Ezért nem kell annyit politikai gyűlésekre járni és túl sok hozzászólást elolvasni a blogokon.

Most tőlem megkérdezik, mi vagyok? Nyilván azt, hogy demokratikus érzelmű. De azt már nem kérdezik meg, hogy mennyire gondolom demokratának az LMP-t, DK-t és társait, a megbukott ballib pártokból kinőtt, külföldi támogatású civilnek hazudott csoportocskákat. Mert semennyire.

Azaz marad a Fidesz és a Jobbik, amit én pld. úgy osztok el, hogy helyben a Jobbikra fogok szavazni, hiszen ott kevésbé van jelentősége a politikai viselkedésnek, erős, gyakorlati lépésekre van szükség erős elkötelezettséggel és bizonyítási vággyal, országosan pedig a fideszre, mert egyszerűen nincs jobb. A Jobbikot nagyon hamar elkaszálná a ballib-Fidesz ellenzék összefogva az európai képviselőkkel.

radikalisviccek 2012.07.17. 12:37:54

Az egész "tanulmányod" minimális tárgyszerűsége akkor bukott meg, amikor a Jobbikot konzekvensen lefasisztázod. Ezen sem a citált felmérések, sem a szép, színes grafikonod nem segít.
Olvass több Török Gábort. Nem szégyen tanulni a jobbaktól.

Unionista_ (törölt) 2012.07.17. 12:56:32

ehhez képest az lmp 5%-on áll. a milla meg 0-án. komolyan mondom, hogy szerintem budapesten kívül nincs SENKI (értsd 0 darab ember), aki akármilyen millás, vagy bármilyen ilyen típusú magát liberálisnak mondó, de inkább híg kulturális fosra szavazna.

ROBERTO 2012.07.17. 13:07:17

@Unionista_: Úgy néz ki, hogy fityisz rámozdult a nyuggerekre, ha azokat elveszik az MSZP-től, akkor továbbra is többségük lesz, olyan 45-50% körüli
Lesz 20% Jobbik, 20% MSZP, a többin osztozik az LMP a DK és a MILLA. Várhatóan....

Anti Anyag (törölt) 2012.07.17. 13:12:58

@radikalisviccek: Hihetetlen mennyire nem objektívek. Az értelmes szavazó eleve elolvassa a kérdéses pártok weboldalát", érdeklődik, utánanéz.

Ő nem abból indul ki, hogy a Jobbik fasiszta, hanem abból, hogy ki mit tett le az asztalra és mit szeretne letenni.

Az sem különösen érdekli, hogy egy másik párthoz tartozónak mi a véleménye a jobbikról, főleg akkor nem, ha a másik párt már egyszer "leszerepelt".

Anti Anyag (törölt) 2012.07.17. 13:13:38

@ROBERTO: Én is kb. ilyen arányokra tippelek.

Demszky 2012.07.17. 13:22:38

Hajrá Jobbik, rátok szavazunk!!! Ismerőseim, barátaim családom - mindenki! Aki bizonytalan, meggyőzzük! 2014 a miénk!

Unionista_ (törölt) 2012.07.17. 13:27:24

@ROBERTO:
azt majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni.

itt van cca. 20% bizonytalan (az szdsz '88 szavazóbázisa), aki momentán semmilyen pártra nem akar szavazni. se a 4k!-ra, se az 1m!-re (legalább ne ezt a béna milla nevet adták volna maguknak ezek a szerencsétlenek). de úgy fogja letenni a voksát, hogy az orbán viktornak a legjobban fájjon.

és egyébként a teljes lakosság körében van 10% jobbikos. aki szintén nem szavaz a fideszre. 70% részvétel mellett is 40%-on osztozik az összes párt. ebből kellene a kormánynak behúzni majdnem az összeset azért, hogy kényelmes többsége legyen. ez szinte lehetetlen.

a fidesz akkor nyerhet ha a liberális szavazatokra nem mozdul senki. de már van egy jelentkező. a haza és haladás. ha ők belépnek, vagy bárki aki komolyan vehető, akkor az a fidesznek bukás. a kormány azért nem bukott meg, mert vele szemben dopeman laci áll. ha a liberálisok kormányozni akarnak, akkor kormányozni fognak. de nem hiszem, hogy a millának lapot osztanak.

Unionista_ (törölt) 2012.07.17. 13:31:19

@Anti Anyag:
ilyen agyatlan szavazó kell a jobboldalnak. öcsi. te azt mondod, hogy a fidesz kormányozzon. és te meg majd csinálsz jobbikos önkormányzatot. oké. csakhogy. a fidesz legnagyobb politikai ellenfele a jobbik. tehát a te faludat, községedet, városodat a fidesz nem fogja támogatni. mert akkor ezzel saját magát szúrná tökön. ráadásul kevesebb pénzből lehet majd gazdálkodni. vagyis ez a felállás neked csak érzelmi alapon jó. racionálisan brutál rossz.

Guillaume sous guillotine 2012.07.17. 13:42:41

szerinted a Fidesz 2012-re összecsuklott. ezt a következtetést miből vontad le? az összes időközit megnyerték és még így is simán többségük lenne pedig a ciklus fele a holtpont. és szerinted a bizonytalanok baloldaliak? ezt is honnan veszed? egy fantáziálás ez az írás.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.17. 13:49:35

@Unionista_: Hülye vagy öcsém, ide firkálsz, de még csak nem is tájékozódsz.

Gyöngyöspata. Jobbik önkormányzat, Fidesz kormány. Egyik sem tudott volna mit kezdeni a másik nélkül.

El lehet képzelni, mi lett volna Gyöngyöspatával egy ballib kormány alatt. Nem is kell elképzelni, hiszen napi hírek voltak. Cigányok által szedett hídpénz, nappali és éjszakai rablások, lepusztult földek.

Ezt csak azért írtam, hogy lsd. a ballib semmiképp nem alternatíva, márpedig azzal az anyaggal "dolgozunk", ami van.

Elijah_Baley 2012.07.17. 14:01:33

ok, jó cikk, már kezdem érteni, ti olyan megélhetési politikusok szeretnétek lenni, akik a zöld, européer, hipszter, vidékről felköltözött pesti buliegyetemista vonalon szeretnétek szakítani legalább 5%nyi szavazatot, nade a "radikális demokratikus" szóösszetétel mi a jó fenét jelent?

Unionista_ (törölt) 2012.07.17. 14:06:15

@Anti Anyag:
tegyük fel, hogy az önkormányzatok fele jobbikos lesz. a másik fele fideszes. és a kormány is marad. akkor szerinted hol épül majd út, iskola, stb.

2012.07.17. 14:07:48

"A tiszaeszlározás és az EU zászló elégetése túl van a magyar társadalom nagy többségének tűréshatárán."

Ha a cigánybűnöző védenceitek tovább gyilkolják és fosztogatják a magyar lakosságot, akkor majd megtudjátok, hogy mi van túl a tűréshatáron.

pupumpa 2012.07.17. 14:18:56

Nyomul az Index agymosás.
A cikk nagy része ábránd, kisebb része szándékos ferdítés.
De nem baj, a többség úgysem olvassa ezeket a szarságokat.

pupumpa 2012.07.17. 14:20:49

"A tiszaeszlározás és az EU zászló elégetése túl van a magyar társadalom nagy többségének tűréshatárán."

A " nagy többség" sosem hallott még Tiszaeszlárról.

Horváth Lajos,kőmíves, bisztonsági őr 2012.07.17. 14:53:03

@pupumpa:
a nagy töbségnek már volt problémája cigányokkal :D

notib 2012.07.17. 14:55:37

uj_szerzodes: ábrándozás az élet megrontója....

majd felébredsz, egyszer, talán.....

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2012.07.17. 15:03:47

Új pólus, ne röhögtessenek már... Új lufi. Az igen :-)

Mon3 2012.07.17. 15:09:47

Szép fantazmagória. Csak tele van vágyódással és tévedéssel. Így lyukra fut az egész.
Alapvetően a politika egy nagy libikóka, melynek a közepén van egy nagy adag bizonytalan, befolyásolható, buta tömeg. Aki képes egy adott pillanatban egy kicsit irányítani, jutalmul 4 évre kap báronyszéket.

posteulo 2012.07.17. 15:12:48

@Anti Anyag:

Milyen szerencse, hogy a jobbikos derék magyarokat nem a rothadó kapitalista karvajtőke támogatja,hanem olyan fejlett társadalmak mint Irán !

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2012.07.17. 15:15:22

"A tiszaeszlározás és az EU zászló elégetése túl van a magyar társadalom nagy többségének tűréshatárán"

Öcsibogyó!

Az EU zászló égetés a médiának hecc és híranyag, a hatalomnak pedig arcfenntartásként kellet felfújni a dolgot, a "társadalom" pedig röhög rajta.

"A tiszaeszlározás" érdekes téma, a lakosság 90%-a azt sem tudja hol van, nemhogy azt tudná mi történt ott... A maradék 10% pedig egymást anyázza zsigerből.

Miből gondolod, hogy ez a két (nevetséges) "ügy" a társadalom tűréshatárán túl van?
Tudod mi van túl a tűréshatáron, Öcsibogyó? A mindennapos gyilkosságok, a rablás és fosztogatás! Az emberek az életüket és a vagyonukat féltik, nem az "EU büszke zászlaját", mely fennen lobog... azt vastagon lesz@rják...

ggaborx 2012.07.17. 15:22:28

Tényleg, komolyan csak ilyen agyatlan idiótákból áll bármely alternatíva a jövőre nézve? Annyira szánalmas, hogy ebben az országban minden fórumozó mindig kurvajól tudja, hogy mit-hogyan kellene csinálni, de mégis csak ilyen kis komolytalan gittegyletek születnek a sok erőlködésből.

Jó lenne végre egy hiteles, magabiztos, szakértő és realista formáció, amely valódi megoldásokat kínál és megvalósítható programokat vázol fel. Olyan párt kellene, amely a _valós_ problémákkal kíméletlenül és határozottan foglakozik, majd lényegi megoldásokat tesz le az asztalra. Na, szerintem kb. ez is utópia. Szóval lehet majd megint érzelmi alapon dönteni a realitásról.

Amúgy meg, aki millának nevezi magát, az egyéb aljasságokra is képes.

Dr. Trebitsch 2012.07.17. 15:32:05

Tanulságos kis tanulmány, de inkább vágybeteljesítő mesének tűnik. Az objektivitását kétségessé teszi a Jobbik lefasisztázása és két valahai nagy párt lekartellpártozása, amiből egyértelműen visszaköszön az LMP retorikája. Egyébként ami a bizonytalanok értékpreferenciáit illeti, akár lehet is benne igazság, de honnan veszitek, hogy értékek mentén fognak szavazni, illetve hogy veszitek rá őket, hogy egyáltalán elmenjenek?

2012.07.17. 15:58:13

@Anti Anyag: Ott már baj van, ha a kiinduló tételek is súlyos hazugságok. Ennek oka nyilván az lehet, hogy magadnak is hazudsz és nem vagy demokrata érzelmű. Egy demokrata el képes fogadni azt, hogy vannak tőle eltérő nézetek is és nem gyanúsítja őket külföldről pénzeléssel. Az LMP köztudottan nem a ballib pártokból nőtt ki és természetesen nem pénzelik külföldről, nem is lenne értelme. A Jobbikot meg ugyanígy kizárhatod, hiszen Iránból pénzelik, nemde?

A Fideszt már nem kell pénzelni sehonnan, mert önállóan le tudja nyúlni a magyar gazdaság krémjét.

Molnár Norbert 2012.07.17. 16:44:09

Kedves Milla, látom változatlan az irányvonal, ami a nagy semmi. A Milla úgy helyezi el magát a politikai palettán, hogy semmilyen szervezeti felépítéssel, tagsággal nem rendelkezik. Nincs reprezentatív felmérés arról, hogy milyen lenne a Milla támogatóinak a gondolkodásmódja, politikai preferenciája. Már csak azért sem, mert a Millának nincs körvonalazható programja azon kívül, hogy definiálni és tematizálni szeretné a "rendszerkritika" kifejezést.

Nem tudom, mi alapján helyezed el a pontokat a fenti koordináta-rendszerben? Mit jelent az, hogy "baloldali" és milyen feltételek mellett lesz valaki "baloldalibb" vagy "jobboldalibb" és "rendszerkritikusabb" vagy "kartelesebb"?
Ezen koordináta-rendszer alapján a DK és a Milla között semmi egyéb különbség nincs, mint az, hogy az egyik "kartell", a másik meg "rendszerkritika"-párt, de amúgy program szerint (ami a vízszintes tengely lenne szerintem) a kettő ugyanazt akarja.

Nem tudom, mi az a "kartell-párt" és mi a "rendszerkritika-párt", mert mondjuk a rendszerkritikusnak beállított LMP nagyjából ugyanazon véleményen van a demokratikus átalakulás kérdéseiben, mint a DK. A különbség elsősorban a tagságban, a múltban és a vezetői stílusban van. Az LMP inkább bázisdemokrata akar lenni, ezért nagyon nehezen reagál a dolgokra, míg a DK hagyományosabb vezetői struktúrával rendelkezik és hatékony a belső menedzsmentje (néha túl hatékony is, ilyenkor jönnek a meggondolatlan szövegek).

A rendszerkritika, ahogy látom, a Milla értelmezésében (de mi a Milla? - kérdem sokadszorra -, pár értelmiségi lenne?) egy baloldali progresszió, pontosabban baloldali-liberális-anarchizmus keverék, ami harmonizál a mostani új mozgalmakkal, amik kritikusan viszonyulnak a létező politikai-gazdasági struktúrákhoz (de nem minddel, mert pl. a Jobbik is ilyennek tekinthető, inkább nacionalista szélsőbaloldali, mint fasiszta). A DK viszont pragmatikus párt, de rendszerkritikát ő is ugyanúgy megfogalmaz, csak nem valamiféle megváltói szerepre áhítozik, hanem a valóságból indul ki. Úgy is mondhatnám, a Milla az álmodozó, a DK pedig a racionalizáló, de mindkettő balliberális. De hangsúlyozom, a Milla inkább egy értelmiségi csoport, míg a DK vagy más új pártok mérhető támogatói bázissal rendelkeznek. Ha a Milla méretné meg magát, szerintem nem lépné át a 2%-os küszöböt, az 1%, mint realitás az ismertségből fakadna, de gyorsan el is olvadna, ha valóban választani kéne a valódi alternatívák között.

A fenti elemzés nem egy valós eredményen nyugszik, az internetes kutatás nem jobban reprezentatív, mint a Napló sms-szavaztatása. Azt tudjuk meg belőle, a politikailag aktív facebookozó balliberális szavazók azok balliberálisok...

A Milla társadalomképe a fiatal, balliberális egyetemisták gondolkozásmódján alapul, mostani vezetői is nagyjából ezek (az egyetemről ugyan már általában kinőttek). Ez egy alternatív szubkultúrával jön, nagyjából a 16-24 éves, politikailag aktív vagy érdeklődő korosztályt célozza meg. Láthatóan rossz véleménye van az idősebb korosztályról (mszp-sek, maradiak stb.), holott a választásokat ők döntik el (a magyar társadalom elöregedő struktúrájú, nem olyan, mint pl. a közel-keletiek, ahol valóban a fiatalokra kéne támaszkodni bármely politikai irányvonalnak). Számomra ez nagyon rossz üzenet, egyrészt én nem bíznám a nagypolitikát fiatalok kezébe, az tipikusan tapasztalatot igénylő munkakör, másrészt a gondokat közösen kell megoldani. A fiatalok mindig lázadóak, a Jobbik egyik húzóereje is a lázadás mentén érhető tetten, ez természetes, de ez a lázadás önmagában nem érték, csak akkor érték, ha képes valódi megoldásokat generálni. Amit én tapasztalok a mostani lázadó mozgalmak többségében, az a nagyfokú demagógia, a valóság végletes leegyszerűsítésének az igénye, bizonyos csoportok diabolizálása, a problémákért való felelősség áthárítása, a radikalizálódás igénye, egyben az igénytelenség minden szinten. Kevés olyan mozgalom látható, amely valóban alternatíva és igényes, átgondolt is lenne. A Milla inkább hajlik a populizmusra, meg szeretné lovagolni ezt az új hullámot (ami természetes, a társadalom pár generációnként erősebb rengéseket produkál), ehhez próbál ideológiai alapokat kovácsolni, de engem nem tudott meggyőzni. Sőt, ahogy említettem, még mindig csak a nagy semmi faragását látom valóságos tevékenységként.

sanity 2012.07.18. 00:06:20

Csak ennyire telik Soros Gyuri bácsi pénzéből? Mondjuk ahol egy Dopeman befut...:D

Fővároson kívül annyira esélytelen ez az egész komédia, mint hóember a Szaharában.

Ez a "radikális demokratikus" címke nagyjából akkora paradox butaság, mint a "Lehet más a politika".

(Egyébként az is jelzésértékű, hogy még csak ellenvélemény se érkezik a kritizáló hozzászólások tömkelegére)

Pas de probleme 2012.07.18. 15:16:51

Ez a poszt lényegesen érdekesebb a tegnapelőttinél.

Azt azonban továbbra sem értem, hogy milyen statisztikai módszerből jön az ki, hogy a baloldal (MSzP+DK) "kartellpárt", méghozzá jobban, mint a FIDESz? Nem itthon tetszett élni az elmúlt két évben?

Vagy - tekintve, hogy most már nem a 89-es alkotmány van érvényben - mi az, hogy az MSzP/DK nem rendszerkritikus, az LMP meg az? Melyik párt ült le, hülye módon, a választási törvényről vitázni a FIDESZ-szel, ahhelyett, hogy bolykottálta volna az egész komédiát? Mint az alkotmányozást annak idején - amely bolykott egyébként megint a "kartellpárt"-alapító Gyurcsány Ferenc ötlete volt...

Sokkal izgalmasabb lenne ez a cikksorozat, ha a cikkíró objektív tudna maradni, és nem akarna mindenáron belelátni valamit az adataiba, ami nincs ott.

jorgecosta 2012.07.18. 16:38:02

az izgalmas a dologban, hogy a rosszabbik szavazók onlájn részlege minden fórumot megragad, hogy nemtetszését gyorsan kifejezze, míg a velük szemben álló erők támogatói jóval diszkrétebbek és halkabbak.
remélem, akinek kell, megérti az üzenetet, és aktivizálja magát az urnák előtt a jövőben!

==T== 2012.07.19. 09:09:35

Asszem Ungváry Krisztián mondta azt 1-2 éve, hogy a Magyarországhoz hasonló országok kapcsán bármiféle konszolidáció csak jobbszélről volt eddig sikeres.

El kell felejteni minden baloldali alternatívát, mert annak Magyarországon nincsenek sikeres hagyományai. A baloldal hatalma mindig csak bajt és károkat hozott az országnak.

Csak a Jobbik jelenthet - nem feltétlenül jelent is - megalapozott kiutat a gödörből.

zipe moha 2012.07.19. 10:58:38

.. a kommentelők véleményének az az eszenciája, hogy ez a liberális ,európai út nem a -bizonytalanokat megszólító- a társadalom által egyébként valóban óhajtott radikális demokrata megújulás, változás útja,egyértelműen megállapítható,
Sajnos fiúk így nem fog menni!
Az elemzés egyébként akár jó is lehetne, de a végkövetkezés inkább egyes vágyakat vetít ki, mint reális valóságot.
Személy szerint azt érzem, hogy a megújulás leple alatt lopakodik, vissza az a "liberalizmus" ami hazánkban már leszerepelt...és bármilyen intellektuális köntösben is érkezik... a mai választó-különösen a bizonytalan- megérzi a hamisságot!Rossz az út!
Mi a baj a "liberalizmussal"?Az eszmével semmi, viszont 90'óta csak köntös, ponyva lepel, erős nemzetközi csoportok érdekeit leplezi!!Ez a helyzet!
Senki sem a másik szabadsága miatt aggódik, hanem a saját egzisztenciája miatt!
Ezt hazánkban még egyszer, "megújulásnak" eladni-lehetetlen, mert figyelünk!
Európával hasonló a helyzet: abban az értelemben ahogy Európával kapcsolatban hazánkban gondolkodunk,egyébként helyesen és átitatva idealizmussal (pátosszal, értékhozóként stb) Európa (még) nem létezik!A német polgár figyelni fog arra, hogy nehogy "Kirgizisztánba"találja magát hirtelen.Továbbra is egy még nem létező értékhalmazzal etetni a változásra várókat akkor korrekt, ha Európában is visszük a zászlót nem csak idehaza...ezt inkább felejtsük el..egyelőre!
Marad az őszinte beszéden alapuló hazafias demokrata értékrend,szolidaritással, közösségképzéssel,konszenzuskereséssel, a kontraszelekció lebontásával a korrupció kiirtásával esetenként változó nemzeti érdekképviselettel. "gyümölcséről a fa".. az elkerülhetetlenen megújulás közeléből minden "settenkedő" tartsa távol magát-le kell leplezni- mert ha nem,kisiklik a legtisztább törekvéseket is
még mielőtt szárnyra kelne.

Barragon 2012.07.19. 13:03:54

Nem tudom értelmezni, hogy ez a"tanulmány" leképezné a társadalom többségét! Annyira szűk a "mintavétel". Ebből valamennyire komoly következtetéseket levonni, legalább "önámítás"! Még akkor is, ha valóban van a reálishoz közeli magállapítás! Pl, hogy a Fi(de)sz szavazók szélsőségesebbek, mint a Jobbik szavazói! Pedig valóban a Jobbik egy neofasiszta gyülekezet! Sajnos a szavazói, támogatói ezt fel sem képesek fogni! És ámítás, hogy megszűnt a jobb és a baloldaliság a politikában, vagy a politikai értékek meghatározottsága! Ugyanis, amikor új világjelenségek vannak, akkor valóban "válságba" kerülnek az értékrendszerek is, de ez csak időleges, amíg képesek beilleszteni politikai értékeik közé az "újat", vagy módsítani az értékrendszerük "hierarchiáját"! A magyar pártrendszer valóban radikálisan átalakult és még további átalakulás is prognosztizálható! De a demokratikus társadalmaknak talán megfelelő módon és formákban!? Amíg a standard valóban a modern polgári társadalom! De, ha Orbánék maradnak, akkor lehet, hogy nem ez lesz a modell, és akkor történelmi ZSÁKUTCÁBA kerülünk !(vagy már vagyunk is!??)

Mityu_azigazi 2012.07.31. 11:58:54

Pedig Csigó Péter egy jó szakember a statisztikában, úgy tudom – legalábbis az egyetemen nagyon penge volt. (Üdv!)
süti beállítások módosítása