Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

Csigó Péter: Túl balon és jobbon: a radikális demokratikus megújulás pólusa a közvéleményben - III. rész

2012.07.18. 15:59 uj_szerzodes

A „régi-új jobboldal pólusa” az online társadalom 31%-át szólítja meg, a „szocialista baloldal pólusán” pedig 15%-nyi szavazót találunk. A többiek, vagyis az online társadalom 54%-át kivető tömeg alkotja a „demokratikus megújulás pólusát”

a hatalom mi vagyunk.jpg

Ez a cikk egy háromrészes sorozat záró darabja. Az első részben bemutattuk a magyar politikai rendszerben formálódó új, demokratikus, rendszerkritikai pólus kialakulását. A második részben kutatási adatok segítségével mutattuk be ennek a pólusnak a sajátosságait. A cikksorozat utolsó részében pedig megfogalmazzuk a az új politikai pólus kialakulásából fakadó rövid- és középtávú tennivalókat.

Következtetések: a demokratikus megújulás perspektívái

 

A magyar társadalom internetező felét reprezentáló adatfelvételből több fontos eredményre jutottunk.

1. A magyar politika tere változóban van, és e változások a társadalom fiatalabb, aktívabb, tájékozottabb feléből indulnak ki. A társadalom online felében az 1998-2012-ig fennálló fideszes-szocialista kartell megszűnt uralni a politika világát. Ma az online társadalom fiatalabb csoportjai közül alig valaki – a 18-29 év közöttiek 15%-a, a 30-39 évesek 25%-a szavazna a fideszes-szocialista-DK-s politikai establishment pártjaira. A fideszes Békemenet és a szocialista majális idősebb közönségében azonban e változások ma még kevéssé érvényesülnek. A politikai tér átrendeződése tehát megindult, ám a változás valódi erejét alulbecslik a teljes népességet reprezentáló közvélemény-kutatások. Ezért, ha a jövő magyar politikájára vagyunk kíváncsiak, érdemes a társadalom fiatalabb, aktívabb rétegeire figyelnünk.

2. Az online társadalomban egy teljesen új, hárompólusú politikai tér rajzolódik ki, és a három pólus jelenlegi erőviszonyai a magyar politika teljes megújulását vetítik előre. A „régi-új jobboldal pólusa” (Fidesz + Jobbik) az online társadalom 31%-át szólítja meg, a „szocialista baloldal pólusán” pedig 15%-nyi szavazót találunk (MSZP + DK). A többiek, vagyis az online társadalom 54%-át kitevő tömeg alkotja a „demokratikus megújulás pólusát”. E tábor az európai, zöld, polgári, liberális értékek mentén szervezhető politikai közösséggé.


Milyen következtetéseket vonhatunk le abból a lelkesítő tényből, hogy az internetező bizonytalanok tábora a demokratikus rendszerkritika pólusán helyezkedik el?

Először is azt, hogy az ország valódi demokratizálásának esélyei jóval nagyobbak annál, már rövid távon is, mint amit eddig gondoltunk. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy az internetező bizonytalanoknak csak egy kisebb része mozgósítható, hisz e hatalmas csoportba tartoznak a nem szavazók és a rejtőzködő szavazók is (akik ellenérzéseik ellenére is visszaszavaznak majd a Fideszre, vagy az MSZP-re). A jelen elemzés eredményei tehát 2014-re nézve nem jelentenek többet, mint kb. 10 százaléknyi jó eséllyel megszerezhető szavazót az LMP és a 4K! számára. Ez persze óriási lehetőséget jelent. Az LMP jelenleg 10%-on áll a biztos szavazók körében. Az online társadalom bizonytalanjainak sikeres mozgósításával az LMP és a 4K! együtt bőven 15% fölé tornászhatják magukat. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a nemsokára párttá alakuló Szolidaritás az MSZP és a DK táborából (illetve a szocialista értékrenddel bíró bizonytalanok csoportjából) könnyen kiharaphat egy 5-10% közötti réteget, és feltételezzük, hogy a három politikai erő szövetségre lép 2014-ben, akkor könnyen beláthatjuk: a demokratikus megújulás pólusa reális eséllyel bír arra, hogy 2014-re egy 25% körüli tömböt alkosson, és egy ezzel súlycsoportba kerüljön az MSZP-vel.

A demokratikus megújulás társadalmi erői jó eséllyel alakíthatnak ki egy erős, megkerülhetetlen politikai képviseletet a 2014-es választásokon. Tagadhatatlan, ezeket az esélyeket nagyban csökkentené egy esetleges Fidesz-Jobbik koalíció (ld. az előző részt). Hasonló veszélyt jelent az is, hogy a társadalom online felében beindult változások nem fognak átterjedni a digitális szakadék másik oldalára.[i] De még ha e veszélyeket sikerül is elhárítani, és a demokratikus megújulás politikai képviselői el is tudnak érni egy erős középpárti pozíciót, „rendszerváltó” törekvéseiket még mindig nem tudhatják biztonságban. A rendszerváltó pólusra a legnagyobb veszélyt jelenleg az MSZP jelenti, amellyel az új pólus pártjai kényszerkoalíciót kell, hogy kössenek a Fidesz leváltása érdekében. A helyzet adott: kormányváltás nélkül az országot demokratizálni rövid távon lehetetlen, az MSZP nélkül pedig nem lehet leváltani a Fideszt. A probléma az, hogy a szocialista pártban még korántsem történt meg az a generációváltás, amely a velük szövetkezni kívánó politikai erőket megnyugtathatná. A szocialisták, minden bizonnyal, a régi módon fogják kivetni csápjaikat a rendszerkritikus szervezetekre.

A demokratikus megújulás politikai képviselőinek fel kell készülniük a szocialistákkal folytatott politikai együttműködésre, amely a létükben fogja őket veszélyeztetni. A  demokratikus rendszerkritika civil képviselőinek pedig fel kell készülniük arra, hogy megújulás programját ugyanolyan erővel kérjék majd számon az MSZP-vel felálló ellenzéki koalíción, mint a Fideszen. Erre a felkészülésre a demokratikus rendszerkritika civil és politikai szereplőinek van még szűk másfél évük. E másfél év alatt a demokratikus megújulás pólusának – szavazóbázisának, tömegmozgalmainak, médiájának, értelmiségi holdudvarának – meg kell erősödnie annyira, hogy civil és politikai képviselői egyenlő erőpozícióból tárgyalhassanak az MSZP-vel. Csak így kerülhető el, hogy az MSZP rátelepedjen a magyar közélet formálódóban lévő új pólusára, és csak így kerülhető el, hogy a két ellenzéki pólus mellett a Fidesz-Jobbik koalíció fusson be a választásokon.


Mit tehetnek a civilek? 

A rendszerváltó pólus politikai erői mennek a maguk útján, a civil kezdeményezésektől többnyire függetlenül, és ez a különállás az ellenkező irányban is fennáll. Ez így is van jól: azonos póluson állunk, közös célokért küzdünk, de más terepeken. Az alábbiakban áttekintem, mit tehetnénk mi, civilek, annak érdekében, hogy közös céljaink valóra váljanak. Nem tagadom, hogy ez elkerülhetetlenül egy „millás” értelmezés lesz. 

A jelen helyzetben a civilek közös felelőssége azért óriási, mert a magyar társadalom széles rétegei kívánják a demokratikus megújulást, a politikai elitváltást, ám e rétegek jelentős részét a megújulást képviselő politikai pártok – vagyis a potenciális új elit – még nem tudták megnyerni maguknak. A civil szereplők alapvető érdeke, hogy a megújulás társadalmi bázisa megtalálja saját politikai képviselőit. Ezért meg kell győznünk az LMP-t, 4K!-t, Szolidaritást, hogy programjukban, retorikájukban, víziójukban legyenek tekintettel a képviselet nélkül álló bizonytalanok érdekeire és elvárásaira. E három párton kívül pedig minden olyan új politikai kezdeményezést segítenünk kell, amely a politikából kiábrándultak számára demokratikus képviseletet ígér. Magyarország demokratizálásának kulcskérdése ma az, hogy sikerül-e megteremteni a kiábrándultak valóban demokratikus képviseletét. Ez a kérdés a civilek szemszögéből nézve, ahogy én látom, jelenleg fontosabb, mint az LMP zöld, vagy a 4K! és a Szolidaritás szociáldemokrata programja. Véleményem szerint ez a közvéleményre is igaz. Nem véletlen, hogy az LMP az elmúlt hónapokban indult erősödésnek, amikor az oligarchákról, az IMF-fel való megállapodás fontosságáról és a progresszív adózás visszaállításáról több szót ejtett, mint a kapitalizmus ökopolitikai kritikájáról. Hogy a párt ezzel kiáll a kapitalista demokrácia modellje mellett, amelyet inkább belülről kíván kritizálni, mint kívülről, bíztató fejlemény – mert ez az út vezet a kiábrándultak nagy tömegei felé, akik nélkül Magyarország demokratizálása lehetetlen és értelmetlen.

A köztársaság bizonytalan, csalódott, apatikus polgárai mozgósíthatók, és nélkülük nem lesz változás. Hogy ez a változás megtörténjék, a kiábrándultakat képviselő civileknek maguknak is ki kellene dolgozniuk egy közös politikai stratégiát, és egy közös politikai víziót.


A megújulás civil politikájának stratégiai feladatai a következők: 

1. Az új rendszerváltás táborát egy közös célok mentén mozgósítható civil közösséggé kell szerveznünk, amennyire csak lehetséges. Ehhez óriási erőket kell mozgósítanunk. A demokratikus megújulásra vágyókat országszerte párbeszédre kell hívnunk, ellátnunk médiacsatornákkal, közösen megvitatható ideológiai vízióval és tudásanyaggal. Értelmiségi bázist kell építenünk szakértőkből és  véleményformálókból. Országos szervezeti hálót kell építenünk. A demokratikus megújulás programját két szakadékon is át kell vinnünk: a Budapest és a vidék, valamint az online és az offline társadalom közötti szakadékon. Meg kell találnunk a demokrácia megújítására vágyó vidékieket, és azokat is, akiket nem tudunk elérni internetes csatornákon. Össze kell őket kapcsolnunk egymással, hogy egy új közösség tagjaiként ismerhessék fel egymást és magukat. Mindehhez meg kell oldanunk a magyar társadalom új, rendszerváltó pólusának finanszírozását is.

2. Amennyire csak lehet, meg kell nehezítenünk azt, hogy a Fidesz választási együttműködésre lépjen a Jobbikkal. Hangot kell adnunk mindenkinek – legyen MSZP-s, Fideszes, vagy LMP-s – aki ellenzi, hogy a kormánypártok beemeljék a Jobbikot azért, hogy hatalmon maradhassanak.

3. Amennyire lehetséges, ki kell kényszerítenünk az MSZP megújulását, ehhez hangot kell adnunk mindazon szocialista szimpatizánsoknak is, akik számára a párt oligarchikus működésmódja, és a 8 év alatt mutatott teljesítménye elfogadhatatlan.

 

A megújulás civil politikájának politikai víziója:

A szervezetépítés és a közös kampányok nem elégségesek, ha a civilek nem tudnak túllépni a proteszt politika szintjén. Pozitív célkitűzések nélkül nem fogjuk tudni meggyőzni mindazokat, akik munkaerejükkel, pénzükkel, idejükkel segítenék a demokratikus megújulás táborát. Címszavakban megpróbálom összeszedni e pozitív program lehetséges pilléreit:

1. A republikánus értékek melletti elköteleződés. Ez elsősorban a köztársaság újraalapítását jelenti, az egyént és a közösséget egyaránt képviselő, erős állam iránti igényt, amely a közösség minden tagját egyenrangúnak tartja, mindenki érdekeit megvédi, képes betartatni a szabályokat és érdekeltté tenni a közösség tagjait a kooperációra.

2. Ennek egyik legfontosabb feltétele a politikai közösség újradefiniálása. Egy új, köztársasági patriotizmusra van szükség, amely a politikai közösséget végre nem identitáspolitikai alapon határozza meg. A köztársasági politika nem arról szól, hogy ki mit gondol a nemzetről és a nemzeti hagyományról, a mucsaiakról és az idegenszívűekről, hanem arról, hogy egy hajóban ülünk, a felelősségünk közös, és az identitáspolitikák alatt létezik a dolgok intézésének egy pragmatikus szintje, ahol lokálisan mindig lehetséges az értelmes kooperáció.

3. A civil képviselet (reprezentáció) hiányzó intézményrendszerének megteremtése. A magyar demokrácia egyik legnagyobb fogyatékossága az volt, hogy a polgár és az állam között tulajdonképp semmilyen kapcsolat, közvetítés nem létezett. A Magyarországon húsz éve megteremtett politikai rendszer sohasem volt valódi képviseleti demokrácia, hiszen akkor jött létre, amikor Nyugat-Európában is kiüresedett az állam és az állampolgár közötti közvetítés intézményrendszere. Ma a civil szervezetek egyik legfontosabb feladata, hogy ezt az intézményrendszert felépítsék (ismét: nem elég, ha ez pusztán identitáspolitikai alapon történik, a civil reprezentáció nem kolátozódhat életstíluscsoportok – pl. városi biciklisták, melegek, hajléktalanok – képviseletére).

4. A kérdéstilalmak feloldása. Az elmúlt húsz évben alig nyílt tér arra, hogy az emberek megtapasztalják, mit jelent egy közösség polgáraiként közösen felelősséget vállalni konkrét ügyekért. Arra sem nyílt tér, hogy a társadalmi problémák becsatornázódjanak az államba. Ennek közvetlen következménye, hogy a politkai rendszer képviselői korlátoztak minden olyan társadalmi véleménnyilvánítást, amely az alulról jövő aktivitást becsatornázni képtelen rendszert veszélyeztette volna. A létező demokrácia rendszerében nem volt helye az olyan állításoknak, mint hogy „a cigányok inzultálják a gyerekemet”, „a multik gyártósorain rabszolgák dolgoznak”, „a politikusok mind korruptak”, és így tovább. E vélemények természetesen veszélyesek a demokráciára nézve, de még veszélyesebb az a rendszer, amely a fenti veszélyre hivatkozva marginalizálja ezeket az állításokat és a mögöttük lévő  torz módon kifejezett, de létező  élettapasztalatot.

5. A polgári szabadságjogok, a szociális jogok és a közösség fennmaradását érintő (harmadik generációs) jogok egyidejű érvényesítése. Nem fogadhatjuk el azt – ahogy ez 20 évig történt – hogy a rendszerváltással megteremtett kapitalista demokráciában 3-4 millióan éljenek a létminimum alatt.

6. A globális kapitalizmus kritikája, a globális/európai integráció visszafordítása nélkül. Sem gazdasági, sem kulturális, sem politikai értelemben nem fogadható el, hogy az ország magába zárkózzon, vagy keleti hatalmak felé orientálódjon.

Ezen a blogon, a minimum+ program vitájában többen megfogalmaztuk, hogy a kibontakozás programját milyen pillérekhez kötnénk. Hogy a fenti pontok előbbre visznek-e, nem tudom. Az azonban biztos, hogy a közös alapértékek tisztázásával, egy pozitív program megfogalmazásával a civil szervezetek jóval nagyobb eséllyel tudják megszervezni a demokratikus megújulás pólusának társadalmi bázisát.----------------


[i]           Ma Magyarországon egyedül az internetes sajtó szabad, a hagyományos médiumok nagyobb része kormánypárti (kisebb része szocialista) befolyás alatt áll. A magyar társadalom offline felét alkotó idősebb, képzetlenebb, szegényebb állampolgárok nem jutnak hozzá szabadon az életüket érintő kulcsfontosságú információkhoz. Ennek következtében az offline választók körében ma még jóval stabilabban állnak a fideszes-szocialista virtuális világ falai. A kérdést így is feltehetnénk: mi lesz a Kossuth Rádió hallgató, TV2 néző, megyei lapot olvasó nagymamákkal? A januári Békemenet legemlékezetesebb pillanata számomra egy kedves idősödő hölgy nyilatkozata volt. Azért jöttünk fel Budapestre, mondta a hölgy a kamerába, hogy megmutassuk, mi „nem vagyunk bóvli szavazók”. Hiába sorolták az országot a bóvli kategóriába a hitelminősítők, jól választottunk 2010-ben, hiszen az mégsem lehet, hogy a vezetők, akikbe minden reményünket helyeztük, akikre éveken át vártunk, egyszerű kóklerek, bohócok, papírmasé figurák legyenek. A Fidesz és az MSZP táborában még mindig sokan tekintik Orbánt vagy Gyurcsányt kiemelkedő tehetségű „nagy államférfinak”, és ez nagyon is érthető, az elmúlt másfél évtized mesterségesen hiszterizált politikai cirkusza után. A probléma az, hogy ezek a lojalitások nem fognak megváltozni maguktól, a hagyományos média csatornáiban, a vidéki sajtóban vagy a Kossuth Rádión elérhető információk azonban kevéssé késztetik az állampolgárt arra, hogy átgondolja politikai kötődéseit. Gondoljunk például a TV2 Tényekre, erre a politika világától hermetikusan elzárt bűnügyi bulvárhíradóra, amely a csatorna hírkészítői és a kormány által kinevezett komisszár közös akaratából vált olyanná, amilyen. A gyalázatos alkura és a szereplők nevére biztosan emlékezni fog a történelem – ez azonban rövidtávon nem segít a radikális demokratikus megújulás ügyén.

90 komment · 3 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr1004660241

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Pólus Center? Az LMP szövetségi dilemmái 2012.08.08. 07:08:35

Új politikai pólus alakulását jelentette be az Ökopolitika Műhely Alapítvány: az LMP, a 4K!, a Szolidaritás, a Milla alkotnák ezt az új politikai csoportosulást, ami Csigó Péter cikksorozata nyomán egy 25 százalékos, főleg bizonytalan, de a tanulmány...

Trackback: Orbánisztán - forever 2012.07.19. 00:50:46

A „Nem Tetszik a Rendszer” blog az elmúlt három napban cikksorozatot közölt az ún. „rendszerkritikus erők” (LMP, a Milla, a 4K!, Szolidaritás) – esélyeiről a következő választásokon a „kartellpártok” – (FIDESZ-Jobbik, MSzP, DK) – ellen. A cikksorozat t...

Trackback: A radikális demokratikus megújulás pólusa 2012.07.18. 21:30:01

Az online társadalom 54%-át kitevő tömeg alkotja a „demokratikus megújulás pólusát”. E tábor az európai, zöld, polgári, liberális értékek mentén szervezhető politikai közösséggé.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.18. 18:27:36

Ja, jelenlegi erőviszonyok.

Ha most hazudunk egy igen nagyot, akkor mondhatjuk azt, hogy egymillióan vagytok, hiszen milla.

A Jobbik is hazudik mondjuk hármat és akkor ők meg is nyerték a választásokat.

Azzal kellene kezdeni, hogy nem hazudtok magatoknak sem, bár nekem persze tökmindegy, hogy harmincöt csóka arról ábrándozik egy sörözőben, hogy egymillióan vannak és vegyék ezt mások komolyan, mert máris átrendezték a politikai palettát.

Pángalaktikus-gégepukkasztó 2012.07.18. 18:28:56

Borzasztó naiv társaság az, ahol tömegek hiszik azt, h Magyarországon bármi is változhat a politikai elit és a hatalom körül. Sajnos.

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.07.18. 18:33:02

Igen! Mi vagyunk a hatalom! Mi vagyunk az urak! Nem a politikusok! Ők szolgák! Mi vagyunk az urak! Követeljük a nagyobb közszolga béreket, a magasabb nyugdíjakat, és hogy még vegyünk fel hiteleket!!!

Hajrámagyar... XD

Failer 2012.07.18. 18:34:18

:DDD Ezek az írások legalább olyan betegek mint pl. a nemzeti szocializmust éltető oldalak anyagai :D Bár ezt a 100 000 zsidót (mi a faszt keresnek amúgy is ebben az országban?!) legalább 'kiszolgálják' az ilyen irományok

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.07.18. 18:35:33

@Stefánia kisasszony (evangélikus sváb parasztlány): úúúú SZDSZ? őket szeretjük, ők mindig vettek fel hitelt és mindent a nép kedvére csináltak! úúú de jó lesz!!!

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 18:40:37

@Failer:

A hazájuk.

Nem szolgálják ki.

Hülyeségeket ugatsz.

A millát attól még együtt utáljuk.

Stefánia kisasszony (evangélikus sváb parasztlány) 2012.07.18. 18:41:36

Már százezren sem vagytok, és napról napra kevesebben lesztek. Kezdetben sikeresen elhitettétek a kiábrándult, politikai értelemben elárvult emberekkel, hogy képesek vagytok független, fiatalos alternatívát kínálni. Aztán lassan, fokozatosan kiderült rólatok, hogy valójában a megsemmisült SZDSZ próbálta meg megint elaltatni a magyar társadalmat, hogy visszakúszhasson a hatalomba.

Hál' Istennek még időben lebuktatok.

Failer 2012.07.18. 18:42:08

@ByA: Attól, hogy ismered a magyar nyelvet még kurvára nem vagy magyar. :) Szóval hülyeséget ugatsz.

Never 2012.07.18. 18:45:21

MUHA MUHAHA MUHAHAHAHAHA

Még hogy Milla... esetleg milli(méter)

Attól, hogy erősen gondolok rá, még nem tudok úgy hegedülni, mint Yehudi Menuhin.

irógép 2012.07.18. 18:52:37

Hát remélem lesznek változások az országban, mert ez így gáz nagyon. De én sajna elég elkeseredett vagyok.
Mert a jobb oldal csak a fideszből áll, a baloldalon meg nagy a káosz ráadásul nincsenek jó tapasztalataim.
Az Örülünk Vincent blogról épp ma szedték le egy kommentemet. Se nem káromkodtam, se nem uszítottam, csak kritizáltam a blogot, amiért Ádert kritizálták egy ügyben, pont aki még próbálna értelmesen viselkedni ebben az egész gáz helyzetben. De nem ez a lényeg. Hanem, hogy fogták és leszedték a kommentemet, ennyi és nem is engedtek kommentelni tovább.
Nos az említett blog is többet között, ami annyit kritizálja itt a kormányt a sajtó és vélemény szabadságért.
Tudom, hogy egy blog az más, de kérdem én, nem hiteltelen úgy leszólni a kormányt, hogy ami nekik nem tetszik önkényesen cenzúrázzák? DE!!!! Nagyon hiteltelen.
Na és ezért vagyok elkeseredve, mert az ellenzék jó része hiteltelen, és képmutató. Nem véletlenül nincs is komoly ellenzék.
Szóval én elkeserítőnek látom a helyzetet, és valóban teljes megújulás kéne a szinte a teljes politikai palettán. Ez lassan megy, mert sokan ragaszkodnak a lerágott csontokhoz is mindkét oldalon. De talán 20-30 év múlvára az új generáció más lesz. a remény hal meg utoljára:)

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 18:54:23

@Kockagolyó - a legjobb csúszógömb:

Az biztos, hogy ez az állat nem fogja népszerűvé tenni Izraelt a leglelkesebb támogatói körében. Dehát az ostoba képviselő nem lehet magyar kiváltság. Ott is kerül.

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2012.07.18. 18:59:37

@ByA: Kerül.

Ráadásul most robbantották fel a zsidók buszát Burgaszban.
Szeretik őket, Istenem.

46,52% 2012.07.18. 19:01:08

Cenzúrázzátok a kommenteket, nem szép dolog.

Mi sértő van abban, hogy a szerző a saját arcképét rakja ki, ne Petőfiét?

Makkasz 2012.07.18. 19:03:25

Valtoztatni kell.

Sajnos a vizio rosszul kezdodik, 1."Eros allam".
Mindenaron kerulendo. Eros, ongondoskodo, hatarozott, magabiztos, vagyonos polgarok kellenek, akik kozos erdekekert osszefognak, felhatalmazast adnak az orszagot menedzselo kormanynak (mint a tulajdonosok a cegvezetesnek).

Szinten keseruen rombolo az 5. pont "nem fogadhatjuk el hogy 3/4 millioan eljnek letminimum alatt". Ezt az allam igy nem tudja megoldani. Csak a tobbi polgar fizethetne meg ennek az arat.

Helyesen az allamnak olyan kornyezetet (kiszamithato jogi kornyezet, alacsony adok, kepzett munkavallalok), ami csabitja a befektetoket, segit a vallalkozoknak, erositi a cegek versenykepesseget, lehetove teszi a vallalkozok gazdagodasat. Ez segit abban, hogy kevesebben eljenek a letminimum alatt.

Az eros allam igenye mindig abbol az elkepzelesbol fakad, hogy a vizionalo lesz hatalmon. Nem ilyennek kell hatalmon lenni, hiszen egyetlen vizio sem elfogadhato mindenki, vgay akar a tobbseg szamara.

Az allam elere "Washington" kell, aki felaldozza sajat birtokainak iranyitasat mert a hazanak erre van most szuksege.

Bujtatott szocialistakra, eros allamra (egesz EU haldoklik) nincs szukseg.

a szibériai szupervulkán 2012.07.18. 19:05:46

Például az ortodox kommunisták szerint nemcsak az MSZP és a DK , hanem például az LMP , 4K és a Szolidaritás is csupán és valójában csak a Tőke által kitalált , létrehozott és manipulált ál-baloldali, ál-liberális és ál-protest pártok , hogy begyűjtsék a rendszerellenes szavazatokat és továbbra is biztosítsák a Tőke és a kapitalizmus uralmát.

Bár egyszerű , paraszti ésszel az ilyen durva és kemény összesküvés elméletekben igen nehéz hinni , bizonyítsák be az ellenekzőjét ! Mármint Önök , és mármint ha akarják és tudják .

irógép 2012.07.18. 19:07:45

@ByA: Itt a kommentem, amit leszedtek az Örülünk Vincentről

"
Ez aztán a végtelenül kicsinyes kötekedés, de hát ettől a blogtól mondjuk nem is lehet mást várni.
Amúgy ebben a mostani ügyben megint az a szép, hogy embereket egy demokráciába nem úgy ítélnek el, hogy egy intézet, ír az elnöknek, hogy szerintük az csúnya bácsi, így el kéne ítélni.
Akik féltik itthon a demokráciát, ilyenkor ezzel kapcsolatban kussolnak, és inkább iratnak egy ilyen kamu terelő blogot. Ennyit arról, hogy azok aki itt folyton farkast kiáltanak, azok semmivel nem jobbak, ha nem köpönyegforgató hazugok, akiket csak is egy dolog zavar, még pedig, hogy nem ők vannak hatalmon.
A nácizmus meg szomorú volt, és nagyon rossz és egy embert sem lenne bántani származása alapján soha!!!
A tanácsköztársaság és Trianon miatt szerintem elég zsidó ellenes volt a hangulat, meg át jött a nácizmus, és sajnos sokakban volt düh és harag és ezért sok magyar részt vett ezekben a nagy bűnökben.
Tegyük hozzá, hogy aztán a kommunizmusban rengeteg zsidó vett részt, és állt bosszút. És sok zsidó gyűlölködik ma is ellnünk, ami nem jó. Hisz a zsidó irtásokat is a gyűlölet táplálta, az a gyűlölet amit mai napig sok szidón ugyan úgy látok. Így aztán sosem lesz vége sajnos. A nácizmus és a kommunizmus alatt több millió ember halt meg faji és származási alapon, és azért nem tanul ebből a világ, mert mai napig mindenki az őt ért sérelmeken háborog, és nem érez együtt a másikkal.
És születnek az ilyen szánalmasan kicsinyes blogok. Mert Ádernek vannak hibái, de ha valakiről az elmúlt 20 évből, róla nem lehet nem mondani, hogy nem áll normálisan a dolgokhoz. És ennek inkább örülni kéne, és nem mindenben csak a hibát látni.
De mint írtam ettől a blogtol nem lehet mást elvárni, kicsinyes és gyűlöletkeltő semmivel nem jobb vagy rosszabb , mint kurucinfot olvasni.
Bár több olyan politikus lenne mint Áder, mindkét oldalon, és kevesebb ilyen firkász, szintén mindkét oldalon:)"

Makkasz 2012.07.18. 19:08:46

A globalis kapitalizmus elutasitasa is butasag, mintha a hal ahelyett hogy uszna, nem venne tudomast rola hogy a vizben van, inkabb "tudobol" lelegezne:).
Usznunk kell mint hal a vizben. A globalis kapitalizmus egyedulallo lehetosegeket kinal az orszag felemelkedesere, csak fel kell ismerni.
Az EU integr'cio, es egyre erosebb integracio is elkerulhetetlen es jo, meg a nemzetieskedoknek is, hazafiassagbol is, de gazdasagilag is.

Persze az EU tamogatasi rendszeret meg kell szuntetni, pazarlo, korrupt, gazdasagilag rombolo, versenykepesseget kiirto.

lavór 2012.07.18. 19:08:53

" Online Magyarország leszámolt az elmúlthúszévvel"

Kár, hogy a szavazófülkében nem mutatkozik ez. Ja, az nem online, oda el is kéne menni.

MLaszlo 2012.07.18. 19:10:06

Két évvel a következő választás előtt, okkultizmus, bármit is jósolni, de az biztos, hogy a millának semmilyen szerepe nem lesz a "megújulásban". Főleg szadeszes panelekkel..

laci_52 2012.07.18. 19:18:50

"Amennyire csak lehet, meg kell nehezítenünk azt, hogy a Fidesz választási együttműködésre lépjen a Jobbikkal"

Nem választási együttműködésre fog lépni a Fidesz a Jobbikkal, hanem koalícióra, ha kettejüknek együtt többségük lesz.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 19:34:36

@irógép:

Meglep. Nem vagyok rajongója a Vincentnek, de miközben csak olykor értek velük egyet, ennél korrektebbnek gondoltam őket. Egész ártatlan és józan amit írtál. Mondjuk, volna alap köztünk a beszélgetésre. De talán érdekes még melyik cikknél lett volna? Hátha a közeg változtat az ízén, bár nem hiszem.

Ha akarod odamásolom, hogy a tiéd, miért törülték ki? Meglátni, hogy mi lesz. Hátha kitiltanak és akkor kevesebb időt vesztegetek el legalább azzal is.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 19:36:54

@Kockagolyó - a legjobb csúszógömb:

Akik meg akarják ölni őket, mindegy melyiket, csak zsidó legyen, nem meglepő, hogy nem szeretik őket. Ez semmiben sem szól ellenük.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 19:54:24

@irógép:

Nem tudlak megvárni, el kell mennem. Beírtam oda, ahova valószínűnek tűnt, hogy volt.

irógép 2012.07.18. 20:00:36

@ByA:
Hagyjad köszi. Csak nem tiltottak le örökre.
Lehet beszóltam nekik, de szerintem sem durván.
A lényeg csak ez, hogy ők mi alapján kritizálják a kormányt, mikor pont olyan kicsinyes hülyén viselkednek.
És ezt érzem nagyban is kb az ellenzéken. Miközben a kormány is hülye, az ellenzék annyira hiteltelen és kicsinyes, hogy semmi nem lesz jobb, ha ők kerülnének hatalomra. Nekik is csak a hatalom a fontos, és az, hogy ők oszthassák az észt. Na ezért vagyok én elkeseredve a magyar helyzet miatt. Nem várok javulást a közel jövőben jusson bárki hatalomra. Túl nagy az ellenségeskedés. És igen Orbán szerintem most történelmi lehetőséget mulasztott el az ország újra egyesítésére, csak sajnos, a mostani ellenzék, ha mondjuk 2/3 be kerülne ugyan így elszalasztaná.
Nem lesz addig változás, míg nem mindenki először nem magába néz, hanem a másikra mutogat!

Sir Nyű 2012.07.18. 20:12:20

@Makkasz: "Az eros allam igenye mindig abbol az elkepzelesbol fakad, hogy a vizionalo lesz hatalmon."
Te, hogy ez milyen igaz es találó! De komolyan, és tényleg mindig, akárki mondja.

irógép 2012.07.18. 20:15:32

@ByA:
Látom, tényleg beírtad:)
Nem kellett volna, de azért köszi!!! Jó fej vagy!

sembertius 2012.07.18. 20:30:20

Ezeknek elgurult a gyógyszerük? A cédulákat sem tudnák összeszedni, nemhogy bejutni a parlamentbe.

Dr_Minimum (törölt) 2012.07.18. 20:32:38

A magyar politikai felhozatalban elképesztő bravúr messze a leghülyébbnek lenni, nektek sikerült, és ezt hétről hétre bizonyítjátok. :)

VT22 2012.07.18. 20:39:16

Gyerekek, attól hogy az indexes blogketrecet mindig futatott libsiblogok nyerik meg, attól még nem ti vagytok a nép hangja :O

numasi 2012.07.18. 20:39:22

mérsékelten radikális, radikálisan mérsékelt. pragmatikus szempontok, idealista szemszögből.. tetszik, határozottan tetszik, magam a zöld vonalat tudom támogatni, de azért meglehetősen hiányolok egy neoliberális, kis állam, erős civil szféra, demokratikus világlátású a kapitalizmust működtetni akaró és képes, tehát egy jobb-közép polgári pártot a palettáról.. de hát ez lehet az estabilishmentből fog végül mégis megérkezni legalábbis sokan szeretnék úgy tűnik. (Igen Bajnaiékra gondolok)

VT22 2012.07.18. 20:44:56

A "Hatalom mi vagyunk" transzparens tartója azt is írhatná, hogy "Otthon hagytuk a magyar zászlót"

Az ország sorsa iránt érzett aggódásban mindig csak a magyar zászlót sikerül otthon hagyni. Biztos senki sem érzi magáénak a tüntetésen a naaaaaagy és demokrata tömegből. Na, pont így lehet felismerni a szadeszt.

high up! 2012.07.18. 20:47:24

@irógép:

Engem is kicenzúráztak ma az Örülünk Vincentről, meg ki is zárták a nickem. Mert nem tetszett nekik, hogy a libsi hisztéria panelek helyett az ember a modern kutatások eredményeit hozza fel egy Horthy témában.

Legalább az ember tudja, hogy a Vincent az csak a libsi lúzerek rájszklubja. Bolond Brendelmatyik mutyizzák a liberalizmust. Soha többet belőlük!

best of Heller 2012.07.18. 20:48:44

Nem tudom mi az hogy "online társadalom", de a milla neve számomra nagyon kedvesen cseng. Még jobban hangzik a nyolcvan milla, a számlámra utalva és nettóban persze

high up! 2012.07.18. 20:51:46

@numasi:

Bajnai mint jobb-közép? Te is túlgyógyszerezted magad! Az összes vagyona bocialista-libsi mutyiból származik, az összes haverja a bocialista-libsi körökből van.
A Hajdúbéttel a háta mögött meg nem csoda, hogy már két éve azon rágódik, hogy megéri-e neki négy évért naponta szembesülnie a múltja mnden mocskával. Mint kúrtcsánynak.
Nem, Libás elvtárs ezt nem meri majd bevállalni, megnyugodhatsz.

pánpéter 2012.07.18. 21:02:18

ez a post megint olyan igazán millásra sikerült! online társadalom?? :)
ha kicsit is foglalkoztatok volna az elmúlt években politkával, választásokkal, akkor tudnátok ti szerencsétlen millások, hogy a 18-35-ös korosztály magas arányban még csak szavazni sem megy el, mert
a, egyszerűen nincs kedve
b, nincs kedve, mert előtte nap bulizott, és fáradt
c, leszarja az egészet
d, fáradt, előtte nap bulizott, és amúgy is leszarja az egészet!
aki meg elmegy szavazni ebből a korosztályból, az a családja okán pártpreferenciával rendelkezik, ami még véletlenül sem a milla. :)
arról már nem is beszélek, hogy a kopogtató cédulák összegyűjtéséhez egy kisebb méretű (20.000 fő) városban is komoly csapat kell, ergo ez nektek a következő 3000 évben biztosan nem fog sikerülni! és akkor még nem beszéltem a hiteles arcokról, akikre a népek behúzzák ay x-et!
Ráadásul ha már online társadalom, akkor milla, olvassátok el a blogotok kommentjeit! ezek alapján nektek 2% szavazótok sincs még az onlie társadalomban sem, nemhogy az egész országban!
Összegezve: ez a post gigaLOL, ismét! :)

Pipas 2012.07.18. 21:04:50

A milla miért jár télikabátban, amikor negyven fok van árnyékban? :)))

irógép 2012.07.18. 21:04:57

@high up!:
Hát ez elég gáz!
Tényleg annyira gáz, ami itthon van.
Akik kormányon vannak azok is gázok, akik meg az ellenzéket alkotják azok is gázok, és köpönyeg forgató brigád a jó része annak is. Akiktől semmivel nem várok el többet, és nem is bízom bennük sem.
Mert cenzúrával akarnak harcolni, az állítólagos sajtószabadság elvesztése ellen?:))) Minden elmond róluk!

pánpéter 2012.07.18. 21:12:01

Jah és még valami! Olyan nincs hogy civil! A civil egyesületeket, szervezeteket mindig politikai indíttatásból hozzák létre, megalakításuknál politikusok, pártemberek bábáskodnak, anyagi erőforásaikat a politikából, állami, önkormányzati forrásból nyerik! Nincs olyan hogy civil, kedves milla! mint ahogy Ti sem vagytok civilek! SZDSZ szatelitszervezet vagytok, és ezt pontosan tudja mindenki!

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2012.07.18. 21:22:19

'a társadalom fiatalabb, aktívabb rétegei'

A fiatalok politikai értelemben nem aktívabbak, sőt.

yatumux 2012.07.18. 21:33:31

Fiúk, Hányok Figyelem ! :)

Ez a milla mozgalom deklaráltan baloldali.

Ezzel vágja el magát a tömegektől.

A fejlett nyugaton a jövő egy integráló tömegpárt amely nem rekeszt ki egyetlen irányzatot sem.

A magyar jelen rendszeren pontosan lehet látni mit okoz a jobb-baloldalizás, a fasisztázás-kommunistázás, a bigott-buzizás, nacionalista-hazaáruló, stb.
Egy normális országban egy normális kormány mindenkit képviselni akar nem csak a szavazótáborát.

És elérkeztünk a lényeghez.

Itt már nem lehetne moralizálni, utópiákat hagymázolni hanem konkrét programokkal kellene előállni ami MINDENKINEK meg akar felelni.

Addig marad ez a polgárháborús szitu.

És a Milla jelenleg valóban a régi rendszer levitézlett, csalódott kisembere pártja de főleg a helyét nem találó, kallódó, balkáni mentalitást nyomó, budapesti fiatalok unaloműző romkocsmahelyettesítője marad.

kzoltana 2012.07.18. 21:33:49

Magyar-magyar párbeszédhez frissen végzett 16 éves (gyesről ismét visszatérő) vagy 55-61 év közötti (igazoltan) súlyosan fogyatékos UFÓ-kat keresünk tolmácsnak.
Apróhirdetések az orbáni 10 narancsolat után
www.vagy.hu/tartalom/cikk/2647_aprohirdetesek_az_orbani_10_narancsolat_utan_38

Atis52 2012.07.18. 21:37:57

@pánpéter: 'Olyan nincs hogy civil! A civil egyesületeket, szervezeteket mindig politikai indíttatásból hozzák létre, megalakításuknál politikusok, pártemberek bábáskodnak, anyagi erőforásaikat a politikából, állami, önkormányzati forrásból nyerik!'

Na te se tudod, mi az a civil szervezet és kik hozzák létre őket...igen, vannak költségvetési soron lévő civil szervezetek, igaz nem sokáig, mivel a kedves vezető és köztörvényes bandája az idén kinyírja az összeset.
A jelentős részüknek rohadtul semmi köze a politikához.

Publius Decius Mus 2012.07.18. 21:44:51

A milla egy médiahekk. Már a neve is egy vicc.

Az ilyen gyógyegér cikkek meg inkább Galla Miklóst idézik, mint egy épeszű elemzést.

béci79 2012.07.18. 21:46:28

Azt meg kell hagyni,a dopeman-es akciótok,ez az alternatív köztársasági elnök cirkusz tényleg jó volt,ezzel sokezer szimpatizánst vesztettetek és sokak szemében nevetségessé tettétek magatokat.Csak így tovább!Jó munkát.

töreki 2012.07.18. 21:50:34

Megújulás csak akkor történhet ha az eddigi "politikusok" magyarul hazaárulók, tolvajok, gyilkosok börtönbe kerülnek teljes vagyon elkobzás mellett kiszolgálóikkal egyetemben amit igazságszolgáltatásnak csúfolnak!

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 21:53:58

@irógép:

Nem állt sokból.

És egyre inkább látszik, hogy hasonlóan nézünk sok mindent.

VT22 2012.07.18. 22:00:19

@pánpéter:

civil = liberális körökhöz köthető, "mikutyánkkölke" szervezet.

Könnyen le lehet fordítani az újsághíreket: civil=libsi, újszadeszos

"civil szervezetek tiltakoztak" vagy
"civil aktivisták kampányoltak" cím alatt sose fogod mondjuk a Gój Motorosokat megtalálni, még ha (per definició) ők is civilnek számítanának.

Blogger Géza 2012.07.18. 22:05:50

A kommenteket olvasgatva az online Magyarország inkább a Millával számolt le - végleg. De alakuljatok ti is nyugodtan párttá, majd kaptok 1,5 %-ot (legjobb esetben), és boldogok lehettek vele.

Vincenzo90 2012.07.18. 22:07:05

5%+5%=54%=kormány. gratulálok!

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2012.07.18. 22:07:24

hát az online közösségből következtetést levonni a választásokra....
de ha nektek így jó, hát legyen jó.
egy mérhetetlenül eltorzult kép az online társadalom, köszönőviszonyban sincs az emberek valódi életével. persze aki ebben él, el is hiszi, hogy az index blogketrecébe kitett őrjöngések az a társadalom hangja.
vicc.

NickNickNick · http://nemzetiagyhalal.blog.hu/ 2012.07.18. 22:07:24

hülyeség. ne akarjatok pártot szervezni olyanokból, akik utálják a pártokat. ez önellentmondás

NickNickNick · http://nemzetiagyhalal.blog.hu/ 2012.07.18. 22:08:27

ja, és kíváncsi vagyok, ki áll mögöttetek. gondolom a Schmuck Andor (?)

Sir Galahad 2012.07.18. 22:12:43

Az egész poszt alapvetése hibás. "Milyen következtetéseket vonhatunk le abból a lelkesítő tényből, hogy az internetező bizonytalanok tábora a demokratikus rendszerkritika pólusán helyezkedik el?" Nos, semmilyent. Egyfelől azért, mert a politikailag bizonytalanokat valószínűleg egyszerűen nem érdekli a politika, tehát szavazni se nagyon mennek el. Másodszor az internetezők közössége a szavazóknak csak egy hányada. A legnagyobb szavazótábor a nyugdíjasoké, ők döntik el a választásokat, és köreikben nem általános az internethasználat.

S mivel a cikk alapvetése hibás, a levont következtetések sem érnek egy lyukas garast sem.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2012.07.18. 22:16:07

...ja és akkor ha jól értem, lmp+4k+szolida.+milla+mszp+dk..

igaz?
összenő ami összetartozik

NickNickNick · http://nemzetiagyhalal.blog.hu/ 2012.07.18. 22:17:13

nincs baloldalunk és jobb oldalunk, csak olyan lelki- és/vagy elmebeteg politikusaink, akik jobb- vagy baloldali programokkal indulnak (néha felváltva, ugyanazok), szavazatok és az abból eredő hatalom reményében. nem is tudom, mikor láttam utoljára államférfit a magyar parlamentben. az LMP-ben ismerek pár arcot, akik komolyan gondolják, amit mondanak, de nekik rutinjuk nincs. talán pár év múlva.

yatumux 2012.07.18. 22:17:57

Ezt a millások is tudják. De örülnék ha indulnának a választáson. 1% legalább lecsúszna az MSZP-ből.

Komolytalan és program nélküli budapesti kölykök.

Ráadásul további haragot, indulatot hoznak a magyar közéletbe.

Hahó !!! Béke és konszolidáció köll, nem puffogás és anyázás !!!

goes 2012.07.18. 22:23:00

Álmodik a nyomor. Minek van ez a szar címlapon?

radikalisviccek 2012.07.18. 22:52:09

a lájkok nem válthatók szavazattá.
Bohózat, amit csináltok.
Petőfi képét meg szedjétek onnan le, mert ő köpött volna először az arcotokba, ha elé merészkedtek ezzel a szellemi káosszal, amit produkáltok.

Bartossal, dopemannel meg a többi faszágyúval.

szánalom.

irógép 2012.07.18. 22:56:39

@ByA:
Majd megnézem köszi:)
Bár már egyre kevésbé érdekel bármi ami itt megy. Senki nem képes átlépni a saját árnyékán, csak a másikra mutogat, és a másiktól várja el, legyen ő jó fej. Sajnos ez mérgez mindent, ezért meg a nácizástól a komcsizásig minden itten, közben meg süllyedünk el.
Na mindegy, tényleg köszi, hogy beírtad, bár úgy sem számít semmit. Tényleg vicc, hogy pl ez a Milla sem veszi észre, hogy semmi hasznosat nem tesznek, max összerántanak egy két tízezres tömeget, ahol kicsit gyűlölködnek, meg elmondják nincs demokrácia, aztán hazamennek, mert megtehetik, mert azért demokrácia van még is. Így aztán hiteltelen az egész brigád, de pár ember hőzöngési vágyát kielégítik, ennyi értelme van...
Na mindegy ez van kenyér nincsen, cirkusz az van:)

radikalisviccek 2012.07.18. 22:57:48

@irógép: a vincentről engem letiltottak, gondolom a "gondolkodni még szabad" jelige alapján :)

irógép 2012.07.18. 23:00:48

@radikalisviccek:
ez a Petőfi kép tényleg vicces:))
Tudják ezek ki volt Petőfi???
Petőfi egy igazi elnyomás ellen harcolt, nem egy politikai kampányt akart nyerni, és tök radikális volt.
Ha ma Petőfi élne kb Jobbikos lenne vagy még durvább, de egy millás tüntetéstől rosszul lenne az tuti:)

irógép 2012.07.18. 23:03:42

@radikalisviccek:
nevetségesek ezek tényleg. Akkor már többünket lecenzúrásztak a demokrácia, és véleményszabadság nevében:)))

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.07.18. 23:17:11

@irógép:

Csak olvasd. Minél többet mondsz, annál biztosabb vagyok benne, hogy lelkesen fogod olvasni. Azért kell rá másfél óra, nem rövid cikk.

Jó néven venném, ha majd mondanád, mit szólsz, kíváncsi vagyok.

sanity 2012.07.18. 23:20:38

"A létező demokrácia rendszerében nem volt helye az olyan állításoknak, mint hogy „a cigányok inzultálják a gyerekemet”, „a multik gyártósorain rabszolgák dolgoznak”, „a politikusok mind korruptak”, és így tovább. E vélemények természetesen veszélyesek a demokráciára nézve, de még veszélyesebb az a rendszer, amely a fenti veszélyre hivatkozva marginalizálja ezeket az állításokat és a mögöttük lévő – torz módon kifejezett, de létező – élettapasztalatot"

Na, ebből látszik igazán, hogy életében egy percet nem dolgozó, realitások talajától messze elrugaszkodó, belpesti idióták képesek csak ilyen böszmeségeket papírra vetni.

Nagyon szívesen elküldeném őket 1-2 gyárba operátori munkakörbe, aztán irány Borsod. Utána talán megkomolyodnának...

Na meg ez az összeborulás a csúnya, gonosz, kartell MSZP-vel:))) Ti már most bűzlötök, pedig még csak a közelébe se vagytok a húsosfazéknak!

Szúnyog 2012.07.18. 23:23:18

Csak ismételni tudom az előttem szólókat: Milla=SZDSZ.
Fújjjjjj!
Ennyit a netező táborotokról.

qwertzu 2012.07.18. 23:37:34

Demokratikus? Rendeztetek egy választást, amit nem az első, hanem a második legtöbb szavazatot kapó nyert meg. Vagy ez az demokratikus megújulás? Ha nem az kapja a legtöbb szavazatot, akit ti szeretnétek, akkor megoldjátok okosba? Ez azért annyira nem új, páran már csináltak ilyet a történelem folyamán.

Molnár Norbert 2012.07.18. 23:50:54

Miért jobb a civil? A Milla különös perverziója ez, hogy "a civil jobb", sőt a Milla-galaxisban a "civil" az "istenség" szinonímája. "Ti mindannyian egyéniségek vagytok!" - kiáltja nekünk, feltéve, ha készek vagyunk pontjaikat befogadni, maradéktalanul magunkévá tenni. "A világ csak így jó" - harsog a Milla-szószékről az Ige, a háttérzenét a TASZ adja, közvetítés egy cigánytelepről történik, ahová már lerohantak, de már épp visszarohanóban vannak Budapestre, mert a Sirály mégiscsak ott van, meg a többi alternatív szórakozóhely is. "Faszok a pártok, szarok rátok!" - szól az Igazi Alternatív Rock a hangszórókból, közben egy Nagyon Alternatív Tízenéves Küldött elszavalja a Bokán Lőtt, de Tokám Nőtt című versét, amely valójában a demokráciáról szól, amit elloptak az emúthúszévben a Fiataloktól a fasszopó maszoposok, Feri gyere vissza, hadd rúgjunk beléd, egyem a belét.

pánpéter 2012.07.18. 23:54:21

@Atis52: nincs olyan hogy civil! ha képben lennél, akkor ezt pontosan tudnád! a civil egyesületeket mindig valami céllal hozzák létre, és jellemzően ez a cél az, hogy magával az egyesülettel támogassanak meg egy politikai szereplőt, pártot! ilyen támogatás a rendezvények, események, sajtónyilvános felületek! a civileket a politika mozgatja, a politika irányítja és koordinálja, a politika fizeti!
azt pedig annyira nem bánom, hogy a maszop civil szatelitszervezeteit, melyeket a zuschlag félék tartottak fent és pumpáltak, majd pumpoltak pénzzel, most a polgári kormány ellehetetleníti azzal, hogy nem finanszírozza őket! ez egy helyes dolog, és támogatandó!

pánpéter 2012.07.19. 00:01:36

@radikalisviccek: "Petőfi képét meg szedjétek onnan le, mert ő köpött volna először az arcotokba, ha elé merészkedtek ezzel a szellemi káosszal, amit produkáltok." - tökéletesen egyet tudok érteni ezzel a gondolattal!

Szúnyog 2012.07.19. 00:10:44

Látom népszerű a MillaSZDSZ a neten. :))) De akkor hol vannak a "civil" szavazók? :)

Megyko · http://www.szinkronrendezo.blog.hu 2012.07.19. 01:36:04

Ez az egész milla nevetséges, gyenge, gyakorlatiatlan egyetemistákból és az értelmiségi ifjúság köreiből szerveződő életképtelen massza.

Amit itt leírtatok, az egy szociológia-politológiai szakos egyetemisták összefogásából készült alapvetően demokratikus érzelmű elemzésnek kiváló, de NEM POLTIKAI PROGRAMl.

Hol vannak azok a pártok, amikről szó van? Ezek a pártok aktívak? Kik a vezetőik?
Egyszerűen képtelen vagyok feldolgozni, hogy a liberális értelmiség, vagy istentudja most épp hogyan definiálják önmagukat (ami jellemzően fontosabb mint a politizálás) képtelen egy épkézláb vezetőt kiállítani. Ezt egyszerűen nem hiszem el.

Narancs Kft. meg a leggusztustalanabb szimóniákus keresztény hagyományokat felevenítő bratyizó haverjaik első körben vetik rátok úgy magukat, hogy esélyetek nem lesz megszólalni. A poltika nem elméleti sportág, hanem igazi, rasszra és vérre menő gyakorlati üzletág. A versenyeszközök NEM DEMOKRATIKUSAK. Ezen eszközök a pénz, a vér (beleszületsz, rokonod), a színjáték, a mutyizás, a kendőzetlen hazugság, a kapcsolatok minél előnyesebben való kiaknázása. Nem ti tehettek róla, hogy ebben a rendszerben így kell játszani, de amíg ezt nem tanuljátok meg, ne is álmodjatok arról a hatalomról, amely hatalommal már tudnátok változtatni a rendszeren.

gerdo 2012.07.19. 02:46:06

Mennyi naci komment! Pont ettol az irastol ijedtetek meg? Vagy mire fol ez a nagy bekemenet itt egy nyilvanvaloan almdozo blog alatt? Menjetek szepen vissza orban kialtvanyokat olvasni, az a ti szinteteknek valo elfoglaltsag.

PHILO 2012.07.19. 08:47:24

@Megyko: Egyébként már a "milla" elnevezés is olyan izzadságszagú, hogy csak bűzlik.

A köznyelvben ugyanis "milát" mondunk. "Ez az autó három milába kerül", így. És nem pedig "millát" -- nem tudom, mikor és ki változtatta a köznyelvi milát millára, de valami olyan vágy vezérelhette, hogy a szó a nem magyarok számára is kifejezze, hogy ez egy "tömegmozgalom".

Persze nem az. A hazai fiatalok döntő része, 80%-a jobbos, ezen belül a Jobbik aránya hatalmas, a maszop vagy bármi más labdába sem rúg, az LMP-ről pedig nem tudják, hogy eszik vagy isszák (na jó, az unokaöcsém tudja, de ő kivétel).

A poszt-KGB azon izzad, hogyan lehetne tömegtámogatást szerezni az országrontó politikájuk mögé megint. Korábban volt valamennyi, noha MINDEN VÁLASZTÁST CSALÁSSAL NYERTEK MEG, már amit megnyertek, és MOST IS AZON DOLGOZNAK, HOGYAN LEHETNE CSALÁSSAL ELTORZÍTANI A VALÓS KÖZVÉLEKEDÉST ÉS SZAVAZATOT.

Az egyik, de csak az egyik módja ennek, hogy igyekeznek valami tömegszerű szerveződést összehozni, ami nem egyszerű. Mert még a milások jó része sem fog a maszopra szavazni, egy Olajfa-szavazás és kétes. Inkább otthon maradnak.

A mila egész lelkületét tökéletesen kifejezi, hogy KE-nek választották Pityinger Lacát. Ez a műveletlen, brutális, morálisan Péntek László szintjén élő alak, ez a sötét, hazudozó barom, ez nekik az ideáljuk. Valóban, a rendőrségi jelentések P. Lászlója akár Pityinger is lehetne, mert moralitásuk azonos szinten van.

És én bízom a Fidesz, a KDNP, e még az LMP értelmesebbjeiben, hogy ezt az ocsmány bandát nem engedik a politika közelében, de azokat főleg nem, akik mögöttük meghúzódva véget akarnak vetni Magyarország létezésének.

zipe moha 2012.07.19. 16:21:57

Kedves Csigó Péter! Ne ess kétségbe,a hozzászólásokkal kapcsolatban,gondolj arra,hogy a hozzászólók többsége nem érvvel,hanem indulattal próbál leépíteni.Tudnod kell, hogy némelyikük hivatásos romboló,bérük napi egy tányér leves s igen -igen meg kell dolgozniuk ezért is.

Komolyra fordítva,kulcsmondatod, szerintem:
"Ezért meg kell győznünk az LMP-t, 4K!-t, Szolidaritást, hogy programjukban, retorikájukban, víziójukban legyenek tekintettel a képviselet nélkül álló bizonytalanok érdekeire és elvárásaira."
Ha ezt tesszük és (csakis ezt),akkor a rendszerváltó törekvések eredményesek lesznek!!A jobbikosoknak annyit: a nemzet megméri majd az új erőket s ha nem arra vállalkoznak amire a nemzet építeni akar, maguktól is elfognak sorvadni.A düh és a gyűlölködés indokolatlan,az értelmes,érvelős vita helyett csak a Jobbikot távolítja el egy magányos sarokba, ahelyett hogy a centrum felé tartva a Fidesztől szavazókat szerezne meg.

De ez már nem a rendszerváltó új erők problémája..csak aztán ne jajongjatok!

Az MSZP történeti küldetés előtt állhat:egyedül képes leváltani a Fideszt, megnyitva az utat a rendszerváltó erők előtt.Az ötlet Zuchumannt-tól származik,aki nagykoalíciót javasol pártársainak a fidesszel..arra ez esetre ha az MSZP nem nyer.Nem nyer,máris kezdhetik a "koalíció kötést", mely valószínűleg mindkét kartellpárt bukását eredményezné.... és kiváltaná az MSZP maradékának belső kényszerét a ténylegesen megújult visszatérésre. Ha ezt a "szerepet"- ami a saját ötletük ( értjük, hogy Zuchmann csak a hatalomtól való elszakadás idejét szeretné lerövidíteni, nem mártír babérokra tör)-nem hajlandók eljátszani önként a rendszerváltóknak "hozzá kell segíteni" ebben őket.

Almaleves · http://almaleves.blog.hu 2012.07.19. 18:46:01

Én speciel úgy látom, hogy ha az újonnan létrejött mozgalmak bármelyike csatlakozni fog, vagy szövetségre lép akármelyik régi (MSZP, FIDESZ) vagy vállalhatatlan radikális (JOBBIK) új párttal, akkor az elvágja magát a változást akaró, új szemléletű emberektől.

Szerintem, ezt a filmet végig kell nézni, addig kell a hatalmon maradnia a mostani elitnek, amíg végérvényesen atomjaira nem hullik, amíg el nem veszíti a tömegbázisát, amíg teljesen hiteltelenné válik a többség szemében.

Ezután következhet az, hogy újjászervezzük a világunkat. Na megyek bevenni a gyógyszeremet.

zipe moha 2012.07.19. 19:35:26

@Almaleves
Ne légy bátortalan....igazad van.Csak annyit tennék MELLÉ, ha ezt a "filmet" végignézzük, mi is atomjainkra hullunk szét a végére( vagy hullottunk szét, s talán épp ez a probléma?)Vagy ez már a film vége, és hamarosan olvashatod a "szereplők" nevét?Ha igen, ahogy írtad, következik az újjászervezés...ez itt az a hely...ismerd meg a "sorstársaidat", hogy ne ellenséget hanem lehetőséget lássunk egymásban egy élhető ország újjáépítése során.
ui. hagyd a gyógyszert másra..ne így menj fel a padlásra..
Szép napot!
ZM

SzmerkaG 2012.07.24. 15:26:37

A cikk sok megállapításával egyetértek, sokkal nem.

De a korszakhatár megjelölését egyáltalán nem értem. A szerző által számonkért politikai hozzáállás Horn idejében is ugyanilyen volt, gyökerei pedig a rendszerváltás előtti időre (vagy akár sokkal régebbre) nyúlnak. Nem?

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.08.10. 12:17:17

Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat!
2012.08.02. 18:03 IGe

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik lehetőségét. Gondolok itt a Tavasszal szavazz fasszal, Kétfarkú kutya pártra, Kalózpártra és a Névtelek mozgalomra is, akikhez talán ez a plakát is köthető. Ahogyan én is szavaznék, ha lehetne így érvényesen szavazni.

3. Bármilyen választáson, szavazáson lennie kell igen, nem és tartózkodom lehetőségnek. Tehát a listás szavazásnál is, az egyik pártra, egyik képviselőre sem választásnak. Az e nélkül lefolytatott választások lényegében választási csalások.

4. Hasonlóan, mint a gazdaságban a monopolellenes törvények, a politikában sem lehessen egyik pártnak és semmilyen tömörülésnek, vagy egyénnek sem 48%-ot meghaladó törvényalkotói és hatalmi befolyása. Ezzel el lehet kerülni a 1948-1989 tartó egypárti és a jelenlegi 2010-től tartó többpárti diktatúrát. A pártok inkább csak akadályozzák a közmegegyezést.

5. A parlament és a közvetett demokrácia egy elavult intézmény. Helyette meg kell teremteni a közvetlen és kiszélesített demokráciát. 200-400 ember sohasem dönthessen egy ország érdeke felől.Azok maximum a szavazásra feltett változatokat előkészíthetik és megvitathatják. Minimum 250 000 fő, sokkal gyakoribb váltásban, mint 4 évenkénti választás, szavazzon meg minden egyes fontosabb törvényt. Ennek lehetőségei már régen megvannak.

6. Ameddig átmenet van a közvetettből a közvetlen demokráciába, addig is az országgyűlésben minden szavazás titkos. Tilos és súlyosan büntetendő a frakciófegyelemből elvárt, vagy elrendelt szavazási rend. Jelenleg, a kötelező szavazás elrendelése miatt, elég lenne 4 embernek, egy-egy pártonként, ülni szavazáskor. A többi csak díszletnek ül, vagy alszik bent.

vilagnezet.blog.hu/2012/08/02/senkire_sem_ervenyes_szavazas
süti beállítások módosítása