Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

A színlelt demokrácia 10 éve: ennyi nem elég?

2012.03.01. 09:29 uj_szerzodes

Hogy a jelenlegi és a volt kormánypártok még a Harmadik Köztársaság lebontásának hisztérikus hónapjai során is képesek fenntartani évtizedes együttműködésüket – mi bizonyíthatná ennél jobban e pártok kétségbeejtően eltorzult viszonyulását hatalomhoz és demokráciához?

 

 

Ez év elején "A támogatás ára" címmel közöltünk egy vitaindítót arról, hogy mit tartunk a választók és az Orbán rezsimet leváltani készülő pártok közötti megegyezés új minimumának. A cikksorozatból végül egy konferencia nőtt ki. Ezúttal a "Lebontott demokrácia, kormányozhatatlan ország: a magyar rendszerváltás kisiklása" címet viselő, Március 2-i, a Hallgatói Hálózattal és a Védegylettel közösen szervezett konferenciánk két társszervezőjének írását olvashatják.

Az elmúlt egy hét során kipattant közéleti ügyek többet árulnak el országunk kétségbeejtő állapotáról, mint máskor több hónapnyi esemény együttvéve. A napokban derült fény arra, hogy a Belváros Polgármerteri Hivatala százmilliós nagyságrendű támogatást osztott szét a Fidesz és az MSZP kliensi köre által jegyzett fantom civil szervezeteknek. Lemondott a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, s nyílt levélben tárta fel, hogy a kormány a kiegyezett a mezőgazdasági oligarchiával, amelyet korábban épp a most cserbenhagyott kis-és középbirtokos réteg nevében kritizált. Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy függesszék fel a Kohéziós Alapból Magyarországra érkező támogatások folyósítását, mert a kormányok 2004 óta szisztematikusan elszabotálják a költségvetési hiány csökkentését. Tényfeltáró újságírók szoros kapcsolatokat fedeztek fel a csődbe került MALÉV államilag kijelölt vagyonfelügyelője (egy szocialista kötődésű nagyvállalkozó) és a felszámolást kezdeményező mikrovállalkozás között.

Március 2-án a Merlinben! Jelentkezz a Lebontott demokrácia, kormányozhatatlan ország: a magyar rendszerváltás kisiklása konferenciára itt!

Ez a párhuzamosan futó négy ügy, különösen így együtt tekintve, minden joggal tölthet el bennünk teljes reménytelenséggel. Mi mégis azt javasoljuk, gondoljunk e botrányfüzérre úgy, mint egy ritka lehetőségre, hogy leszámoljunk kedvenc élethazugságainkkal. Ezek az ügyek ugyanis kérlelhetetlenül cáfolják azt a mindenfelé reklámozott hamis mítoszt, miszerint a mai Magyarország egyetlen problémája az autoriter Fidesz lenne, melynek hatalmi eltévelyedéseit a „demokratikus ellenzék” erői majd megnyugtatóan korrigálják. Ügyeink hasonló világossággal cáfolnak egy másik népszerű hazugságot is, mely szerint a hatalmi stiklik és a lopások a legjobb demokráciában is gyakoriak, ezekre hivatkozva tehát csak egy populista demagóg vetemedhet a fideszes-szocialista establishment radikális elutasítására. Az öt ügy tanúsága szerint azonban itt már rég nem csak anyagi vagy politikai cinkosságokról van szó – hanem a rendszerváltó politikai osztály egészének mélységes morális korrumpálódásáról. Hogy a jelenlegi és a volt kormánypártok még a Harmadik Köztársaság lebontásának hisztérikus hónapjai során is képesek fenntartani évtizedes együttműködésüket – mi bizonyíthatná ennél jobban e pártok kétségbeejtően eltorzult viszonyulását hatalomhoz és demokráciához?

A  magyar politikai osztály elképesztő irányvesztését tehát nem 2010-ben kezdődött, hanem legalább tíz évvel azelőtt. Talán akkor, amikor a két nagy szekértábor vezetői először döbbentek rá, hogy egy oligopol helyzetbe kerültek, s mindkét fél számára megnyugtató módon képesek felosztani egymás közt a politikai piacot, és korlátozni a politikai versenyt – ami nem zárja ki a felszínen dúló kérlelhetetlen háborút egymás ellen. Talán ez a kimondatlan, kölcsönös felismerés indította be az autoriter, antidemokratikus hatalomgyakorlás egyre nyíltabban, egyre agresszívabban érvényesülő folyamatait. Ennek jeleit mindenki láthatta, ha akarta: emlékezhetünk a kampánycélú, pár hónapra tervezett adóreformra és a statisztikák meghamisítására, az EU-t megvezető „100 trükkre”, az öncélú populista ígérgetésekre, arra, hogy Orbán hogyan szólította fel a külföldi befektetőket: nyugodtan hagyják figyelmen kívül azt, amit a népnek mond a kampány során. Emlékezhetünk arra, hogy az erőszakos, arrogáns nyilatkozatok hogyan váltak a politikai cselekvőképtelenség leplezésének eszközeivé: emlékszünk a „szellemes” beszólásra, hogy majd tüntetnek egy kicsit és hazamennek, emlékszünk a békák és a mocsárlecsapolás viccére, az EU-nak kiosztott kokikra és sallerekre. Emlékezhetünk arra, hogyan csodálták vezetőink a demokráciadeficites, ám állítólag hatékonyan szervezett társadalmakat: Gyurcsány Putyin Oroszországát, vagy Orbán a jelenlegi Kínát.

Mindebből értenünk kellett volna. De ha nem értünk, vagy nem akarunk érteni, fordulhatunk tárgyilagos, külső mércékhez is. A magyar politika antidemokratikus fordulata példa nélkül áll, még az EU keleti végein is. A többi visegrádi országban végbement egyfajta demokratikus konszolidáció, az elitek megegyeztek valamiféle minimálkonszenzusban – kisimultak például a gazdaság politikai ciklusai. Nálunk azonban folytatódott, sőt fokozódott az egymásra licitálás, a saját táborunknak mindent, a másiknak semmit el nem néző politikai szekértábor-logika, amely a demokrácia kiüresedését, a jogállam erózióját, a szakpolitikáknak a pártfinanszírozási szempontok alá vetését, a korrupció intézményesítését hozta magával. Az európai uniós forrásokat sem tudtuk a valódi társadalmi fejlődés szolgálatába állítani, hiszen a legfontosabb szempont nem a közjó előmozdítása, hanem a saját érdekkör, és a pártkassza hízlalása volt. Mindez pedig meglátszik a gazdaság, és a kormányzat teljesítményén is. Az előbbiről nem kell sokat mondani. Ami az utóbbit illeti, a Világbank Governance Matters projektje szerint, amely a kormányzati aktivitás minőségét méri és hasonlítja össze a világ 209 országára nézve, Magyarországon a 2000-es évek eleje óta stagnált vagy visszaesett a kormányzati munka minősége. A jogállam minősége 1996-2004 között stagnált vagy nagyon lassan romlott, 2004 után azonban kifejezetten visszaesett. A kormányzati hatékonyság 2002-ig nőtt, azóta viszont folyamatosan csökken. A szabályozás minősége 1996-tól 2002-ig számottevően javult, azóta viszont stagnál.  A korrupciós helyzet a Világbank felmérései szerint 2000 óta, egy 2002 és 2004 közötti átmeneti javulás ellenére is, egyfolytában romlott. A régióban hazánkban a legrosszabb a kormány megítélése a korrupció szempontjából. A Transparency International 2010-es adatai szerint Magyarországon a megkérdezettek 75%-a véli úgy, hogy az elmúlt három évben nőtt a korrupció az országban. Ez egész Európában a második legrosszabb arány, nálunk csak Romániában vélekednek lesújtóbban.

Hogyan értelmezhető a hanyatló demokrácia- és politikai teljesítmény közötti összefüggés? Feltevésünk szerint a kettő nagyon is összefügg egymással: kölcsönösen megerősítik egymást. Társadalmi párbeszéd, a kulcsfontosságú szereplőkkel való konzultáció, a szakmaiságában megerősített közigazgatás, alapos döntéselőkészítés, a demokratikus normák tiszteletben tartása nélkül nem lehet eredményes közpolitikákat csinálni. Paradox módon a problémákra az autoriter hatékonyság irányába való elmozdulás volt a válasz az elmúlt 10-15 év során: a kormányzati struktúra, a hatalom fokozódó központosítása, a társadalmi párbeszéd mellőzése. Az egészségbiztosítás privatizációját éppúgy kapkodva, a törvény által előírt konzultációkat is mellőzve, valamint a szép számú szakmai (tehát nem politikai!) ellenérveket megválaszolatlanul hagyva akarták volna végigvinni, ahogyan – négyzetre emelve az eljárási méltánytalanságokat – mindezt a Fidesz manapság intézi nagy jelentőségű társadalompolitikai ügyekben. Az Ilonszky Gabriella és Lengyel György szociológusok által már 2009-ben „színlelt demokráciának” nevezett különös hungaricumban ugyanis a problémákra válaszul a mindenkori hatalom a demokrácia további eróziójával próbál voluntarista módon eredményeket kicsiholni a lestrapált társadalmi és kormányzati intézményekből. Ebben a megközelítésben nem a demokrácia hiánya, hanem éppen ellenkezőleg: a hatalom korlátozása a probléma.

 

Mindennek fényében a Fidesz jelenlegi ámokfutását talán hiba volna egy radikális törésnek értékelni a magyar demokrácia történetében: a Fidesz politikája kevésbé jelent szakítást a megelőző évek gyakorlatával, hanem mintegy betetőzi, az abszurditásig fokozza, és ezáltal mindenki számára világossá teszi ennek a működésmódnak a torz, erkölcstelen, és káros természetét. A mai Fidesz kiteljesíti a demokratikus kormányzás eróziójának folyamatát  - ám ez az erózió még korántsem ért véget. A demokráciából az autoriter látszatdemokrácia felé lendülő inga ívének végpontján ott áll a Jobbik, amellyel a Fidesz minden skrupulus nélkül fog választási szövetséget kötni 2014-ben, s amely pár hete hirdette meg: ők nyíltan elutasítják a demokráciát.

Ahhoz, hogy az antidemokratikus nem-kormányzás ciklusa után Magyarország visszatérhessen a demokratikus kormányzás útjára, nem elég eltávolítani a Fidesz-kormányt a hatalomból. Az ország sorsáért aggódó, a demokratikus kormányzás eszményében még hinni tudó szereplőknek azt kell kiharcolniuk, hogy soha ne jöhessen létre még egyszer egy a 2000-es évekéhez hasonló, az ország sorsát gúzsba kötő politikai oligopólium, egy olyan politikai osztály, amely elsősorban a saját közös érdekeit képviseli, nem pedig a társadalom valós érdek- és értéktagoltságát. Ma Magyarországnak versengő demokráciára van szüksége, önálló szakmai szervezetekre, olyan államigazgatásra, amely folytonosságot képvisel a kormányzati ciklusoktól függetlenül, átláthatóan finanszírozott állami beruházásokra és pártokra, autonóm és megbecsült civil szervezetekre, érdekképviseletekre. Nem „csupán” a demokrácia iránti elköteleződés okán, hanem a működőképes ország reményében. Mindezt csak erős állampolgári kezdeményezések révén tudjuk rákényszeríteni a politikai establishmentre, amelynek meg kell újulnia – személyében, szereplőiben is, de még inkább demokratikus felfogásában. Ezért kezdtünk el konferenciát szervezni a Hallgatói Hálózat, a Milla és a Védegylet nevében. E nagyszabású konferencián, amelyet március 2-án tartunk a Merlin színházban, látleletet kívánunk adni: mi az amivel szakítani kell annak érdekében, hogy megteremthessük a demokratikus kormányzás új keretrendszerét.

A problémákkal jó ideje tisztában lehetünk. De február utolsó napjai, a Fidesz, az MSZP és a gazdasági holdudvaraik zavartalan együttműködéséről szóló ügyek kipattanása, még erősebben bizonyítják, hogy kezdeményezésünk soha nem volt annyira aktuális, mint most.

Boda Zsolt - Csigó Péter

Az új politikai minimumról szóló vitában elhangzó vélemények a szerzők sajátjai. Nem feltétlenül egyeznek a Milla szervezői csapat tagjainak véleményével, és valószínűleg nem vágnak egybe a Milla Facebook csoport majd 100.000 lájkolójának ezerféle véleményével.

87 komment · 4 trackback

Címkék: civilek neked miert nem tetszik a rendszer? nem tetszik a rendszer uj szerzodes

A bejegyzés trackback címe:

https://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr884259259

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A dilemma: kormányváltás vs. elitváltás 2012.03.04. 09:48:11

A tegnap rendezett Védegylet-Milla-Haha konferencia végén kibontakozott egy rövidke vita a Milla a „Támogatás ára” címen futó - a beszélgetésen nemzeti minimum plusznak nevezett - kezdeményezéséről. A Millások azt mondták, az Ellenzéki Kere...

Trackback: Laci néni agytrösztje 2012.03.01. 14:06:06

Gyors egymásutánban három hírrel is a címlapra került az Orbán kormány legfrissebb jáde oszlopa, Németh Lászlóné, illetve az általa irányított Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Először azzal, hogy az Index kiderítette: tucatnyi külső szakértőt foglalko...

Trackback: Vajnágh Domokos: Az ajtó 2012.03.01. 13:43:57

– Itt jó lesz? – kérdezte a férfi, miután sikeresen átverekedte magát a büfé előtt kígyózó tömegen és a sötétbarna büféasztalhoz ért. A laminált asztalfelületet morzsák és gyanús kör alakú foltok mintázták. Hórihorgas termetével, enyhén haj...

Trackback: Hogyan váltam anyából potenciális ámokfutóvá 2012.03.01. 11:53:20

A bürokráca simán kinyír. Téged, engem, mindenkit. Sok éve állandó fejlesztés, korszerűsítés, egyszerűsítés a szöveg, de egyáltalán nem biztos, hogy élve ki is jössz, ha egyszer beléptél az OEP, a MÁK vagy a NAV bármelyik ügyfélszolgálati kirendeltségé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Matróz Kommandó 2012.03.01. 11:03:21

Hát ez nekem sem tetszik. Amit írtatok ...

csattanó 2012.03.01. 11:37:49

"A Fidesz és az MSZP közös erővel kaszálta el azt a törvényjavaslatot, amely az megnyitotta volna a nyilvánosság előtt az ügynöklistákat."

www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2012.02.20.17:16:32&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39

A szavazatszámok nem ezt mutatják.

kitiltott bögre 2012.03.01. 11:43:22

elmondtam már körülbelül 100 fórumon.a jelenlegi "rendszert" la kell bontani az alapokig,és újraépíteni.az újjáépítés során a jelenlegi politikai elitet és a holdudvarukat-pártállástól függetlenül-el kell távolítani a döntésektől,akár a közügyektől való eltiltással akár sima börtönnel.
ugyanis ez olyan mint a csótányirtás.ha egy is megmarad teljesen feleslegesen csináltad az egészet.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 11:44:45

az ne zavarjon a gyurcsanyozas kozben, hogy gyurcsany pont ennek a korrupt, hetven-harminc rendszernek a lebontasaba bukott bele es az oszodi beszed pontosan ennek a rendszernek a lebontasanak szuksegesseget hangoztatta:-)

hammer 2012.03.01. 11:47:51

Mi az a "harmadik köztársaság"? Főleg nagybetűvel... A franciákat majmoljátok "forradalmár" libsikéim? Melyik volt az első kettő? Károlyi is bejátszik? Hol olvastatok bármilyen történelmi forrásban az "első köztársaság"-ról Magyarországon? Bohócok.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 11:49:32

@kitiltott bögre: ezzel annyi abaj, hogy a demokracia alapelveit serti, ez egyfajta ellendiktatura.

a dmeokracia alaptetele ugyanis az, hogy mindenki valaszto es valaszthato. ha onkenyesen kizarsz bizonyos csoportokat a valaszthatosagbol annelkul, hogy koztorvenyes bunoket kovettek volna el - visszamenoleges jogalkotas nem er... - , aminek buntetesi tetele lehet a kozugyektol eltiltas, akkor egyszeruen te is abba a kategoriaba keruls,z akiket el kell tiltani a te rendszered szerint.

egyszeruen az itt eloknek a fjeukhoz kell kapni es vegre nem mindig azon torni a fejuket, hogyan alljanak bosszut a nekik nem tetszokon es hogyan kurjanak ki jol masokkkal. nem vakthatod le a politikai elitet csettintesre, mert azok is mi vagyunk, hisz magunk kozul valasztottuk oket. a szavazati joggal elve valassz olyat a palettarol, aki konstruktiv, ha nem tetszik a jelenleg destruktiv rendszer. de ne allj be a rombolok koze. ertem en, hogy a jo szandek vezerel, de az nem segit. attol meg ugyanoda vezet az ut, ahol most a fidesz van.

Arbet 2012.03.01. 11:51:19

Örülök, hogy a civil Milla szervezetnek ennyire jó médiája van és minden nap kap egy két helyen nyilvánosságot egy ennyire ellenséges politikai környezetben. Még szerencse, hogy a NAV mindent rendben talált náluk, mert még a végén azt feltételezném, hogy már megint az én adópénzemből megy a néphülyítés / parasztvakítás. Egy év alatt ugyan olyan profi bullshit szervezet lett a Milla mint az összes többi párt.

Mennyire logikus az az elgondolás, hogy a Millát a politikai rendszer szervezi nekünk civileknek, hogy ismét egy büdös új generációnak adjon teret?

barli 2012.03.01. 11:55:13

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: höhöh :))))) lol sipi

a cikkhez: csak én hányok ettöl a "Harmadik Köztársaság" kifejezéstöl?
Nekem erröl a harmadik birodalom + gyurcsány jut eszembe.
Mondják azt, hogy a demokrácia lebontása, vagy valami ilyesmi. De ez a "Harmadik Köztársaság lebontása" ez nagyon gáz.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 11:58:18

@barli: ezen a beavis and buttheades hohoho-n kivul megy meg valami?:-)

ok is akkor csinaltak, amikor valami olyanba futottak a tvben, ami meghaladta az ertelmi kepessegeiket...:-)

nincs gaz koztarsasag.
ez a gaz, ami most van.

ha orban horthyhoz akar hasonlitani, konnyen ugy is vegezheti, mint horthy...

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.03.01. 11:58:29

Azért van némi önellntmondás a széndékaitokat illetően:

"fokozódott az egymásra licitálás, a saját táborunknak mindent, a másiknak semmit el nem néző politikai szekértábor-logika"
Ez igaz.

Majd ezt írod:
"em elég eltávolítani a Fidesz-kormányt a hatalomból"

Szóval számomra olybá tűnik, hogy ez a "másiknak semmit" logika nálatok is érvényesül.

A megoldást csak az nyújthatja, hogyha nem kizárni akarjátok a Fideszt avagy az MSZP-t, hanem elfogadni, és megváltoztatni.
Ugyanis ők valódi társadalmi támogatottsággal rendelkeznek, igazi emberekkel, szavazókkal a hátuk mögött, ahogyan ti is.

A háborúba nem beszállni kell, újabb szereplőként a másiktól való totális elzárkozással, kizárással, a megsemmisítésére vonatkozó célokkal, hanem épp békét kell hírdetni.
Megszüntetni a háborút.

Az elfogadás, megváltoztatás nehezebb, de valódi megoldáshoz vezethet.
Itt legfeljebb az a kérdés, hogy a nyilvánosság (minden kapcsolatrendszert feltérképezni, minden kifizetést nyilvánosságra hozni), legyőzi-e, le tudja-e győzni a gazdasági érdekszövetségek dzsungelét.

komplikato 2012.03.01. 11:58:31

Ha a lakosság fejében nem lesz rend, nem értik meg rajtuk múlik a demokrácia működtetése, akkor itt soha nem lesz igazi demokrácia A poszt meg azt sugallja, hogy volt működő verzió a gengszterváltás óta. Nem. Nem volt. De még lehet. Csak ahhoz fenti lebontás kevés.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 12:04:28

@Kompli: "Ha a lakosság fejében nem lesz rend, nem értik meg rajtuk múlik a demokrácia működtetése, akkor itt soha nem lesz igazi demokrácia"

igy van

ezert mondom en, hogy a jelenlegi kormannyal pontosan azt kapta az orszag, amit megerdemelt. lehet belole tanulni, ahogy a buntetesekbol szokas.

Kedves Loránd · http://hajnalvilag.hu 2012.03.01. 12:04:42

Miért lenne mindez színlelt, vagy helyi jelenség? Véleményem szerint ez a "modern demokrácia" maga. Idézet következik, jobb híján önmagamtól:

---

A demokrácia szó jelentése: a nép uralma, valójában azonban vajmi kevés köze van ehhez a jelentéshez, hiszen egy városállamnyi, közvetlen életközösséget alkotó, azonos vallású, nyelvű, nemzetiségű embercsoportnál nagyobb méretekben mind a "nép" mind pedig az "uralom" jelentése azonnal homályossá válik. A modern demokrácia nem más, mint a gyakorlati (pénzügyi) hatalom elválasztása a látható (politikai) hatalomtól, a felgyülemlő társadalmi feszültségek levezetésére rendszeres, szabályozott "polgárháborúk" szervezésével, amit parlamenti választásnak neveznek.

Mindezek során a gyakorlati hatalom birtokosainak (bankok, befektetők) uralma töretlen, sőt... Csak egy gyors példa: a politikai pártok támogatottsága nagyban függ a médiában való megjelenésüktől: reklámok, szakértők, tanácsadók, felmérések – hatalmas, és igen drága ipara van a hírverésnek. A média birtokosai (a demokrácia védelmének érdekében) természetesen nem politikusok, hanem "civil" hatalmasságok, lényegében ugyanazok, akik pénzt adnak a pártoknak arra, hogy a kampányaikat finanszírozzák. A politikusok pedig szorgalmasan hirdetnek, vásárolják a szakértőket, tv-reklámokat, plakátokat és műsoridőt, és így a támogatást valójában kifizetik ugyanazoknak, akiktől kapták, csak közben elkötelezetté is váltak.

---

Jobb híján nem kéne elkezdeni logikusan gondolkodni? ;-)

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 12:09:42

@Kedves Loránd: nagyon helyes, hogy a politikusok a magantulajdon elkotelezettjei. ugyanis abbol kapjak a fizetesuket. az allamnak, a politikusoknak semmijuk sincs. az van, amit a maganvagyonbol lecsipnek ilyen-olyan ado formajaban.

pont ez a baj a jelenlegi kormanyzattal ,hogy nem tiszteli a maganvagyon intezmenyet. jobb helyeken az ilyeneket siman agyonlovik, mert a torveny megengedi. ha bejon valaki az udvaromra es el akarja lopni a megtakaritasomat - vo. nyugdijak megvedese - siman keresztullohetem.

campobaszo 2012.03.01. 12:11:33

Szerintem a cikk tévesen értelmezi a magyar valóságot.Magyarországon a demokrácia nem tud kiüresedni,a jogállam erodálódni.Mert valójában 1990-ben csak a keretei jöttek létre,melyeket valódi tartalommal soha nem sikerült megtölteni.Diktatúrából nem lehet demokráciát,jogállamot csinálni 20 év alatt.Pláne nem (volt) kommunistákkal a kormányrúdnál.

Tidal Wave 2012.03.01. 12:13:46

Ezen a köztársaságosdin én is mindig jót mulatok, nekem az egészről Medgyessy 2003. februári első országértékelő beszéde jut eszembe, amikor a köztársasági eszmeiség fontossága közben Megyó megemlítette, hogy lejjebb kellene szerelni a nyilvános WC-kben a villanykapcsolókat, hogy a gyerekek is elérjék.

Végül is tök mindegy szerintem, hogy köztársaságban, vagy monarchiában élünk, lehet ezt is meg azt is jól, vagy rosszul csinálni. Jó példa erre Norvégia, Luxemburg, Sierra Leone vagy Afganisztán...

pizzaboy 2012.03.01. 12:18:02

Úgy látszik az LMP után egy újabb bölcsészdiplomás generáció is felfedezte, hogy nem éri meg a mekiben dolgozni.

ElKingPresident 2012.03.01. 12:18:08

Képtelen megérteni a milla és még pár picsogó, hogy a magyar választási rendszer nem kedvez a 15 pártból álló parlamentnek. Ráadásul a mi rendszerünk a két véglet között található. Angliában csak egyéni jelöltek vannak (ami alapján a győztes szinte mindent visz) Szlovákiában csak listás (ahol szinte lehetetlen többségbe kerülnie egyetlen pártnak). Ha önmagában a rendszer rossz, akkor Angliát lehet köpködni, Szlovákiát irigyelni.

Állandóan úgy beszéltek, mintha kényszerítenék szegény embereket, hogy mszp, fidesz szavazók legyenek. A rendszer kitermeli, hogy kevés nagy pártból álljon a Magyar parlament. Ennyi. Ha akkora lesz a támogatottságotok, akkor lehettek egyike a nagy pártoknak. Addig marad a picsogás, meg az oligopóliumozás. Kíváncsi lennék, ha a MillaPárt 20%-kal bejutna 3. erőként a parlamentbe akkor is oligopóliumozna? Biztos, egészen addig, míg 1. vagy /2. erő nem lesz.
Szánalmasok vagytok, nem azért mert nem vagytok különbek, hanem azért mert mindenkinél különbnek hiszitek magatokat. 2014-ben lehet bizonyítani, amíg vannak szabad választások demokrácia van, hiába sírtok.

Kedves Loránd · http://hajnalvilag.hu 2012.03.01. 12:25:31

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: ezzel olyan mértékben nem értek egyet, hogy nem tudok érvelni ellene.

Az én olvasatomban az állam a tőzsdén nem jegyzett, bankokban nem tárolható értékeket, például úgynevezett "környezet", meg "jövő", meg "ember" érdekeit képviseli a vagyonuk gyarapításában érdekelt felekkel szemben. Elméletben, meg a mese... bocs, tankönyvekben. Gyakorlatban egy a szórakoztatásunkra és megosztásunkra megalkotott bábszínház, MINDEN lakójával egyetemben, színektől és jelszavaktól függetlenül. Az értékek már régen kikoptak onnan. És ismétlem: nem csak nálunk, de mindenkinek a saját hasa fáj, nem a másoké...

ezmegmi?? 2012.03.01. 12:31:39

attól félek, hogy ha 2014-ben ki is lesz takarítva a rothadó narancs, akkor jönnek a turbómagyarok, akik nem is adnak a demokrácia látszatára. rendbe kéne itt tenni a dolgokat nagyon rövid távon, hogy azoknak is legyen alternatívájuk, akik elkeseredettségből vagy tudatlanságból vagy kilátástalanságból most úgy gondolják, hogy az árpádsávosok jelenthetik a kiutat.

VT22 2012.03.01. 12:37:15

Gyerekek, kihagytátok a "méltatásból" az SZDSZ nevű kértékony törpepártocskát, aki 20 évig szennyezte a magyar politika levegőjét.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 12:40:21

@Kedves Loránd: ha faj a hasad egyel okosan, vagy vegyel be ra valamit, de ne azzal csesszel ki aki okosan csinalta es nem faj a hasa.

legyel erdekelt fel, ha van hozza eleg tehetseged es eszed. megteheted.
az nem demokratikus jogallam amit te elkepzelsz. az tulajdonkeppen egy modernizalt kommunizmus, amivel az egyetlen problema, hogy demotivalo hatasu. mert ugyan, meseld mar el, hogy minek talaljak fel valamit, minek csinaljak vallakozast es hozzak letre munkahelyeket, minek termeljek barmit is, ha nem azert, hogy masok folebe emelkedjek?

Kalmár 2012.03.01. 12:46:05

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára:
"az ne zavarjon a gyurcsanyozas kozben, hogy gyurcsany pont ennek a korrupt, hetven-harminc rendszernek a lebontasaba bukott bele es az oszodi beszed pontosan ennek a rendszernek a lebontasanak szuksegesseget hangoztatta:-) "

Ez zseniális!! Ferenc a demokráciáért vívott harcban bukott el, a gonosz korrupt tőkések cselszövéseinek hálójában!
Beszarás.
Hitler pedig összegyűjtötte a sok üldözött zsidót, hogy megmentse őket a tomboló rasszizmustól, de a gonosz szövetségesek megakadályozták a bombázásokkal és így nem sikerült elég ciklon B nevű gyógygázt adagolni a megmentett tömegeknek.
A történelmet láttam már átalakulni, de ilyen gyorsan??

kitiltott bögre 2012.03.01. 12:50:30

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára:

sajnálom,de nem látok más megoldást.ha ezeket-és az őket kiszolgálókat-nem távolítjuk el örökre a hatalomból akkor tulajdonképp csak adtunk a szarnak egy pofont.a mostani rendszert(?)lehet kozmetikázni de attól az lényege nem változik.Magyarország jelenlegi államformája a kleptokrácia.mindamellet hogy a jelenleg regnáló kormány-az én meglátásom szerint-a két világháború közötti félfeudális rendszert szeretné visszaállítani,és minket néztek ki zselléreknek....

Kedves Loránd · http://hajnalvilag.hu 2012.03.01. 13:00:31

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: pontosan erről beszélek: szerinted az önzés, a mások legyőzése az egyetlen motiváció... és igazad van, a "modern demokrácia" ezt a felfogást díjazza - csoda hát, hogy az önzés és nárcizmus bajnokai a vezetőink?

Szerintem viszont létezik más: közösségi értékek, önismeret, gyengeségünk és halandóságunk tudatának elfogadása, ami arra vezet, hogy MINDEN birtokunk átmeneti, hatalmunkat, erőnket bizonyosan elveszítjük. Az egyetlen, ami megmarad utánunk, az, amit másokért tettünk...

De tudod mit? Önzőbb leszek: amikor már nem leszek "értékes termelő", akkor is szükségem lesz élelemre, sőt egyre több segítségre. Szerinted ehhez vagyon kell - szerintem viszont elsősorban élő környezet és működő emberi társadalom! Utóbbi nélkül minden vagyonomat a hajamra kenhetem, viszont ezzel az önzés-központú őrülettel éppen most teszem tönkre.

Ajánlom egyébként a Motiváció 3.0 című könyvet, amelyben pszichológiai tesztek segítségével bizonyítja az anyagi ösztönzés KÁROS voltát minden kreatív tevékenységben - ha már az Újszövetség Talentum példabeszéde nem volt elég... ;-)

Pontos 2012.03.01. 13:01:08

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: Nagyon félreértetted Gyurcsány tevékenységét, pláne az őszödi beszédet. Ez utóbbi semmi egyéb nem volt, mint a frakció megzsarolása, fenyegetése: Ha nem állnak mellé (inkább mögé, azt jobban szereti), akkor jön az új választás és a Fidesz. Aki nem volt vak már akkor láthatta, hogy Gyurcsány tevékenysége egyenes út a Fidesz kétharmadhoz.

Pontos 2012.03.01. 13:03:45

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: A demokrácia valóban a NÉP uralma, csak az a baj, hogy az éppen uralmon lévők döntik el, hogy ki a NÉP.

windex 2012.03.01. 13:06:18

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: szerintem nem jól értetted :-) ez a rész az általa ideálisnak (és nekem is szimpatikusnak) tartott rend:

"az állam a tőzsdén nem jegyzett, bankokban nem tárolható értékeket, például úgynevezett "környezet", meg "jövő", meg "ember" érdekeit képviseli a vagyonuk gyarapításában érdekelt felekkel szemben. Elméletben"

ez meg a most létező rend:

"egy a szórakoztatásunkra és megosztásunkra megalkotott bábszínház, MINDEN lakójával egyetemben, színektől és jelszavaktól függetlenül. Az értékek már régen kikoptak onnan"

persze (látszólagos szándékoddal szemben) nem mondtál ellent neki, inkább hozzá tettél. tovább nem látom, a fenti véleményben hol akart volna kicseszni bárkivel is

windex 2012.03.01. 13:16:45

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: mibe bukott bele gyurcsány?! őszödi beszéd? ne tegyünk úgy, mintha az egy nyílt - tömegekhez szóló - beszéd lett volna! szigorúan belső használatú szpícs volt, kemény pártbelpolitikai céllal. kegyed ennyire naiv, hiszékeny idealista? netán más világegyetemben él? nem, már tudom! ez irónia volt! :-)

Martian (törölt) 2012.03.01. 13:39:10

@Pontos: "A demokrácia valóban a NÉP uralma"

Ilyesmi melyik bolygón létezett valaha is..?
Egyáltalán: létezik olyasmi, hogy nép..?

hattyú 2012.03.01. 13:41:01

"A magyar politikai osztály elképesztő irányvesztését tehát nem 2010-ben kezdődött, hanem legalább tíz évvel azelőtt."

Hmm? Szerintem a magyar politika soha nem volt "irányban", persze attól függ mi az űhított Irány. :D Magyarországon soha nem volt demokratikus elveken nyugvó társadalmi berendezkedés, mármint olyan, ami nem csak duma és szlogenek szintjén lett volna az, hanem egy, legalább minimális társadalmi közmegegyezésen alapuló - és szerintem soha nem is lesz.

"Ahhoz, hogy az antidemokratikus nem-kormányzás ciklusa után Magyarország visszatérhessen a demokratikus kormányzás útjára, nem elég eltávolítani a Fidesz-kormányt a hatalomból."

Jah, ahhoz a magyar társadalom 90%-án agycserét kellene végrehajtani... Ezek a "demokratikus irányba mozduljunk" jelszavak nagyon szépek, csak semmi értelmük, mert ezt az országot nem a 4-500 vezető politikus rothasztja, hanem a generációról generációra öröklődő szörnyű tévképzetek, gyűlölet, kirekesztés és a teljes bezártság egy képzelt sáncfal mögé. Kollektív elmebaj.

Ben Franklin 2012.03.01. 13:45:56

Akármit motyog a Soros-klub a demokráciáról, nem tud érdekelni.

windex 2012.03.01. 13:48:13

@hattyú: és az ügyes, elintézzük, levajazzuk, majdvalahogy, és a korrupció, és a mikutyánkkölke, urambátyám, és a képmutatás, és a hatalmi arrogancia, és a tekintélyelvűség, és a manipulálás is passzol a sorba :-)

balfék 2012.03.01. 13:48:31

@hattyú: Azt hiszem ez a legvalósabb valóság.Hiába szidjuk a politikai osztályt bárhonnan is merítünk a magyar társadalomból ugyanez az eredmény születik. Semmivel nem romlottabbak, mint a nagy átlag.

Bambano 2012.03.01. 14:03:55

de kis naivak vagytok... azt hiszitek, hogy azokat a pénzembereket, akik fizetik a kampányokat meg a többit, csak úgy el fogjátok távolítani a hatalomból?
rotfl

épészmérnök 2012.03.01. 14:08:44

@Kedves Loránd: az általad elképzelt bázisdemokrata, önigazgató társadalom egy megvalósíthatatlan álom, ugyanis az ember jelenleg nem néhány száz fős csordákban él, hanem főleg nagyvárosokban.
A bázisdemokrata anarchizmus pediglen egyenes út a diktatúrába, mivel mindig akad egy erősebb majom, aki rájön, hogy a kékszemű naívakat sokkal könnyebb lenyomni, ha beadja nekik az anarchizmus meséjét. Ezt már láttuk több zöld pártban is, itt, Magyarországon is.

(F)ordító · http://aztirjaa.blogspot.hu/ 2012.03.01. 14:08:45

meg kell nyerni a valasztast, oszt jonapot. picsogo milla.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.03.01. 14:09:31

"Fidesz politikája kevésbé jelent szakítást a megelőző évek gyakorlatával, hanem mintegy betetőzi, az abszurditásig fokozza, és ezáltal mindenki számára világossá teszi ennek a működésmódnak a torz, erkölcstelen, és káros természetét."

Gratulálok, ez egy szép és nagyon igaz mondat! Sajnos!

laci_52 2012.03.01. 14:13:05

"a Jobbik, amellyel a Fidesz minden skrupulus nélkül fog választási szövetséget kötni 2014-ben"

Nem fognak választási szövetséget kötni, Orbánnak ennél több esze van. Az persze lehet, hogy a választás után koalíciós kormányt alakítanak, ha véletlenül addig a Fidesz akkorát zuhan, hogy a legerősebb párt marad ugyan, de nem lesz egyedül feles többsége.

Az már most is igaz, hogy a Jobbik a Fidesz potenciális szövetségese, bár ennek a látszatát ma még mindkét párt kerülni igyekszik.

Ben Franklin 2012.03.01. 14:20:28

@☉ ☾: ....:DD Amiket az amerikai népszagában írnak, minden bizonnyal ütnek. De egy-két ütés nekik sem ártana....

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.03.01. 14:23:21

@laci_52: Szerintem az MSZP és Gyurcsány (DK) ellenességükön kívül nincs közös pont a Jobbikban, meg a Fideszben.
Hasonlóképpen nincs közös pont az MSZP és LMP Fidesz ellenességén túl. (Az MSZP és DK azok persze tejtestvérek).
Persze lehet egyéb aktuálpolitikai közös célokat észlelni a pártok között, de ez nagyon messze áll a koalíció lehetőségétől.

windex 2012.03.01. 14:33:58

@Bambano: ez a fiatalság szépsége, az ártatlanság. volt már, hogy bejött :-)

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 14:34:11

@Kedves Loránd: nem szerintem..

ez termeszeti torveny. igy mukodik az elso egysejtu ota, ennek koszonheto az egesz civilizacio. meg lehet probalkozni akontraszelekcioval, azaz minden hulye kapjon ugyanannyit, mint amennyit az okosak erdemelnek, csak eppen en tudom hova vezet, en gyakorlatilag felnott fejjel eltem meg 89et. te meg ezek szerint nem.

ugyanis az a rendszer, amit elhagytunk 89ben az eleg jol lefedi a te igenyeidet. elvzavarjuk aki nem tetszik es odateszunk majd valakit, aki a langyos hugyban elterelget minket korbe-korbe, ne legyen senkinek se annyi, hogy irigykedhessunk ra es akkor majd mindenki boldog lesz es hepi..

es igy lettunk europa szegyene....

Kivlov 2012.03.01. 14:34:36

színlelt rendszerváltás után, mi lehetne más???
"tetszettek volna forradalmat..."

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.03.01. 14:35:36

@kitiltott bögre: magyaran ugyanazt a vonalat erolteted, amit a fidesz csinal most.

nem az szemit, hogy mi a celod. az szmait, milyen eszkozoket vagy hajlando igenybe venni a clejaid eleresehez. marpedig az altalad alkalmazni kivant eszkozok jogsertoek es antidemokratikusak, ergo nem epulhet fel az eredmenyekeppen demokratikus jogallam.

Kalmár 2012.03.01. 14:37:44

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: Akkor neked az egykulcsos adó egy príma ötelt. Igaz?
Szerintem is.

Kedves Loránd · http://hajnalvilag.hu 2012.03.01. 14:38:35

@épészmérnök: Nem tudom, hogy az elképzeléseim mennyire megvalósíthatóak, de biztosítalak: nem százfős független csordákban gondolkodom. Ha az bekövetkezik, akkor szerintem az emberi civilizációnak harangoztak, és ha nagyon gyorsan nem változtatunk irányt, van esély rá.

Egyébként úgy tudom léteztek olyan kutatások, amelyek szerint az emberek túlnyomó többsége számára a valóban szoros személyes ismeretségi kör mérete (a megfigyelések és evolúciós magyarázatok alapján) 120 fő körül tetőzik, ennél több egyszerűen nem megy.
Ez akkor is igaz, ha több millió ember képes egymás legyilkolása nélkül igen kis területen (katasztrofális környezeti hatások árán) fizikailag együtt élni. A kutatások alapján kísérleti közösségeket, termelő üzemeket létesítettek komoly sikerrel.
Ugyanakkora "törzseket" alkotunk ma is, mint tízezer éve, csak erdők helyett emberi dzsungelben, ráadásul a szereplők egy része képzelt alak vagy fizetett játékos.

Abban viszont egyet kell értsek, hogy elképzelésem erősen utópisztikus, mert például szükséges hozzá olyan "nép", amelynek tagjai önálló, felelős, és a lehetőségekhez mérten megalapozott véleményt alkotnak.

Ilyen embereket egyszerűen nem tudok találni a veszekedő gyerekek tömegében...

i.diot (törölt) 2012.03.01. 14:49:16

odaig olvastam,hogy "orban rezsim"...

no,most a poszt tolo vagy tudatlan es nem tudja,mi az a rezsim,vagy hazudik...
mind a ketto ranezve ciki...

amugy aranyos,hogy a naaagy rezsimben,ahol harcolni kell a szolasszabadsagert(es a tobbi,ballibsi panel,ugye)nap mint nap megjelenhetnek ilyen szemetek...tudas,hozzaertes,barmi nelkul...

ballibsi abszurdisztan 2012...

nemecsekerno_007 2012.03.01. 14:58:55

@kitiltott bögre:

Egyet azért lehet tenni választóként. Nem kell szavazni. Javaslom egy ilyen mozgalom elindítását.
Én a magam részéről semmilyen szavazásban nem fogok részt venni, egyszer csak illegitim lesz ez a rendszer. Lehet, hogy ez lassú folyamat, de az eddig elért "eredményeinket" is elég lassan értük el.

Kedves Loránd · http://hajnalvilag.hu 2012.03.01. 14:59:14

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: oké, látom mindent tudsz már rólam ;-) Cserébe csak (szokásommal ellentétben) az eddigi hozzászólásaidra alapozott magánvéleményemet tudom felajánlani, íme:

1: súlyosan szelektív a világlátásod, csak azt veszed figyelembe, ami az elképzeléseidnek megfelel. Persze ezzel a többséghez tartozol, csak vannak olyanok, akiknek mások az elképzelései...
2: halvány kísérletet sem teszel arra, hogy megértsd azt, amiről véleményt mondasz - minek is, hiszen úgyis igazad van. Persze ez is tömegjelenség, semmi különös nincs benne.

Úgy érzem, jobb lesz, ha nem is szólok bele. A legjobbakat :-)

nemecsekerno_007 2012.03.01. 15:00:45

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára:

Nem baj, hogy trollozok, csak kéne valami építő javaslat is. Szerintem a nem szavazás az egyetlen ami működhet. Így tehetjük illegitimmé ezt a rendszert.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2012.03.01. 15:16:09

@nemecsekerno_007: Minél több embert embert sikerül meggyőznöd, az én szavazatom annál nagyobb súllyal esik számításba.
Így csak remélem hogy kampányod sikeres lesz, és csak rendületlen kitartást kívánhatok neked ezúton.

"egyszer csak illegitim lesz ez a rendszer"
Ez a mondat meg simán vetekszik, mind Gyrcsány diktatúrázásával, mind Orbán illegitimizásával, de még az Apostoli Magyarok parlament feloszlatásával is versenyben áll.

Teker 2012.03.01. 15:40:18

"A demokráciából az autoriter látszatdemokrácia felé lendülő inga ívének végpontján ott áll a Jobbik, amellyel a Fidesz minden skrupulus nélkül fog választási szövetséget kötni 2014-ben, s amely pár hete hirdette meg: ők nyíltan elutasítják a demokráciát." - nem ezt mondta. azt mondta, hogy ha demokráciának ezt a mai elkorcsosult, oligarhiák által uralt korrupt rendszert hívják, akkor ők nem demokraták. vagyis teljesen azonos véleményen van veletek ebben a kérdésben, ugyanazt mondja, mégis elferdítitek ellene. kérdem én, miért van erre szükség? enélkül nem érzitek hitelesnek magatokat? azt hiszitek, ezzel csak én vagyok tisztában? komolyan, rossz szándék nélkül, elvileg az ehhez hasonló féligazság-hazugságokon alapuló rendszer ellen küzdötök, miért használjátok az eszköztárát mégis?

GoVegan (törölt) 2012.03.01. 15:41:54

@csattanó: jozsi naluk mennyien fognak nemmel szavazni? OK akkor mi szavazzunk igennel, ugysem lesz belole semmi, de legalabb kirakhatjuk a 'megprobaltuk' kituzot. tan meg nyaloka is lesz a vegen.

lapátkaszát 2012.03.01. 16:30:51

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára:
""es igy lettunk europa szegyene....""

Mára.
Előtte mi voltunk a legvidámabb barak!
De nem ez a lényeg.

Szeretném tudni, hogy gondolod, hiszen egyértelmű, hogy az az út amelyre 1990-ben léptünk ide vezet.
Persze az okosabb kapjon többet, aztán legyen "hatékony" úgy, hogy elküldi a buták felét, a buták úgysem tudják képviselni az érdekeiket.
Így az okosnak mégtöbb jut a buták segélyét meg kifizeti a többi buta.
Aztán ha a buták fele már nem dolgozik,( mert az okosok kirúgták őket hatékonységnövelés miatt) akkor majd kérünk az IMF-től segítséget.

Te nem látod mi folyik itt?
A nyereséget elteszik az okosok, adót optimalizálnak ( hiszen okosok) az összes költség pedig az államot terheli.

Egy ilyen rendszerben mindegy, hogy milyen a politikai elit, a hiba a renszerben van és nem a lopásokban, ha bár a lopás csúnya dolog.

lokkoL 2012.03.01. 16:45:19

én úgy hiszem,
hogy a pénzügyi világ az az evolúció, amiben az a kompetencia verseng, hogy ki szervezi meg hatékonyabban a társadalomban rejlő alkotó energiákat.
a politikai hatalom evolúciója meg arra optimalizál, hogy ki tudja hatékonyabban kordában tartani a társadalom pusztító erejét.

ezen két rendszer erős és komplex összefonódásban él.

waze 2012.03.01. 17:07:55

@hammer:
Mi az a "harmadik köztársaság"? Főleg nagybetűvel... A franciákat majmoljátok "forradalmár" libsikéim? Melyik volt az első kettő? Károlyi is bejátszik? Hol olvastatok bármilyen történelmi forrásban az "első köztársaság"-ról Magyarországon? Bohócok.

próbálj olvasgatni, rádfér...

Első ízben 1918-ban, az őszirózsás forradalom után lett az ország államformája köztársaság (akkori nevén: „népköztársaság”), bár a hivatalos trónfosztásra csak 1921. november 6-án került sor. Az első magyar köztársaság rövid fennállása után a tanácsköztársaság időszaka következett, majd 1946-ig formálisan visszaállították a monarchiát, de az államfő már csak kormányzói tisztet viselt.

A Második Magyar Köztársaság kikiáltását a nemzetgyűlés 1946 elején szavazta meg, 1949. augusztus 20-án azonban ez is átadta a helyét egy népköztársaságnak, amit szocialista mintára építettek fel. Így lett az 1989. október 23-án kikiáltott köztársaság a harmadik a magyar történelemben.

еuropéer 2012.03.01. 20:39:54

"a Fidesz politikája kevésbé jelent szakítást a megelőző évek gyakorlatával, hanem mintegy betetőzi, az abszurditásig fokozza"

Hát igen. Mivel szakítást eddig csak egy bizonyos Gyurcsány Ferenc kísérelt meg, az a politikus, akinek a neve ezen a blogon is szitokszó.

Csak tudnám, mégis kikre támaszkodik ez a naaagy-naaagy rendszerváltó ellenzéki összefogás, ami itt szerveződik. Mivel a Fidesz és az MSZP közé gyakorlatilag egyenlőségjel kerül (ami elég nagy hülyeség persze), és Gyurcsány is ki van átkozva, kikből áll a tömegmozgalom? Facebook-csoportokból? MSZP és DK nélkül leváltani az Orbán-kormányt? Hogyan?

nemecsekerno_007 2012.03.02. 19:47:20

@Trompf:

Szavazgass nyugodtan, jó egészséget hozzá.
Én ehhez a bohózathoz nem asszisztálok, mert nem akarom ezt a rendszert fenntartani. Ezen kívül pedig igyekszem minél kevesebb pénzt adni a magyar államnak. Amennyire törvényesen lehetséges.

dbeata 2012.03.03. 07:06:23

@Bambano: Tömör és találó a komment. Igazándiból ebből a megközelítésből az egész parlament strómanok gyülekezete, és marionettbábuként dolgozik a háttéremberek irányítása szerint.

dbeata 2012.03.03. 07:08:44

@nemecsekerno_007: Oké, de akkor kéne egy olyan rubrika, hogy "Nem szavazok" a szavazólapra. Mert ugye különbség van aközött, hogy nem megyek el szavazni, vagy elmegyek és nem szavazok senkire.
De ez szerintem amúgy nem megoldás. Ez azt is jelentené, hogy feladod magad, és a magad képviseletét, és kiírod magad a társadalomból ebből a megközelítésből.

dbeata 2012.03.03. 07:10:30

@Teker: Látom már lelki szemeimmel a ZELEMPÉ-DZSOBBIK koalát... De szép is lenne... Amúgy komolyan, ha nem utálnák így egymást, egész sor dologban egyezik a véleményük.

dbeata 2012.03.03. 07:18:12

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: @Kedves Loránd:
"minek termeljek barmit is, ha nem azert, hogy masok folebe emelkedjek? "
Részemről nem mások fölé akarok emelkedni,csak egyszerűen az eddigi önmagam fölé, amit eddig magamról hittem, tudtam. Egy jobb élet reményében, vagy valami más, nemesebb cél érdekében, a jövő érdekében.
A cégek egyik legbecsesebb papírja a Vision statement, ami tele van ilyen emelkedett, költői lózungokkal, de ettől még azt gondolom, hogy szükséges, mert valóban, ha az ember azzal a szándékkal tesz valamit, hogy "mások fölé emelkedjen", akkor csalódni vagy kiüresedni fog előbb-utóbb. Bocs, hogy beleszóltam a vitába.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.03.03. 09:36:20

A színlelt demokrácia 10 éve"

mi az hogy 10 év?
nem 20? sok olyan durva dolgok történtek a kezdeti 10 évben, amikről még csak nem is tudunk, olyan pártos az összes média

WhyCantITouchIt? 2012.03.03. 10:29:14

"....Jobbik, amellyel a Fidesz minden skrupulus nélkül fog választási szövetséget kötni 2014-ben, s amely pár hete hirdette meg: ők nyíltan elutasítják a demokráciát."

Egy újabb hazugság.
Bár nem egyszer volt rá példa hogy hazugságokkal lebontottak egy hazug rendszert, csak annak mindig nagyon rossz vége lett.

"nem pont ezt mondta ("„abban az értelemben nem demokraták, amivé a demokrácia mára züllött"),"
-Török Gábor
torokgaborelemez.blog.hu/2012/02/18/438_szabad_e_vona_gaborral_mosolyogni?fullcommentlist=1#comments

Pfúj! Hazug patkányok!
Remélem az a 90 ezer ember, akiknek gátlástalanul kihasználjátok hiszékenységét egyszer feleszmél, és odakerültök, ahova a hozzátok hasonló gittegyletek kerülnek, a szemétdombra.

Sandman (Karakum) (törölt) 2012.03.03. 14:10:29

@Dr. igazi Sipi - A Magyar Köztársaság Állampolgára: "nem vakthatod le a politikai elitet csettintesre, mert azok is mi vagyunk, hisz magunk kozul valasztottuk oket." - már bocs, de ebben óriásit tévedsz. A jelenleg működő pártok közül az LMP és a Jobbik lett közülünk választva, de ők is csak utódpártok. Az összes pártot az MSZMP hozta létre anno álellenzék gyanánt az akkori politikai és gazdasági elit MEGBÍZHATÓ tagjai közül verbuválva a vezetőséget. Céljuk a számonkérés elkerülése és a vagyon minél nagyobb részének átjátszása volt, amit maradéktalanul el is értek.

Szóval szerintem itt soha nem volt szabad választás, ahogy demokrácia sem. Ehelyett kialakult egyfajta vadkapitalista maffia egy leválthatatlan politikai arisztokráciával, és mint kiderült, bárkit választunk, szart választunk.

@tesz-vesz: legyen 22 év, és közelebb kerülünk az igazsághoz...

nápolyi maszti 2012.03.03. 15:49:30

A fidesz és az mszp közé egyenlőségjelet tenni kábé annyira igazságos, mint egy kalap alá venni a zsebtolvajt meg a kalapácsos gyilkost. Az mszp korrupciós hajlamát ismerjük, de ez bakfitty a a fidesz gátlástalan mohóságához képest. És a fidesz brutális jogkorlátozását, alkotmánytipró és -átíró tevékenységét is nehéz lenne úgy tekinteni, mint ami csupán "kiteljesíti" a korábbi mszp-kormányok ténykedését.

nápolyi maszti 2012.03.03. 16:19:23

Sok minden bosszant ebben az írásban -- persze sok minden tetszik is --, de például kifejezetten gyermeteg az a bekezdés, ami felsorolja, mi mindenre van szüksége "Ma Magyarországnak", a versengő politikai rensdzerektől a megbecsült civil szereplőkön át a ciklusokon átívelő, átlátható beruházásokig stb. stb., ami egyrészt evidencia, mert erre van szüksége mindenhol minden demokráciának, másrésztől mindezekből nálunk semmi sincs. Úgyhogy az egész olyan, mintha a séf bemenne a lepukkant konyhába, körülhordozná tekintetét az ócska eszközökön és silány alapanyagokon, majd sorolni kezdené, mi mindenre lenne szüksége, hogy qrva jókat főzzön, a hiperszuper digitális sütőtől az avokádón át a friss homárig -- dehát, bakker, nincsen, azt mondd meg, hogy amit itt látsz, abból hogy fogsz valami ehetőt kihozni? Úgy aligha, hogy mindabba, ami ugyan nem tökéletes, de úgy-ahogy működik, vagy legalábbis reparálható (baloldali pártok), kéjesen és folyamatosan jó nagyokat rúgsz!

Kedves Loránd · http://hajnalvilag.hu 2012.03.04. 11:40:48

@dr.dbeata: ... és ezt nem csak a hozzám hasonló "kiskorú retro-kommunisták" mondják, hanem telivér kapitalista vállalkozók, például Guy Kawasaki. Tartalmi idézet arról, hogyan kell kezdeni egy vállalkozást:

"Koncentrálj a dolog értelmére, ne a pénzre... 1: Javítsd az élet minőségét. 2: Javíts meg valamit, ami rossz. 3: Akadályozd meg, hogy valami jó véget érjen. Ha ezek közül egyik sincs a listádon, akkor javaslom, gondold át még egyszer, mit csinálsz."

youtu.be/lQs6IpJQWXc
entrepreneurs.about.com/od/gettingstarted/a/guykawasaki.htm

Na ha ehhez a csókához valaki azzal menne oda, hogy "mások fölé akar kerekedni, ezért kitalált valamit" - hát páros lábbal rúgja ki, pedig ő elég sikeres új vállalkozások felkarolásában, támogatásában... mert JÓL VÁLASZT.

---

Az OGy választásra az én módszerem a következő volt (és lesz is): az összes körbe X-et tettem, odaírtam, hogy tudatosan érvénytelen szavazat, mert ez egy értelmetlen rendszer, és szépen aláírtam, mert az szerintem nem demokrácia, ahol a véleményem mellé nem adom a nevemet.
Legközelebb le is fényképezem, és ha lesz ilyen közösségi kezdeményezés, akkor közzé is teszem.

Igaz, jó esélyét látom annak, hogy nem lesz több ilyen értelmetlen választás - és remélem azért, mert a történet a "vision statement"-em irányába lép. Ez utóbbit a lesújtó tapasztalatok birtokában tényleg csak remélni tudom.

dbeata 2012.03.04. 16:36:39

@Kedves Loránd: Nincs kedved jönni az "oroszlánketrecbe"? Jót tenne egy kis vérfrissítés:

torokgaborelemez.blog.hu/2012/02/28/440_a_palya_lejtese#comment-form

Vanília 2012.03.04. 17:58:08

@nápolyi maszti:

Végül is a zsebtolvaj és a kalapácsos gyilkos is bűnöző! És mind a kettő káros a környezetére!

Vanília 2012.03.04. 17:59:43

@nápolyi maszti:
Sok minden bosszant ebben az írásban -- persze sok minden tetszik is --, de például kifejezetten gyermeteg az a bekezdés, ami felsorolja, mi mindenre van szüksége "Ma Magyarországnak", a versengő politikai rensdzerektől a megbecsült civil szereplőkön át a ciklusokon átívelő, átlátható beruházásokig stb. stb., ami egyrészt evidencia, mert erre van szüksége mindenhol minden demokráciának, másrésztől mindezekből nálunk semmi sincs. Úgyhogy az egész olyan, mintha a séf bemenne a lepukkant konyhába, körülhordozná tekintetét az ócska eszközökön és silány alapanyagokon, majd sorolni kezdené, mi mindenre lenne szüksége, hogy qrva jókat főzzön, a hiperszuper digitális sütőtől az avokádón át a friss homárig -- dehát, bakker, nincsen, azt mondd meg, hogy amit itt látsz, abból hogy fogsz valami ehetőt kihozni? Úgy aligha, hogy mindabba, ami ugyan nem tökéletes, de úgy-ahogy működik, vagy legalábbis reparálható (baloldali pártok), kéjesen és folyamatosan jó nagyokat rúgsz!

szövegű bejegyzéseddel egyetértek. és biztos, hogy nem csak én.

tisztakéz · http://netes.8x.hu/ 2012.04.19. 13:04:26

Sajnos a közélet sem az igazi már, korrupció borít el mindent!

Szúrófény 2012.09.13. 11:13:00

@Az igazi Sipi - Citizen of European Union:

Kik is a Szabad(elvű) Demokraták?
Szabó Dezső író cikkei nyomán.

„A közéletben súlyos tehetségű morális embert veri az immorális, minden ordításra kapható, ezerfogú éhes emberbestia. És megszületik a szervezett gyilkosságok, rablások a morállá konszolidált bűnök, hazugságok és perverzitások irtózatos szisztémája, a világtörténelem legóriásibb arányú haláltánca: a korlátlan szabadverseny, a polgári kapitalista demokrácia, a zsidónak megígért nagy történelmi szüret… Legáltalánosabb formája a politikai szabadverseny elvének: az állam minden felnőtt tagja választhat, és választható.
De egyszerre felhemzsegnek a műveletlen, semmi lelkiismereti törvénytől meg nem kötött, vad politikai kalandorok, elszánt éhes politikai apacsok, akik a törvények dzsungelében könyörtelenül gázolnak át mindenen szilaj étvágyuk kielégítésére. És ezek jobban tudnak ordítani, ezek mindent tudnak ígérni a nép őselégületlenségének, ezek a végsőkig tudják nyargalni az aktuális jelszavakat, mert a becsületes lehetőségek, hazafias aggódás és a felelősség nehéz érzése nem köti őket. (a népképviselet problémája cikkből)
A liberális tábor, mint a páncél a harcos testét, a nemzetközi imperialista zsidó tőke testét vértezi. És így az a hallatlan történelmi humor kerekedik a vizsgáló megfigyelésébe, hogy a kizsákmányoló, elnyomó, imperialista nagytőke a szocializmus, a szociális igazság, szabadság és a gazdasági elnyomottak nevében hirdet harcot a kizsákmányoltak, a megrablottak, a nincstelenek tábora ellen.
Az egyik igazság a „liberális” tábor lényegét mutatja meg. A világtörténelem egyik legzseniálisabb ténye volt az, mikor a világuralomra törő vér szerint imperialista és kapitalista zsidó faj az emberi elégületlenséget, a szociális forradalmat tette hódítása eszközévé
Hirdet szocializmust, szabadságot, kommunizmust, új gazdasági világrendet, világmegváltást, hogy a kihasználtak nagy tömegeit a maga imperializmusa eszközévé tegye.
Hogy a kommunista, a szocialista, a forradalmár zsidó csak előharcosa, élő tankja zsidóságnak, s győzelmük esetén meghamisítják a kommunizmust, megsemmisítik a szabadságot, széttörnek minden szociális jogot, a proletárt csak vak eszköznek tűrik meg, s szocializmusuk nem más, mint átmenet egy új most már az egész faj szélesebb alapjaira fektetett kapitalizmus világuralmi berendezkedésére.

Vanília 2012.10.24. 01:58:14

Szúrófény!
Ez egy jó írás, de kiegészíteni is lehetne azzal, amit ma elhallgatnak.
Az a zseniális előző rendszer mindaddig életképes volt - sőt biztonságot, megélhetést, célt adott az embereknek -, míg a kitalálói meg nem éheztek az anyagi és nem kevésbé a földterületi vagyonra, ami közép és kelet európában fellelhető volt. Ha nem akarták volna a centralizált – állami, pontosabban társadalmi tulajdonú - vagyont eltulajdonítani, akkor 22 év óta is azt építenénk, s biztos, hogy eredményesen, az is, hogy nem embertelenül.
Könnyebb is volt nekik így megszerezni amit akartak, hiszen másként, elaprózva, nem tudták volna véghez vinni. Ehhez kellett előbb nekik az, hogy bebizonyítsák a maguk kreálta rendszer rosszaságát, amihez a maguk eszközeivel el kellett azt lehetetleníteniük. Megtették. Közben párhuzamosan építették az újat, szereztek tettestársakat, és felosztották maguk és kiszolgálóik között azt, amiért dolgozott a parasztság és a munkásosztály több, mint 40 évig.
Így lett oda a világ dicsősége, mert megtehette egy maroknyi pénzéhes és folyton uralkodni vágyó réteg, hogy ismét a más munkájának gyümölcséből fedezze soha szűnni nem akaró étvágyát.
Folyamatosan törekszik arra, hogy a tömegeket különbözőnek tűnő politikai irányultságok propagandáival megossza, mert e nélkül nem tudná a már megszerzett hatalmát megtartani. Ez jól látható napjainkban is. És az már teljesen feledésbe merül, hogy a megtermelt javakat igenis annak kellene élvezni, aki megtermeli.
Soha nem csituló érdekellentét a milliók munkája és a maroknyi haszonélvező között a kapitalista rendszerben.

Vanília 2012.10.24. 02:31:33

Boda Zsolt - Csigó Péter

Én leginkább aggasztónak azt tartom, hogy a levitézlett baloldal és liberális képződmények szervezkednek nagyon sok név alatt, miközben az embereket ezerrel hülyítik.

Ilyen tételek, hogy Milla, meg DK és egyebek - már azt se tudni, hogy hány létezik pl. a civilnek mondott, de valójában ugyanannak a politikai erőnek kiszolgálói - merik venni a bátorságot, hogy tömegeket toborozzanak a tömegek, azaz önmaguk ellen.
Miért merik? Mert az embereket annyira hülyének tartják újra és újra, hogy el akarják hitetni - ha mát felfedték részben kilétüket - a tegnapi és tegnapelőtti rombolás végrehajtói jobbat akarnak. Hát persze! A maguk zsebére játszanak, mert van még mire hajtani. Nem is értem, hogy oltári nagy leleményességükkel, ill. pofátlanságukkal, hogy hagyhattak meg annyit a magyar embereknek, ami még megmaradt nekik?

korhely1 2013.03.26. 13:35:43

Az OK, h. a blog címe "Nem tetszik a rendszer?!", de az ebből adódó, nyilvánvaló következtetés levonását hiányolom.
A rendszert kell megújítani - nem? Addig csak cseberből vederbe!
A demokrácia helyreállításához, és hosszútávú intézményi garanciaként létre kell hozni egy közvetlen népképviselettel működő, erős államfői hatalmat birtokló, új hatalmi ágat. És ennyi.
A többi, az hiábavaló naív süketelés.
süti beállítások módosítása