Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

Nincs demokratikus ellenzék

2012.01.09. 21:04 uj_szerzodes

Tegnap  "A támogatás ára" címmel közöltünk egy vitaindítót arról, hogy mit tartunk a választók és az Orbán rezsimet leváltani készülő pártok közötti megegyezés új minimumának. Ezúttal Csigó Péter szociológus válaszát közöljük. Továbbra is várjuk a válaszcikkeket írásban a nemzetiminimum@gmail.com címre, vagy videóüzenet formájában a http://alternativelnok.blog.hu/-ra!

Az új politikai minimumról szóló vitában elhangzó vélemények a szerzők sajátjai. Nem feltétlenül egyeznek a Milla szervezői csapat tagjainak véleményével, és valószínűleg nem vágnak egybe a Milla Facebook csoport majd 100.000 lájkolójának ezerféle véleményével.

 

Forrás: http://www.toonpool.com/cartoons/politika_57426Kétség sem férhet hozzá, hogy január 2-a, az előző két hét történéseit megkoronázó (majdnem) össz-ellenzéki tüntetés napja, fordulópontot jelent a Fidesz-rezsimmel szembeni politikai ellenállás történetében. E fordulópont jelentőségével ma minden rendszerellenes erő tisztában van. Székely Tamás, a tüntetést szervező Magyar Szolidaritás Mozgalom társelnöke, a demokratikus erők „választási nagykoalíciójáról”, és az „ellenzéki kerekasztal” újraszervezéséről beszél. Mesterházy Attila a tüntetés napján felhívásban jelenti be, hogy a „demokratikus ellenzék parlamenti és parlamenten kívüli pártjai, civil szervezetekkel együtt tüntetnek az Operaház előtt az elmúlt másfél év hatalmi tobzódása ellen.” A tüntetésen részt vevő Gyurcsány Ferenc televíziós interjúkban hozza a közvélemény tudomására, hogy a megmozdulás egy kulcsfontosságú lépést jelent a demokratikus ellenzék megalakítása felé. Schiffer András a tüntetés után, egy napilap szerint, „még a Gyurcsány-párttal való együttműködést sem zárta ki”, és kijelenti, hogy „az 'orbáni rezsim vadhajtásainak' visszanyesése érdekében mielőbb meg kell kezdeni a tárgyalásokat az MSZP és az LMP között a megegyezés minimumairól”. Az új, demokratikus ellenzéki minimum kiépítéséhez, az érintett szereplők nagy részének meggyőződése szerint, félre kell tenni az eddigi ellentéteket, hogy megvethessék az új demokratikus konszenzus alapjait. Ehhez, ahogy a volt szocialista kormány főtanácsadója, Gréczy Zsolt fogalmaz, Székely Tamással egyetértésben: „az LMP-nek abba kell hagynia a technikai koalíció emlegetését és a közös javaslatokat a Jobbikkal, továbbá a gyurcsányozást”. Jól érzékelhetően ez az új közmegegyezés formálta Tamás Gáspár Miklós december 31-i beszédét is, amelyben a majdani Negyedik Köztársaság kontúrjait a '89-es demokratikus ellenzéki alapokra (vissza)helyezkedve rajzolta meg.

            Vannak helyzetek, s ez a mostani talán ilyen, mikor mintha minden láthatatlan erő azon dolgozna, hogy egy politikai közösség tagjai alapjaiban értsék félre élethelyzetüket. Éppen ezért ki kell mondanunk: a szellem, a '89-es demokratikus ellenzék és az ellenzéki kerekasztal szelleme, amelyet ma politikusok és civilek közösen idéznek meg: egy kísértet. Egy hallucináció, ábrándkép, amelyet követve beleképzelhetjük magunkat a demokratikus köztársaság megalkotásának hősies történetébe. Ábránd vagy sem, kérdezhetnék most sokan, de mégis: miért fosztanánk meg magunkat legalább a reménytől? Miért ne kínálhatna a sors egy új, egy második lehetőséget arra, hogy közösen, ellentéteinket félretéve, kidolgozzuk azon konszenzuálisan elfogadott demokratikus kereteket, melyek között életünk dolgait bonyolítani kívánjuk? Azért, mert a politikában, ahogy az életben, csak új lehetőségek adódnak, és nem második lehetőségek. Ha a történelem ismétli is önmagát, ezt legtöbbször, ahogy régről sejtjük, bohózat formájában teszi. Ha 2012 január 2-a fordulatot jelentett a Fidesz-ellenzék történetében, ez azért van így, mert e ponton fordulhat a rendszerrel szembeni civil ellenállás története bohózattá.

            A „demokratikus ellenzék újjáalakításáról” szóló bohózat forgatókönyve készen várja, hogy eljátsszák. Az első felvonásban, 2012 tavaszán, a szereplők kidolgozzák a demokratikus minimumot, a Negyedik Köztársaság konszenzuális alapját. Minden demokratikus ellenzéki párt és civil szervezet aláírásával kötelezi magát az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartására, a pártfinanszírozás nyilvános ellenőrzésének megteremtésére, a leszakadó szegények integrálására a társadalmi közösségbe, a plurális médiarendszer garanciális feltételeinek kidolgozására, és így tovább. A második felvonásban – a bohózat legszórakoztatóbb részében – a fenti demokratikus minimumot rögzítő szándéknyilatkozatot egy új társadalmi szerződés formájában írják majd alá az ellenzéki politikusok és a demokrácia iránt elkötelezett állampolgárok. A roadshow főbb eseményei DEMOKRATIKUS ELLENZÉK tacepaok alatt, Mesterházy Attila és Gyurcsány Ferenc celebrálásával zajlanak majd. Felejthetetlen kép lesz, biztosan. Végül, a szomorújátékba forduló harmadik felvonásban, a demokratikus ellenzék közösen állított képviselőjelöltjei rendre elbuknak, mivel egy töredékét lesznek csak képesek megszerezni a szavazóképes társadalom egyharmadát kitevő, a választójogával élni kívánó, de preferenciáiban és részvételében bizonytalan tömegnek.

             Ne felejtsük el, eddig sem  az MSZP, sem a DK, sem az LMP nem volt képes profitálni abból, hogy majd kétmillió szavazó otthagyta a Fideszt másfél év alatt. Ha most az LMP együttműködésre lépne a parlamenti ellenzék baloldali pártjaival, egyikük sem kerülne közelebb egy lépéssel sem a 2014-es választási sikerhez.  Ráadásul az LMP hirtelen összebútorozása az MSZP-vel és a DK-val ellentmondana annak a kiváló politikai érzékről tanúskodó döntésnek is, amellyel a párt nemrég kilépett a parlamenti politizálás keretei közül. A következő két év során az LMP-nek ezt az irányt kellene követnie: civil társadalmi szervezetekkel, és nem politikai pártokkal kellene együttműködésre lépnie. Ha az LMP 2012-ben és 2013-ban a Fideszt leváltó politikai koalíciókban gondolkodik, könnyen veszélybe sodorhatja mindazt, amit a bontakozó civil ellenállás ma ígérhet. A jelen legnagyobb ígérete nem az, hogy most „megfogható” a Fidesz, hanem ennél sokkal több: hogy a magyar civil társadalom szereplői együttesen fogalmazhatják meg követeléseiket az elmúlt húsz évben bebetonozódott politikai elittel szemben, s e követelések mentén civil programot és (a mai LMP súlyát messze meghaladó) civil politikai képviseletet építhetnek ki. 2012 és 2013 kulcsszava tehát a civil együttműködés, nem pedig a demokratikus ellenzék.

            Közhely – emellett a kortárs társadalomtudomány egyik legizgalmasabb témája – hogy a szavaknak hatalmas erejük van: minél többször használjuk a „demokratikus ellenzék” kifejezést, annál nagyobb eséllyel hisszük el, hogy az valóban létezik. Annál nagyobb eséllyel hisszük el, hogy a Negyedik Köztársaság demokratikus minimumfeltételeinek kidolgozásában most, 2012 tavaszán, azokkal kell együttműködnünk, akik e minimumfeltételeket minden önkorlátozás nélkül gyalázták meg a rendelkezésükre álló két kormányzati ciklus alatt. Minél többször hivatkozunk a demokratikus ellenzékre, annál könnyebben söprünk félre minden ellenvetést mint primitív „elmútnyócévezést”. Ez pedig hatalmas baj lenne. Ha a civil szervezetek – az LMP, a Milla, a Szolidaritás, a Hallgatói Hálózat, és mások – nem látják be, hogy a „demokratikus ellenzék” szocialista utódpártjai ma (még) nem demokratikus pártok, és ha azelőtt kívánnak ellenzéki kerekasztalt alakítani, hogy maguk (egyenként vagy közösen) képesek lennének előállni egy kidolgozott, elveiben és megvalósítási tervében koherens programmal, könnyen az MSZP és a DK politikai ellentámadásának mellékszereplőivé silányíthatják magukat.

 Forrás: http://www.demotivalo.net/view/68530/politika

A civil szervezetek talán akkor teszik a legjobban, ha a demokratikus ellenzék és az ellenzéki kerekasztal fogalmait a szájukra sem veszik. Ma nem az ellenzéki koalíciózás idejét éljük, hanem a programépítését. Ennek lehetőségét csírájában fojthatja el a demokratikus ellenzéki összefogás hamis gondolata, mégpedig két okból. Egyrészt azért, mert hamisan sugallja, hogy a demokratikus ellenzék 2014-ben győzhet – ez a koalíció, ha győz is, a szocialista utódpártok jelenléte miatt nem lesz „demokratikus”. Másrészt pedig azért, mert lehetetlenné tesz egy, a programalkotás szempontjából alapvető különbségtételt: a Fidesz-ellenes koalíció és az establishment-ellenes demokratikus civil összefogás közt. A demokratikus civil mozgalomnak ma nem egy, hanem két programot kell megalkotnia, amelyekben lerakhatja a két fentebbi – egymással össze nem mosható – politikai összefogás alapjait. A következőkben e két program kidolgozásának feladatára térnék ki röviden.

            Az első az LMP által felvetett „technikai koalíció” programja, amelyet, Gréczy javaslatával szemben, nem elfelejteni kell, hanem részletekbe menően kidolgozni. Az eredeti gondolatkísérlet arra mutatott rá, hogy az összes ellenzéki párt „technikai” koalíciója leválthatja a Fideszt. Természetesen a Jobbik részvétele egy ilyen koalícióban mind morális, mind stratégiai okokból erősen megkérdőjelezhető lenne. Ennek ellenére sem szabadna elfelednünk azt a gondolatot, hogy a Fidesz-ellenes politikai koalíciónak 2014-ben nem feltétlenül kell egy 4 éves kormányzati ciklusra készülnie, még akkor sem, ha csak civil és baloldali pártokból áll. A technikai koalíció gondolatát alkalmazhatjuk az MSZP, a DK, az LMP és más civil pártok majdani együttműködésére is. Könnyen elképzelhető például, hogy az LMP-s szavazók, és kiváltképp a mai bizonytalan szavazók, nem szavaznának egy 4 évre szóló koalícióra, ha abban Gyurcsány is részt vesz, de kiegyeznének a volt miniszterelnök jelenlétével egy „technikai” koalícióban, tudván, hogy a néhány hónappal később megtartandó új választásokon a pártok már külön listákon, külön jelöltekkel indulnak. Nem életképtelen tehát a gondolat, hogy a Fidesz utáni első Országgyűlés működését korlátozhatná az Orbán-féle kisiklás korrekciójára:  a politikai versenyt kiiktató szabályok eltörlésére , a bebetonozott pártkatonák eltávolítására az állami intézményekből, a sajtószabadság kereteinek biztosítására, minden olyan törvény eltörlésére, amely a jövőbeni kormányokat megbénítja és így korlátozza a jövő népszuverenitását a jelen – hol van már ez az állítólagos jelen! - népszuverenitásának nevében.

            A demokratikus civil mozgalom katalizátorává válhat e negatív koalíciónak, s ennek egyetlen lehetséges útja, hogy a civilek kidolgozzák és nyilvánosságra hozzák azokat a törvényeket, amelyekkel a „technikai koalíció” által alkotott kormány a jövőben érvényteleníteni fogja a Fidesz Harmadik Köztársaságot felszámoló intézkedéseit. A technikai koalíció nem megvalósíthatatlan, ha az összes, a koalícós kormány által meghozandó törvény nyilvánosságot kap a választások előtt – köztük a parlament önfeloszlatásáról és idő előtti választások kiírásáról szóló törvény is. Nyilvános törvényjavaslatokra van szükség, és a felmerülő rengeteg jogi és politikai probléma megoldására vonatkozó javaslatokra. Hogyan lehet eltörölni egy törvényt anélkül, hogy újat állítanánk a helyébe? Térjünk vissza a törvény elődjéhez? Helyezzük paritásos kontroll alá a „felszabadított” állami intézményeket a következő kormány megalakulásáig? Találhatók-e semleges, a technikai koalíció gondolata mellett elkötelezett egyéni képviselőjelöltek? Vagy a résztvevő pártok politikusai rotálódjanak körzetenként? Mi garantálja (a felek kölcsönös utálatán kívül, ami persze lehet hogy elég), hogy az előre nyilvánosságra hozott törvényeken kívül semmi mást nem fogad el a „technikai” országgyűlés? E kérdésekre a demokratikus civil mozgalomnak koherens válaszokkal kell rendelkeznie – amelyek nyilvánosak és az előzetes negatív törvényhozási folyamat során megvitathatók. Ma a demokratikus civil mozgalom alapvető érdeke, hogy a technikai koalíció törvényalkotását mintegy előre lemodellezze, nyilvánossá tegye, megvitassa az érdekelt partnerekkel és a közvéleménnyel – és a lehető legkésőbbi időpontig kitolja a választásokon induló politikai szereplők csatlakozásának lehetőségét.

            A programalkotás másik, a fentitől elkülönített ágának azzal kell foglalkoznia, hogy egy szabad választásokat és demokratikus politizálást lehetővé tevő – jelenleg nem létező – rendszerben a civil mozgalomból kinövő politikai pártok milyen programot képviselnének. E civil program, lényege szerint, csakis az establishmenttel, a pártok körüli gazdasági oligarchiával, a látszólag demokratikus színfalak mögött zajló botránnyal, és különösen a 2000 óta tartó „zavaros időkkel” szemben fogalmazhatja meg magát. E civil megközelítés is elveti a demokratikus ellenzék népfrontos gondolatát – ehelyett az MSZP-SZDSZ és a Fidesz-KDNP kormányok közti azonosságot, folytonosságot hangsúlyozza. S valóban: megannyi társadalmi mező sorolható fel, a média vagy a monetáris politika ellenőrzésén át az erőszakszervezetek politikai használatáig, a kormányzati hatalomkoncentrációig, a populista látványpolitizálásig vagy a segélyért munka programig, ahol a 2/3-os Fidesz-hatalom szinte csak learatta a korábbi kormányok idején elvetett magvak termését. A fideszes-szocialista establishment általános elutasítása azonban értelmetlen, ha nincs felkínálható civil alternatíva. Ez az alternatíva már nem az Orbán-kormány által felfüggesztett demokráciáról kell, hogy szóljon, hanem egy működő demokráciában felteendő alapvető kérdésekről: munkavállalói jogokról, a hazai kis- és középvállalkozások helyzetéről, a szegénységben élők sorsáról, az oligarchia és a korrupció felszámolásáról, a globális piacon való versenyképességünkről, ennek oktatási, egészségügyi és humán tőke feltételeiről, a nemzeti szuverenitásról, egyszóval, a minden tagot egyenértékű állampolgárként elismerő politikai közösség újrateremtéséről, vagyis : a Negyedik Köztársaságról, és annak helyéről a kapitalista demokráciák globális versenyében.

 

Forrás: Tumbleren találtam.A demokratikus civil alternatíva megfogalmazásához nem ellenzéki kerekasztalra, hanem civil kerekasztalra van szükség. Megengedhetetlen, hogy egyes civil szerveződések ma úgy utasítják el a parlamenti politika egészét, hogy eközben az Országgyűlésben mégiscsak ott ül (ült) egy civil politikai párt. Érthetetlen az is, hogy az LMP a saját, létező programját miért nem vitte még ki megvitatásra a civil társadalom megmozduló szervezeteihez. Ma az alapkérdések megvitatása lenne a civilek dolga, akiknek programokat kell építeniük, nem pedig politikai szövetségeket és kényszerpályákat. Nemcsak azért, mert a civil program ma még inkoherens és kontúrtalan, hanem azért is, mert a szocialista utódpártoknál még a szándék sem látszik arra, hogy egy valóban demokratikus alternatívát dolgozzanak ki. Tényleg, mitől lennének a mai MSZP vagy a DK „demokratikus” pártok? Átláthatóvá tette-e 2010-ben (az akkor még egységes) MSZP működésének és kampányának finanszírozását? Mi mutat arra, hogy e pártok szembe tudnának fordulni a velük egybefonódott, drága állami beruházásokból élő gazdasági oligarchiával? Van-e bármi esélye annak, hogy hatalomra kerülésük esetén a közpénzekből az orvosok teljesítményarányos fizetését, a tanárok állandó továbbképzését, az iskolák felszerelését, a társadalom alatt élő egymillió ember integrációját fogják finanszírozni, és nem a piaci ár kétszeresébe vagy sokszorosába kerülő autópályákat, metrót, PPP-projekteket és díszkövezett főtereket? Az MSZP és a DK egy percig sem gondolhatja, hogy a civil szereplők többsége el fog tekinteni attól, hogy válaszoljanak az ehhez hasonló, igen kényelmetlen kérdésekre. Ha a civil oldalon a következő két évnek a programépítésről kellene szólnia, a szocialista utódpártok tölthetnék ezt az időszakot a – még el sem kezdett – önvizsgálattal, önbírálattal, fiatalítással, megújulással. (Ezt a lehetőséget, ahogy arra TGM utalt, a Fidesz is meg fogja majd kapni.)

            A politikai összefogás 2014, és nem 2012 kérdése. Ki tudja, mi történik még addig egy olyan országban, ahol hetente íródik felül minden játékszabály? Lehet, hogy az MSZP és a DK kettesben, a civilek és a Jobbik nélkül is képesek lesznek leváltani a Fideszt. Lehet, hogy az LMP, vagy egy új civil párt, vagy a civil összefogás válik majd a vezető ellenzéki erővé. Lehet, hogy csak egy technikai koalíció győzhet, és sajnos az is lehet, hogy nem lehet demokratikus úton leváltani a Fideszt. Ne feledkezzünk el arról, hogy a regnáló rezsim a hatalom megtartása érdekében önkorlátozás nélkül teszi majd meg a lehető legsötétebb és leggonoszabb lépéseket is. Az utolsó pillanatban is átírhatják a választási törvényt, a jelenlegi törvényre alapuló ellenzéki stratégiákat megbénítandó. Álbaloldali, álellenzéki jelöltek tömegét indíthatják egyéni körzetekben, hogy széttördeljék az ellenzéki szavazótábort. Koalícióra léphetnek a Jobbikkal, amelynek választási programját mára lényegében megvalósították. Ha a Fidesz ebben sikerrel jár, Magyarország egyetlen esélye a túlélésre a kormányt mindennek ellenére is féken tartani bíró, autonóm civil társadalom lesz – ezt pedig nem szabad kockára tenni elhamarkodott politikai koalíciókkal.

            Ma, amikor egyetlen lépés választ el minket attól, hogy a kormány létrehozza a cigány kényszermunkatáborok országos hálózatát, amikor egy lépésre vagyunk az államcsődtől, amikor az Európai Unión belüli teljes politikai elszigetelődésünk már ténykérdés, a demokratikus civil társadalom a Negyedik Köztársaság legfőbb letéteményese, és a mai helyzetben nem köthet politikai koalíciót az ország korábbi tönkretevőivel a mostaniakkal szemben. Ma, 2012-ben, civil ellenzékre, civil kerekasztalra, civil programra, civil összefogásra van szükség: arra, hogy civil szervezetek tucatjai együtt dolgozzák ki a magyar civil társadalom politikai képviseletének alapjait. A demokratikus ellenzék ideája pedig kerüljön oda, ahova való, közös történelmi emlékezetünk üresen kongó panteonjába.

 

Csigó Péter

szociológus

 

 

 

 

54 komment · 7 trackback

Címkék: felhívás milla civilek uj szerzodes

A bejegyzés trackback címe:

https://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr913531592

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Schmitt utóda 2012.01.30. 15:23:39

   Schmitt utóda 2012. január 30. A találgatások helyett most a cselekvés ideje van. Az alábbi blogon megjelent írás Solymosi Frigyes szegedi akadémikus köztársasági elnökké választását és egyben a köztársasági elnöki szerep aktuálpoli...

Trackback: új net-baloldal, új baloldali net-néppárt 2012.01.14. 00:56:26

 új net-baloldal, új baloldali net-néppárt     Bár a képlet tökéletesen univerzális, vetítsük ezt most csak Magyarországra le. Ma a social network-ök korában bármikor létre lehet hozni új pártokat (ha azok valóban új típusúak, mint nálun...

Trackback: A támogatás ára helyett párbeszédet - válasz a Millának 2012.01.12. 03:26:41

Az Egymillióan a magyar sajtószabadságért blogjában A támogatás ára c. vitaindító írásában a demokratikus ellenzéki pártok és a civilek összefogásának feltételeiről értekezik. Az alábbiakban a cikkben megjelent néhány gondolatra szeretnék reagálni.&bdq...

Trackback: Meddig marad Orbán? (3) 2012.01.11. 09:22:42

Lássuk, hogyan tudja megbuktatni a Fidesz a kormányt! Először is: önmagában sehogy. Hiába elég (még az új "Alaptörvény" szerint is) a képviselők egyötödének a támogatása egy konstruktív bizalmatlansági indítvány benyújtásához, a "lá...

Trackback: Ki visz több embert az utcára? 2012.01.11. 01:00:05

Martonyi János (fotó: nol.hu) Szerintem egy kicsit sem ez a kérdés, sokkal inkább az, hogy mi lesz a viktátor azon ígéreteivel, amikkel tavalyelőtt legyőzte a szoclib kormányt. Mi lesz az egymillió munkahellyel, a...

Trackback: Nem kell alternatív elnök Magyarországnak 2012.01.10. 16:53:44

  Mert az elnökség csak hatalommal és tekintélyelvvel jár és egyik sem egészséges dolog. Helyette az izlandi úthoz hasonló módszerekkel olyan erkölcsi és törvényi alapelvet kell kidolgozni és alkalmazni, amely nagyobb garancia bármely embernél,...

Trackback: Nincs demokratikus ellenzék 2012.01.10. 16:40:01

A „demokratikus ellenzék újjáalakításáról” szóló bohózat forgatókönyve készen várja, hogy eljátsszák.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2012.01.10. 12:36:41

Tökéletesen egyetértek.
20 év alatt bebizonyosodtt, hogy a mi polikai "elitünk" tagjai nem alkalmasak az ország vezetésére.
Valahogy úgy van ez, mint a privatizációkor.
Akik közel voltak a fazékhoz, könnyen hozzáfértek, így megszerezték maguknak az állami vagyont. Ám ettől még nem váltak automatikusan felelős és jól gazdálkodó cégvezetőkké is.
A különbség csak annyi, hogy míg a gazdasági életben az ilyenek szépen kipotyogtak, addig a politikában - mivel a hatalmat nálunk valódi következmények nélkül lehet birtokolni - a dilettáns pártemberek könnyű szerrel újra és újra megszerezhetik azt. Ugyanazok az arcok bukkannak fel mindig, pedig az eddigi teljesítményük alapján már rég el kellett volna tűnniük a színről.
Nem hiszem el, hogy nincs ebben az országban náluk értelmesebb alternatíva. Ezért kell a civil kerekasztalra. A politika civil kontrolljára nagyobb szükség van, mint valaha.

Tintafolt 2012.01.10. 13:32:05

Úgy hiszem, a politika civil oldali kontrollja egy olyan igény, ami teljesen jogosnak tekinthető, ahogyan az az igény is, hogy nem csupán a kormány szerepel rosszul, hanem az egész politikai elit, ezért le kell váltani.
A kormányváltáshoz azonban pártokra van szükség, és a társadalom egy bizonyos része még mindig támogatja a jelenlegi pártokat (a Fideszt többen, az MSZPt, LMPt, Jobbikot kevesebben), és ezeket a támogatókat nem szabad figyelmen kívül hagyni. A 2-án tartott tüntetés rámutatott arra, hogy az összefogásra igény van, az Ellenzéki Kerekasztal felvetése pedig arra, hogy együttgondolkodásra is igény van. Ezen a civileknek részt kell venniük, és nekem az jött le a Kossuth téri bejelentéskor, hogy az összehívó is így gondolja.
Társadalmi párbeszédre van szükség, amelyből sem a pártok, sem a civilek nem hagyhatók ki. Amennyiben egyik fél (pártok/civilek) úgy gondolja, hogy a másik fél nélkül működik a dolog, csak a helyzet további elmérgesedését erősíti.

Sanz 2012.01.10. 13:37:10

Egy problémám van a cikk megállapításával: azt üzeni, hogy a jelenlegi politikai elit nélkül lehet nyerni 2014-ben. Sajnálom, de én úgy érzem, nem lehet. Nem fog a földből kinőni egy társadalom által támogatott, anyagi háttérrel rendelkező szervezet, amelyre még szavaznak is (hiszen tudjuk, a magyar választó nagyon beszűkült, jó-rossz megkülönböztetés útján tud csak szavazni, nem fog gondolkodni a képviselt értékeken).
Ezért én úgy látom, hogy az LMP-nek és a civileknek is meg kell barátkoznia azzal a gondolattal, hogy az MSZP-DK nélkül nem lehet mit csinálni. Akár tetszik, akár nem, a nyeréshez szükség van rájuk is, és a két párt által cipelt terhes múlthoz is. Ha ezt nem vállalja a jövőbeni demokratikus ellenzék, hogy a múltját is vigye magával, akkor 2014-ben is Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt.

NWolf 2012.01.10. 13:44:20

A jelenlegi kormányt nem azért nem lehet most leváltani, mert a 3 "demokratikus" ellenzéki párt nem fogott össze, hanem azért, mert a választók fele az elmúlt 8-10 év egyértelmű vesztese, és ezért joggal okolják a Gyurcsányt, az MSZP-t és a Fideszt is. Náluk komolyan fenyeget az a veszély, hogy végleg kiábrándulnak a politikából, ami valóban Gyurcsányék visszatéréséhez vezethet. Azonban ha őket sikerül megszólítani, a falun, a cigánysoron, a bérházakban, akkor igenis elképzelhető egy olyan koalíció, ami a lejáratódott arcokon túl is képes látni, és akkor valóban létrejöhet egy új rendszerváltás, ahol az ÚJ szereplők garanciákat vállalnak bizonyos dolgokra (fizetésnövelés, tiszta pártfinanszírozás, átlátható kormányzati döntéshozatal a közpénzek ügyében stb).

Én úgy látom, hogy miután az LMP most kapott egy adag médiafigyelmet a legutóbbi akciójuk után, ezért ha ezzel élni tudnak, akkor vezető szerepet vállalhatnak egy ilyen összefogásban, amiben már most látszik, hogy a Szolidaritás és esetleg egy Bajnai-párt/4K is elengedhetetlen tényező lesz. Mert valóban, mi garantálja azt, hogy ha az MSZP is benne lesz a koalícióban, akkor majd megtisztul a kampányfinanszírozás és nem a horvátokénál háromszor drágábban építünk autópályát? Senki, tőlük ennyire telik, de MI ezt nem kell hogy elfogadjuk!

Faculty 2012.01.10. 14:00:26

majd 2018ban amikor orbánék itt csicskáztatnak még titeket, én nyugateurópából megmutatom majd röhögve ezt a cikket azoknak akik nem értik miért tartotok még akkor is itt.

a civilek leválájták orbánt... istenem... meg bekerülnek a parlamentben, és kegyedül kormány talakítanak. és akkor mit csinálnak? hát civilnek. civil kormánynak nyilván a gazdaságpolitikája is civil lesz majd. ja meg zöld. meg plána demokratikus.

Tintafolt 2012.01.10. 14:00:46

Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni arra a bizonyos 50% körüli választani nem tudóra, mint potenciális ellenzéki civil szavazóra, akik ráadásul egy homogén masszát képeznek.
Egyrészt nincs választási helyzet, és nyilvánvaló, hogy a választások közeledtével ez az 50% jelentősen megcsappanna.

amergin 2012.01.10. 14:47:24

Röviden: hülyeség. És diszlájk.

Holabög Rém 2012.01.10. 14:51:26

Ki mondta, hogy a jelenlegi bizonytalanok tényleg bizonytalanok??? Nagy részüknek igenis megvan a preferenciája, csak egyszerűen nem árulja el. Majd 2014-ben, a fülkében megmondja, amit a mostani Kubatov-listás, TEK-es világban nem mer elmondani. És ha valaki azt hiszi, hogy a szavazólapokon majd lesz olyan négyzet, hogy "Igazi civil" akkor téved. Pártok lesznek. Régi pártok és újak. Köldöknéző civil gittegyletek nem lesznek. Vagy, ha lesznek, akkor azok - pusztán attól a ténytől, hogy indulnak a választásokon - már nem is civilek. Ugyanolyan politikusokká válnak, mint akik most, civil imágójukban még olyan rettenetesen utálnak.
Az LMP álszent és hazug politizálásától kifordul a gyomrom. A Milla látszatnaivitása meg egyszerűen veszélyes az ellenzéki összefogásra nézve.

Holabög Rém 2012.01.10. 14:53:17

@Holabög Rém: Ugyanolyan politikusokká válnak, mint akik most, civil imágójukban még olyan rettenetesen utálnak.

Helyesen Ugyanolyan politikusokká válnak, mint akikET most, civil imágójukban még olyan rettenetesen utálnak.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2012.01.10. 14:54:16

tök aranyosak ezek az idealista gondolatfuttatások, kár, hogy csíráiban sincs bennük reálpolitika.

a 'mit lehet' és 'mit kéne' között van egy aprónak tűnő, de mégis igen fontos választóvonal.

az első megvalósítható.

btw, a civileknek semmi dolguk a törvényhozásban - pont azért, mert onnantól már nem tudnak civilek maradni.

Miro Kiss Ida 2012.01.10. 15:05:39

Civil párt, ez fából vaskarika.
A civileket sem kell idealizálni, hiszen definició szerint civil szervezet a Bankszövetség, vagy a Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége is, ettől nem szeretjük őket jobban.
A különbség a funkciójukban van. Amíg egy (potenciális) parlamenti párt az ország egészét érintő kérdésekkel való foglalkozásra, és azokban való döntésre készül, addig egy civil szervezet, vagy mozgalom, részkérdésekkel foglalkozik, és nincsen döntési helyzetben. Amint arra törekszik, hogy részt vegyen a törvényalkotásban, és az ország valamennyi problémáját érintő kérdésekkel foglalkozzon, már nem civil szervezet, hanem párt, akármilyen nevet is tűz magára.
Ugyanakkor van még egy nagyon fontos szempont is. A választásokon résztvevő pártok legitimitása szilárd, és megkérdőjelezhetetlen, hiszen X számú választópolgár szavazatát tudják felmutatni. Ilyen legitimitása egy civil szervezetnek nincs, nem is lehet.

Psyman 2012.01.10. 15:06:15

Amellett, hoyg sok remek gondolat van a cikkben, azért az a rettegés, amitől az "Orbán rezsimtől" retteg, megmosolyogtató.
Még ha fel is tételezzük, hogy a Fidesz bebetonozza a hatalmát, mert olyan választási rendszert alakít ki, hogy baromi nehéz legyen leváltani, akkor is vannak olyan dolgok, amiket nem tudnak megtenni. Pl. nem tudják befagyasztani a bankbetéteket - ez mostanában az egyik divatos rém/álhír.

Psyman 2012.01.10. 15:07:44

Afene, elküldtem...
Amit még akartam: Egy tartós Fidesz alatt sem lesz rosszabb, mint az MSZP 8 éve alatt volt, mert egy bizonyos határon nem bírnak túllépni, mert akkor az EU, IMF, satöbbi fogja őket rászorítani, hogy menjenek.

2012.01.10. 15:17:38

@Faculty: majd 2018ban amikor orbánék itt csicskáztatnak még titeket, én nyugateurópából megmutatom majd röhögve ezt a cikket azoknak akik nem értik miért tartotok még akkor is itt.

Akik itt maradnak, most azokról van szó.

Amit te csinálsz, szintén egy módja a szavazásnak, csak nem teheti meg mindenki.

Pedig megnézném, ahogy hosszú tömött sorokban kivonul a tömeg, és ők itt maradnak egymásnak - a jobbnál jobb ötleteikkel. Észre akkor sem térnének, de legalább véget érne a színjáték.

2012.01.10. 15:20:50

@mcs: a 'mit lehet' és 'mit kéne' között van egy aprónak tűnő, de mégis igen fontos választóvonal.

az első megvalósítható.

A "mit kéne" a cél, a "mit lehet", pedig a hozzá vezető út.

2012.01.10. 15:39:54

@Miro Kiss Ida: Ugyanakkor van még egy nagyon fontos szempont is. A választásokon résztvevő pártok legitimitása szilárd, és megkérdőjelezhetetlen, hiszen X számú választópolgár szavazatát tudják felmutatni. Ilyen legitimitása egy civil szervezetnek nincs, nem is lehet.

Tudjuk jól, hogy a választók előtt nincs valódi alternatíva. Csupán ez legitimálja nálunk a jelenlegi pártokat. Ha elegünk van az egyikből, legitimálhatjuk a másikat. Aztán meg fordítva. Erről szól az elmúlt 20 év választási története.
Amivel nem is lenne baj. A baj az, hogy ezek a pártok már teljesen hiteltelenné váltak.

A legitimitás pedig a civil egyénektől ered.

2012.01.10. 16:09:09

@mcs: a civileknek semmi dolguk a törvényhozásban - pont azért, mert onnantól már nem tudnak civilek maradni.

Szerintem mezei civilekből lesznek a politikusok is. Mégpedig úgy, hogy érdekeket képviselnek. Nincs ebben semmi rossz. A kérdés az, hogy amit tesznek, hogyan váltja be az adott kisebb/nagyobb közösség/csoport elvárásait.

A civilek - ha úgy érzik, hogy az ő érdekeik sérülnek - maguk is képviselhetik saját érdekeiket, de akár bízhatják ezt másokra is (politikusokra).

IHCS 2012.01.10. 16:46:46

Ahogy nézem a FIDESZ kormányzás hatására elkezdett erősödni a civil társadalom. Soha ennyi önkéntes aktivista nem lépett még fel az utcán. Ez üdvözlendő.
Sajnos ezek a (illetve a leghangosabb) mozgalmak azonban nem egy-egy érdeket védő civil szervezetek, hanem direkt politikai céllal létrejött szervezetek. Vagyis, ha nem is jegyzik be magukat pártként, ezek tulajdonképpen pártok és nem civil szervezetek.

Van aki ezt már belátta: 4k, Szolidaritás. Van, aki ezt még nem, pl. a Milla. Péter meg még azt sem látta be, hogy az LMP is párt.

Szerintem a civilek akkor vesztik át a hatalmat, ha a politikától függetlenül erősek lesznek és nem kerülheti meg őket (és az általuk képviselt csoportot) a politika, mert utcára tudja hívni saját csapatait. Akkor nem erősödnek meg a civilek, ha politikai célként meg akarnak erősödni. Akkor csak párttá válnak.

Még nem jött el a civilek ideje, mert akik most a porondon vannak még nem magukat akarják felépíteni (nem a tagságukból szerzett legitimációt/autonómiát építenek), hanem hatalomhoz akarnak jutni (a szavazóktól akarnak legitimációt szerezni).

Így pártosodik el a civil.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2012.01.10. 17:22:20

Ebben most kivételesen egyetértek. A mostani ellenzék 1 idióta, 1 töketlen, és egy "már bizonyított" párt. Ráadásul már láttuk, hogy legtöbbször nem tudnak újat mutatni, csak az elmúlt évek politikai óvodáját, ami ló****.
Szóval az biztos, hogy ezekből én nem kérek.

aaabbbccc 2012.01.10. 18:01:01

kimaradt egy forgatókönyv: akiknek nemtetszikarendszer de nem akarjak az mszp+dk-t azok atmennek a Jobbikhoz es a Jobbik kap 25-30%-ot
először is le kellene szállni a magas lóról, hogy az emberek majd biztos a civilekre fognak szavazni, mire ez az önbizalom ????
másodszor a civileknek olyan messze el kellene kerülniük az mszp+dk-t amennyire csak lehet
harmadszor az embereket taszítják az olyanok, mint pl Polgár Dóra aki a hülye picsa magasfoka, szóval ha ilyen önjelölt messiások lesznek a civilek élén akkor kár belekezdeni

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.01.10. 18:52:47

Én azt szeretném tudni, hogy hány százalék az "egyiket sem". Szerintem az a többség. Jó lenne, ha erre épülne valami, de az eddigiek valahogy sehogyan sem tudtak elszakadni a gyurcsánymesterházi vonaltól. És ez gond, mert aki támogatna egy új kezdeményezést, az százszor is meggondolja, ha meglátja a közelben sertepertélő gyurcsányt, vagy szanyit. Egyedül a Kónya a kivétel. A szakszervezetes tüntetés előtt ahogy elhajtotta a picsába a szanyit, az mesteri volt. Ez is csak itt történhet meg, hogy politikusok tüntetnek. Azok a politikusok, akik nemrég azon sírtak, hogy az orbán az utcára viszi a politikát. Persze érthető, ha ez a többség összeszerveződik egyszer, akkor az egész eddigi gyurcsány-orbán posztkommunista népsanyargató rendszer kerül veszélybe, ezért megpróbálják kisajátítani, vagy legalább a saját jelenlétükkel lejáratni ezeket a kezdeményezéseket.
Nem kéne ezt hagyni, össze kell végre fogni!

wilson77 2012.01.10. 19:38:09

fasság.

Civilek nem tudnak elindulni a választáson. Be fog(nak, -tok, -unk) tagozódni egy vagy már létező pártba, vagy egy még nem létező pártba.

És akkor most lehet Gyurcsányt és Mesterházyt, s ezek anyját szidni ezerrel. Indul a menet, tessék!

wilson

2012.01.10. 20:21:06

@wilson77: Civilek nem tudnak elindulni a választáson. Be fog(nak, -tok, -unk) tagozódni egy vagy már létező pártba, vagy egy még nem létező pártba.

Nem feltétlenül, de ha mégis, az sem baj. Normál körümények között nem a civil társadalom dolga az ország irányítása, hanem a választott politikusoké.
A civileknek csak a kontrollt kell megőrizniük a politika fölött, hogy ha rossz irányba mennek a dolgok, akkor azonnal beavatkozhassanak.

Ki a fene akar mindig politizálni? Most is csak kényszerből teszik az emberek. Különben nem is foglalkoznánk ezekkel a dolgokkal, ha azok, akiket ezért választottak/tunk meg, jól tevékenykednének.

Nálunk a pártok önállósították magukat a tömegektől (bal/jobb/jobb+++), és csak 4 évente fordulnak feléjük pár hónapra, amíg kikuncsorogják a szavazataikat. Aztán elfelejtik, hogy mi a feladatuk, amiért a nem kevés anyagikat zsebre vágják. Nem jó ez így.

hamisnero 2012.01.10. 21:03:30

@Psyman: nem akarlak elkeseríteni, de abból, hogy már elmentünk a falig, kerül (nekünk) amibe kerül, az látszik, hogy a józan ész csak végső esetben dominál, akkor, ha már semmi nem jön be. ott, ahol a magántulajdon védelmét, elismerését nem mint alkotmányos alapjogot kezelik, ott az emberek joggal féltik pl.: a bankbetétjüket, hiszen az idősebb generáció már megélt egy államosítást. aztán meg egy téeszesítést. különösen, ha az agyament gazdaságpolitika társul a végtelen arroganciával - apró példa: index.hu/belfold/2012/01/10/majtenyi_fia_nem_lehetett_foiskola_itanar/

Psyman 2012.01.10. 21:59:58

@hamisnero: Épp ezért mondom, hogy az emberek hihetetlenül buták! A nyugdíjállamosításon kívül, ami tényleg megkérdőjelezhető lépés volt, milyen alkotmányos alapjogod az, amit nem tartanak tiszteletben?
És miért hiszi minden idióta azt, hogy itt diktatúra épülhet?
Teógyük fel, hogy az álrémhír bejön és zárolják a betéteket! Mi következik? Először is a Fidesz soha többé nem lesz a Parlamentben, mint ahogy az MSZP sem juthatott volna be, ha nem hagy el egy M-et a nevéből.
Másodszor a bankok azonnal kivonulnának, a gazdaság órákon belül összeomlik, államcsőd. Ha Orbán még nem mondana le, akkor az EU és Oroszország felől hirtelen nem jön több gáz, élelmiszer, olaj. Mert nem tudunk fizetni és Orbánnal nyilván senki nem tárgyalna. És akkor ezután mi következik? Orbán bemutat a világnak és statáriumot hirdet meg diktatúrát vezet be? És mivel fogja a diktatúrát fenntartani? Azzal a tíz tankkal meg négy vadászrepülővel ami működőképes? Miközben nicns fűtés, nincs áram, nincs tömegközlekedés?

Őszíntén felelj: te tényleg elhiszed, hogy az EU közepén, az egyik legfontosabb európai olaj- és földgázvezetékne csücsülve, haderő nélkül és tökéletesen a külföldi kölcsönöktől függve meg lehet lépni olyat, hogy államosítsák a bankbetéteket, vagy bármilyen diktatúra-szerűséget kiépítsenek? Szerinted hagyni fogják ezt kívülről?

Andráska8 2012.01.10. 22:10:47

@Upsz: Hát ez az.
Sajnos meg kéne érteni, csak pártok vehetnek részt a parlamenti váltógazdaságban.
Bajnai is azt mondta, a pártoknak egyeztetniük kell a programjukat, s egy közös programmal lehet a kormányt leváltani.
A civilek meg hőzöngjenek.

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.01.10. 22:19:34

És civilekből nem lehet párt? LMP? 4K!?
Vagy a pártok csak úgy kiugrálnak a földből?

gipszjakabreg 2012.01.10. 22:43:52

@aaabbbccc: Aki vevő a Jobbik marhaságaira, annak semmi oka nincs arra, hogy ne szavazzon már most is rá, úgyhogy a Jobbik nem fog sokat növekedni.

gipszjakabreg 2012.01.10. 22:49:22

@NWolf: "az ÚJ szereplők garanciákat vállalnak bizonyos dolgokra (fizetésnövelés, "

Fizetésnövelés? Az államcsőd szélén? Erre legyen politikai garancia, és ez lesz a demokrácia? Ha valami nagyon nagy veszély, akkor ez. Hogy az embere még mindig nem hiszik el, hogy nincs ingyen pénz. És amikor egy új párt ezt újra tudtukra adja megszorítások formájában, akkor ugyanúgy elveszti a népszerűségét, mint az MSZP tette és a Fidesz teszi.

szájhúzó kutya · http://szajhuzokutya.blog.hu 2012.01.11. 09:10:06

Ez ugyanaz a posztkomcsi, tapló követelődző tempó, mint Orbáné vagy Gyurcsányé, csak még gyengébb realitásokkal.

Pár tízezres támogatottsággal lehet nagy ricsajt csapni, elájulni magunktól, de a parlamentbe ez édes kevés!

Jó lenne ha mind a "régi" mind az "új" baloldal, felismerné, hogy az osztódással szaporodás hosszútávon nem túl célszerű stagnáló támogatptság melett és a fidesz eget verő arroganciája ellenére is a fideszről lemorzsolódó szavazók, nem a baloldalt hanem a bizonytalanokat vagy a Jobbikot erősitík. Szerintem lehet, hogy valamit nem jól csinál a pesti lib értelmiség és az szdsztől örökölt kommunikációs technikák továbbra sem müködnek! Persze sértett arccal körbejárni és fasisztázni mindenkit aki nem ért veletek egyet esetleg nemzeti, urambocsá még keresztény is egyszerű, meg már a rutin is megvan és külföldről így is csurran-cseppen, lehet kutatgatni, konferenciázni, juhéjjj... Csak ez pont olyan hazug, értéktelen, gyűlöletkeltő szélsőséges politika mint a Jobbiké, csak a másik oldalon!

a jéghegy alja 2012.01.11. 09:30:19

A cikk azon részével egyet tudok érteni, hogy a jelenlegi pártokkal nem fog menni OVI leváltása. Az MSZP jócskán benne van abba, hogy idáig eljutottunk, az LMP aranyos, kedves emberek gyülekezete de nem több, a Jobbikot hagyjuk. Kell VALAKI aki ki tud állni és tudja mondani a zembereknek, hogy mi a szitu. Egy karizmatikus, szimpatikus, értelmes, a nagy többég által elfogadott és támogatott EMBER, egy Lech Walesa. Én jelenleg egy ilyet sem látok, de ha van akkor most rögtön jöjjön elő :) TI láttok most ilyen EMBERt? Ennek az EMBERnek azt is világossá kell tenni, már az elejétől!!!, hogy az átalakulás fájni fog. Nem lesz 50%-os béremelés a közszférában, se 15. havi nyugdíj, majd csak akkor ha a magyar gazdaság teljesítménye ezt lehetővé teszi, de addig k sokat kell dolgozni. De lehet választani vagy ez - mármint a munka és a demokrácia - vagy a Viktatúra. Én az előbbit választom, de abba se vagyok biztos, hogy ez a többségi vélemény.

dasilva64 · https://www.facebook.com/korulottemavilag 2012.01.11. 09:39:04

Civil ez, civil az, civil amaz - miért a politikus nem civilből lesz? Az annak születik? Nem véletlenül az is szakma? Amit jól csinálni csak akkor lehet, ha az ember ért hozzá? Automatikus, hogy a rendes civil ember politikus lesz, és átmegy korrupt, morálisan zokni haszonlesőbe? Nem lehet, hogy azért ilyen, amikor politikus, mert egyébként is az? Civilként is?

Amúgy nem szeretnék civil országvezetőt, külügyminisztert, gazdasági minisztert, stb. Abból nagy baj lenne....

kamill77 2012.01.11. 15:44:16

@rockseiaXLL:

"Nem kéne ezt hagyni, össze kell végre fogni!"

az összefogás szó értelmét veszti, ha nem akarsz valakikkel összefogni...

egyébként tulajdonképp kik ellen is akarsz összefogni?

kamill77 2012.01.11. 15:48:15

@Upsz:

"A civileknek csak a kontrollt kell megőrizniük a politika fölött, hogy ha rossz irányba mennek a dolgok, akkor azonnal beavatkozhassanak."

hát igen, ezért is furcsa, hogy miközben a milla pl folyton azt üzeni, hogy nem a fidesz leváltása, hanem politikájának megváltoztatása a célja, addig a jelenlegi ellenzék felé nem íly engedékenyek, annak mégiscsak a leváltására törekszenek, vagy másként szólva - amennyiben nem óhajtanak párttá alakulni, indulni a választásokon, gyakorlatilag az ellenzékiséget akarják törölni... ennek mégis mi értelme volna? azon túl, hogy gyönyörűen kiépíthető vele az állampárti struktúra... a "kuss vagy én beszélek" filozófia mentén.

kamill77 2012.01.11. 16:34:48

@Psyman:

"meg lehet lépni olyat, hogy államosítsák a bankbetéteket, vagy bármilyen diktatúra-szerűséget kiépítsenek? Szerinted hagyni fogják ezt kívülről?"

a bankbetétek államosítása az államcsőd része, nem feltétlenül a diktatúráé... így kezelik le. az államcsőd nem tilos. hülyének lenni szabad, csak nem éri meg. a diktatúra másféle csőd elsősorban. a demokrácia csődje.

attól még, hogy diktatúra nem lesz, államcsődöt még kaphat a polgár a nyakába...

egyébként Timosenko történetéből is látszik, hogy lehet kiszolgáltatott helyzetben is diktatúrát építeni kényelmesen. a világ figyelme hamar elfordul, ha más, számára fontosabbnak vélt ügy kerül a látóterébe.

kamill77 2012.01.11. 16:50:53

@szájhúzó kutya:

"a fidesz eget verő arroganciája ellenére is a fideszről lemorzsolódó szavazók, nem a baloldalt hanem a bizonytalanokat vagy a Jobbikot erősitík. Szerintem lehet, hogy valamit nem jól csinál a pesti lib értelmiség"

nagy a baloldalon a széthúzás. ez lehet az ok.
talán a jobbiknak határozottabb üzenetei vannak. markánsabban van jelen javarészt használhatatlan megoldási lehetőségeivel együtt is, mint a teszetosza, egymással acsarkodó baloldaliak. a baloldalin nincs markáns jelenlét. a széthúzás okán. amennyiben a baloldal összefog, markánsabbá válik.

egyébként a fideszből kiábrándultaknak csak elenyésző része voksol a jobbikra. többségük ugrásra készen áll, hogy behúzza az ixet. csak még nincs hova. állítom, hogy a lemorzsolódók nem véletlenül várakoznak és nem véletlen, hogy lemorzsolódtak, csalódtak és nem véletlen, hogy az óriási lemorzsolódásnak csak egy apró morzsája jut a jobbiknak... a többség a baloldal rendberakására vár... ennyi.

viszont a 2014-es választásokon nem látok túl sok esélyt bármilyen új platform bejutására összefogás nélkül. a fidesz leváltására pláne semmi esély nem mutatkozna.

civilek egyedül biztosan nem jutnak be a parlamentbe. jelenleg nincs meg az a vákuum, ahol beslisszolhatnának. az emberek a szavazataikat csakis már létező pártokra fogják pazarolni, mert addigra akkora lesz rajtuk a nyomás, a fidesz leváltásának kényszere, hogy nem fognak kockáztatni.

Barragon 2012.01.12. 06:06:03

Ez a szerző szociológus????? Fogalma sincs, hogy mi az hogy "civil" és mi az, hogy politikai párt??? Apologéta egy lehetetlen "koncepció" védelmére! Technikai koalíció???? Ez még mindig a Karácsony- féle , Jobbikkal is kokettáló "összefogás"??? Ugyanakkor kijelenti, hogy sem az MSZP, sem a DK "nem demokratikus párt" Csak úgy kapásból minősít!!! Bezzeg az LMP, az "IGAZI DEMOKRATIKUS" párt!!! Röhej!! Gyanítom, hogy éppen egy Fi(de)sz szimpatizáns, akinek feladata a demokratikus erők összefogásának akadályozása!

Hígagyú 2012.01.12. 09:50:25

Ez az írás egyvalakinek kedvez, a fidesznek. AZon sem csodálkoznék, ha az agyament Schiffer írta volna. Az LMP-ről meg annyit, egyedül a fasorban sem lesznek, hogy ha így folytatják a schifferi marhaságok mentén. Az viszont a javukra legyen mondva (LMP-nek), hogy teljes erőbedobással toporognak egyhelyben. Sőt néha jó nagyokat ugranak, hogy ugyanoda essenek vissza, vagy hátrébb.

gipszjakabreg 2012.01.12. 15:28:20

"demokratikus ellenzék közösen állított képviselőjelöltjei rendre elbuknak, mivel egy töredékét lesznek csak képesek megszerezni a szavazóképes társadalom egyharmadát kitevő, a választójogával élni kívánó, de preferenciáiban és részvételében bizonytalan tömegnek."

nol.hu/archivum/tovabb_fogyott_a_fidesz-tabor
Ez a hajó elment. Az MSZP+LMP+DK tábor már magában elérte a Fidesz támogatottságát.

kamill77 2012.01.12. 18:19:24

@Barragon:

"Gyanítom, hogy éppen egy Fi(de)sz szimpatizáns, akinek feladata a demokratikus erők összefogásának akadályozása!"

Ott a pont!!

szita szita péntek 2012.01.13. 10:20:40

A cikk a civil világ dicsérete, félreértelmezése, felmagasztalása és kirekesztésül használata. (Ilyeneket mond: "Ha a civil szervezetek – az LMP, a Milla, a Szolidaritás, a Hallgatói Hálózat, és mások") Módosult tán a civil jelentése, csak nem figyeltem oda eléggé? Most valami olyasmit jelent, hogy "azok akiket szeretünk"?

A demokrácia, mint eszme szép, a "tiszta" és "jó" demokrácia idea. Egy olyan közösségben, ahol annak méretei miatt nem ismerhet mindenki mindenkit szükségképpen a pártok a választások főszereplői. Amint egy "civil" szerveződés a politika csináló szerepet vesz fel szükségképpen kénytelen magára ölteni a pártok jellegzetességeit. Félreértés ne essék: nagyon fontos a civil társadalom a mikroközösség életében, ám az azt meghaladó léptékben max. annyit jelent, hogy olyan politikai szereplő, aki kényelmi, vagy jogi okokból nem hajlandó pártnak nevezni magát. Ez a hozzáállás nekem képmutató.
Tetszik vagy nem tetszik, a következő választást is pártok fogják uralni, megnyerni. A napjainkra jellemző elfordulás lendületet ad a politika világán túli politika csinálás gondolatának, de ez csak látszat. Aki nagy összefogással választókra hajt a kormányzati pozíció megszerzése érdekében, az bezony a szememben párt, még akkor is, ha közjogi értelemben nem az.

A felvetett "technikai koalíció" nem más, mint hogy egy, a kormányzati hatalom megragadására képtelen párt úgy valósítja meg a céljait, hogy a többiek nyerik meg a választásokat helyette. Ugyanakkor ez is lehet jó dolog, már amennyiben a koalícióban részvevők érdeke egyezik. Márpedig ha a kétharmados törvények és az alkotmány "normalizálása" a cél, hát ha máshol nem, de a választási trv-ben egészen biztosan komoly érdekellentétek alakulnak ki.

Én úgy látom, hogy a "civil" szereplők a céljaik meghatározásánál többet akarnak, mint amennyire képesek. Adott esetben konkrét szervezet és felelősség nélkül meghatározni több több párt döntéseit, egyfajta pártok feletti pártként. Idea. Sokkal beláthatóbb célt kéne kitűzzenek maguk elé - adott esetben letenni a garast valamelyik párt mellett. Csak az a baj, hogy ezzel a gondlatkörrel leginkább az LMP állítható párhuzamba, akik egyszerűen kicsik a kormányváltáshoz. Amennyiben a "civil" szféra oly egységes és nagy, hát az LMP-nek sokkal komolyabb közvélemény kutatási eredményeket kéne hoznia - nem hoz.

A "technikai koalíció" szükségessége egyébként is megkérdőjelezhető. Amennyiben a demokratikus értékek megszilárdítását (visszaállítását) kívánó pártok többséget szereznek a választások során (még ha nem is ők nyerik azt, mert nem alkotnak koalíciót [pld. Fidesz 30%-kal kormányzó párt, MSZP+LMP+DK együtt adja ki a 70-et]) adott kérdésben simán egyetérthetnek és keresztülvihetik akaratukat a kormány ellenében.

szekátor 2012.01.14. 14:11:57

nem a hatalom felől kell közelíteni. Először is annak az 57%-nak kellene olyat mondani, amiből ők láthatnák, hogy az LMP-T ÉRDEKLI A SORSUK. Sem a demokrácia untig hangoztatása, sem a tudományos szintű fejtegetések nem érhetik el azt a célt, hogy ezt a hatalmas baloldali tömeget megragadják. SZEPESI EZT ÍGY MONDTA VOLNA. ANDRIS! ÜRES A BALOLDAL!!!

Fritz David 2012.01.14. 18:52:43

Megfigyeltem azt az érdekes tendenciát, hogy a "civil" szót gyakran használó cikkek általában értelmetlen süketelések.

"A roadshow főbb eseményei DEMOKRATIKUS ELLENZÉK tacepaok alatt, Mesterházy Attila és Gyurcsány Ferenc celebrálásával zajlanak majd. Felejthetetlen kép lesz, biztosan. Végül, a szomorújátékba forduló harmadik felvonásban, a demokratikus ellenzék közösen állított képviselőjelöltjei rendre elbuknak"

Hát akkor tessék keményen dolgozni a "civil mozgalomban", hogy ne bukjanak el! Az "egymillióan..." csoport ugyanaz, mint a Fidesz polgári körei: "civil mozgalom", mely segít egy párt kampányát megszervezni, elmélyíteni a párt "társadalmi beágyazottságát", ahogy mondani szokás. Ez a mostani "civil mozgalmak" egyetlen lehetséges szerepe. Aki valami mást képzel, annak fogalma sincs a politikáról. És ez a szerző szociológus?!?

Andráska8 2012.01.14. 21:34:52

@Barragon: Miért, a Fidesz nem blogolhat? :)

szita szita péntek 2012.01.15. 15:19:31

@Fritz David: "És ez a szerző szociológus?" - Hát, lehet. Én valahogy úgy látom, hogy a szociológusok a politika terén idealisták. A reáliálkat a politológusokon kell számon kérni.

tibapó 2012.03.24. 12:35:41

Sajnos a mai politikai berendezkedésben nem sok tér jut a civileknek. És ráadásul a pártok erre még rá is játszottak. De!

1. nem értek eget azzal, hogy a civileknek kellene programokat csinálni. Egy fenét! Legfeljebb más pártok ígért programját mérlegre tenni és ha tetszik, hatalomhoz juttatni, majd a program betartását és/vagy beválását számon kérni.

2. És ehhez sok mindenben más, a maitól eltérő politikai berendezkedés kell, mármint hogy a civilek ezekbe a dolgokba tényleg érdemben és garantáltan bele tudjanak szólni. De ehhez sem kell új programokat kitalálni, mindössze máshol és/vagy máskor jól bevált demokratikus intézményeket feleleveníteni.

Gondolok itt elsősorban a népszavazások kiteljesítésére, a második kamarára (pártmentes korporatív felsőházra), magára egy ökumenikusan kialakított alkotmányozó nemzetgyűlésre, és arra, hogy a pártok valóban nagypolitikával foglalkozzanak csak. Vagyis a települési önkormányzatokban ne kaphassanak szerepet, csak a civil egyéni jelöltek. Ez tulajdonképpen továbbgondolása a valamikori négyigenes népszavazás egyik fajsúlyos elemének (munkahelyekről vonuljanak ki a pártok) másrészt megvalósítja a szubszidiaritás sokunk által vallott/áhított elvét.

tibapó 2012.03.24. 12:39:56

@tibapó: Egyszóval: részvételi demokráciát! És totális civil kontrollt a pártok felett!
És akkor mindegy, milyen koalíció regnál, ha betartja a konszenzusosan kialakított alkotmányt, felőlem akár még alkotmányos monarchia is lehet itt. Nem az a fontos, hogy az ország első emberét miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, kormányzónak, királynak, vagy akárminek hívják, hanem hogy demokrácia legyen.

tibapó 2012.03.24. 13:10:49

Gyakran mantrázzák felkentjeink: "Civilek ne politizáljanak!"
Igen ám, de a civil politizálás terepe, a nagypolitika helyett a helyi közéletben van (lásd szubszidiaritás)!

A "piszkos pártpolitika" és "helyi közéleti politizálás" közötti különbség látványos példájára hadd meséljek el egy esetet:

2007 nyarán a Szolnoki közgyűlés városgazdálkodási bizottságában városfejlesztésről szólt a napirendi vita, nevezetesen arról, hogy kell-e a városi élményfürdő közepébe fedett sportuszoda. A civil képviselő indítványozta, hogy az élményfürdő büdzséjéből vegyék ki a milliárdos tételt, és inkább annak feléből újítsák fel a városi sportuszodát.

A bizottság elnöke (xy párt képiselője) a javaslatot elvben támogatta, mint mondta : "lokálpatriotaként meg is tudná szavazni...". - Majd a tényleges szavazáskor szigorú pártfrakciófegyelemben a javaslat ellen szavazott....

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2012.03.24. 16:17:08

@tibapó:
Már megbocsáss, de a párt definíciójában nincs ott, hogy "párt az, amelynek frakciója "szavazáskor szigorú pártfrakciófegyelemben" egységesen voksol.
Ez csak egy IDE'tlen szokás.
Én el tudnék képzelni egy olyan különleges pártot, amelynek képviselői pontosan a párt tagjainak megismert véleménye arányának megfelelő arányban szavaznak igennel ÉS nemmel egy-egy előterjesztésre...
Sőt, ezt a fajta beleszólást "bázisdemokratikusan" kiterjeszteném még a pártom szavazóira is!
(-és tudod mit, meg is csinálom;))

tibapó 2012.03.24. 16:32:38

legyen szerencséd hozzá :)

Szúrófény 2012.09.16. 15:45:47

2002 Brassóban barátoknál. Mész választani? kit választasz? "majd akkor, ha majd abba kell, melyiket agyonlőni, melyiket felakasztani?"
süti beállítások módosítása