Támogasd a Millát!

Támogasd a Millát!

A Millát továbbra is csak veletek együtt tarthatjuk mozgásban, csak így működik. Csak rátok számíthatunk! Kérjük, ha van rá lehetőségetek utaljátok át egy-két órányi munkabéreteket támogatásként, persze ha nagyobb összeg jön, azt különösen köszönjük!

Köszönettel:

a Milla szervezői

Millamédia Nonprofit Kft. (CIB Bank)
HUF: 10700244-67439111-51100005
HUF IBAN: HU85 1070 0244 6743 9111 5110 0005
EUR: 10700244-67439111-50000005
EUR IBAN: HU43 1070 0244 6743 9111 5000 0005
USD: 10700244-67439111-50100002
USD IBAN: HU22 1070 0244 6743 9111 5010 0002

Egymillióan a magyar sajtószabadságért a Facebook-on

Csigó Péter: Mit akarnak a politikailag bizonytalan internetezők? 6 tézis.

2012.08.08. 18:50 uj_szerzodes

Nem egy vágykép, de adatokkal igazolható tény, hogy a politikai bizonytalanok és az új pártok, mozgalmak szimpatizánsai a politikai tér azonos szegletén helyezkednek el. De kik alkotják a politikailag bizonytalan internetezők óriási tömegét? Többek között például a Fidesz kiábrándult szavazói. A Fideszt az elmúlt év során otthagyta szinte minden olyan szavazója, aki az európai értékrendszerrel azonosul. Azon szavazók között, akik 2012-ben is kitartanak a Fidesz mellett, mindössze 13%-nyian vallják magukat európainak. Ezzel szemben a Fideszt 2011 eleje óta elhagyók 52%-a európainak tartja magát. Az online társadalom egészében 40% a magukat európainak vallók aránya. Az EU elleni szabadságharc eredményeképpen a Fidesz mai bázisa leginkább egy Európa-tagadó pártéhoz hasonlít. A helyzet extremitását jól érzékelteti, hogy még az EU-zászlót égető Jobbik táborában is találunk 25%-nyi „európait”. 

Varga Vince logója egy 2005-ös konferenciához

Két hete egy háromrészes cikksorozatban érveltem amellett, hogy a magyar társadalom internetező felében a politikai tér három-pólusúvá vált: megjelent egy nagy méretű választói tömeg, amely ideológiai értékválasztásait tekintve egyaránt elkülönül a Fidesz és a Jobbik hívei alkotta „nemzeti jobboldali” pólustól, és az MSZP-s – DK-s szavazókból álló „szocialista baloldali” pólustól. Az új pólust a „radikális demokratikus megújulás pólusának” neveztem el, azért, mert e választói tömegben találhatók az elmúlt 20 év politikai osztályából kiábrándult szavazók, mert e tömeg tagjai nagyon kis arányban szavaznának vissza a Fideszre vagy az MSZP-re, és mert e póluson találjuk az új rendszerváltást követelő demokratikus pártok, mozgalmak (mint az LMP, a 4K! vagy a Milla) szimpatizánsait. Ez utóbbiak értékrendje – érveltem közvélemény-kutatási adatokra hivatkozva – nagy átfedést mutat a politikailag bizonytalanok értékrendjével: az új pólus tábora az európai, zöld, polgári és liberális értékekkel azonosul.

Elemzésem nagy figyelmet kapott, elismerést és kritikát egyaránt. A legnagyobb elismerés mindenképpen az, hogy e hét vasárnapján, az ökopolitikai nyári egyetem záró plenáris ülésén az új politikai pólus kialakításának lehetőségeit vitattuk meg több érintett szervezet képviselőjével. Kritikai hozzászólásokból sem volt hiány. Ezek egy része azt vonta kétségbe, hogy a politikailag bizonytalanok valóban az általam bemutatott új póluson helyezkednek el. E kritikát legélesebben Török Gábor fogalmazta meg blogján, amely kétségtelenül a legolvasottabb és a legnagyobb tekintélynek örvendő politikai elemzői orgánum. Török írásomat egy vágyvezérelt gondolatmenetnek tartja, s e véleményét a következőkkel magyarázza: „az ismertetett adatok engem nem győztek meg arról, hogy ezek a szavazók kizárólag az LMP-4K!-Szolidaritás színre lépésre várnak”. Ebből aztán adódik is a következtetés: állításom, mely szerint a bizonytalanok az új póluson helyezkednek el, nem pedig a pólusok közötti térben, nem különbözik „a korábbi futottak még pártok hasonló kincstári optimizmusától”, ezért „nem is annyira a helyzetről, mint inkább az elérendő célokról szól a munka”. Ez a kritika a tanulmány elevenébe vág, hiszen a célom épp az volt, hogy ne pusztán csak egy tetszetős víziót rajzoljak a politika új pólusáról, hanem az elérendő célokat a mai, empirikusan megfigyelhető helyzet fényében fogalmazzam meg.

Továbbra is azt állítom: nem egy vágykép, de adatokkal igazolható tény, hogy a politikai bizonytalanok és az új pártok, mozgalmak szimpatizánsai a politikai tér azonos szegletén helyezkednek el. Ez semmiképp nem jelenti, hogy ma a bizonytalanok „kizárólag az LMP-4K!-Szolidaritás színre lépésre várnak”, de ezt nem is állítottam. Török Gábor itt olyasmit tulajdonít nekem, aminek pontosan az ellenkezőjét állítottam. Elemzésem 3. részében ugyanis épp azt mutattam be részletesen, hogy a politikai bizonytalanok jó része nem állt be az új politikai erők mögé – annak ellenére, hogy e pártok-mozgalmak szavazóival hasonló értékeket vall. Kár ezért a félreértésért, még akkor is, ha ebben valamennyire én is ludas vagyok. Elismerem, hogy a demokratikus megújulás új pólusának potenciális bázisáról, a párt nélküli kiábrándultakról túl általános képet rajzoltam. Lépjünk hát egy lépéssel közelebb a politikailag bizonytalan internetezők óriási tömegéhez! Kik ezek az emberek? Egy homogén tömböt alkotnak? Még ha a nagy átlagot tekintve az új póluson állnak is, nincsenek-e a baloldalhoz és a jobboldalhoz húzó alcsoportjaik, amelyek 2014-ben automatikusan visszacsorognak majd a két másik politikai pólus pártjaihoz?

Hat állítást fogalmazok meg a pártot nem választó internetezők csoportjáról.

1. A politikailag bizonytalan internetezők valóban túlléptek balon és jobbon.

64 százalékuk nem szavazna a Fideszre, és csak 7%-uk tartja valószínűnek, hogy 2014-ben a kormánypártra szavazzon. Ugyanezek a számok a Jobbik esetében 58 % versus 7%, az MSZP esetében 54% versus 9%. A bizonytalan szavazók 61%-a középre helyezi magát a bal-jobb skálán, 22%-uk jobboldali, 18%-uk baloldali. Ezzel szemben csak 39%-uk zárja ki, hogy az LMP-re szavaz, és 16%-uk valószínűsíti. 7%-uk szavazna a 4K!-ra, 11%-uk a Szolidaritásra, és 13%-uk a Millára, ha e szervezetek párttá alakulnának (a felvétel 2012 januárjában történt, ekkor a 4K! Még nem volt bejegyzett párt). E számokat természetesen nem adhatjuk össze egymással: a bizonytalanok körében nagy átfedést mutat a Fidesz és a Jobbik „valószínű” szavazói bázisa, s ez igaz az új pólus szervezeteinek szimpatizánsi körére is.

2. A szocialisták minimális tartalékkal bírnak az online bizonytalanok körében.

Alig találtunk olyan bizonytalan válaszolót, aki nagyobb valószínűséggel szavazna a szocialista baloldal pártjaira 2014-ben, mint az LMP-re, Millára vagy a 4K!-ra. A párt nélküli online szavazók 4%-a valószínűsíti, hogy a régi baloldal valamelyik pártjára (MSZP, DK) szavazzon, ám ugyanezek az emberek ugyanilyen valószínűen szavaznának az új pólus pártjaira, mozgalmaira is.

3. Az online bizonytalanok tábora nem homogén, a „demokratikus megújulás” pólusának szívét alkotó alcsoportok elkülönülnek a jobboldali értékek/pártok felé nyitottabb, és a politikailag passzív alcsoportoktól.

Az online bizonytalanok közt kevesen valószínűsítik, hogy a Fideszre vagy a Jobbikra szavaznának 2014-ben (együttesen a bizonytalanok 10%-a, vagyis az összes választó 3%-a). Ennek ellenére – a szavazási szándékok, és a politikai értékrend alapján – elkülöníthetünk a jobboldal felé húzó bizonytalan alcsoportokat, apatikus alcsoportokat, és a demokratikus megújulás valódi tartalékát alkotó alcsoportokat.

Vessünk egy pillantást a politikailag bizonytalan internetezők táborának alcsoportjaira! A táblázatban az adott alcsoportok súlyát mutatom be a teljes online népességen belül, és azt, hogy az adott csoportok tagjai milyen értékekkel azonosulnak. A táblázatban látható, hogy az egyes alcsoportokban melyik értékcímkével azonosultak a legtöbben (azon 9 értékcímkét tekintve, amelyek közül minden megkérdezett 2-t választhatott). Bemutatom azt is, hogy az alcsoportok tagjai miképp helyezték el magukat a bal-jobb skálán és a mérsékelt-radikális skálán.

csigotable_1.jpg

 

4. A Fideszt 2011-ben elhagyta az európai értékekkel azonosuló szavazóbázis egésze és a polgári értékeket vallók jelentős része.

A Fideszt az elmúlt év során otthagyta szinte minden olyan szavazója, aki az európai értékrendszerrel azonosul. Azon szavazók között, akik 2012-ben is kitartanak a Fidesz mellett, mindössze 13%-nyian vallják magukat európainak. Ezzel szemben a Fideszt 2011 eleje óta elhagyók 52%-a európainak tartja magát. Az online társadalom egészében 40% a magukat európainak vallók aránya. (Fontos megjegyeznünk: ezek az értékek azt mutatják, hogy hányan sorolják be az „európai” értékrendet a számukra legfontosabb két érték közé. Ez egy jóval pontosabb becslés annál, mintha általában megkérdeztük volna: „ön európainak tartja-e magát”. Ez utóbbi kérdésre biztosan sokkal több igen választ kaptunk volna, ám ezek nagy része motiválatlan, nem valódi elköteleződésből fakadó „igen” lett volna.)
Az EU elleni szabadságharc eredményeképpen a Fidesz mai bázisa leginkább egy Európa-tagadó pártéhoz hasonlít. A helyzet extremitását jól érzékelteti, hogy még az EU-zászlót égető Jobbik táborában is találunk 25%-nyi „európait”. Az elmúlt napok belpolitikai viharai arról tanúskodnak, hogy a Fidesz folytatni fogja azt az Európa-ellenes politikát, amely – adataink szerint – nagy szerepet játszhatott a fideszes szavazóbázis összeomlásában.

A Fidesz nagy veszteségeket szenvedett el a magukat polgárinak, nemzetinek és jobboldalinak vallók körében is: a pártot elhagyók az online társadalom átlagánál jóval magasabb arányban azonosulnak ezekkel az értékcímkékkel. Különösen fájó lehet a polgári Fidesz egykori híveinek, hogy ma már egyértelmű: nem ez a párt fejezi ki a magyar társadalom vágyát a polgárosodásra, modernizálódásra. Míg 2011-ben a magukat polgárinak" valló internetezők majd egyharmada még a Fidesz szavazója volt, 2012 elejére már csak 19%-uk. 2012-re a „polgárok” 15%-át az LMP tábora és az új pólus erőire valószínűen szavazó bizonytalanok tábora szívta fel. A polgári értékekkel azonosulók 18%-a az apatikus, nem szavazó választói szegmensekben található, további 15%-uk pedig „hezitáló bizonytalan” (mint látni fogjuk, e csoport is az új pólus bázisának tekinthető).

5. A bizonytalan internetezők körében a párt tartalékait csalódott fideszes szavazók alkotják, ám ezek többsége vagy teljesen kiábrándult a politikából, vagy nagyon mást gondol a világról, mint a Fidesz megmaradt szavazóbázisa.

A Fidesz legkönnyebben a tőle 2011 óta elpártolt, hezitáló bizonytalanokat mozgósíthatja, valamint azon bizonytalanokat, akik azt valószínűsítik, hogy a jobboldalra szavaznak 2014-ben. E két alcsoport együtt a teljes online társadalom 6%-át teszi ki. Ahogy a választási kampány intenzifikálódik, úgy fog e szavazók egy része visszacsorogni a Fideszhez. Tévedés lenne azt gondolni azonban, hogy mindegyikük visszatér a Fideszhez – ehhez a jelenlegi Fidesz politikája túlzottan bezárkózó és Európa-ellenes. Az európai értékrend kulcsfontosságú e bizonytalan csoportok számára. A „valószínűleg jobbra szavazó” bizonytalanok csoportjának 68%-a azonosul az európai értékekkel – ez az alcsoport messze a „legeurópaibb” az összes vizsgált szegmensben (még az LMP és a DK szavazói is „csak” 55-59%-ban tartják magukat európainak). Jelenleg úgy tűnik, a jobboldalon a választási verseny a kuruckodásról szól majd, a keleti modellről, az erőt szomjazó félázsiai kultúránkról, a dekadens Nyugatról – mindarról, ami a Fideszhez legközelebb álló bizonytalan csoportokat elidegenítette a párttól.

Az apatikus nem-szavazók között a Fidesznek nincs sok keresnivalója. A „biztos nem szavazóknak” például csak 13%-a vallja magát jobboldalinak, 15%-a radikálisnak, ám 44%-uk európainak. A Fidesz jelenlegi táborában a jobboldaliak aránya 67%, a radikálisoké 34%, az európai értékrenddel azonosulóké pedig csak 13%. A másik apatikus alcsoportban, akik fontolgatják a szavazást, de a jelenlegi parlamenti pártok egyikére sem szavaznának, a Fidesz találhat még 1-2 százaléknyi szavazót. Ebben a csoportban az átlagnál magasabb a magukat nemzetinek és polgárnak vallók aránya. Közülük többeket aktiválhat a Fidesz nemzeti retorikája, még akkor is, ha ma még nem kérnek egyik parlamenti pártból sem. De ugyanez a csoport reagálhat a legfogékonyabban az új politikai formációkra, a parlamenti pártoktól és a régi ideológiai vitáktól független kezdeményezésekre is.

6. A bizonytalan internetezőkért folytatott versenyben a demokratikus megújulás pólusának pártjai vannak a legjobb helyzetben.

Az online bizonytalanok 45%-os tömegében 5%-nyi választó valószínűsíti, hogy a demokratikus megújulást képviselő erőkre szavaz (és nem szavaz az MSZP-re, DK-ra), további 4% egyaránt valószínűsíti, hogy a régi baloldalra, és hogy a demokratikus megújulás erőire szavaz. Ez a két alcsoport értékrendjét tekintve tökéletes átfedést mutat az LMP-szavazók, Milla és 4K! szimpatizánsok  (európai, polgári, zöld, liberális) értékrendjével.

Mi a helyzet azonban a „hezitáló bizonytalanok” 17%-os tömegével? A legbiztosabban azt állíthatjuk, hogy elutasítják mind a nemzeti jobboldal, mind pedig a szocialista baloldal hívószavait. Csak 14%-uk tartja magát jobboldalinak (szemben a Fidesz tábor 67%-ával), csak 9%-uk radikális (szemben a Jobbik tábor 46%-ával és a fideszesek 34%-ával), csak 6%-uk szocialista (szemben az MSZP-szavazók 42%-ával). Átlagon felül, de nem kiemelkedő mértékben azonosulnak a demokratikus megújulás pólusának értékeivel. Az online társadalom átlagánál jóval liberálisabbak, kissé európaibbak és zöldebbek, és az átlaggal azonos arányban vallják magukat polgári értékrendűnek. A hezitáló bizonytalanok értékrendjüket tekintve az új póluson állnak: a demokratikus megújulás pártjainak, mozgalmainak e 17%-os csoport megszólításában, meggyőzésében, aktiválásában kell jeleskedniük a következő évek során.

Összegzés

A nem szavazó bizonytalanok a három pólus között, a szavazni kívánók túlnyomó többsége azonban a demokratikus megújulás pólusán helyezkedik el.

Az elemzés végén bemutatom, hogy a bizonytalanok alcsoportjai hogyan helyezkednek el azon – az olvasó számára talán már ismert – kétdimenziós térképen, amelyen a politikai közvélemény három pólusát mutattam be. A korábbi cikksorozat második részében az egyes értékekkel azonosuló emberek csoportjait, valamint a pártpreferencia-csoportokat ábrázoltam, egy olyan statisztikai eljárás segítségével, amely az egyes érték-preferenciák és pártválasztások közötti vonzásokat és taszításokat a lehető legpontosabban fejezi ki, közelségek és távolságok formájában. Most ugyanezen a térképen, ugyanezzel a statisztikai módszerrel ábrázolom a bizonytalan internetezők alcsoportjait.

Az egyes érték-címkékkel azonosulók csoportjai és a pártválasztásukban bizonytalanok alcsoportjai a magyar politika új térképén (a térkép az egyes csoportok „átlagos” tagjának statisztikailag leginkább valószínű helyét mutatja).

politikai_terkep2.jpg

A térkép jól foglalja össze az eddig elmondottakat, ugyanakkor pontosítja is a korábbi részek helyenként elnagyolt állításait.

Mint láthatjuk, valóban vannak olyan bizonytalan alcsoportok, akik nem az új póluson, hanem a pólusok közötti térben helyezkednek el: ők a passzívak,  jelenlegi pártok egyikére sem szavazók, a biztosan távolmaradók. A „jelenlegi parlamenti pártokra nem szavazók” 7%-os csoportja például a politikai mező három pólusától egyenlő távolságra helyezkedik el – ott, ahol a bizonytalanok általában „lenni szoktak” – és feltehetően egy új erőre várnak, jöjjön az bármilyen irányból. A „valószínűleg jobboldali pártra szavazó” bizonytalanok 3%-os csoportját a nemzeti jobboldal és a demokratikus megújulás pólusa között találjuk. A „biztosan nem szavazók” csoportja (7%) az új pólus határvidékén helyezkedik el.

A többi bizonytalan alcsoport tagjai azonban – ők azok, akik valóban szavazni is fognak 2014-ben – egyértelműen a demokratikus megújulás pólusát erősítik. Még a „2011-ben fideszes hezitálók” 3%-os csoportja is az új póluson, annak perifériáján helyezkedik el. A másik három bizonytalan alcsoportot találjuk a demokratikus megújulás pólusának szívében. Értékrendjüket, és szimpátiáikat tekintve ezt az online társadalom negyedét kitevő tömeget tekinthetjük a demokratikus megújulás társadalmi bázisának. Nem elérhetetlen célkitűzés, hogy az új pólusra valószínűen szavazó bizonytalan alcsoportok (5%+4%) többsége mellett a hezitáló bizonytalanok (17%) mintegy felét mozgósítsák az új pártok-mozgalmak a következő másfél év során. Ha ez sikerül, akkor – az LMP jelenlegi 12%-os táborát beszámítva – az online társadalom 25%-át is maguk mögé állíthatják a demokratikus megújulás erői (ez a szavazáson ténylegesen részt vevő internetezők egyharmadát is jelentheti).

Egy felmérés persze nem a világ, különösen, ha online felmérésről van szó. Mégis, bármennyire kockázatos is ilyet mondanom – cáfolja, vagy igazolja állításomat, aki szeretné – a politikai tér átalakulása több, mint puszta vágykép. Adatok bizonyítják, hogy az online társadalom közvéleményében a magyar politika tere valóban három-pólusúvá vált, és hogy az online bizonytalanok többsége – és ezek mind politikailag aktív, szavazni kívánó bizonytalanok – nem a pólusok közt, hanem a demokratikus megújulás pólusán helyezkedik el. Az online társadalom kiábrándult polgáraiból felépíthető egy új politikai pólus, ehhez azonban az új pólus szervezeteinek erőt kell tudni felmutatniuk, egy erős politikai közösségként kell megjelenniük, amelyről a politikából kiábrándultak is elhiszik, képes változtatni a dolgokon. 

63 komment · 3 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://nemtetszikarendszer.blog.hu/api/trackback/id/tr894700047

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mit keres TGM a HVG-ben? 2012.08.10. 13:18:54

Szezonja van a balközép basztatásának, bárkik is legyenek azok, Tamás Gáspár Miklós például ki nem maradna belőle. Csak ő tudja, miféle morzsákat vet jutalmul az egykor jónevű filozófusnak a hatalom, ha csatlakozik a pampogókórushoz, amelyben olyan hit...

Trackback: Mit keres TGM a HVG-ben? 2012.08.10. 13:18:28

Szezonja van a balközép basztatásának, bárkik is legyenek azok, Tamás Gáspár Miklós például ki nem maradna belőle. Csak ő tudja, miféle morzsákat vet jutalmul az egykor jónevű filozófusnak a hatalom, ha csatlakozik a pampogókórushoz, amelyben olyan hit...

Trackback: Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.10. 12:14:18

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Disintegrator Rising · http://disintegrator.blog.hu/ 2012.08.10. 10:34:21

"Az online társadalom kiábrándult polgáraiból felépíthető egy új politikai pólus, ehhez azonban az új pólus szervezeteinek erőt kell tudni felmutatniuk, egy erős politikai közösségként kell megjelenniük, amelyről a politikából kiábrándultak is elhiszik, képes változtatni a dolgokon. "

na ez az ami nektek nem fog menni.

is 2012.08.10. 10:34:51

Szerintem is van pólus. Csak az LMP és kapcsolt részei (LMP+) ezt nem tudják képviselni, mert ebben a kisebb állam, a kapitalista nézeteket valló szavazók is jócskán benne vannak, szemben az LMP+ nagyobb állam, szocializmus világképével. Ha Bajnai fellép a kapitalista, kisebb állam jelszavakkal, akkor kell majd megnézni, hogy ez a pólus mennyire is LMP-szocialista, aminek a képviseletére ott van egyébként úgy a FIDESZ, mint az MSZP. Egyelőre az említett tanácskozás nem sok jóval kecsegtet a kapitalizmus irányába történő elmozdulásra.

Rwindx 2012.08.10. 10:39:12

Nem olvastam Török Gábor írását, de ezt elolvasva minden bizonnyal igaza van.

2012.08.10. 10:48:16

Dopeman és Váccpáör Dóri roppant vonzó lehet 80 IQ alatt. Ergo a Millára és a többi álcivil, SZDSZ-klón szervezetre épelméjű ember nem fog szavazni.

champagneM 2012.08.10. 10:49:01

ez olyan mintha Babarczy Eszter csinálta volna, alaposnak TŰNŐ okoskodás.

pánpéter 2012.08.10. 10:50:05

"Az online társadalom kiábrándult polgáraiból felépíthető egy új politikai pólus"

Jah, Hódmezővásárhelyen annyira jelen van az új pólus, hogy az őket megszólítani akaró erők még csak jelöltet sem képesek kiállítani!
Kérdem én, ebből a remek internetező online közösségből ki fog kopogtató cédulákat gyűjteni? Ki fog plakátokat ragasztani? Ki fog támogatni (anyagilag) egy ilyen formációt? Ki hiszi azt el, hogy ez a formáció képes kormányzó erőként megmutatkozni? Az, hogy Kónya Péter Kálmán Olgánál belemondja az elképesztően populista és demagóg dumáját a képernyőbe, hogy újra kell építeni a Köztársaságot, meg hiteles emberek kellenek, meg a politikusok a Köztársaság érdekében lépjenek hátra kettőt, attól ez még nem lesz kormányzó képes erő! Vidéki bázis, alapszervezetek, talpasok, segítők, aktivisták nélkül, tehát alulról építkező szervezeti felépítés nélkül ez halott ügy, aki pedig ezt nem látja - és Kónya nem látja, mert különben nem beszélne blődségeket - az sosem foglalkozott még politikával.
Az online, netező, kommentelő közösségből ilyen szintű következtetéseket levonni azt gondolom elképesztő ostobaság!
És hát láttunk már falon pókot! Szlovákiában meddig is élt az ilyenfajta koalíció? 4 hónapig? Kónya álomvilágban él, a Milla lejáratta magát, az LMP meg még jelöltet sem tud állítani! Ez kormányképes erő? Butaság.

balf.sz 2012.08.10. 10:53:11

A "rendszerváltás" óta eltelt kb. 23 év. Demokrácia. Pluralizmus. Szociáldemokrata, Magyar Demokrata, Szabad Demokrata, Fiatal Demokrata, Kisgazda, Öreg Demokrata, Szocialista, Kommunista, Lehet Másabbik, Jobbik, Rosszabbik, Balabbik, Koalíciós Demokrata, UFÓ stb. pártokkal. Sok jó nem született még belőle. Fejlődő ország lettünk. Visszafejlődő. Senki nem tudja (kevesen) már mi a jobboldali, és mi a baloldali. Azok a pártok, amelyek valamelyiknek vallják magukat sem azok, de még csak az ellenkezőjük sem. Valami más. Én sem tudom. A Párt önmaga fennmaradásáért küzd, mint szervezet. Pártérdekből-szerint-mentén. Sem választói-, sem nemzeti-/ország-/állam-/nép-/köz- (kinek mi tetszik)érdek szerint. Szerintem.Nem tudok választani, szavazni, felhatalmazni jelenleg. Ezekből? Négyévente elmegyek a fülkébe. Nekem senki ne mondja, hogy nem érdekel, lusta vagyok...
Arra kínosan ügyelek, hogy mindenképpen érvénytelen szavazatot adjak le. Mert ez a véleményem. Majd ha lesz mire/kire/miért. 23 éve várok. Még nem volt. Itt már mindegyik politikai erő-irány-érdek ment már egy vagy két kört is. Eredmény? A vörös szegfűre vagy a narancsra pedig nem lehet protest válaszként azt kitűzni új iránynak, hogy Budapesten biciklizés közben a buszsávot használva lehet e vízipipázni. Nem tudom...

irógép 2012.08.10. 11:01:29

Mire jó, ez az agyon elemzés???
Igen rengeteg a jobb és balliberális oldalból kiábrándultak száma. Mert akinek nem vallása a politika az rég kiábrándult.
A milla viszont olyan dolgokat csinál, amihez pont ezért nem fognak sokan csatlakozni. Illetve már csatlakoztak azok, akik maradtak liberálisnak vagy ballibnek, és mszp-szdsz után, most ebben reménykednek. Ami az ő szempontjukból jó, de széles tömegeket nem fog vonzani, mert lehet civil mozgalom, de kizárólag a balos és liberálisok civil mozgalma. Vagyis szűk látókörű, és vékony folyosón van, tehát széles körben nem lesz támogatottsága, ha ír még Csigó 100 elemzést, hanem.
Ma az országnak egy populista vezető kéne, aki összefogná kicsit a dolgokat, mivel a szervezetek képtelenek erre.

hehe64 (törölt) 2012.08.10. 11:02:25

Ha lenne olyan párt amelyik valóban a közösség(helyi/regionális/országos) érdekeit próbálja meg képviselni, ha lenne olyan párt amelyik az ország valódi gyarapodását állítja politikai fókuszába, akkor a mostani "bizonytalanok"(értsd tele van a hócipőjük a mai végletesen individualista kizsákmányoló politikai elittel) nem lennének bizonytalanok.

Nemjuteszembesemmijó 2012.08.10. 11:08:31

Én bizonytalan vagyok, de kb. annyira szavaznék rátok, mint az mszp/fidesz/jobbik hármasra, fajvédő köcsög hippik.
Az alternatív elnökválasztáson már megmutatkozott, mennyire vagytok komolyan vehető társulat.
A filmletiltósdi során pedig az, hogy mennyi fogalmatok van az ország társadalmi problémáiról.

Majd ha lesz kapitalista, szabadság DE egyben RENDPÁRTI pólus, majd szóljatok.

WhyCantITouchIt? 2012.08.10. 11:10:22

Van itt önbizalom rendesen, na nembaj, annál nagyobb lesz a pofára esés.:D Élvezet lesz nézni.
Már várom 2014 után a mucsaizást, hogy ez a magyar társadalom nem érett meg a nyugati típusú, européer, tudományos alapokon nyugvó demokráciára.
"A demokratikus megújulás pólusának tartalékai" :D
Álmodj királylány!

dr. Bubó 2012.08.10. 11:13:29

TG egy po:cs, nem kell vele törődni...

de ez a hosszu poszt is túlbonyolult, bár végig olvastam...
nekem jött ki belőle hogy mikor és hogyan takarodik a fides mafia...

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.08.10. 11:17:42

meg kéne alapítani a Magyar Hitel Pártot, amelynek fő programja a minél több hitel felvétele

tuti siker

menőmano 2012.08.10. 11:23:38

@dr. Bubó:

TG egy po:cs, nem kell vele törődni..."

Figyelj már picikét! Kapjál már a fejecskédhez, nagyon kérlek. Tudjad már, hogy mit írogatsz. Totális helyzet van nálad? vagy mi?van?!
OK?

VT Man 2012.08.10. 11:27:09

LMP, b++... azok, akik bezáratnák Paksot a zöldség nevében, hogy cserébe szén és olajerőművek fussanak?

Menjenek a francba!

Meg 100 ezer Forintos segély, közmunkapénz, ja persze.

Elijah_Baley 2012.08.10. 11:28:00

jó az illusztráció, olyan majakovszkiba öltött csegevara, de mi mást várjon az ember egy pár delíriumos hippitől?

is 2012.08.10. 11:30:58

@imperial: maradjunk annyiba, hogy nem a te IQ szinted. hogy aztán alatta vagy felette vannak-e, azt meg nem javaslom, hogy kipróbáld egy teszten. esetleg le találsz égni.

is 2012.08.10. 11:32:38

@WhyCantITouchIt?: nem kell várnod 2014-re, már Petőfi, Arany, Mikszáth, Ady, Széchenyi is megírta száz-kétszáz évvel ezelőtt, hogy csak magyar szerzőket mondjak. te is egy mucsai vagy, hogy ennek még örülsz is, és kéjesen döglesz a szarban.

is 2012.08.10. 11:33:58

@Mesemondó Medve: "szabadság DE egyben RENDPÁRTI pólus,"

rögtön a fehér DE egyben FEKETE pólus után következik ennek létrehozása, a tudósok már dolgoznak rajta, csakúgy mint a kör négyszögesítésén.

Megyko · http://www.szinkronrendezo.blog.hu 2012.08.10. 11:42:03

hehe:D mostmár egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez a milla valami médiahack:D. idáig is gyanakodtam de mostmár tényleg egyre több minden utal erre..

ugye az!?

champagneM 2012.08.10. 11:42:48

@is: atzt mondd meg inkább te szerencsétlen, hgy Darvas Ivánt miért hagyták le a hídfreskóról...:)))

dbeata 2012.08.10. 11:43:39

Bocsánat, de mi az, hogy "európai értékrendszer"? A kutatásban ezt elmondták a válaszolóknak?

Netuddki. 2012.08.10. 11:44:30

Na ezeket meg honnan szívtad? :P

Az első és legfontosabb, hogy az "új párt" rendbetegye a gazdaságot, főleg ezt az lqrt adórendszert.
Az értékek terén meg a legfontosabb, hogy ne dézsmálja a közpénz, sőt! Minden befizetett adóforinttal szépen számoljon csak el. Az állampolgárok érdekében dolgozzon és ne a saját kis életszínvonalának az átlag fölött tartásán.

Aztán ha a gazdaság már működik lehet ilyen környezetvédelmi meg hasonló dolgokkal foglalkozni...

VT22 2012.08.10. 11:48:01

"Az online társadalom kiábrándult polgáraiból felépíthető egy új politikai pólus"

Online társadalom nincs.
Magyar társadalom van.

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.08.10. 11:49:30

Szerintem ahhoz nem fér kétség, hogy valóban nagy a bizonytalanok tábora, akik szívesen támogatnának új politikai erőket szavazataikkal, de komolyan vehető program és hiteles jelöltek nélkül ez nem fog menni.

Mivel kevesebb mint két éve van hátra a választásokig, jó eséllyel kifutnak az időből és kb. a nagy semmire kérik majd a "demokratikus megújulás pólusának" szavazatait.

Nemjuteszembesemmijó 2012.08.10. 11:49:48

@is: A szabadság és rend nem zárják ki egymást, sőt a rend előfeltétele a szabadságnak.

Ha nem mered elhagyni a házad, mert már jönnek is betörni a megélhetésiek, nem vagy szabad.
Ha nem mersz kimenni az utcára éjszaka, mert jó eséllyel kirabolnak, olyanok, akiknek már rég a börtönben kéne rohadni lakat alatt, nem vagy szabad.

Ezt csak a köcsög ballib hippik (mint a milla is) nem értik, hogy a szabadság nem egyenlő az anarchiával, és azt sem tudják felfogni, hogy szabadság és rend kéz a kézben járnak.

Ellenben más idióta szabadságkorlátozásokat meg kell szüntetni. Úgymint drogfogyasztás. Nem ártanak senkinek, így a maffiát gazdagítja, rendőrségi kapacitásokat köt le, ahelyett, hogy a valódi bűnözőkkel foglalkoznának.

Ismerős az elv?: a szabadság addig tart, amíg nem korlátozod másokét. Ez a baj a honi ballibekkel, hogy elfelejtették a mondat második felét. Ennek az eredménye pedig csakis pusztulat és anarchia lehet.

telkoe 2012.08.10. 11:50:50

@champagneM: Korretül összefoglalod a lényeget :).
Szeretnénk még hasonlóan kidolgozott eszmefuttatást a Dopeman költészetéről és a vaccpávör mozgalom jelentőségéről a női magazinok horoszkópjaiban.

mrZ (törölt) 2012.08.10. 11:53:05

Miért gondolkodik mindenki pártokban?

Aki pártokban gondolkodik az a mostani helyzetet akarja konzerválni.

Mohamed 2012.08.10. 11:53:32

uj_szerzodes

Nem akarlak elkeseríteni, de mi ez az új kategória,ez az"európai" cucc
Remélem nem valami manipulatív faékegyszerűségű kérdéssor eredményeinek számotokra kedvező össszeollózásából vontátok le ezen sommás következetéseket,eredményeket,
mert akkor biza a drága zsidesz sorsára fogtok jutni.

És ha már európai:Mit értetek európai érték rend alatt
Ha az immár több mint ezer évers konzervatív keresztény és szigorú rendpártiságra alapozó kultúrkört
mely gyakorlatilag megalapozta a mai európát és visszahozta a római kultúrkörből azt amely hasznos,
vagy a több száz éves európai fehér szupremáciát amely hódítások és a nem fehér természeti népek európai fehér uralom alá hajtása során ki emelte az addig ázsiával veresengő európát és viág hatalommá, a fehér embert pedig a világ uraivá tette
és ezeknek következtében a multikulturakítást elfogadhatatlannak tartotta.
Akkor igen európai vagyok a leg teljesebb mértékben.

Viszont ha a mai szabados, csak a hedonizmusra építő és ezért a szabadság kifejezés mőgé bújó csak az alig 300 éve létező demokráciának is csak a liberális vállfaját egyedüli és üdvözítő megoldásnak tartó, multikiulti mániás langymeleg antikonzervatív, a médiamocsokban élvezkedő lieralizmust tartjátok európai értéknek akkor természetesen nem tartom magamat euópainak,

de akkor tubicáim az általaok kiábrándult fideszesnek mondott tömeg is úgy fog titeket otthagyni mint pár hónapja a zsideszt vagy jobbat mondok,annó a szadeszt a saját szavazói.

És még egy jó tanács: a rendszerkritikusság ne csak a NER lebontásáig terjedjen mert az semmi,
az igazi renszerkritikusság a mai USA EU kombó politikai és doktrínális status quója ellen is állást foglal és magával a liberális demokráciával és az atlantizmussal is szembe helyezkedik, a függetlenséget, nacionalizmust és a harmadik utas politikát preferenciának tartva,

Ezek fényében sajna a jobbik messze előz titeket.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.10. 11:54:24

A gond az, hogy az új pólus antiliberális értékek mentén látszik konszolidálódni, így vállalhatatlan.

Kutchek (törölt) 2012.08.10. 11:55:32

Aki 2006-2010 között csalódott a "baloldali demokratákban" vagy az aki most csalódik a NER-ben az miért menjen el megint szavazni 2014-ben.

Akinek van egy kis önbecsülése, meg van egy kis esze az már előre látja az elmúlt 22 év alapján, hogy bárkire is szavazott, kurva szar lesz felvállalni a voksát 2-3 hónappal a választás után.

Volt 6 választás a rendszerváltás után. A hetediknél már a retardáltaktól is meg lehet kérdezni, hogy "ej, vadász, miért jársz te ide"?

blz42 2012.08.10. 12:00:04

Ha van bármi remény ez előtt az ország előtt, az az, hogy sikerül megszervezni ezt az új pólust. Enélkül csak az egyhelyben járás megy tovább, a népek hülyítése és közben a közpénz szétlopása.

belekotty 2012.08.10. 12:09:18

@balf.sz: Fél-ázsiai, kérlek, fél-ázsiai!

belekotty 2012.08.10. 12:10:19

@endike: Te meg alapítsd meg a Magyar Adomány Pártot! :-))

dr. Bubó 2012.08.10. 12:10:51

@belekotty: én mint a hejesírás tudora... doktor bubó bubó....

EGYBE KELL ÍRNI... a félázsiait...

nem közel-kelet stb füldrajzinév... szerintem ez azavart meg...

féleszű ? ez megvan? félkezű ?

Karipapa01 2012.08.10. 12:15:23

Milyen új pólus? Nincs új pólus ! Egyszerűen az átlagemberek töke tele van azzal, hogy a rendszerváltás után 25 évvel a szeretett politikusaink még mindig politikai csatározásokkal, meg a mutyival foglalják el magukat, most már az "új"-nak minősített erők is. Vajon miért lehet az, hogy sok a ember által elfogadott politikus abban a pillanatban megváltozik, mihelyst bekerül a magyar-, vagy európai parlamentbe? Nem beszélve arról, hogy a közvetlen támogatói (esetleg egymást váltva) 25 éve ugyanazt a követ fújják, tehát ő is azt fogja fújni. Ez az egész csak egy néphülyítés és áldemokrácia.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.08.10. 12:15:54

Egyikre sem. Legyen az is egy érvényes szavazat!
2012.08.02. 18:03 IGe

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik lehetőségét. Gondolok itt a Tavasszal szavazz fasszal, Kétfarkú kutya pártra, Kalózpártra és a Névtelek mozgalomra is, akikhez talán ez a plakát is köthető. Ahogyan én is szavaznék, ha lehetne így érvényesen szavazni.

3. Bármilyen választáson, szavazáson lennie kell igen, nem és tartózkodom lehetőségnek. Tehát a listás szavazásnál is, az egyik pártra, egyik képviselőre sem választásnak. Az e nélkül lefolytatott választások lényegében választási csalások.

4. Hasonlóan, mint a gazdaságban a monopolellenes törvények, a politikában sem lehessen egyik pártnak és semmilyen tömörülésnek, vagy egyénnek sem 48%-ot meghaladó törvényalkotói és hatalmi befolyása. Ezzel el lehet kerülni a 1948-1989 tartó egypárti és a jelenlegi 2010-től tartó többpárti diktatúrát. A pártok inkább csak akadályozzák a közmegegyezést.

5. A parlament és a közvetett demokrácia egy elavult intézmény. Helyette meg kell teremteni a közvetlen és kiszélesített demokráciát. 200-400 ember sohasem dönthessen egy ország érdeke felől.Azok maximum a szavazásra feltett változatokat előkészíthetik és megvitathatják. Minimum 250 000 fő, sokkal gyakoribb váltásban, mint 4 évenkénti választás, szavazzon meg minden egyes fontosabb törvényt. Ennek lehetőségei már régen megvannak.

6. Ameddig átmenet van a közvetettből a közvetlen demokráciába, addig is az országgyűlésben minden szavazás titkos. Tilos és súlyosan büntetendő a frakciófegyelemből elvárt, vagy elrendelt szavazási rend. Jelenleg, a kötelező szavazás elrendelése miatt, elég lenne 4 embernek, egy-egy pártonként, ülni szavazáskor. A többi csak díszletnek ül, vagy alszik bent.

vilagnezet.blog.hu/2012/08/02/senkire_sem_ervenyes_szavazas

kuwert 2012.08.10. 12:35:06

@VT22: Magyar társadalom nincs.
online társadalom van.

flort 2012.08.10. 12:48:21

"Apu, miért futnak az emberek?
Mert a díj egy szép kupa.
És mindenki kap olyat?
Nem, csak az első.
Akkor a többi miért fut?"

Mérő László (akitől vettem a példát) erre azt írja, hogy mert futó, szemben azzal, aki el sem indul, azzal az ürüggyel, hogy úgyis csak 2-3 embernek van valódi esélye nyerni.

Ti ha jól értem nem indultok Lázárfalván. Akkor meg mit akartok tulajdonképpen? Hosszú posztokkal teleírni a netet?

Pilu · http://www.stonebridge.hu/pilu 2012.08.10. 12:55:51

Hazai internetpenetráció : "2011 harmadik negyedéves adatok szerint a korcsoport 61 százaléka
internetezik legalább havi rendszerességgel, ami csaknem 4,5 millió 15 évnél idősebb
internetezőt jelent...
...A naponta
internetező 15-69 évesek száma eléri a 3 milliót."
(forrás: nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio)

Nos, ha ebből a hárommillióból levesszük a szavazásra még nem jogosult 18 alattiakat, az ide-oda biztosan elkötelezett szavazókat, a kurucinfósokat, akkor biztosan marad vagy 1 millió bizonytalan, akikre ezt az elemzést alapoztad. Ami igazán örvendetes, de tekintve, hogy 8.2 millió ember voksolhat ma Magyarországon, ez kb. arra elég, hogy az LMP 8%-kal bent legyen a Parlamentben 2014 után. Viszont ott van az Alföldön hárommillió nyugger, aki nemhogy nem szörfözik, de TV-t is csak M1-et néz, és ők fogják eldönteni a választásokat. Ennyi a lényeg, a többi csak álmodozás.

zipe moha 2012.08.10. 13:01:46

Kedves Csigó Péter...elsőnek lenni vmiben mindig, nehéz sok a mindenáron konformista elme,tamáskodók,erőszakosan hiteltelenítők, egzisztenciálisan függők serege...mindenesetre,ha nem rettensz meg a világ természetes folyásától,TE már az új úton haladva progresszív teljesítményt vagy képes nyújtani...így tovább!!
"Adatok bizonyítják, hogy az online társadalom közvéleményében a magyar politika tere valóban három-pólusúvá vált, és hogy az online bizonytalanok többsége – és ezek mind politikailag aktív, szavazni kívánó bizonytalanok – nem a pólusok közt, hanem a demokratikus megújulás pólusán helyezkedik el. Az online társadalom kiábrándult polgáraiból felépíthető egy új politikai pólus, ehhez azonban az új pólus szervezeteinek erőt kell tudni felmutatniuk, egy erős politikai közösségként kell megjelenniük, amelyről a politikából kiábrándultak is elhiszik, képes változtatni a dolgokon. "
Ez az eszencia,s a hétköznapi Magyarország hétköznapi beszélgetései során bárki a bizonyítékára lelhet.

nemecsek ernő áruló 2012.08.10. 13:17:14

Nem lesz itt demokratikus megújulás, mert aki arra vágyik, már elhagyta, vagy 2014-ig elhagyja az országot. Itt maradnak a nyugdíjasok, a politikailag passzívak, és nácik. Ennek az országnak lőttek.

s 2012.08.10. 13:23:57

A bizonytalanokat a kötelező regisztrációval próbálják kicsinálni. Nincs is ezzel semmi baj, persze. Menjünk el regisztrálni. A baj azzal van, hogy regisztráció után viszont kötelezővé akarják tenni a szavazást. Gyerekek . . . szavazólapra ennyi lófaszt lerajzolva valószínűleg még nem láttatok, de ezt is ki kell próbálni egyszer.

A másik - nem demokratikus - húzás erre a névtelen szavazás eltörlése lenne. Érted? Rajzolgathatsz lófaszt matolcsy szájába, de ezt névvel kell vállalnod. Hajrá fidesz, hajrá Magyarország! Namostan, a csörlős IFA használata az akasztások során nem kíván regisztrációt. Igaz, nem is európai, de legalább regisztrálni sem kell. Ha ügyesen csinálod, még névvel sem muszáj vállalni.

Minden diktátor előbb-utóbb elbaszta valahol. Sokáig úgy nézett ki, hogy nem, de aztán végül mégiscsak. Magas állami szerepre készülőktől szemben elvárás, magas állami tisztséget betöltőknél meg - már csak a túlélésük miatt is - egyenesen nélkülözhetetlen ezen történelmi példák kellő részletességű ismerete.
Ne azért legyél demokrata, mert jó fej akarsz lenni. Azért legyél demokrata, hogy ha eljön az idő, élve hagyhasd el a politikai küzdőteret.

Pan Modry 2012.08.10. 13:28:51

En meg akkor megyek el szavazni ha lesz olyan part ahol a kormanyaspiransok 80%-a olyan lesz hogz lesz mogotte 5-10 eves vezetoi mult a VALODI (nem a Koka vagy Simicska fele haveri mutyi) versenyszferaban.

Csak azert mert a fidesz szar, nem fogok mas szarra sem szavazni, hanem nem megyek el.

Erdőtársulás 2012.08.10. 13:29:59

Én az LMP-nek nem örülök túlzottan. Szavazni csak azért is el fogok menni (így 12 év kihagyással), mert ez a előzetes regisztráció, választókörzet-átrendezés, határon túliak szavaztatása és társai igen feltolták bennem a pumpát. Ha más lehetőség nem lesz, Csigó úrék nekem megfelelnek, csak igyekezzenek letenni valamilyen konszenzuson alapuló, legalább középtávon értelmes tervet az asztalra.

Failer 2012.08.10. 13:31:34

Mi a faszom az a demokratikus megújulás?

Esetleg az, hogy végre olyan országban fogunk élni ahol a cigány, buzi vagy a zsidó nem kap több jogot mint a magyar?

Ahol a tévében megkúrják azt aki olyan igénytelen szart sugároz mint egy való világ, egy mounika show?

Ahol nem a multi az első hanem a kkv szektor?

Ahol kiállnak amellett, hogy európában ne egy kolonc ország legyünk? Ahol nem engednek meg olyanokat mint amit pl szlovákia csinál velünk?

Ahol ha bármely kisebbség bűnt követ el az őt befogadó többségi társadalommal szemben (gyk. magyar) akkor az benne szerepel a hírekben és nem eltitkolt infó lesz?

Ahol nem sipákolnak a sajtószabadság sérüléséről miközben ugyanúgy írhatnak bármiről mint elötte?

Ahol befejeződik a holokauszt kárpótlások végeláthatatlan kifizetése?

Ahol felelősségre vonják a rendszerváltás elötti bűnöző politikusokat és nem a mi adónkból fizetik a többszázezres nyugdíjukat/fizetésüket?

Ahol magyarnak lenni büszkeség és mindennél előrébb való? Ahol nem a multik, nem az eu, nem a szomszéd országok vagy épp a kisebbségeink az elsők hanem mi..

Ahol nem engedik a magyar földet külföldi kézbe?

Ahol visszaszerzi az állam azt amit kiprivatizált az mszp,szdsz éra a 90-es években plussz felelősségre vonják az ezen privatizációkra engedélyt adókat/intézőket?

És végül..

Ahol az ilyen igénytelen szar pártot mint az LMP, Milla, DK.. elzavarják a gecibe..

Folytathatnám, de ti szerintem már az első sornál elakadtok.. Sok sikert, a parlamenti küszöbért drukkolok.. csak az jingjang miatt.

zipe moha 2012.08.10. 13:32:57

...az előzőhöz azt még hozzátenném, hogy a három pólus léte s annak megállapítása abban a pillanatban nem ér semmit,ha egy autoriter politikai erő, a nemzet útkeresését korlátozó eszközökkel gátolja,majd a "kialakult helyzetre" tekintettel rendkívüli intézkedéseket vezet be...s végül eljut a 98%-os részvétel és a 94%-os párttámogatás valóságához!! A történelem számtalan bizonyítékát adta már,hogy a társadalmi demokrácia milyen módon alakítható át uralkodói viszonylattá.
A demokrácia ellenfelei számára NINCS korlát, tevékenységük az abszolút hatalom eléréséig,majd annak fenntartásáig...vagy a "falig" tart.Mértékletességre, belátásra apellálni ezen erők estében..az áldozati bárány szerepének tudatos felvállalásával egyenlő.A demokrácia falát mára már csak a demokrata megújulás pólus tudja(akarja) újjá építeni!Tehát a demokráciát megtartani akaróknak mihamarabb "egy erős politikai közösségként kell megjelenniük, amelyről a politikából kiábrándultak is elhiszik, képes változtatni a dolgokon."

iqfighter 2012.08.10. 13:36:26

@Mesemondó Medve: mennyire igaz! Ketten már vagyunk.

2012.08.10. 13:40:32

@félázsiai nemecsek ernő áruló: "Itt maradnak a nyugdíjasok, a politikailag passzívak, és nácik."

Ez azt jelenti, hogy viszitek magatokkal a libsiket/zsidókat/cigányokat/buzikat/drogosokat? :)
Ámen. Majd szellőztetünk utánatok.

lavór 2012.08.10. 13:44:26

Dicsérendő igyekezet már most elkezdeni a választási hadjáratot, csakhogy ott a bökkenő, hogy semmi más nem jön le, le kell váltani a FIDESZ-t, azt jóvan'. Sehol egy elfogadható személy, aki arcát is adná a párt mellé,egy gazdasági program, ,mely nem ígéretekből, magyar népmesékből áll,
hanem valami hihető, az ország javát biztosító tervre épülne. Úgyhogy hajrá, pont azokat nem tudják így megszólítani, akit szándékoznak.

2012.08.10. 13:48:03

@Failer: "Mi a faszom az a demokratikus megújulás?"

Ez számukra a balliberális hatalomátvételt és az ország maradék vagyonának kiárusítását jelenti, de hát erre mondják, hogy álmodik a nyomor :)

Karcolt lendület 2012.08.10. 14:05:22

@is:
Igen meglepő módon ezzel egyetértek.

@zipe moha:
Bocs, de mi a faszomat jelenti az, hogy "demokratikus megújulás"?
Az kiábrándult internetezőkben egy közös van: kiábrándultak. De ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz által szétkúrt demokratikusnak tűnő rendszert némileg rendbe kellene tenni. De nem értenek egyet gazdaságpolitikában - rengeteg úgymond kapitalista van a kiábrándultak között, akik nem a hajléktalanok pátyolgatásában látja a válságból kivezető utat. Emellett biztos van rajtam kívül is sok olyan, aki a büdös életben nem szavazna olyan alakulatra, amelyik jó eszdéeszes hagyományok szerint szembeköpve a saját liberális elveit betiltat egy bármilyen tendenciózus dokumentumfilmet. Szóval lehet reménykedni, de ez a társaság rohadtul nem alkalmas a Fideszből kiábrándultak megszólítására. Még az internetezőékére sem.

csillámpóni 2012.08.10. 14:38:53

Tényleg nem ártott volna a szerzőnek legalább egy szemeszter kutatásmódszertan, vagy valami kvantitatív módszerek tárgy az iskolában. Mert ez így valamivel kevesebb a semminél. Pofa kell hozzá, hogy ilyesmit "elemzésnek" próbáljon eladni valaki. Plusz a célközönség mélységes, buta, lenéző alulértékelése.

Ultracivil 2012.08.10. 16:00:22

Az elmúlt 23 évben Magyarország javait, termelő eszközeit totálisan lerabló, szétzüllesztő, népét egyáltalán nem képviselő, országvegetáltató csak nevében pártos, de a jobb/bal zsebeiket annál inkább képviselő önjelölt "elit" ELTAPOSÁSA A CÉL.

Ennek érdekében akár az ördöggel is lepaktálok és akár már Mari nénit, a takarítónőnket is megválasztanám az ország miniszterelnökének. Mert Mari néni nem lop, nincsenek hatalmi tévelygései, és mert tisztaságot és rendet akar.

Értitek bloggolók mindegy, hogy ki de ezek többé soha!

Nekem szükségem van az országomra, gyermekeimre, unokáimra. Itt az országban és nem külföldön.

Miután több ezer ember munkáját irányítottam, köztük éltem, dolgoztam, sokat beszélgetve velük pontosan tudom, hogy ez A KÖZÖS AKARAT. Egyszerűen szervezés kérdése és egy alkalmas hiteles Mari néni megtalálása szükséges.

Én készen állok!

inreallife 2012.08.10. 17:55:21

érdekes felmérés. érdekes, hogy ez egy felmérés. már maga a reprezentatív része is vicckategória. hogyan lettek kiválasztva a választ adók? volt az indexről egy link, hogy kérdőív?

következő, mi köze ennek a teljes társadalomhoz?
már a bal-közép-jobb is furcsa felmérés a 21. században, pláne magyarországon. leginkább azért szoktak 4 választási lehetőséget adni, hogy ne lehessen középre menekülni.
ennek fényében még nehezebben értelmezhető a mérsékelt-közép-radikális tengely. mit jelent a mondjuk ebben a konstellációban a közép? basszunk oda, de csak egy kicsit?
az európai, mint fogalom is kicsit tág.
miért éppen az első két helyre sorolt értékrend alapján készült az elemzés? ha csak az eslőt vagy a 3 legnagyobbat, esetleg az 50%-ot meghaladókat nézzük, akkor nem jött ki, hogy az lmp az überalles?

és még rengeteg ilyen van. közben meg az a helyzet, hogy az lmp hódmezővásárhelyen, az ország 22. legnagyobb városában nem tudott jelöltet állítani. ahol kötelező lenne megmutatnia magát félidőben, mármint ha komolyan gondolja a kormányváltó szerepét. még a kopogtató cetliket sem tudták összeszedni. orbitális bukás ez az elemzés, szvsz... természetesen azért, mert elméletileg, meg logikailag levezethető, csak a végeredménynek köze nincs a valósághoz. kb annyi bizonytalanság van benne, mint a meteorológiában, hogy milyen idő lesz mához egy hónapra... bevállási esély 50%. vagy úgy lesz, vagy nem...

inreallife 2012.08.10. 18:02:12

@vilagnezet.blog.hu: hogyan csekkolod a képvielődet, hogy tényleg a te akaratod, érdekeidet érvényesíti, hogyha titkos a szavazás? vállalja névvel és büszkeséggel, ohgy azt szavazta, amire felhatalmazták...

zipe moha 2012.08.10. 19:46:42

@Karcolt lendület
..sajátosan fogalmazol,de hozzászólásodból érzem az "útkeresőt"...és ez a legfontosabb...máris jelentős előnyre tettél szert az ámokfutók, fröcsögők,fanatikusok,bizalmatlanok, ténfergők,elbizonytalanodottak,tanácstalanok táborához képest.Az én olvasatomban a demokratikus megújulásnak egyszerre8 némi fáziskéséssel kell megtörténnie a mai "baloldalnak" és a mai "jobboldalnak" nevezett térfélen is. Bár én "baloldali" beálítódottsággal rendelkezem, nagyon sok konzervatív értéket is felismerek, elismerek...ezeknek,és az ezeket képviselőknek is meg kell jelenniük az új póluson.
Ehhez a felismeréshez a konzervatív világnézetű embereknek még időre van szükségük,remélem nem tart túl sokáig.... A változás nem változtatgatás..hanem a lehető legmélyebb és legintezívebb megújulás kell,hogy legyen!!
A társadalom állapotát tényszerűen kell szemlélni,a kivezető gazdaságpolitika sem lehet homogén,fekete(rabló bárók)-fehér (államosítás). Mi magyarok hajlamosak vagyunk egyik szélsőségből a másik szélsőségbe váltani illetve hagyni hogy érzelmeinken keresztül a mindenkori elit érdekeinek megfelelően "ráncigálja" a nemzetet.. e helyett középutas társadalom-és gazdaságpolitika megvalósítására nyújt esélyt a megújulás. Elveszett a politikával kapcsolatos bizalom,akik ezt okozták már NEM tudják helyreállítani!!Bizalom nélkül nincs, közreműködés...közreműködés nélkül nincs az a gazdaságpolitika vagy politikai elit amelyik sikeres tud maradni.22 évi hányódtatás után ide jutott el a nemzet s az új pólus az új kezdet (újrakezdés)esélyének záloga.

operett60 2012.08.13. 08:42:00

@Kutchek: Igen,miert is menne el??Koszonheto ennek e a ketharmad,marmint ennek a gondolkodasnak.

Persécuté Persécuteur 2012.08.16. 13:35:30

"valószínűleg az új pólus erőire szavaz": 5%

És erre az 5%-ra jelentkezik be 3 párt.

"valószínűleg az új pólusra vagy a szocialista baloldalra szavaz": 4%.

Erre a 4%-ra meg 5 párt jelentkezett be.

Kemény harc lesz itt a tized százalékokért.

Ami pedig a "tudományos" módszerekkel mért értékrendek és a pártpreferencia összefüggését illeti, emlékeztetnék arra, mire ment az SZDSZ azzal, hogy bebizonyította, az ország kétharmada liberális...

Persécuté Persécuteur 2012.08.16. 13:37:49

@pánpéter:

"ki fog kopogtató cédulákat gyűjteni? Ki fog plakátokat ragasztani?"

Diákok, órabérért.

"Ki fog támogatni (anyagilag) egy ilyen formációt?"

Esetleg a Fidesz :)))

Persécuté Persécuteur 2012.08.16. 13:42:28

@Failer:

"Mi a faszom az a demokratikus megújulás?"

Semmi. Ez csak egy hangsor. Jól hangzik, lehet vele azonosulni. Bárki azt képzelheti mögé, amit akar, ezért teljesen eltérően gondolkodó embereket összefoghat.

Legalábbis valami efféle abszurdumot gondolhatnak a millás marketingesek.
süti beállítások módosítása